30. výročie premávky trolejbusov na sídlisku Sekčov (22. - 26.11.2022)

Pri príležitosti výročia trolejbusovej dopravy na Sekčove bude na vybraných spojoch liniek 48 premávať trolejbus Škoda 25 Tr.

V utorok 22. novembra 2022 uplynie už 30 rokov od momentu, kedy sa od základov zmenila organizácie dopravy na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov. Medzi mladé paneláky po prvý raz zavítali trolejbusy na linkách 4 8 38, čím nahradili legendárnu linku 33, na ktorej premávali autobusy Ikarus 280 a zmien sa dočkali aj linky 32 a 36. Dátum začiatku prevádzky trolejbusovej dopravy na sídlisku Sekčov nebol zvolený náhodne - 22. novembra 1978 bol totiž poklepaný základný kameň stavby prvého panelového domu na súčasnej ulici Pavla Horova.

Toto sídlisko je domovom pre takmer tretinu obyvateľov Prešova, v roku 2015 na ňom žilo vyše 24-tisíc ľudí. Sídlisko s takouto perspektívou si vyžadovalo dostatočne dimenzovanú, silnú a spoľahlivú dopravnú obsluhu, ktorú v danom čase mohli zabezpečiť len trolejbusy. Zavedením trolejbusovej trakcie sa pomohla podstatne znížiť hladina hluku dopravy a vibrácií a redukovať exhaláty. Prvá projektová štúdia pre výstavbu trolejbusovej trate na Sekčove bola vypracovaná už v roku 1982. Štúdiu spracovala bratislavská pobočka Dopravoprojektu - Štátneho ústavu pre projektovanie dopravných stavieb.  

Škoda Sanos S 200 Tr #67 na konečnej Pod Šalgovíkom © Peter Sirkovský

Premávku v roku 1992 otvárali kĺbové trolejbusy Škoda Sanos S 200 Tr a Škoda 15 Tr. V priebehu troch desaťročí sa na linkách 4 8 38 vystriedalo celkovo 65 kĺbových trolejbusov štyroch typov. Prelom nastal v roku 2006, kedy boli do Prešova dodané prvé nízkopodlažné trolejbusy typu Škoda 24 a 25 Tr s karosériou Irisbus. Práve typ 25 Tr začal pozvoľna nahrádzať klasické trolejbusy Škoda 15 Tr, ktoré roky prevládali vo vozidlovom parku. Celkovo bolo dodaných 5 trolejbusov typu Škoda 25 Tr počas troch rokov. Od roku 2011 sú dodávané trolejbusy Škoda 31 Tr s karosériou SOR, ktoré sa v Prešove vyskytujú v počte 25 kusov a vo viacerých modifikáciách. Postupné omladzovanie vozidlového parku zabezpečilo, že od leta roku 2019 sú vypravované na trolejbusové linky už len nízkopodlažné vozidlá. Všetky trolejbusy Škoda 15 Tr boli priebežne už roku 2000 sťahované z prevádzky a vyraďované, posledný opustil Prešov na jeseň 2020.

V súčasnom období sú v evidencii DPMP štyri trolejbusy Škoda 25 Tr Irisbus, ktoré však už do pravidelnej premávky nezasahujú. Naposledy boli tieto trolejbusy vypravené na linky MHD v septembri 2021 počas návštevy Svätého Otca Františka. Nakoľko sa jedná v slovenských pomeroch o pomerne ojedinelé trolejbusy, pri príležitosti 30. výročia spustenia trolejbusovej dopravy na sídlisku Sekčov bude vypravená Škoda 25 Tr #710 na bežné spoje liniek 4 8 a pripomenie tak cestujúcim okrem iného aj začiatky "éry nízkopodlažnosti" v prešovskej MHD. Trolejbus bude vypravený počas dvoch dní - v utorok 22. novembra 2022, teda v deň 30. výročia a v sobotu 26. novembra 2022. Trolejbus bude v interiéri vyzdobený fotografiami, ktoré zachytávajú uplynulých 30 rokov trolejbusovej dopravy na sídlisku Sekčov a ďalšími materiálmi, akými sú napríklad schémy či cestovné poriadky trolejbusových liniek z čias začiatku prevádzky.


Cestovný poriadok Škody 25 Tr #710

Utorok, 22. november 2022

Linka Smer
Odchody
4 Sídlisko III → Pod Šalgovíkom 6:15 7:32 9:17 10:47 12:17 13:39 15:02 17:47 19:12
Pod Šalgovíkom → Sídlisko III  6:52 8:24 9:54 11:24 12:54 14:16 15:39 18:24 19:46
8 Sídlisko III → Sibírska 4:54 16:24              
Sibírska → Sídlisko III 5:30 17:00              

Sobota, 26. november 2022

Linka Smer
Odchody
4 Sídlisko III → Pod Šalgovíkom 6:32 7:52 10:32 13:12 14:32 15:52 18:32 19:52  
Pod Šalgovíkom → Sídlisko III 7:06 8:26 11:06 13:46 15:06 16:26 19:06 20:26  
8 Sídlisko III → Sibírska 9:02 11:42 17:02 21:17          
Sibírska → Sídlisko III 9:35 12:15 17:35 21:50          

Ilustračné foto © Matúš Rozman

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.