Koronavírus - aktuálne platné opatrenia v MHD

Pripomíname vám opatrenia, ktoré sú aj naďalej zavedené v mestskej hromadnej doprave.

Na základe odporúčaní a opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pred možným šírením koronavírusu sú v prešovskej MHD naďalej platné tieto preventívne opatrenia:

  • cestujúci sú povinní mať počas celej prepravy prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou, šálom alebo inou vhodnou alternatívou, ktorá dostatočne zahalí tvár,
  • dopytové otváranie dverí je dočasne zrušené, vodiči sú povinní otvárať na zastávkach všetky dvere, nie je preto potrebné stláčať tlačidlá na otvorenie dverí,
  • doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča je zrušený, cestovné lístky je možné si zadovážiť v automatoch na cestovné lístky, prípadne formou SMS,
    • cestujúcim zároveň odporúčame pri nákupe cestovných lístkov uprednostniť platbu kartou v automatoch, ktoré tento spôsob platby umožňujú,
  • zákaz nástupu a výstupu cez predné dvere a zákaz zdržiavania sa v priestore v okolí kabíny vodiča - tento priestor je ohraničený páskou,
    • cestujúcim so zrakovým postihnutím budú vodiči naďalej asistovať pri nástupe a výstupe do vozidiel, títo cestujúci môžu naďalej využívať nástup a výstup prednými dverami.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. každodenne dezinfikuje všetky vozidlá MHD, denne sa však v autobusoch a trolejbusoch prepravia tisícky cestujúcich, preto vám odporúčame pri cestovaní nosiť aj jednorazové rukavice. Dovoľujeme si upozorniť, že tieto opatrenia sú zavedené kvôli ochrane zdravia cestujúcej verejnosti a vodičov MHD. Naďalej preto vyzývame k zodpovednému prístupu, dodržiavaniu základných hygienických návykov a dodržiavaniu horeuvedených pokynov dopravcu.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.