Všetky odchody zo zastávky Na Hlavnej 26.9.2021

Linka Smer Odchod
N2 Prešov, Sídlisko III 0:32
N2 Prešov, Nižná Šebastová 0:51
N2 Prešov, Sídlisko III 1:47
N2 Prešov, Nižná Šebastová 2:06
N2 Prešov, Sídlisko III 3:32
N2 Prešov, Nižná Šebastová 3:51
N2 Prešov, Sídlisko III 4:52
8 Prešov, Sibírska 5:02
N2 Prešov, Nižná Šebastová 5:11
1 Prešov, Solivar 5:24
11 Prešov, Veľká pošta 5:35
8 Prešov, Sídlisko III 5:39
8 Prešov, Sibírska 5:42
7 Prešov, Budovateľská 5:45
27 5:47
7 Prešov, Širpo 5:48
1 Prešov, Nižná Šebastová 5:49
18 Prešov, Cemjata 5:51
1 Prešov, Solivar 5:52
32 Prešov, Trojica 5:52
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:54
39 Prešov, Lomnická 5:58
4 Prešov, Sídlisko III 6:01
2 Prešov, Obrancov mieru 6:05
8 Prešov, Sibírska 6:09
21 Fintice 6:12
2 Prešov, Obrancov mieru 6:13
22 Prešov, Šidlovec 6:13
1 Prešov, Solivar 6:14
8 Prešov, Sídlisko III 6:16
23 6:17
12 Prešov, Sibírska 6:18
39 Prešov, Sídlisko III 6:18
1 Prešov, Nižná Šebastová 6:19
24 Prešov, Trojica 6:20
28 Prešov, Delňa 6:20
41 Prešov, Surdok 6:21
5 Prešov, Budovateľská 6:22
11 Prešov, Na Rúrkach 6:22
27 6:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:24
18 Prešov, Veľká pošta 6:27
14 Prešov, Trojica 6:28
15 Prešov, Za Kalváriou 6:28
5 Prešov, Bajkalská 6:30
4 Prešov, Sídlisko III 6:31
45 Prešov, Švábska 6:34
45 Veľký Šariš 6:37
8 Prešov, Sibírska 6:39
22 Teriakovce 6:39
27 6:39
29 Prešov, Sídlisko III 6:41
2 Prešov, Obrancov mieru 6:43
1 Prešov, Solivar 6:44
11 Prešov, Solivar 6:45
8 Prešov, Sídlisko III 6:46
28 Ľubotice 6:48
1 Prešov, Nižná Šebastová 6:49
18 Prešov, Cemjata 6:51
12 Prešov, Šidlovská 6:53
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:54
41 Prešov, Veľká pošta 6:54
39 Prešov, Lomnická 6:58
5 Prešov, Bajkalská 7:00
4 Prešov, Sídlisko III 7:01
15 Prešov, Detská nemocnica 7:04
2 Prešov, Obrancov mieru 7:05
8 Prešov, Sibírska 7:09
1 Prešov, Solivar 7:14
21 Fintice 7:14
8 Prešov, Sídlisko III 7:16
15 Prešov, Za Kalváriou 7:17
22 Prešov, Šidlovec 7:17
39 Prešov, Sídlisko III 7:18
1 Prešov, Nižná Šebastová 7:19
45 Prešov, Delňa 7:19
5 Prešov, Budovateľská 7:22
11 Prešov, Na Rúrkach 7:22
27 7:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 7:24
18 Prešov, Veľká pošta 7:27
29 Prešov, Sídlisko III 7:29
4 Prešov, Sídlisko III 7:31
28 Prešov, Delňa 7:31
8 Prešov, Sibírska 7:34
2 Prešov, Obrancov mieru 7:35
45 Veľký Šariš 7:37
27 7:39
2 Prešov, Obrancov mieru 7:43
22 Prešov, Šalgovík 7:43
1 Prešov, Solivar 7:44
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 7:44
12 Prešov, Sibírska 7:44
11 Prešov, Veľká pošta 7:45
8 Prešov, Sídlisko III 7:46
1 Prešov, Nižná Šebastová 7:49
18 Prešov, Cemjata 7:51
5 Prešov, Budovateľská 7:52
32 Prešov, Trojica 7:52
8 Prešov, Sibírska 7:54
39 Prešov, Lomnická 7:58
5 Prešov, Dúbrava 8:00
4 Prešov, Sídlisko III 8:01
23 8:02
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 8:04
15 Prešov, Detská nemocnica 8:04
28 Ľubotice 8:07
8 Prešov, Sídlisko III 8:11
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 8:11
1 Prešov, Solivar 8:14
8 Prešov, Sibírska 8:14
15 Prešov, Za Kalváriou 8:17
39 Prešov, Sídlisko III 8:18
1 Prešov, Nižná Šebastová 8:19
45 Prešov, Delňa 8:19
4 Prešov, Sídlisko III 8:21
41 Prešov, Surdok 8:21
11 Prešov, Na Rúrkach 8:22
27 8:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 8:24
22 Prešov, Šidlovec 8:24
18 Prešov, Veľká pošta 8:27
29 Prešov, Sídlisko III 8:29
8 Prešov, Sídlisko III 8:31
8 Prešov, Sibírska 8:34
2 Prešov, Obrancov mieru 8:35
28 Prešov, Delňa 8:37
45 Veľký Šariš 8:37
27 8:39
4 Prešov, Sídlisko III 8:41
2 Prešov, Obrancov mieru 8:43
1 Prešov, Solivar 8:44
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 8:44
11 Prešov, Solivar 8:45
21 Fintice 8:47
1 Prešov, Nižná Šebastová 8:49
12 Prešov, Šidlovská 8:49
22 Prešov, Šalgovík 8:50
8 Prešov, Sídlisko III 8:51
18 Prešov, Cemjata 8:51
5 Prešov, Budovateľská 8:52
8 Prešov, Sibírska 8:54
41 Prešov, Veľká pošta 8:54
39 Prešov, Lomnická 8:58
32 Prešov, Sibírska 8:59
5 Prešov, Bajkalská 9:00
4 Prešov, Sídlisko III 9:01
14 Prešov, Veľká pošta 9:01
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 9:04
15 Prešov, Detská nemocnica 9:04
28 Ľubotice 9:07
8 Prešov, Sídlisko III 9:11
1 Prešov, Solivar 9:14
8 Prešov, Sibírska 9:14
15 Prešov, Za Kalváriou 9:17
39 Prešov, Sídlisko III 9:18
1 Prešov, Nižná Šebastová 9:19
45 Prešov, Delňa 9:19
4 Prešov, Sídlisko III 9:21
11 Prešov, Na Rúrkach 9:22
27 9:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 9:24
22 Prešov, Šidlovec 9:24
5 Prešov, Budovateľská 9:27
18 Prešov, Veľká pošta 9:27
29 Prešov, Sídlisko III 9:29
8 Prešov, Sídlisko III 9:31
8 Prešov, Sibírska 9:34
2 Prešov, Obrancov mieru 9:35
28 Prešov, Delňa 9:37
45 Veľký Šariš 9:37
27 9:39
4 Prešov, Sídlisko III 9:41
2 Prešov, Obrancov mieru 9:43
1 Prešov, Solivar 9:44
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 9:44
12 Prešov, Sibírska 9:44
11 Prešov, Veľká pošta 9:45
1 Prešov, Nižná Šebastová 9:49
22 Prešov, Pod Šalgovíkom 9:50
8 Prešov, Sídlisko III 9:51
18 Prešov, Cemjata 9:51
5 Prešov, Budovateľská 9:52
32 Prešov, Trojica 9:52
8 Prešov, Sibírska 9:54
39 Prešov, Lomnická 9:58
5 Prešov, Dúbrava 10:00
4 Prešov, Sídlisko III 10:01
23 10:02
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 10:04
15 Prešov, Detská nemocnica 10:04
28 Ľubotice 10:07
8 Prešov, Sídlisko III 10:11
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 10:11
1 Prešov, Solivar 10:14
8 Prešov, Sibírska 10:14
15 Prešov, Za Kalváriou 10:17
39 Prešov, Sídlisko III 10:18
1 Prešov, Nižná Šebastová 10:19
45 Prešov, Delňa 10:19
4 Prešov, Sídlisko III 10:21
41 Prešov, Surdok 10:21
11 Prešov, Na Rúrkach 10:22
27 10:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 10:24
