Všetky odchody zo zastávky Na Hlavnej 12.4.2021

Linka Smer Odchod
N2 Prešov, Sídlisko III 0:32
N2 Prešov, Nižná Šebastová 0:51
N2 Prešov, Sídlisko III 1:47
N2 Prešov, Nižná Šebastová 2:06
N2 Prešov, Sídlisko III 3:32
N2 Prešov, Nižná Šebastová 3:51
1 Prešov, Solivar 4:42
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 4:44
N2 Prešov, Trojica 4:52
7 Prešov, Budovateľská 4:52
7 Prešov, Dopravný podnik 4:52
8 Prešov, Sídlisko III 4:53
8 Prešov, Sibírska 4:54
1 Prešov, Nižná Šebastová 4:57
1 Prešov, Solivar 4:57
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:04
45 Veľký Šariš 5:05
7 Prešov, Budovateľská 5:07
24 Haniska (PO) 5:09
5 Prešov, Dúbrava 5:10
32 Prešov, Trojica 5:11
1 Prešov, Nižná Šebastová 5:12
1 Prešov, Solivar 5:12
22 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:13
22 Prešov, Šidlovec 5:13
27 Prešov, Hviezdna 5:13
8 Prešov, Sibírska 5:14
28 Prešov, Železničná stanica 5:15
41 Prešov, Veľká pošta 5:16
23 Malý Šariš 5:17
4 Prešov, Sídlisko III 5:19
28 Ľubotice 5:19
45 Prešov, Delňa 5:19
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 5:21
21 Fintice 5:22
7 Prešov, Budovateľská 5:22
2 Prešov, Obrancov mieru 5:23
14 Záborské 5:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:24
22 Teriakovce 5:24
18 Prešov, Veľká pošta 5:24
1 Prešov, Nižná Šebastová 5:27
1 Prešov, Solivar 5:27
39 Prešov, Lomnická 5:28
8 Prešov, Sídlisko III 5:29
27 Prešov, Terchovská 5:29
2 Prešov, Obrancov mieru 5:30
11 Prešov, Veľká pošta 5:30
18 Bzenov 5:30
39 Prešov, Sídlisko III 5:31
7 Prešov, Budovateľská 5:32
8 Prešov, Sibírska 5:34
28 Prešov, Delňa 5:35
45 Veľký Šariš 5:35
1 Prešov, Solivar 5:37
4 Prešov, Sídlisko III 5:39
22 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:39
24 Haniska (PO) 5:39
5 Prešov, Bajkalská 5:40
1 Prešov, Nižná Šebastová 5:42
1 Prešov, Solivar 5:42
15 Prešov, Detská nemocnica 5:42
23 Malý Šariš 5:42
22 Prešov, Šidlovec 5:43
41 Prešov, Surdok 5:43
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:44
45 Prešov, Delňa 5:44
7 Prešov, Širpo 5:45
5 Prešov, Budovateľská 5:47
39 Prešov, Sídlisko III 5:48
8 Prešov, Sídlisko III 5:49
28 Ľubotice 5:51
21 Fintice 5:52
2 Prešov, Obrancov mieru 5:53
8 Prešov, Sibírska 5:54
15 Prešov, Za Kalváriou 5:55
28 Prešov, Delňa 5:55
1 Prešov, Nižná Šebastová 5:57
1 Prešov, Solivar 5:57
2 Prešov, Obrancov mieru 6:00
4 Prešov, Sídlisko III 6:01
45 Veľký Šariš 6:01
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:04
11 Prešov, Na Rúrkach 6:06
12 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:06
24 Haniska (PO) 6:09
5 Prešov, Dúbrava 6:10
8 Prešov, Sídlisko III 6:11
32 Prešov, Trojica 6:11
1 Prešov, Nižná Šebastová 6:12
1 Prešov, Solivar 6:12
7 Prešov, Budovateľská 6:12
2 Prešov, Obrancov mieru 6:13
22 Prešov, Šalgovík 6:13
22 Prešov, Šidlovec 6:13
27 Prešov, Hviezdna 6:13
8 Prešov, Sibírska 6:14
14 Prešov, Trojica 6:16
41 Prešov, Veľká pošta 6:16
5 Prešov, Budovateľská 6:17
23 Malý Šariš 6:17
24 Prešov, Obrancov mieru 6:17
28 Ľubotice 6:19
45 Prešov, Delňa 6:19
28 Prešov, Čierny most 6:20
32 Prešov, Sibírska 6:20
4 Prešov, Sídlisko III 6:21
21 Fintice 6:22
14 Záborské 6:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:24
18 Bzenov 6:26
18 Prešov, Veľká pošta 6:26
1 Prešov, Nižná Šebastová 6:27
1 Prešov, Solivar 6:27
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 6:28
22 Teriakovce 6:28
39 Prešov, Lomnická 6:28
27 Prešov, Terchovská 6:29
2 Prešov, Obrancov mieru 6:30
5 Prešov, Bajkalská 6:30
11 Prešov, Solivar 6:30
8 Prešov, Sídlisko III 6:31
7 Prešov, Budovateľská 6:32
8 Prešov, Sibírska 6:34
45 Veľký Šariš 6:35
22 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:39
24 Haniska (PO) 6:39
4 Prešov, Sídlisko III 6:41
29 Prešov, Sídlisko III 6:41
1 Prešov, Nižná Šebastová 6:42
1 Prešov, Solivar 6:42
15 Prešov, Detská nemocnica 6:42
23 Malý Šariš 6:42
12 Prešov, Šidlovec 6:43
22 Prešov, Šidlovec 6:43
41 Prešov, Surdok 6:43
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:44
45 Prešov, Delňa 6:44
28 Ľubotice 6:45
7 Prešov, Širpo 6:45
5 Prešov, Budovateľská 6:47
24 Prešov, Obrancov mieru 6:47
39 Prešov, Sídlisko III 6:48
8 Prešov, Sídlisko III 6:51
21 Prešov, Dopravný podnik 6:52
2 Prešov, Obrancov mieru 6:53
8 Prešov, Sibírska 6:54
15 Prešov, Za Kalváriou 6:55
28 Prešov, Delňa 6:55
1 Prešov, Nižná Šebastová 6:57
1 Prešov, Solivar 6:57
2 Prešov, Obrancov mieru 7:00
4 Prešov, Sídlisko III 7:01
32 Prešov, Trojica 7:01
45 Veľký Šariš 7:01
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 7:04
11 Prešov, Na Rúrkach 7:06
24 Haniska (PO) 7:09
5 Prešov, Dúbrava 7:10
8 Prešov, Sídlisko III 7:11
1 Prešov, Nižná Šebastová 7:12
1 Prešov, Solivar 7:12
7 Prešov, Budovateľská 7:12
2 Prešov, Obrancov mieru 7:13
22 Prešov, Šalgovík 7:13
22 Prešov, Šidlovec 7:13
27 Prešov, Hviezdna 7:13
8 Prešov, Sibírska 7:14
4 Prešov, Sídlisko III 7:16
14 Prešov, Trojica 7:16
41 Prešov, Veľká pošta 7:16
5 Prešov, Budovateľská 7:17
23 Veľký Šariš 7:17
28 Ľubotice 7:19
45 Prešov, Delňa 7:19
4 Prešov, Sídlisko III 7:21
21 Fintice 7:22
14 Prešov, Veľká pošta 7:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 7:24
28 Prešov, Delňa 7:25
32 Prešov, Sibírska 7:25
18 Prešov, Veľká pošta 7:26
1 Prešov, Nižná Šebastová 7:27
1 Prešov, Solivar 7:27
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 7:28
36 Prešov, Trojica 7:28
39 Prešov, Lomnická 7:28
27 Prešov, Terchovská 7:29
2 Prešov, Obrancov mieru 7:30
5 Prešov, Bajkalská 7:30
11 Prešov, Veľká pošta 7:30
8 Prešov, Sídlisko III 7:31
32 Prešov, Trojica 7:31
2 Prešov, Obrancov mieru 7:33
8 Prešov, Sibírska 7:34
45 Veľký Šariš 7:35
22 Teriakovce 7:39
4 Prešov, Sídlisko III 7:41
29 Prešov, Sídlisko III 7:41
1 Prešov, Nižná Šebastová 7:42
1 Prešov, Solivar 7:42
21 Prešov, Dopravný podnik 7:42
15 Prešov, Detská nemocnica 7:43
18 Prešov, Cemjata 7:43
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 7:44
12 Prešov, Sibírska 7:44
45 Prešov, Delňa 7:44
7 Prešov, Širpo 7:45
22 Prešov, Šidlovec 7:46
5 Prešov, Budovateľská 7:47
39 Prešov, Sídlisko III 7:48
5 Prešov, Dúbrava 7:50
12 Prešov, Šidlovec 7:50
8 Prešov, Sídlisko III 7:51
28 Prešov, Čierny most 7:51
32 Prešov, Sibírska 7:51
32 Prešov, Trojica 7:51
8 Prešov, Sibírska 7:54
1 Prešov, Nižná Šebastová 7:57
1 Prešov, Solivar 7:57
36 Prešov, Trojica 7:58
39 Prešov, Lomnická 7:58
15 Prešov, Za Kalváriou 7:59
2 Prešov, Obrancov mieru 8:00
4 Prešov, Sídlisko III 8:01
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 8:04
28 Ľubotice 8:05
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 8:06
8 Prešov, Sídlisko III 8:11
1 Prešov, Nižná Šebastová 8:12
1 Prešov, Solivar 8:12
7 Prešov, Budovateľská 8:12
2 Prešov, Obrancov mieru 8:13
22 Prešov, Pod Šalgovíkom 8:13
8 Prešov, Sibírska 8:14
22 Prešov, Šidlovec 8:16
5 Prešov, Budovateľská 8:17
23 Malý Šariš 8:17
39 Prešov, Sídlisko III 8:18
45 Prešov, Delňa 8:19
4 Prešov, Sídlisko III 8:21
41 Prešov, Surdok 8:21
11 Prešov, Na Rúrkach 8:22
27 Prešov, Hviezdna 8:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 8:24
32 Prešov, Sibírska 8:25
18 Prešov, Veľká pošta 8:26
1 Prešov, Nižná Šebastová 8:27
1 Prešov, Solivar 8:27
21 Fintice 8:27
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 8:28
36 Prešov, Trojica 8:28
29 Prešov, Sídlisko III 8:29
2 Prešov, Obrancov mieru 8:30
5 Prešov, Bajkalská 8:30
8 Prešov, Sídlisko III 8:31
8 Prešov, Sibírska 8:34
45 Veľký Šariš 8:35
32 Prešov, Trojica 8:36
28 Prešov, Čierny most 8:37
27 Prešov, Terchovská 8:39
4 Prešov, Sídlisko III 8:41
1 Prešov, Nižná Šebastová 8:42
1 Prešov, Solivar 8:42
2 Prešov, Obrancov mieru 8:43
22 Teriakovce 8:43
18 Prešov, Cemjata 8:43
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 8:44
11 Prešov, Solivar 8:45
12 Prešov, Šidlovská 8:46
5 Prešov, Budovateľská 8:47
12 Prešov, Sibírska 8:48
8 Prešov, Sídlisko III 8:51
7 Prešov, Širpo 8:53
8 Prešov, Sibírska 8:54
41 Prešov, Veľká pošta 8:54
1 Prešov, Nižná Šebastová 8:57
1 Prešov, Solivar 8:57
14 Záborské 8:58
36 Prešov, Trojica 8:58
39 Prešov, Lomnická 8:58
2 Prešov, Obrancov mieru 9:00
5 Prešov, Dúbrava 9:00
4 Prešov, Sídlisko III 9:01
15 Prešov, Detská nemocnica 9:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 9:04
28 Ľubotice 9:05
8 Prešov, Sídlisko III 9:11
1 Prešov, Solivar 9:12
2 Prešov, Obrancov mieru 9:13
8 Prešov, Sibírska 9:14
22 Prešov, Šidlovec 9:16
1 Prešov, Nižná Šebastová 9:17
5 Prešov, Budovateľská 9:17
15 Prešov, Za Kalváriou 9:17
23 Veľký Šariš 9:17
39 Prešov, Sídlisko III 9:18
45 Prešov, Delňa 9:19
4 Prešov, Sídlisko III 9:21
41 Prešov, Surdok 9:21
11 Prešov, Na Rúrkach 9:22
7 Prešov, Budovateľská 9:22
27 Prešov, Hviezdna 9:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 9:24
32 Prešov, Sibírska 9:25
18 Prešov, Veľká pošta 9:26
1 Prešov, Solivar 9:27
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 9:28
36 Prešov, Trojica 9:28
29 Prešov, Sídlisko III 9:29
2 Prešov, Obrancov mieru 9:30
5 Prešov, Bajkalská 9:30
8 Prešov, Sídlisko III 9:31
21 Fintice 9:32
8 Prešov, Sibírska 9:34
45 Veľký Šariš 9:35
1 Prešov, Nižná Šebastová 9:37
28 Prešov, Delňa 9:37
27 Prešov, Terchovská 9:39
4 Prešov, Sídlisko III 9:41
2 Prešov, Obrancov mieru 9:43
22 Prešov, Šalgovík 9:43
18 Prešov, Cemjata 9:43
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 9:44
12 Prešov, Sibírska 9:44
11 Prešov, Veľká pošta 9:45
12 Prešov, Šidlovec 9:46
1 Prešov, Solivar 9:47
5 Prešov, Budovateľská 9:47
8 Prešov, Sídlisko III 9:51
7 Prešov, Širpo 9:53
8 Prešov, Sibírska 9:54
41 Prešov, Veľká pošta 9:54
1 Prešov, Nižná Šebastová 9:57
39 Prešov, Lomnická 9:58
2 Prešov, Obrancov mieru 10:00
5 Prešov, Dúbrava 10:00
4 Prešov, Sídlisko III 10:01
15 Prešov, Detská nemocnica 10:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 10:04
28 Ľubotice 10:05
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 10:06
1 Prešov, Solivar 10:07
8 Prešov, Sídlisko III 10:11
2 Prešov, Obrancov mieru 10:13
8 Prešov, Sibírska 10:14
22 Prešov, Šidlovec 10:16
1 Prešov, Nižná Šebastová 10:17
5 Prešov, Budovateľská 10:17
15 Prešov, Za Kalváriou 10:17
23 Malý Šariš 10:17
39 Prešov, Sídlisko III 10:18
45 Prešov, Delňa 10:19
24 Prešov, Trojica 10:20
4 Prešov, Sídlisko III 10:21
41 Prešov, Surdok 10:21
11 Prešov, Na Rúrkach 10:22
7 Prešov, Budovateľská 10:22
27 Prešov, Hviezdna 10:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 10:24
32 Prešov, Sibírska 10:25
18 Prešov, Veľká pošta 10:26
1 Prešov, Solivar 10:27
22 Teriakovce 10:28
29 Prešov, Sídlisko III 10:29
2 Prešov, Obrancov mieru 10:30
5 Prešov, Bajkalská 10:30
8 Prešov, Sídlisko III 10:31
21 Fintice 10:32
8 Prešov, Sibírska 10:34
45 Veľký Šariš 10:35
1 Prešov, Nižná Šebastová 10:37
28 Prešov, Delňa 10:37
27 Prešov, Terchovská 10:39
4 Prešov, Sídlisko III 10:41
2 Prešov, Obrancov mieru 10:43
22 Prešov, Pod Šalgovíkom 10:43
18 Prešov, Cemjata 10:43
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 10:44
12 Prešov, Sibírska 10:44
11 Prešov, Solivar 10:45
12 Prešov, Šidlovská 10:46
1 Prešov, Solivar 10:47
5 Prešov, Budovateľská 10:47
8 Prešov, Sídlisko III 10:51
7 Prešov, Širpo 10:53
8 Prešov, Sibírska 10:54
41 Prešov, Veľká pošta 10:54
1 Prešov, Nižná Šebastová 10:57
14 Záborské 10:58
39 Prešov, Lomnická 10:58
2 Prešov, Obrancov mieru 11:00
5 Prešov, Dúbrava 11:00
4 Prešov, Sídlisko III 11:01
15 Prešov, Detská nemocnica 11:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 11:04
28 Ľubotice 11:05
1 Prešov, Solivar 11:07
8 Prešov, Sídlisko III 11:11
2 Prešov, Obrancov mieru 11:13
8 Prešov, Sibírska 11:14
22 Prešov, Šidlovec 11:16
1 Prešov, Nižná Šebastová 11:17
5 Prešov, Budovateľská 11:17
15 Prešov, Za Kalváriou 11:17
23 Malý Šariš 11:17
39 Prešov, Sídlisko III 11:18
45 Prešov, Delňa 11:19
4 Prešov, Sídlisko III 11:21
41 Prešov, Surdok 11:21
11 Prešov, Na Rúrkach 11:22
7 Prešov, Budovateľská 11:22
27 Prešov, Hviezdna 11:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 11:24
32 Prešov, Sibírska 11:25
18 Prešov, Veľká pošta 11:26
1 Prešov, Solivar 11:27
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 11:28
29 Prešov, Sídlisko III 11:29
2 Prešov, Obrancov mieru 11:30
5 Prešov, Bajkalská 11:30
8 Prešov, Sídlisko III 11:31
21 Fintice 11:32
8 Prešov, Sibírska 11:34
45 Veľký Šariš 11:35
1 Prešov, Nižná Šebastová 11:37
28 Prešov, Delňa 11:37
27 Prešov, Terchovská 11:39
4 Prešov, Sídlisko III 11:41
2 Prešov, Obrancov mieru 11:43
22 Prešov, Šalgovík 11:43
18 Prešov, Cemjata 11:43
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 11:44
12 Prešov, Sibírska 11:44
11 Prešov, Veľká pošta 11:45
12 Prešov, Šidlovec 11:46
1 Prešov, Solivar 11:47
5 Prešov, Budovateľská 11:47
8 Prešov, Sídlisko III 11:51
7 Prešov, Širpo 11:53
8 Prešov, Sibírska 11:54
41 Prešov, Veľká pošta 11:54
1 Prešov, Nižná Šebastová 11:57
39 Prešov, Lomnická 11:58
2 Prešov, Obrancov mieru 12:00
5 Prešov, Dúbrava 12:00
4 Prešov, Sídlisko III 12:01
15 Prešov, Detská nemocnica 12:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 12:04
28 Ľubotice 12:05
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 12:06
1 Prešov, Solivar 12:07
8 Prešov, Sídlisko III 12:11
2 Prešov, Obrancov mieru 12:13
8 Prešov, Sibírska 12:14
22 Prešov, Šidlovec 12:16
1 Prešov, Nižná Šebastová 12:17
5 Prešov, Budovateľská 12:17
15 Prešov, Za Kalváriou 12:17
23 Malý Šariš 12:17
39 Prešov, Sídlisko III 12:18
45 Prešov, Delňa 12:19
24 Prešov, Trojica 12:20
4 Prešov, Sídlisko III 12:21
41 Prešov, Surdok 12:21
11 Prešov, Na Rúrkach 12:22
7 Prešov, Budovateľská 12:22
27 Prešov, Hviezdna 12:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 12:24
32 Prešov, Sibírska 12:25
18 Prešov, Veľká pošta 12:26
1 Prešov, Solivar 12:27
22 Teriakovce 12:28
18 Bzenov 12:28
29 Prešov, Sídlisko III 12:29
2 Prešov, Obrancov mieru 12:30
5 Prešov, Bajkalská 12:30
8 Prešov, Sídlisko III 12:31
21 Fintice 12:32
8 Prešov, Sibírska 12:34
45 Veľký Šariš 12:35
1 Prešov, Nižná Šebastová 12:37
28 Prešov, Delňa 12:37
27 Prešov, Terchovská 12:39
4 Prešov, Sídlisko III 12:41
2 Prešov, Obrancov mieru 12:43
22 Prešov, Pod Šalgovíkom 12:43
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 12:44
12 Prešov, Sibírska 12:44
11 Prešov, Solivar 12:45
12 Prešov, Šidlovská 12:46
1 Prešov, Solivar 12:47
5 Prešov, Budovateľská 12:47
8 Prešov, Sídlisko III 12:51
7 Prešov, Širpo 12:53
8 Prešov, Sibírska 12:54
41 Prešov, Veľká pošta 12:54
1 Prešov, Nižná Šebastová 12:57
14 Záborské 12:58
39 Prešov, Lomnická 12:58
2 Prešov, Obrancov mieru 13:00
5 Prešov, Dúbrava 13:00
4 Prešov, Sídlisko III 13:01
15 Prešov, Detská nemocnica 13:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:04
28 Ľubotice 13:05
45 Veľký Šariš 13:05
1 Prešov, Solivar 13:07
8 Prešov, Sídlisko III 13:11
1 Prešov, Nižná Šebastová 13:12
2 Prešov, Obrancov mieru 13:13
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:13
8 Prešov, Sibírska 13:14
22 Prešov, Šidlovec 13:16
5 Prešov, Budovateľská 13:17
15 Prešov, Za Kalváriou 13:17
23 Malý Šariš 13:17
39 Prešov, Sídlisko III 13:18
45 Prešov, Delňa 13:19
4 Prešov, Sídlisko III 13:21
41 Prešov, Surdok 13:21
11 Prešov, Na Rúrkach 13:22
7 Prešov, Budovateľská 13:22
27 Prešov, Hviezdna 13:23
7 Prešov, Širpo 13:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:24
32 Prešov, Sibírska 13:25
18 Prešov, Veľká pošta 13:26
1 Prešov, Nižná Šebastová 13:27
Linka Smer Odchod
1 Prešov, Solivar 13:27
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:28
29 Prešov, Sídlisko III 13:29
2 Prešov, Obrancov mieru 13:30
5 Prešov, Bajkalská 13:30
8 Prešov, Sídlisko III 13:31
21 Fintice 13:32
8 Prešov, Sibírska 13:34
28 Ľubotice 13:35
45 Veľký Šariš 13:35
28 Prešov, Delňa 13:37
27 Prešov, Terchovská 13:39
4 Prešov, Sídlisko III 13:41
1 Prešov, Nižná Šebastová 13:42
1 Prešov, Solivar 13:42
2 Prešov, Obrancov mieru 13:43
22 Prešov, Šalgovík 13:43
18 Prešov, Cemjata 13:43
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:44
12 Prešov, Sibírska 13:44
11 Prešov, Veľká pošta 13:45
12 Prešov, Šidlovec 13:46
5 Prešov, Budovateľská 13:47
45 Prešov, Delňa 13:49
8 Prešov, Sídlisko III 13:51
8 Prešov, Sibírska 13:54
41 Prešov, Veľká pošta 13:54
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 13:56
1 Prešov, Nižná Šebastová 13:57
1 Prešov, Solivar 13:57
39 Prešov, Lomnická 13:58
2 Prešov, Obrancov mieru 14:00
5 Prešov, Dúbrava 14:00
4 Prešov, Sídlisko III 14:01
15 Prešov, Detská nemocnica 14:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:04
28 Ľubotice 14:05
32 Prešov, Sibírska 14:05
45 Veľký Šariš 14:05
28 Prešov, Švábska 14:07
8 Prešov, Sídlisko III 14:11
1 Prešov, Nižná Šebastová 14:12
1 Prešov, Solivar 14:12
2 Prešov, Obrancov mieru 14:13
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:13
8 Prešov, Sibírska 14:14
22 Prešov, Šidlovec 14:16
5 Prešov, Budovateľská 14:17
15 Prešov, Za Kalváriou 14:17
39 Prešov, Sídlisko III 14:18
45 Prešov, Delňa 14:19
4 Prešov, Sídlisko III 14:21
41 Prešov, Surdok 14:21
11 Prešov, Na Rúrkach 14:22
24 Prešov, Obrancov mieru 14:22
7 Prešov, Budovateľská 14:22
27 Prešov, Hviezdna 14:23
7 Prešov, Širpo 14:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:24
32 Prešov, Sibírska 14:25
18 Prešov, Veľká pošta 14:26
1 Prešov, Nižná Šebastová 14:27
1 Prešov, Solivar 14:27
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:28
18 Bzenov 14:28
29 Prešov, Sídlisko III 14:29
2 Prešov, Obrancov mieru 14:30
5 Prešov, Bajkalská 14:30
8 Prešov, Sídlisko III 14:31
8 Prešov, Sibírska 14:34
21 Fintice 14:34
28 Ľubotice 14:35
45 Veľký Šariš 14:35
23 Malý Šariš 14:37
28 Prešov, Švábska 14:37
27 Prešov, Terchovská 14:39
4 Prešov, Sídlisko III 14:41
1 Prešov, Nižná Šebastová 14:42
1 Prešov, Solivar 14:42
2 Prešov, Obrancov mieru 14:43
22 Teriakovce 14:43
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:44
12 Prešov, Sibírska 14:44
11 Prešov, Solivar 14:45
32 Prešov, Sibírska 14:45
12 Prešov, Šidlovská 14:46
22 Prešov, Šidlovec 14:46
24 Haniska (PO) 14:46
5 Prešov, Budovateľská 14:47
45 Prešov, Delňa 14:49
8 Prešov, Sídlisko III 14:51
7 Prešov, Budovateľská 14:52
7 Prešov, Širpo 14:53
8 Prešov, Sibírska 14:54
41 Prešov, Veľká pošta 14:54
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 14:56
1 Prešov, Nižná Šebastová 14:57
1 Prešov, Solivar 14:57
14 Záborské 14:58
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:58
39 Prešov, Lomnická 14:58
2 Prešov, Obrancov mieru 15:00
5 Prešov, Dúbrava 15:00
4 Prešov, Sídlisko III 15:01
15 Prešov, Detská nemocnica 15:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:04
28 Ľubotice 15:05
32 Prešov, Sibírska 15:05
45 Veľký Šariš 15:05
28 Prešov, Delňa 15:07
8 Prešov, Sídlisko III 15:11
1 Prešov, Nižná Šebastová 15:12
1 Prešov, Solivar 15:12
2 Prešov, Obrancov mieru 15:13
22 Prešov, Šalgovík 15:13
8 Prešov, Sibírska 15:14
22 Prešov, Šidlovec 15:16
5 Prešov, Budovateľská 15:17
15 Prešov, Za Kalváriou 15:17
39 Prešov, Sídlisko III 15:18
45 Prešov, Delňa 15:19
4 Prešov, Sídlisko III 15:21
41 Prešov, Surdok 15:21
11 Prešov, Na Rúrkach 15:22
24 Prešov, Obrancov mieru 15:22
7 Prešov, Budovateľská 15:22
27 Prešov, Hviezdna 15:23
7 Prešov, Širpo 15:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:24
32 Prešov, Sibírska 15:25
18 Prešov, Veľká pošta 15:26
1 Prešov, Nižná Šebastová 15:27
1 Prešov, Solivar 15:27
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:28
18 Bzenov 15:28
29 Prešov, Sídlisko III 15:29
2 Prešov, Obrancov mieru 15:30
5 Prešov, Bajkalská 15:30
8 Prešov, Sídlisko III 15:31
21 Fintice 15:32
8 Prešov, Sibírska 15:34
28 Ľubotice 15:35
45 Veľký Šariš 15:35
23 Malý Šariš 15:37
28 Prešov, Švábska 15:37
27 Prešov, Terchovská 15:39
4 Prešov, Sídlisko III 15:41
1 Prešov, Nižná Šebastová 15:42
1 Prešov, Solivar 15:42
2 Prešov, Obrancov mieru 15:43
22 Prešov, Šalgovík 15:43
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:44
12 Prešov, Sibírska 15:44
11 Prešov, Veľká pošta 15:45
32 Prešov, Sibírska 15:45
12 Prešov, Šidlovec 15:46
22 Prešov, Šidlovec 15:46
24 Haniska (PO) 15:46
5 Prešov, Budovateľská 15:47
45 Prešov, Delňa 15:49
8 Prešov, Sídlisko III 15:51
7 Prešov, Budovateľská 15:52
7 Prešov, Širpo 15:53
8 Prešov, Sibírska 15:54
41 Prešov, Veľká pošta 15:54
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 15:56
1 Prešov, Nižná Šebastová 15:57
1 Prešov, Solivar 15:57
14 Záborské 15:58
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:58
39 Prešov, Lomnická 15:58
2 Prešov, Obrancov mieru 16:00
5 Prešov, Dúbrava 16:00
4 Prešov, Sídlisko III 16:01
15 Prešov, Detská nemocnica 16:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:04
28 Ľubotice 16:05
32 Prešov, Sibírska 16:05
45 Veľký Šariš 16:05
28 Prešov, Švábska 16:07
8 Prešov, Sídlisko III 16:11
1 Prešov, Nižná Šebastová 16:12
1 Prešov, Solivar 16:12
2 Prešov, Obrancov mieru 16:13
22 Teriakovce 16:13
8 Prešov, Sibírska 16:14
22 Prešov, Šidlovec 16:16
5 Prešov, Budovateľská 16:17
15 Prešov, Za Kalváriou 16:17
39 Prešov, Sídlisko III 16:18
45 Prešov, Delňa 16:19
4 Prešov, Sídlisko III 16:21
41 Prešov, Surdok 16:21
11 Prešov, Na Rúrkach 16:22
24 Prešov, Obrancov mieru 16:22
7 Prešov, Budovateľská 16:22
27 Prešov, Hviezdna 16:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:24
32 Prešov, Sibírska 16:25
18 Prešov, Veľká pošta 16:26
1 Prešov, Nižná Šebastová 16:27
1 Prešov, Solivar 16:27
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:28
18 Bzenov 16:28
29 Prešov, Sídlisko III 16:29
2 Prešov, Obrancov mieru 16:30
5 Prešov, Bajkalská 16:30
8 Prešov, Sídlisko III 16:31
21 Fintice 16:32
8 Prešov, Sibírska 16:34
28 Ľubotice 16:35
45 Veľký Šariš 16:35
23 Malý Šariš 16:37
28 Prešov, Švábska 16:37
27 Prešov, Terchovská 16:39
4 Prešov, Sídlisko III 16:41
1 Prešov, Nižná Šebastová 16:42
1 Prešov, Solivar 16:42
2 Prešov, Obrancov mieru 16:43
22 Prešov, Šalgovík 16:43
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:44
12 Prešov, Sibírska 16:44
11 Prešov, Solivar 16:45
32 Prešov, Sibírska 16:45
12 Prešov, Šidlovská 16:46
22 Prešov, Šidlovec 16:46
24 Haniska (PO) 16:46
5 Prešov, Budovateľská 16:47
45 Prešov, Delňa 16:49
8 Prešov, Sídlisko III 16:51
7 Prešov, Širpo 16:53
8 Prešov, Sibírska 16:54
41 Prešov, Veľká pošta 16:54
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 16:56
1 Prešov, Nižná Šebastová 16:57
1 Prešov, Solivar 16:57
14 Prešov, Veľká pošta 16:58
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:58
39 Prešov, Lomnická 16:58
2 Prešov, Obrancov mieru 17:00
5 Prešov, Dúbrava 17:00
4 Prešov, Sídlisko III 17:01
15 Prešov, Detská nemocnica 17:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 17:04
28 Ľubotice 17:05
32 Prešov, Sibírska 17:05
45 Veľký Šariš 17:05
8 Prešov, Sídlisko III 17:11
1 Prešov, Nižná Šebastová 17:12
1 Prešov, Solivar 17:12
2 Prešov, Obrancov mieru 17:13
22 Prešov, Šalgovík 17:13
8 Prešov, Sibírska 17:14
22 Prešov, Šidlovec 17:16
5 Prešov, Budovateľská 17:17
15 Prešov, Za Kalváriou 17:17
39 Prešov, Sídlisko III 17:18
45 Prešov, Delňa 17:19
4 Prešov, Sídlisko III 17:21
41 Prešov, Surdok 17:21
11 Prešov, Na Rúrkach 17:22
7 Prešov, Budovateľská 17:22
27 Prešov, Hviezdna 17:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 17:24
32 Prešov, Sibírska 17:25
18 Prešov, Veľká pošta 17:26
1 Prešov, Nižná Šebastová 17:27
1 Prešov, Solivar 17:27
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 17:28
29 Prešov, Sídlisko III 17:29
2 Prešov, Obrancov mieru 17:30
5 Prešov, Bajkalská 17:30
8 Prešov, Sídlisko III 17:31
21 Fintice 17:32
8 Prešov, Sibírska 17:34
28 Ľubotice 17:35
45 Veľký Šariš 17:35
23 Malý Šariš 17:37
28 Prešov, Delňa 17:37
27 Prešov, Terchovská 17:39
4 Prešov, Sídlisko III 17:41
1 Prešov, Nižná Šebastová 17:42
2 Prešov, Obrancov mieru 17:43
22 Teriakovce 17:43
18 Prešov, Cemjata 17:43
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 17:44
12 Prešov, Sibírska 17:44
11 Prešov, Veľká pošta 17:45
32 Prešov, Sibírska 17:45
12 Prešov, Šidlovec 17:46
22 Prešov, Šidlovec 17:46
1 Prešov, Solivar 17:47
5 Prešov, Budovateľská 17:47
45 Prešov, Delňa 17:49
8 Prešov, Sídlisko III 17:51
7 Prešov, Širpo 17:53
8 Prešov, Sibírska 17:54
41 Prešov, Veľká pošta 17:54
1 Prešov, Nižná Šebastová 17:57
14 Prešov, Veľká pošta 17:58
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 17:58
39 Prešov, Lomnická 17:58
2 Prešov, Obrancov mieru 18:00
5 Prešov, Dúbrava 18:00
4 Prešov, Sídlisko III 18:01
15 Prešov, Detská nemocnica 18:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 18:04
28 Ľubotice 18:05
32 Prešov, Sibírska 18:05
1 Prešov, Solivar 18:07
8 Prešov, Sídlisko III 18:11
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 18:11
2 Prešov, Obrancov mieru 18:13
22 Prešov, Šalgovík 18:13
8 Prešov, Sibírska 18:14
22 Prešov, Šidlovec 18:16
1 Prešov, Nižná Šebastová 18:17
5 Prešov, Budovateľská 18:17
15 Prešov, Za Kalváriou 18:17
39 Prešov, Sídlisko III 18:18
45 Prešov, Delňa 18:19
24 Prešov, Trojica 18:20
4 Prešov, Sídlisko III 18:21
41 Prešov, Surdok 18:21
11 Prešov, Na Rúrkach 18:22
7 Prešov, Budovateľská 18:22
27 Prešov, Hviezdna 18:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 18:24
32 Prešov, Sibírska 18:25
18 Prešov, Veľká pošta 18:26
1 Prešov, Solivar 18:27
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 18:28
18 Bzenov 18:28
29 Prešov, Sídlisko III 18:29
2 Prešov, Obrancov mieru 18:30
5 Prešov, Bajkalská 18:30
8 Prešov, Sídlisko III 18:31
8 Prešov, Sibírska 18:34
21 Fintice 18:34
45 Veľký Šariš 18:35
1 Prešov, Nižná Šebastová 18:37
23 Malý Šariš 18:37
28 Prešov, Delňa 18:37
27 Prešov, Terchovská 18:39
4 Prešov, Sídlisko III 18:41
2 Prešov, Obrancov mieru 18:43
22 Prešov, Šalgovík 18:43
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 18:44
12 Prešov, Sibírska 18:44
11 Prešov, Solivar 18:45
1 Prešov, Solivar 18:47
5 Prešov, Budovateľská 18:47
12 Prešov, Šidlovská 18:48
8 Prešov, Sídlisko III 18:51
7 Prešov, Širpo 18:53
8 Prešov, Sibírska 18:54
41 Prešov, Veľká pošta 18:54
1 Prešov, Nižná Šebastová 18:57
39 Prešov, Lomnická 18:58
2 Prešov, Obrancov mieru 19:00
5 Prešov, Dúbrava 19:00
4 Prešov, Sídlisko III 19:01
14 Prešov, Veľká pošta 19:01
15 Prešov, Detská nemocnica 19:03
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 19:04
28 Ľubotice 19:05
32 Prešov, Sibírska 19:05
1 Prešov, Solivar 19:07
8 Prešov, Sídlisko III 19:11
2 Prešov, Obrancov mieru 19:13
8 Prešov, Sibírska 19:14
22 Prešov, Šidlovec 19:16
1 Prešov, Nižná Šebastová 19:17
5 Prešov, Budovateľská 19:17
15 Prešov, Za Kalváriou 19:17
39 Prešov, Sídlisko III 19:18
45 Prešov, Delňa 19:19
4 Prešov, Sídlisko III 19:21
41 Prešov, Surdok 19:21
11 Prešov, Na Rúrkach 19:22
7 Prešov, Budovateľská 19:22
27 Prešov, Hviezdna 19:23
7 Prešov, Dopravný podnik 19:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 19:24
18 Prešov, Veľká pošta 19:26
1 Prešov, Solivar 19:27
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 19:28
29 Prešov, Sídlisko III 19:29
2 Prešov, Obrancov mieru 19:30
5 Prešov, Bajkalská 19:30
8 Prešov, Sídlisko III 19:31
21 Fintice 19:32
8 Prešov, Sibírska 19:34
45 Veľký Šariš 19:35
1 Prešov, Nižná Šebastová 19:37
23 Malý Šariš 19:37
28 Prešov, Delňa 19:37
27 Prešov, Terchovská 19:39
4 Prešov, Sídlisko III 19:41
2 Prešov, Obrancov mieru 19:43
22 Teriakovce 19:43
18 Prešov, Cemjata 19:43
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 19:44
12 Prešov, Sibírska 19:44
11 Prešov, Veľká pošta 19:45
32 Prešov, Sibírska 19:45
1 Prešov, Solivar 19:47
5 Prešov, Budovateľská 19:47
8 Prešov, Sídlisko III 19:51
7 Prešov, Dopravný podnik 19:53
8 Prešov, Sibírska 19:54
41 Prešov, Veľká pošta 19:54
1 Prešov, Nižná Šebastová 19:57
39 Prešov, Lomnická 19:58
2 Prešov, Obrancov mieru 20:00
5 Prešov, Dúbrava 20:00
4 Prešov, Sídlisko III 20:01
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 20:04
15 Prešov, Detská nemocnica 20:04
28 Ľubotice 20:07
8 Prešov, Sídlisko III 20:11
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 20:11
2 Prešov, Obrancov mieru 20:13
1 Prešov, Solivar 20:14
8 Prešov, Sibírska 20:14
22 Prešov, Šidlovec 20:16
1 Prešov, Nižná Šebastová 20:17
5 Prešov, Budovateľská 20:17
15 Prešov, Za Kalváriou 20:17
39 Prešov, Sídlisko III 20:18
45 Prešov, Delňa 20:19
24 Prešov, Trojica 20:20
4 Prešov, Sídlisko III 20:21
41 Prešov, Surdok 20:21
11 Prešov, Na Rúrkach 20:22
27 Prešov, Hviezdna 20:23
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 20:24
18 Prešov, Veľká pošta 20:26
36 Prešov, Trojica 20:28
2 Prešov, Obrancov mieru 20:30
5 Prešov, Bajkalská 20:30
8 Prešov, Sídlisko III 20:31
8 Prešov, Sibírska 20:34
21 Fintice 20:34
1 Prešov, Nižná Šebastová 20:37
23 Malý Šariš 20:37
28 Prešov, Delňa 20:37
45 Veľký Šariš 20:37
27 Prešov, Terchovská 20:39
4 Prešov, Sídlisko III 20:41
2 Prešov, Obrancov mieru 20:43
22 Prešov, Šalgovík 20:43
1 Prešov, Solivar 20:44
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 20:44
11 Prešov, Veľká pošta 20:45
5 Prešov, Budovateľská 20:47
8 Prešov, Sídlisko III 20:51
18 Prešov, Cemjata 20:53
41 Prešov, Veľká pošta 20:54
1 Prešov, Nižná Šebastová 20:57
39 Prešov, Lomnická 20:58
8 Prešov, Sibírska 20:59
2 Prešov, Obrancov mieru 21:00
5 Prešov, Dúbrava 21:00
4 Prešov, Sídlisko III 21:01
14 Prešov, Železničná stanica 21:01
15 Prešov, Detská nemocnica 21:04
28 Ľubotice 21:09
8 Prešov, Sídlisko III 21:11
7 Prešov, Dopravný podnik 21:13
1 Prešov, Solivar 21:14
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 21:14
22 Prešov, Šidlovec 21:16
5 Prešov, Budovateľská 21:17
15 Prešov, Za Kalváriou 21:17
39 Prešov, Sídlisko III 21:18
1 Prešov, Nižná Šebastová 21:19
45 Prešov, Švábska 21:19
4 Prešov, Sídlisko III 21:21
11 Prešov, Na Rúrkach 21:22
27 Prešov, Hviezdna 21:23
36 Prešov, Trojica 21:25
8 Prešov, Sibírska 21:29
2 Prešov, Obrancov mieru 21:30
18 Prešov, Veľká pošta 21:31
21 Prešov, Dopravný podnik 21:32
8 Prešov, Sídlisko III 21:36
28 Prešov, Delňa 21:37
45 Veľký Šariš 21:37
27 Prešov, Terchovská 21:39
39 Prešov, Trojica 21:40
22 Prešov, Šalgovík 21:43
7 Prešov, Širpo 21:43
1 Prešov, Solivar 21:44
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 21:44
11 Prešov, Veľká pošta 21:45
5 Prešov, Budovateľská 21:47
1 Prešov, Nižná Šebastová 21:49
4 Prešov, Sídlisko III 21:51
8 Prešov, Sibírska 21:59
8 Prešov, Sídlisko III 22:06
15 Prešov, Detská nemocnica 22:08
39 Prešov, Veľká pošta 22:11
7 Prešov, Dopravný podnik 22:16
1 Prešov, Veľká pošta 22:17
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 22:17
45 Prešov, Švábska 22:17
7 Prešov, Budovateľská 22:17
1 Prešov, Nižná Šebastová 22:19
22 Prešov, Šidlovec 22:20
45 Veľký Šariš 22:20
4 Prešov, Sídlisko III 22:21
14 Kanaš, Kanaš - Stráže 22:21
15 Prešov, Za Kalváriou 22:21
41 Prešov, Surdok 22:21
11 Prešov, Na Rúrkach 22:22
14 Prešov, Trojica 22:22
22 Teriakovce 22:24
28 Ľubotice 22:29
7 Prešov, Dopravný podnik 22:33
8 Prešov, Sibírska 22:34
18 Prešov, Cemjata 22:35
8 Prešov, Sídlisko III 22:36
39 Prešov, Trojica 22:36
14 Prešov, Trojica 22:50
4 Prešov, Sídlisko III 22:51
1 Prešov, Nižná Šebastová 22:57
N2 Prešov, Sídlisko III 23:17
N2 Prešov, Nižná Šebastová 23:36

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo