Dopravný podnik obstaráva trolejbusy s pomocným pohonom

Desiatka nových hybridných trolejbusov môže obsluhovať niektoré autobusové linky.

V pondelok 1. februára 2021 bola na na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie zverejnená súťaž, ktorej predmetom je dodanie desiatich nových plne nízkopodlažných trolejbusov s pomocným batériovým pohonom. V rámci tejto zákazky sa bude  oddelene obstarávať 6 kĺbových 18-metrových vozidiel a 4 štandardné 12-metrové vozidlá. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 8. marca 2021 23. marca 2021, hlavným hodnotiacim kritériom (90 bodov zo 100) pre obe časti pri vyhodnocovaní ponúk je najnižšia cena bez DPH za dodanie týchto vozidiel, ďalšími kritériami po 5 bodov sú počet miest na sedenie dostupných z nízkej podlahy a maximálna celková obsaditeľnosť vozidla vrátane vodiča. 

Predpokladaná hodnota zákazky je 6 852 160 € bez DPH. Financovanie zákazky má byť z 95% pokryté fondami EÚ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo zvyšných 5% ju má pokryť dopravca. Hybridné trolejbusy majú byť dodané do 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy s výhercom obstarávania.


Vybrané požiadavky na technické parametre

Štandardný trolejbus Kĺbový trolejbus
maximálna dĺžka 13,5 m maximálna dĺžka 18,75 m
maximálna výška so stiahnutými zberačmi 3,6 m maximálna výška so stiahnutými zberačmi 3,6 m
minimálny počet dverí 3 minimálny počet dverí 4
minimálna celková obsaditeľnosť 80 cestujúcich minimálna celková obsaditeľnosť 120 cestujúcich
minimálny počet miest na sedenie 20 minimálny počet miest na sedenie 30
výkon motora min. 160 kW výkon motora min 240 kW
dojazd pri jazde na trakčné batérie min. 12 km pri plnom zaťažení dojazd pri jazde na trakčné batérie min. 12 km pri plnom zaťažení
USB nabíjačky umiestnené v interiéri - 4 ks USB nabíjačky umiestnené v interiéri - 8 ks
vnútorné informačné LCD monitory spojené do tvaru "V", ktoré umožňujú komunikáciu s palubným počítačom a zobrazovanie informácií o realizácii cestovného poriadku - 2 ks vnútorné informačné LCD monitory spojené do tvaru "V", ktoré umožňujú komunikáciu s palubným počítačom a zobrazovanie informácií o realizácii cestovného poriadku - 4 ks
rekuperácia
celovozidlová klimatizácia
uzamykateľné posuvné časti okien
dopytové otváranie dverí
cúvacia kamera, kamera snímajúca priestor pred vozidlom, kamera umiestnená na zberačoch trolejbusu - min. 1 ks
kamerový systém so záznamom v interiéri
vonkajšia akustická signalizácia pre nevidomých
označovače na papierové cestovné lístky zmožňujúce bezkontaktnú platbu kartou a komunikáciu cez NFC

Požadované záručné lehoty
vozidlo - 36 mesiacov (3 roky), resp. 250 000 km
karoséria - 120 mesiacov (12 rokov)
pohon vozidla - 36 mesiacov (3 roky), resp. 250 000 km 
povrchová úprava vozidla (lak) - 84 mesiacov (7 rokov)

Trolejbusy budú môcť obsluhovať vybrané autobusové linky MHD, keďže podstatná časť trás prechádza cez zatrolejované úseky. Tejto téme sme sa venovali už pred časom v sekcii Rozvojové plány, kde sme detailnejšie popísali zámer tohto projektu. Desiatka nových trolejbusov by mala obsluhovať tieto linky, pričom červenou farbou sme zvýraznili úseky pod trolejovým vedením:

Linka 10: Sibírska - M. Benku - Lesnícka - Švábska - Košická - Žel. stanica - Masarykova ul. - Grešova - Fakultná nemocnica - Moyzesova - Veľká pošta - Žel. stanica - Košická - Švábska - Lesnícka - M. Benku – Sibírska.

Linka 19: okružne: Solivar - Kysucká - L. Novomeského - M. Benku - Lesnícka - Švábska - Košická - Žel. stanica - Masarykova ul. - Grešova - Fakultná nemocnica - Moyzesova - Veľká pošta - Žel. stanica - Košická - Švábska - Lesnícka - M. Benku – L. Novomeského - Kysucká - Solivar.

Linka 22: Šidlovec - Jánošíkova - Rázc. Šidlovec - Sabinovská - Hlavná ul. – Plzenská - Pod Táborom (Rusínska) - Ul. Arm. gen. Svobodu - L. Novomeského - Pod Šalgovíkom - Šalgovík - Teriakovce a späť.

Linka 29: Sídlisko III - Volgogradská - Levočská ul. (čiastočne) - Okružná - Grešova - Fakultná nemocnica – Moyzesova - DJZ - Hlavná ul. - Poliklinika - Levočská ul. (čiastočne) - Volgogradská - Sídlisko III.

Linka 32A: Sibírska - Ul. Arm. gen. Svobodu - Rusínska - Masarykova - Okružná - Levočská ul. - Hlavná ul. - Masarykova ul. - Rusínska - Ul. Arm. gen. Svobodu - Sibírska.

Linka 34: Sídlisko III - Volgogradská - Levočská - Obrancov mieru - Prešovská univerzita - Škultétyho - Budovateľská - Nábrežná komunikácia - Švábska - Lesnícka - M. benku - Pod Šalgovíkom a späť.

Linka 39: Sídlisko III - Vukov - Mukačevská - Sabinovská - Hlavná ul. - Žel. stanica – Solivarská ul. - Švábska – Košická - Žel. stanica - Hlavná ul. - Sabinovská - Mukačevská - Sídlisko III.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Solider #13:
Aukcia prebehla a súťažil tam iba Solaris so SOR.
Reakcia na: Jur@j #12:
A bola v KE aj elektronická aukcia? Respektíve bol v roku 2018 model NB už výbehový?
Reakcia na: Solider #11:
V čase, keď dodávali poslednú várku do Košíc, mal ten model takmer 10 rokov, takže nový určite nebol. A pýtali si za neho dosť...
Reakcia na: Jur@j #10:
Súťaž na diesle ukázala, že tie vozidlá reálne toľko stoja? Aj vtedy, ak SOR ponúkol výbehový model NB?
Reakcia na: rexino #9:
Teraz je aj výhodou, že je zákazka delená na dve časti, lebo ak by došlo na naťahovačky pri niektorom type, tak ten druhý typ sa môže súťažiť aj naďalej. Bojím sa toho, keby boli námietky pri 12m aj 18m. Som ale rád, že to konečne nie je súťaž s jedným uchádzačom. Teraz je to naozaj o tom, kto sa ako snaží, kto dokáže čo ponúknuť a kto ako stlačí cenu. Aj súťaž na diesele ukázala, koľko tie autobusy stoja reálne.

Taktiež musím opäť oceniť rýchlosť odpovedania na otázky a celkovo dynamickosť tej súťaže. Z predošlých súťaží som taký dobrý dojem nemal. Dúfajme teda, že nás nečaká scenár podobný Brnu alebo Jihlave.
Reakcia na: Jur@j #8:
Ak sa tu naozaj prihlásia trolejbusy z východu, tak očakávam o triedu nižšiu cenu, podobne ako vedeli ponúknuť aj v Česku a opäť ping-pong s UVOm o to, čo sú a nie sú platné referencie a podobne. Verím, že sa mýlim. Už otázky podľa mňa naznačujú možné námietky. Každopádne sa teším na to, čo všetko sa tu nakoniec prihlási.
Aktualizovali dokument s otázkami uchádzačov. Už je tam toho toľko, že si ani netrúfam povedať kto a s čím sa tam prihlásil 😮
Reakcia na: Viko #6:
tak v prvom rade majú českého importéra, takže nevidím dôvod, prečo by písali v ruštine, navyše silne pochybujem že budú mať PD po rusky.
Reakcia na: TomoSK #3:
Myslíš, že ukrajinský výrobca by nemohol tiež spadať pod komunikáciu v ruštine? Lebo skôr som čakal, že práve oni to po Jihlave skúsia aj v Prešove...
Reakcia na: TomoSK #3:
Presnejšie švajčiarsko-bieloruský tandem? 🤔

Ako, ja by som sa švajčiarskej účasti potešil, ale skôr tej druhej... 🙂
Reakcia na: TomoSK #3:
Musím sa úprimne priznať, že by ma aj celkom potešilo, keby aspoň jednu časť zákazky vyhral niekto nový a neokúkaný. Už len preto, lebo sa spolieham na to, že ak by prenikli na náš trh, urobili by všetko pre to, aby dodali čo najkvalitnejšie vozidlá a spravili si čo najlepšiu reklamu. Určite by to prospelo trhu a aj tradiční výrobcovia by sa časom začali snažiť viac, lebo by pocítili ohrozenie.
Reakcia na: rexino #1:
Skôr by som tú pozornosť presunul z Ruska na Bielorusko. 🙂
Reakcia na: rexino #1:
To ma celkom teší, keďže z prvých dvoch otázok bolo jasné, že sa dopytuje iba Plzeň. Tak aspoň nejaký náznak konkurencie...
Súdiac podľa najnovších otázok od prípadných uchádzačov môžeme čakať ponuku aj z Ruska 😲