Zavedenie zvýhodnenej prepravy pre deti (od 1.9.2023)

Od 1. septembra budú môcť deti do 18 rokov s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice cestovať v 1. tarifnej zóne takmer bezplatne.

Od 1. septembra 2023 dôjde v sieti prešovskej MHD k zmenám tarify, vďaka ktorým budú môcť občania SR s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice cestovať takmer bezplatne. Podmienkou bude zakúpenie evidenčného predplatného cestovného lístka v hodnote 1 eura za podmienok:

 • od dovŕšenia 6. roku veku do dovŕšenia 18. roku veku bude možné cestovať v I. tarifnom pásme na PCL typu „EVIDENČNÝ 18“:
  • ROČNÝ EVIDENČNÝ 18
   • v hodnote 1,- € pre občanov SR od dovŕšenia 6. roku veku do dovŕšenia 17. roku veku s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci
    Ľubotice,
  • 3-MESAČNÝ EVIDENČNÝ 18
   • v hodnote 1,- € pre občanov SR od dovŕšenia 17. roku veku do dovŕšenia 18. roku veku s trvalým pobytom v meste Prešov alebo
    v obci Ľubotice.

Podmienky prepravy na PCL typu „EVIDENČNÝ 18“:

 • trvalý pobyt v meste Prešov alebo v obci Ľubotice,
 • žiadateľ musí byť držiteľom čipovej karty DPMP,
 • žiadateľ musí byť držiteľom karty inej dopravnej spoločnosti zapojenej v systéme TransCard,
 • nárok na evidenčný predplatný lístok si je možné uplatniť až po ukončení platnosti už zakúpeného PCL, platnosť už zakúpených voľných lístkov nebude skracovaná.

Spôsob uplatňovania si nároku na PCL typu „EVIDENČNÝ 18“:

 • žiadateľ musí byť držiteľom čipovej karty,
 • žiadateľ svoj nárok uplatňuje vo všetkých kamenných predajniach dopravcu s vyplnenou žiadankou a občianskym preukazom (OP),
 • žiadateľ je povinný neodkladne oznámiť dopravcovi zmenu trvalého bydliska.

Doklady potrebné k vybaveniu bezkontaktnej čipovej karty – dopravná karta:

 • vyplnená Žiadanka o vydanie BČK – dopravná karta,
 • fotografia rozmerov 3 x 3,5 cm (portrétová, nie staršia ako 1 rok),
 • občiansky preukaz,
 • poplatok za bezkontaktnú čipovú kartu 5,30 €.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.