Zmena Prepravného poriadku a Tarify MHD v Prešove (od 24.8.2020)

So zmenou názvov zastávok sa menia aj hraničné zastávky v tarife. Povinnosť nosiť rúško počas prepravy je zakotvená v prepravnom poriadku.

Zmena Prepravného poriadku MHD v Prešove

Od 24. augusta 2020 platí nový Prepravný poriadok MHD v Prešove, v ktorom boli pozmenené, resp. pridané tieto ustanovenia:

V Článku 4 boli doplnené povinnosti cestujúcich počas vyhláseného mimoriadneho stavu alebo núdzového stavu z dôvodu epidémie alebo pandémie:

 1. nástup a výstup z vozidla len niektorými dverami,
 2. zákaz obsadzovať vybrané sedadlá,
 3. mať pri nástupe a počas celej prepravy prekryté horné dýchacie cesty (ústa, nos) rúškom, šatkou, šálom alebo inou vhodnou alternatívou,
 4. zákaz vstupu, pohybu a zdržiavania sa v miestach, ktoré sú vo vozidle vymedzené dopravcom.

Od povinnosti nosiť prekryté horné dýchacie cesty sú na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva oslobodené osoby:

 • deti do troch rokov veku,
 • so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu.

V článku 6 bolo doplnené ustanovenie, ktoré umožňuje oprávneným osobám dopravcu (vodič, prepravný kontrolór) vylúčiť z prepravy osobu, ktorá nemá prekryté horné dýchacie cesty, odmieta si ich prekryť a zároveň nemá lekárske potvrdenie o výnimke.


Podľa Článku 10 o veciach vylúčených z prepravy môžu byť okrem ostatných vecí popísaných v prepravnom poriadku vylúčené taktiež:

 • kolobežky, ktoré nie je možné pred nástupom do vozidla poskladať a zamedziť tak jej použitiu v interiéri,
 • bicykle a kolobežky s pomocným pohonom (elektrickým, benzínovým a pod.),
 • skladacie bicykle, ktoré po zložení presahujú maximálne stanovené parametre,
 • motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky.

Pozmenený bol taktiež systém uskladňovania nálezov, ktoré definuje Článok 17. Po novom budú nálezy uskladňované v sídle dopravcu po dobu jedného roka, následne budú odstúpené na likvidáciu. V deň straty si môže cestujúci vyzdvihnúť nález vo vozidle, resp. na dispečingu dopravcu. Čipové karty sa budú zhromažďovať v hlavnej predajni DPMP na Weberovej ul.


Zmena Tarify MHD v Prešove

V súvislosti so zmenou názvov vybraných zastávok MHD sú od 1. septembra 2020 upravené hraničné zastávky, ktoré definuje Článok 1 v bode 7:

Pôvodný názov hraničnej zastávky Smer/obec Nový názov hraničnej zastávky
Vysielač Záborské Logistické centrum
Železničné priecestie Fintice Za traťou

Pre plné znenie dokumentov kliknite na:

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.