Dopravný podnik obstaráva nové dieselové autobusy

Vozidlový park autobusov by mohlo v najbližších rokoch obohatiť až 15 nových vozidiel.

V utorok 21. júla 2020 bola na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie zverejnená zákazka Nákup dieselových autobusov a príslušenstva pre DPMP. Predmetom súťaže je dodanie 15 kusov (10 kĺbových, 5 štandardných) nových nízkopodlažných autobusov s dieselovým pohonom. Výsledkom verejného obstarávania má byť rámcová zmluva na 48 mesiacov, ktorá umožní dopravcovi odobrať toľko vozidiel, na koľko bude mať v danom čase finančné prostriedky. Pomocou operačného programu IROP má byť financovaný nákup štyroch 18-metrových a dvoch 12-metrových autobusov.

Zvyšné autobusy môžu byť financované z vlastných zdrojov, z účelových dotácií, z úveru alebo pomocou NFP. Odhadovaná cena zákazky je 5 021 699,90€ bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 8. septembra 2020 o 12:00. Otváranie ponúk prebehne v ten istý deň o 13. hodine. Autobusy majú byť dodávané najneskôr 21 mesiacov od nadobudnutia účinnosti čiastkových kúpnych zmlúv.

Vybrané požiadavky na technické parametre

 • výška - max. 3,3 m,
 • počet dverí - min. 3 (12 m) a min. 4 (18 m),
 • obsaditeľnosť - min. 85 cestujúcich (12 m) a min. 130 cestujúcich (18 m),
 • výkon motora - min. 208 kW (12 m) a min. 238 kW (18 m),
 • automatická prevodovka s minimálne 4 prevodovými stupňami,
 • celovozidlová klimatizácia,
 • čalúnené sedačky, aj s opierkou, ak sú umiestnené na nízkej podlahe,
 • uzamykateľné posuvné časti okien,
 • dopytové otváranie dverí - v interiéri musia byť tlačidlá umiestnené na madlách pri dverách,
 • všetky tlačidlá v priestore pre cestujúcich musia byť popísané Braillovým písmom,
 • vonkajšia akustická signalizácia pre nevidomých aktivovaná pomocou ovládača,
 • kamerový systém v interiéri,
 • 18,5'' reklamno-informačné displeje v interiéri,
 • USB prípojky pre nabíjanie smartfónov a iných zariadení,
 • informačný systém vozidla ekvivalentný s tým, ktorý používa DPMP (R&G).

Minimálne požadované záručné doby

 • na samotné vozidlo - 36 mesiacov, resp. 240 000 km,
 • karoséria - minimálne 120 mesiacov (10 rokov),
 • povrchová úprava vozidla - 84 mesiacov (7 rokov),
 • pohon vozidla - 36 mesiacov, resp. 240 000 km.

Minimálna požadovaná životnosť autobusov je 10 rokov.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

 • najnižšia cena bez DPH za dodanie predmetu zákazky (80b),
 • spotreba PHM (10b),
 • počet miest na sedenie na nízkej podlahe (5b),
 • maximálna celková obsaditeľnosť vozidla (5b).

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Skusi Otokar o5 na slovenskom trhu ? 😂