22 Prešov, Šidlovec 10:24
18 Prešov, Veľká pošta 10:27
29 Prešov, Sídlisko III 10:29
8 Prešov, Sídlisko III 10:31
8 Prešov, Sibírska 10:34
2 Prešov, Obrancov mieru 10:35
28 Prešov, Delňa 10:37
45 Veľký Šariš 10:37
27 10:39
4 Prešov, Sídlisko III 10:41
2 Prešov, Obrancov mieru 10:43
1 Prešov, Solivar 10:44
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 10:44
11 Prešov, Solivar 10:45
21 Fintice 10:47
1 Prešov, Nižná Šebastová 10:49
12 Prešov, Šidlovská 10:49
22 Prešov, Šalgovík 10:50
8 Prešov, Sídlisko III 10:51
18 Prešov, Cemjata 10:51
5 Prešov, Budovateľská 10:52
8 Prešov, Sibírska 10:54
41 Prešov, Veľká pošta 10:54
39 Prešov, Lomnická 10:58
32 Prešov, Sibírska 10:59
5 Prešov, Bajkalská 11:00
4 Prešov, Sídlisko III 11:01
14 Prešov, Veľká pošta 11:01
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 11:04
15 Prešov, Detská nemocnica 11:04
28 Ľubotice 11:07
8 Prešov, Sídlisko III 11:11
1 Prešov, Solivar 11:14
8 Prešov, Sibírska 11:14
15 Prešov, Za Kalváriou 11:17
39 Prešov, Sídlisko III 11:18
1 Prešov, Nižná Šebastová 11:19
45 Prešov, Delňa 11:19
4 Prešov, Sídlisko III 11:21
11 Prešov, Na Rúrkach 11:22
27 11:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 11:24
22 Prešov, Šidlovec 11:24
18 Prešov, Veľká pošta 11:29
29 Prešov, Sídlisko III 11:29
8 Prešov, Sídlisko III 11:31
8 Prešov, Sibírska 11:34
2 Prešov, Obrancov mieru 11:35
28 Prešov, Delňa 11:37
45 Veľký Šariš 11:37
27 11:39
4 Prešov, Sídlisko III 11:41
2 Prešov, Obrancov mieru 11:43
1 Prešov, Solivar 11:44
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 11:44
12 Prešov, Sibírska 11:44
11 Prešov, Veľká pošta 11:45
1 Prešov, Nižná Šebastová 11:49
22 Prešov, Šalgovík 11:50
8 Prešov, Sídlisko III 11:51
18 Prešov, Cemjata 11:51
5 Prešov, Budovateľská 11:52
32 Prešov, Trojica 11:52
8 Prešov, Sibírska 11:54
39 Prešov, Lomnická 11:58
5 Prešov, Dúbrava 12:00
4 Prešov, Sídlisko III 12:01
23 12:02
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 12:04
15 Prešov, Detská nemocnica 12:04
28 Ľubotice 12:07
8 Prešov, Sídlisko III 12:11
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 12:11
1 Prešov, Solivar 12:14
8 Prešov, Sibírska 12:14
15 Prešov, Za Kalváriou 12:17
39 Prešov, Sídlisko III 12:18
1 Prešov, Nižná Šebastová 12:19
45 Prešov, Delňa 12:19
4 Prešov, Sídlisko III 12:21
41 Prešov, Surdok 12:21
11 Prešov, Na Rúrkach 12:22
27 12:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 12:24
22 Prešov, Šidlovec 12:24
18 Prešov, Veľká pošta 12:27
29 Prešov, Sídlisko III 12:29
8 Prešov, Sídlisko III 12:31
8 Prešov, Sibírska 12:34
2 Prešov, Obrancov mieru 12:35
28 Prešov, Delňa 12:37
45 Veľký Šariš 12:37
27 12:39
4 Prešov, Sídlisko III 12:41
2 Prešov, Obrancov mieru 12:43
1 Prešov, Solivar 12:44
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 12:44
11 Prešov, Solivar 12:45
21 Fintice 12:47
1 Prešov, Nižná Šebastová 12:49
12 Prešov, Šidlovská 12:49
22 Prešov, Šalgovík 12:50
8 Prešov, Sídlisko III 12:51
18 Prešov, Cemjata 12:51
5 Prešov, Budovateľská 12:52
8 Prešov, Sibírska 12:54
41 Prešov, Veľká pošta 12:54
39 Prešov, Lomnická 12:58
32 Prešov, Sibírska 12:59
5 Prešov, Bajkalská 13:00
4 Prešov, Sídlisko III 13:01
14 Prešov, Veľká pošta 13:01
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:04
15 Prešov, Detská nemocnica 13:04
28 Ľubotice 13:07
8 Prešov, Sídlisko III 13:11
1 Prešov, Solivar 13:14
8 Prešov, Sibírska 13:14
15 Prešov, Za Kalváriou 13:17
39 Prešov, Sídlisko III 13:18
1 Prešov, Nižná Šebastová 13:19
45 Prešov, Delňa 13:19
4 Prešov, Sídlisko III 13:21
11 Prešov, Na Rúrkach 13:22
27 13:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:24
22 Prešov, Šidlovec 13:24
18 Prešov, Veľká pošta 13:27
29 Prešov, Sídlisko III 13:29
8 Prešov, Sídlisko III 13:31
8 Prešov, Sibírska 13:34
2 Prešov, Obrancov mieru 13:35
28 Prešov, Delňa 13:37
45 Veľký Šariš 13:37
27 13:39
4 Prešov, Sídlisko III 13:41
2 Prešov, Obrancov mieru 13:43
1 Prešov, Solivar 13:44
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:44
12 Prešov, Sibírska 13:44
5 Prešov, Budovateľská 13:45
11 Prešov, Veľká pošta 13:45
1 Prešov, Nižná Šebastová 13:49
22 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:50
8 Prešov, Sídlisko III 13:51
Linka Smer Odchod
18 Prešov, Cemjata 13:51
5 Prešov, Budovateľská 13:52
32 Prešov, Trojica 13:52
8 Prešov, Sibírska 13:54
39 Prešov, Lomnická 13:58
5 Prešov, Dúbrava 14:00
4 Prešov, Sídlisko III 14:01
23 14:02
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:04
15 Prešov, Detská nemocnica 14:04
28 Ľubotice 14:07
8 Prešov, Sídlisko III 14:11
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 14:11
1 Prešov, Solivar 14:14
8 Prešov, Sibírska 14:14
15 Prešov, Za Kalváriou 14:17
39 Prešov, Sídlisko III 14:18
1 Prešov, Nižná Šebastová 14:19
45 Prešov, Delňa 14:19
4 Prešov, Sídlisko III 14:21
41 Prešov, Surdok 14:21
11 Prešov, Na Rúrkach 14:22
14 Prešov, Trojica 14:23
27 14:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:24
22 Prešov, Šidlovec 14:24
18 Prešov, Veľká pošta 14:27
29 Prešov, Sídlisko III 14:29
8 Prešov, Sídlisko III 14:31
8 Prešov, Sibírska 14:34
2 Prešov, Obrancov mieru 14:35
28 Prešov, Delňa 14:37
45 Veľký Šariš 14:37
27 14:39
4 Prešov, Sídlisko III 14:41
2 Prešov, Obrancov mieru 14:43
1 Prešov, Solivar 14:44
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:44
11 Prešov, Solivar 14:45
21 Fintice 14:47
1 Prešov, Nižná Šebastová 14:49
12 Prešov, Šidlovská 14:49
22 Prešov, Šalgovík 14:50
8 Prešov, Sídlisko III 14:51
18 Prešov, Cemjata 14:51
5 Prešov, Budovateľská 14:52
8 Prešov, Sibírska 14:54
41 Prešov, Veľká pošta 14:54
39 Prešov, Lomnická 14:58
32 Prešov, Sibírska 14:59
5 Prešov, Bajkalská 15:00
4 Prešov, Sídlisko III 15:01
14 Prešov, Veľká pošta 15:01
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:04
15 Prešov, Detská nemocnica 15:04
28 Ľubotice 15:07
8 Prešov, Sídlisko III 15:11
1 Prešov, Solivar 15:14
8 Prešov, Sibírska 15:14
15 Prešov, Za Kalváriou 15:17
39 Prešov, Sídlisko III 15:18
1 Prešov, Nižná Šebastová 15:19
45 Prešov, Delňa 15:19
4 Prešov, Sídlisko III 15:21
11 Prešov, Na Rúrkach 15:22
27 15:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:24
22 Prešov, Šidlovec 15:24
18 Prešov, Veľká pošta 15:27
29 Prešov, Sídlisko III 15:29
8 Prešov, Sídlisko III 15:31
8 Prešov, Sibírska 15:34
2 Prešov, Obrancov mieru 15:35
28 Prešov, Delňa 15:37
45 Veľký Šariš 15:37
27 15:39
4 Prešov, Sídlisko III 15:41
2 Prešov, Obrancov mieru 15:43
1 Prešov, Solivar 15:44
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:44
12 Prešov, Sibírska 15:44
11 Prešov, Veľká pošta 15:45
1 Prešov, Nižná Šebastová 15:49
22 Prešov, Šalgovík 15:50
8 Prešov, Sídlisko III 15:51
18 Prešov, Cemjata 15:51
5 Prešov, Budovateľská 15:52
32 Prešov, Trojica 15:52
8 Prešov, Sibírska 15:54
39 Prešov, Lomnická 15:58
5 Prešov, Dúbrava 16:00
4 Prešov, Sídlisko III 16:01
23 16:02
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:04
15 Prešov, Detská nemocnica 16:04
28 Ľubotice 16:07
8 Prešov, Sídlisko III 16:11
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 16:11
1 Prešov, Solivar 16:14
8 Prešov, Sibírska 16:14
15 Prešov, Za Kalváriou 16:17
39 Prešov, Sídlisko III 16:18
1 Prešov, Nižná Šebastová 16:19
45 Prešov, Delňa 16:19
4 Prešov, Sídlisko III 16:21
41 Prešov, Surdok 16:21
11 Prešov, Na Rúrkach 16:22
27 16:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:24
22 Prešov, Šidlovec 16:24
18 Prešov, Veľká pošta 16:27
29 Prešov, Sídlisko III 16:29
8 Prešov, Sídlisko III 16:31
8 Prešov, Sibírska 16:34
2 Prešov, Obrancov mieru 16:35
28 Prešov, Delňa 16:37
45 Veľký Šariš 16:37
27 16:39
4 Prešov, Sídlisko III 16:41
2 Prešov, Obrancov mieru 16:43
1 Prešov, Solivar 16:44
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:44
11 Prešov, Solivar 16:45
21 Fintice 16:47
1 Prešov, Nižná Šebastová 16:49
12 Prešov, Šidlovská 16:49
22 Prešov, Šalgovík 16:50
8 Prešov, Sídlisko III 16:51
18 Prešov, Cemjata 16:51
5 Prešov, Budovateľská 16:52
8 Prešov, Sibírska 16:54
41 Prešov, Veľká pošta 16:54
39 Prešov, Lomnická 16:58
32 Prešov, Sibírska 16:59
5 Prešov, Bajkalská 17:00
4 Prešov, Sídlisko III 17:01
14 Prešov, Veľká pošta 17:01
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 17:04
15 Prešov, Detská nemocnica 17:04
28 Ľubotice 17:07
8 Prešov, Sídlisko III 17:11
1 Prešov, Solivar 17:14
8 Prešov, Sibírska 17:14
15 Prešov, Za Kalváriou 17:17
39 Prešov, Sídlisko III 17:18
1 Prešov, Nižná Šebastová 17:19
45 Prešov, Delňa 17:19
4 Prešov, Sídlisko III 17:21
11 Prešov, Na Rúrkach 17:22
27 17:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 17:24
22 Prešov, Šidlovec 17:24
18 Prešov, Veľká pošta 17:27
29 Prešov, Sídlisko III 17:29
8 Prešov, Sídlisko III 17:31
8 Prešov, Sibírska 17:34
2 Prešov, Obrancov mieru 17:35
28 Prešov, Delňa 17:37
45 Veľký Šariš 17:37
27 17:39
4 Prešov, Sídlisko III 17:41
2 Prešov, Obrancov mieru 17:43
1 Prešov, Solivar 17:44
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 17:44
12 Prešov, Sibírska 17:44
5 Prešov, Budovateľská 17:45
11 Prešov, Veľká pošta 17:45
1 Prešov, Nižná Šebastová 17:49
22 Prešov, Pod Šalgovíkom 17:50
8 Prešov, Sídlisko III 17:51
18 Prešov, Cemjata 17:51
5 Prešov, Budovateľská 17:52
32 Prešov, Trojica 17:52
8 Prešov, Sibírska 17:54
39 Prešov, Lomnická 17:58
5 Prešov, Dúbrava 18:00
4 Prešov, Sídlisko III 18:01
23 18:02
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 18:04
15 Prešov, Detská nemocnica 18:04
28 Ľubotice 18:07
8 Prešov, Sídlisko III 18:11
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 18:11
1 Prešov, Solivar 18:14
8 Prešov, Sibírska 18:14
15 Prešov, Za Kalváriou 18:17
39 Prešov, Sídlisko III 18:18
1 Prešov, Nižná Šebastová 18:19
45 Prešov, Delňa 18:19
4 Prešov, Sídlisko III 18:21
41 Prešov, Surdok 18:21
11 Prešov, Na Rúrkach 18:22
14 Prešov, Trojica 18:22
27 18:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 18:24
22 Prešov, Šidlovec 18:24
18 Prešov, Veľká pošta 18:27
29 Prešov, Sídlisko III 18:29
8 Prešov, Sídlisko III 18:31
8 Prešov, Sibírska 18:34
2 Prešov, Obrancov mieru 18:35
28 Prešov, Delňa 18:37
45 Veľký Šariš 18:37
27 18:39
4 Prešov, Sídlisko III 18:41
2 Prešov, Obrancov mieru 18:43
1 Prešov, Solivar 18:44
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 18:44
11 Prešov, Solivar 18:45
21 Fintice 18:47
1 Prešov, Nižná Šebastová 18:49
12 Prešov, Šidlovská 18:49
22 Prešov, Šalgovík 18:50
8 Prešov, Sídlisko III 18:51
18 Prešov, Cemjata 18:51
5 Prešov, Budovateľská 18:52
8 Prešov, Sibírska 18:54
41 Prešov, Veľká pošta 18:54
39 Prešov, Lomnická 18:58
32 Prešov, Sibírska 18:59
5 Prešov, Bajkalská 19:00
4 Prešov, Sídlisko III 19:01
14 Prešov, Veľká pošta 19:01
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 19:04
15 Prešov, Detská nemocnica 19:04
28 Ľubotice 19:07
8 Prešov, Sídlisko III 19:11
1 Prešov, Solivar 19:14
8 Prešov, Sibírska 19:14
15 Prešov, Za Kalváriou 19:17
39 Prešov, Sídlisko III 19:18
1 Prešov, Nižná Šebastová 19:19
45 Prešov, Delňa 19:19
4 Prešov, Sídlisko III 19:21
11 Prešov, Na Rúrkach 19:22
27 19:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 19:24
22 Prešov, Šidlovec 19:24
18 Prešov, Veľká pošta 19:27
29 Prešov, Sídlisko III 19:29
8 Prešov, Sídlisko III 19:31
8 Prešov, Sibírska 19:34
2 Prešov, Obrancov mieru 19:35
28 Prešov, Delňa 19:37
45 Veľký Šariš 19:37
27 19:39
4 Prešov, Sídlisko III 19:41
2 Prešov, Obrancov mieru 19:43
1 Prešov, Solivar 19:44
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 19:44
12 Prešov, Sibírska 19:44
11 Prešov, Veľká pošta 19:45
1 Prešov, Nižná Šebastová 19:49
22 Prešov, Šalgovík 19:50
8 Prešov, Sídlisko III 19:51
18 Prešov, Cemjata 19:51
5 Prešov, Budovateľská 19:52
32 Prešov, Trojica 19:52
8 Prešov, Sibírska 19:54
39 Prešov, Lomnická 19:58
5 Prešov, Dúbrava 20:00
4 Prešov, Sídlisko III 20:01
23 20:02
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 20:04
15 Prešov, Detská nemocnica 20:04
28 Ľubotice 20:07
8 Prešov, Sídlisko III 20:11
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 20:11
2 Prešov, Obrancov mieru 20:13
1 Prešov, Solivar 20:14
8 Prešov, Sibírska 20:14
15 Prešov, Za Kalváriou 20:17
39 Prešov, Sídlisko III 20:18
1 Prešov, Nižná Šebastová 20:19
45 Prešov, Delňa 20:19
4 Prešov, Sídlisko III 20:21
41 Prešov, Surdok 20:21
11 Prešov, Na Rúrkach 20:22
27 20:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 20:24
22 Prešov, Šidlovec 20:24
18 Prešov, Veľká pošta 20:27
5 Prešov, Bajkalská 20:30
8 Prešov, Sídlisko III 20:31
8 Prešov, Sibírska 20:34
2 Prešov, Obrancov mieru 20:35
28 Prešov, Delňa 20:37
45 Veľký Šariš 20:37
27 20:39
4 Prešov, Sídlisko III 20:41
1 Prešov, Solivar 20:44
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 20:44
11 Prešov, Veľká pošta 20:45
21 Fintice 20:47
24 Prešov, Trojica 20:47
1 Prešov, Nižná Šebastová 20:49
22 Teriakovce 20:50
8 Prešov, Sídlisko III 20:51
5 Prešov, Budovateľská 20:52
41 Prešov, Veľká pošta 20:54
39 Prešov, Lomnická 20:58
8 Prešov, Sibírska 20:59
32 Prešov, Sibírska 20:59
4 Prešov, Sídlisko III 21:01
14 Prešov, Veľká pošta 21:01
2 Prešov, Obrancov mieru 21:05
28 Ľubotice 21:08
8 Prešov, Sídlisko III 21:11
7 Prešov, Dopravný podnik 21:13
1 Prešov, Solivar 21:14
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 21:14
39 Prešov, Sídlisko III 21:18
1 Prešov, Nižná Šebastová 21:19
45 Prešov, Švábska 21:19
4 Prešov, Sídlisko III 21:21
5 Prešov, Budovateľská 21:22
27 21:23
22 Prešov, Šidlovec 21:24
36 Prešov, Trojica 21:28
8 Prešov, Sibírska 21:29
8 Prešov, Sídlisko III 21:36
28 Prešov, Delňa 21:37
27 21:39
39 Prešov, Trojica 21:40
7 Prešov, Dopravný podnik 21:43
1 Prešov, Solivar 21:44
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 21:44
11 Prešov, Veľká pošta 21:45
1 Prešov, Nižná Šebastová 21:49
22 Prešov, Šalgovík 21:50
4 Prešov, Sídlisko III 21:51
8 Prešov, Sibírska 21:59
8 Prešov, Sídlisko III 22:06
15 Prešov, Detská nemocnica 22:08
N2 Prešov, Pod Šalgovíkom 22:14
1 Prešov, Solivar 22:17
1 Prešov, Nižná Šebastová 22:19
14 Prešov, Trojica 22:20
22 Prešov, Šidlovec 22:20
45 Veľký Šariš 22:20
4 Prešov, Sídlisko III 22:21
15 Prešov, Za Kalváriou 22:21
28 Ľubotice 22:21
11 Prešov, Na Rúrkach 22:22
14 Prešov, Trojica 22:22
8 Prešov, Sibírska 22:34
8 Prešov, Sídlisko III 22:36
1 Prešov, Nižná Šebastová 22:49
N2 Prešov, Sídlisko III 23:17
N2 Prešov, Nižná Šebastová 23:36

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo