Všetky odchody zo zastávky Laca Novomeského 12.4.2021

Linka Smer Odchod
N1 Prešov, Pod Šalgovíkom 0:40
N1 Prešov, Sídlisko III 0:45
N1 Prešov, Pod Šalgovíkom 1:55
N1 Prešov, Sídlisko III 2:00
N1 Prešov, Pod Šalgovíkom 3:40
N1 Prešov, Sídlisko III 3:45
22 Teriakovce 4:44
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:01
22 Prešov, Šidlovec 5:04
4 Prešov, Sídlisko III 5:06
19 Prešov, Fakultná nemocnica 5:10
34 Prešov, Sídlisko III 5:12
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:17
22 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:21
36 Prešov, Divadlo Jonáša Záborského 5:22
44 Prešov, Solivar 5:23
4 Prešov, Sídlisko III 5:26
22 Teriakovce 5:32
22 Prešov, Šidlovec 5:34
34 Prešov, Sídlisko III 5:35
44 Prešov, Čierny most 5:35
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:37
22 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:47
4 Prešov, Sídlisko III 5:48
19 Prešov, Solivar 5:50
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:55
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:57
19 Prešov, Fakultná nemocnica 6:03
22 Prešov, Šidlovec 6:04
34 Prešov, Škultétyho 6:05
44 Prešov, Solivar 6:06
4 Prešov, Sídlisko III 6:08
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:17
36 Prešov, Divadlo Jonáša Záborského 6:18
12 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:19
22 Prešov, Šalgovík 6:21
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:25
12 Prešov, Šidlovec 6:27
4 Prešov, Sídlisko III 6:28
44 Prešov, Kpt. Nálepku 6:28
22 Prešov, Šidlovec 6:34
34 Prešov, Sídlisko III 6:35
22 Teriakovce 6:36
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:37
19 Prešov, Solivar 6:45
22 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:47
4 Prešov, Sídlisko III 6:48
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:55
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:57
4 Prešov, Sídlisko III 7:03
19 Prešov, Fakultná nemocnica 7:03
22 Prešov, Šidlovec 7:04
34 Prešov, Sídlisko III 7:05
4 Prešov, Sídlisko III 7:08
44 Prešov, Solivar 7:11
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 7:17
36 Prešov, Trojica 7:20
22 Prešov, Šalgovík 7:21
4 Prešov, Sídlisko III 7:28
44 Prešov, Kpt. Nálepku 7:33
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 7:36
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 7:37
22 Prešov, Šidlovec 7:37
19 Prešov, Solivar 7:45
22 Teriakovce 7:47
4 Prešov, Sídlisko III 7:48
36 Prešov, Trojica 7:50
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 7:55
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 7:57
22 Prešov, Šidlovec 8:07
4 Prešov, Sídlisko III 8:08
19 Prešov, Fakultná nemocnica 8:10
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 8:17
36 Prešov, Trojica 8:20
22 Prešov, Pod Šalgovíkom 8:21
4 Prešov, Sídlisko III 8:28
36 Prešov, Divadlo Jonáša Záborského 8:35
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 8:36
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 8:37
4 Prešov, Sídlisko III 8:48
19 Prešov, Solivar 8:50
36 Prešov, Trojica 8:50
22 Teriakovce 8:51
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 8:57
22 Prešov, Šidlovec 9:07
4 Prešov, Sídlisko III 9:08
19 Prešov, Fakultná nemocnica 9:10
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 9:17
36 Prešov, Trojica 9:20
4 Prešov, Sídlisko III 9:28
36 Prešov, Divadlo Jonáša Záborského 9:35
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 9:36
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 9:37
4 Prešov, Sídlisko III 9:48
19 Prešov, Solivar 9:50
22 Prešov, Šalgovík 9:51
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 9:57
22 Prešov, Šidlovec 10:07
4 Prešov, Sídlisko III 10:08
19 Prešov, Fakultná nemocnica 10:10
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 10:17
4 Prešov, Sídlisko III 10:28
36 Prešov, Divadlo Jonáša Záborského 10:35
22 Teriakovce 10:36
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 10:37
4 Prešov, Sídlisko III 10:48
19 Prešov, Solivar 10:50
22 Prešov, Pod Šalgovíkom 10:51
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 10:57
22 Prešov, Šidlovec 11:07
4 Prešov, Sídlisko III 11:08
19 Prešov, Fakultná nemocnica 11:10
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 11:17
4 Prešov, Sídlisko III 11:28
36 Prešov, Divadlo Jonáša Záborského 11:35
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 11:36
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 11:37
4 Prešov, Sídlisko III 11:48
19 Prešov, Solivar 11:50
22 Prešov, Šalgovík 11:51
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 11:57
22 Prešov, Šidlovec 12:07
4 Prešov, Sídlisko III 12:08
19 Prešov, Fakultná nemocnica 12:10
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 12:17
36 Prešov, Divadlo Jonáša Záborského 12:20
4 Prešov, Sídlisko III 12:28
22 Teriakovce 12:36
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 12:37
4 Prešov, Sídlisko III 12:48
19 Prešov, Solivar 12:50
22 Prešov, Pod Šalgovíkom 12:51
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 12:57
22 Prešov, Šidlovec 13:07
4 Prešov, Sídlisko III 13:08
19 Prešov, Fakultná nemocnica 13:10
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:17
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:21
Linka Smer Odchod
36 Prešov, Divadlo Jonáša Záborského 13:26
4 Prešov, Sídlisko III 13:28
36 Prešov, Divadlo Jonáša Záborského 13:35
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:36
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:37
4 Prešov, Sídlisko III 13:48
19 Prešov, Solivar 13:50
22 Prešov, Šalgovík 13:51
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:55
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:57
34 Prešov, Sídlisko III 14:05
22 Prešov, Šidlovec 14:07
4 Prešov, Sídlisko III 14:08
19 Prešov, Fakultná nemocnica 14:10
44 Prešov, Solivar 14:11
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:17
36 Prešov, Divadlo Jonáša Záborského 14:20
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:21
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:25
4 Prešov, Sídlisko III 14:28
34 Prešov, Sídlisko III 14:35
44 Prešov, Kpt. Nálepku 14:35
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:36
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:37
22 Prešov, Šidlovec 14:37
4 Prešov, Sídlisko III 14:48
19 Prešov, Solivar 14:50
22 Teriakovce 14:51
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:55
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:57
34 Prešov, Sídlisko III 15:05
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:06
22 Prešov, Šidlovec 15:07
4 Prešov, Sídlisko III 15:08
19 Prešov, Fakultná nemocnica 15:10
44 Prešov, Solivar 15:11
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:17
36 Prešov, Divadlo Jonáša Záborského 15:20
22 Prešov, Šalgovík 15:21
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:25
4 Prešov, Sídlisko III 15:28
34 Prešov, Sídlisko III 15:35
44 Prešov, Kpt. Nálepku 15:35
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:36
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:37
22 Prešov, Šidlovec 15:37
4 Prešov, Sídlisko III 15:48
19 Prešov, Solivar 15:50
22 Prešov, Šalgovík 15:51
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:55
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:57
34 Prešov, Sídlisko III 16:05
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:06
22 Prešov, Šidlovec 16:07
4 Prešov, Sídlisko III 16:08
19 Prešov, Fakultná nemocnica 16:10
44 Prešov, Solivar 16:11
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:17
36 Prešov, Divadlo Jonáša Záborského 16:20
22 Teriakovce 16:21
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:25
4 Prešov, Sídlisko III 16:28
34 Prešov, Sídlisko III 16:35
44 Prešov, Kpt. Nálepku 16:35
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:36
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:37
22 Prešov, Šidlovec 16:37
4 Prešov, Sídlisko III 16:48
19 Prešov, Solivar 16:50
22 Prešov, Šalgovík 16:51
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:55
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:57
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 17:06
22 Prešov, Šidlovec 17:07
4 Prešov, Sídlisko III 17:08
19 Prešov, Fakultná nemocnica 17:10
44 Prešov, Solivar 17:11
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 17:17
22 Prešov, Šalgovík 17:21
36 Prešov, Divadlo Jonáša Záborského 17:26
4 Prešov, Sídlisko III 17:28
44 Prešov, Čierny most 17:35
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 17:36
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 17:37
22 Prešov, Šidlovec 17:37
4 Prešov, Sídlisko III 17:48
19 Prešov, Solivar 17:50
22 Teriakovce 17:51
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 17:57
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 18:06
22 Prešov, Šidlovec 18:07
4 Prešov, Sídlisko III 18:08
19 Prešov, Fakultná nemocnica 18:10
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 18:17
36 Prešov, Divadlo Jonáša Záborského 18:20
22 Prešov, Šalgovík 18:21
4 Prešov, Sídlisko III 18:28
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 18:36
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 18:37
4 Prešov, Sídlisko III 18:48
19 Prešov, Solivar 18:50
22 Prešov, Šalgovík 18:51
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 18:57
22 Prešov, Šidlovec 19:07
4 Prešov, Sídlisko III 19:08
19 Prešov, Fakultná nemocnica 19:10
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 19:17
4 Prešov, Sídlisko III 19:28
36 Prešov, Divadlo Jonáša Záborského 19:35
36 Prešov, Pod Šalgovíkom 19:36
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 19:37
4 Prešov, Sídlisko III 19:48
19 Prešov, Solivar 19:50
22 Teriakovce 19:51
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 19:57
22 Prešov, Šidlovec 20:07
4 Prešov, Sídlisko III 20:08
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 20:17
36 Prešov, Trojica 20:20
4 Prešov, Sídlisko III 20:28
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 20:37
4 Prešov, Sídlisko III 20:48
22 Prešov, Šalgovík 20:51
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 20:57
4 Prešov, Sídlisko III 21:08
36 Prešov, Trojica 21:17
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 21:27
4 Prešov, Sídlisko III 21:38
22 Prešov, Šalgovík 21:51
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 21:57
4 Prešov, Sídlisko III 22:08
22 Prešov, Šidlovec 22:11
34 Prešov, Sibírska 22:25
4 Prešov, Pod Šalgovíkom 22:30
22 Teriakovce 22:32
4 Prešov, Sídlisko III 22:38
N1 Prešov, Pod Šalgovíkom 23:25
N1 Prešov, Sídlisko III 23:30

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo