Ako ovplyvnil koronavírus prešovskú MHD?

Epidemiologická situácia posledných mesiacov rázne ovplyvnila všetky sféry života a hospodárstva. Ako sa s touto situáciou vysporiadal dopravný podnik?

Začiatkom marca tohto roku sa začalo vážnejšie hovoriť o možnej hrozbe, ktorú pre Slovensko predstavovalo ochorenie COVID-19. Už 6. marca bola z preventívnych dôvodov zavedená každodenná dezinfekcia a očista vozidiel MHD. Veci však nabrali rýchly spád a o necelý týždeň boli vydané ďalšie opatrenia pre cestovanie MHD - zrušenie dopytového otvárania dverí, zrušenie zastávok na znamenie, zrušenie doplnkového predaja. Nasledovalo obmedzenie nástupu a výstupu cez predné dvere, pracoviská vodičov boli ohradené páskou.

Bol zavedený prázdninový režim premávky MHD, ktorý bol prakticky hneď preklopený do víkendového režimu, nakoľko dopyt po preprave rapídne klesal každým ďalším dňom. Toto rozhodnutie sa však zakrátko ukázalo ako nie veľmi správne, keďže došlo k zatvoreniu škôl a obmedzeniu fungovania štátnej správy, no výrobné podniky a firmy fungovali naďalej a ľudia sa nemali ako dostať do práce. S dodatočným pridávaním spojov do priemyselných zón prišli ale aj ďalšie opatrenia - museli sme si zvyknúť na nosenie nepríjemných rúšok pri cestovaní. Aby boli dodržané väčšie odstupy medzi cestujúcimi, dopravca začal v rámci svojich možností vypravovať na vybrané linky kapacitnejšie vozidlá. 

Po niekoľkých týždňoch sa situácia začala zlepšovať, Dopravný podnik mesta Prešov sa opäť vrátil k prázdninovému režimu premávky autobusov, trolejbusom bol venovaný špeciálny cestovný poriadok. Obnovili sa zastávky na znamenie, opätovne sa otvorili predajne cestovných lístkov na sídliskách a dodatočne bola predĺžená platnosť predplatných cestovných lístkov. Naďalej však ostali rúška a opáskovaní vodiči, dvere si taktiež neotvoríme sami a ak si chceme zakúpiť cestovný lístok u vodiča, tak úspešní nebudeme.

Problémy z uplynulých mesiacov vrhajú svetlo aj na samotné cestovanie hromadnou dopravou. S otázkami ako koronavírus ovplyvnil fungovanie prešovskej MHD sme sa obrátili na Dopravný podnik mesta Prešov, na naše otázky odpovedala Ing. Adriana Compeľová, ktorá zastáva pozíciu vedúcej dopravnej prevádzky v tejto spoločnosti.

Príchod koronavírusu sa podpísal pod mnohé opatrenia v MHD ako napríklad nosenie rúška, zákaz doplnkového predaja či zatvorenie predajní cestovných lístkov. Ako tento fakt prijali cestujúci? Nepribudli sťažnosti cestujúcej verejnosti na tieto opatrenia?

Od začiatku tohto problémového obdobia cestujúci prijali opatrenia s pochopením. Zo strany cestujúcich sme nezaznamenali negatívne ohlasy. Ojedinelé prípady sa vyskytli, tie však mali skôr charakter, že cestujúci potreboval vysvetliť dôvody opatrenia alebo  spôsob jeho aplikácie.

Nezaznamenal dopravný podnik problém s neochotou vodičov pracovať v takto sťažených podmienkach? Boli a sú vodiči dostatočne chránení pred infikovaním?

Vodičov ako aj ostatných zamestnancov sme poučili a vybavili ochrannými a dezinfekčnými prostriedkami, upravili sme režim prevádzkovania vozidiel MHD, vymedzili sme „ochranný priestor“ vo vozidlách pre vodičov. S neochotou pracovať sme sa nestretli. Vodiči, u ktorých sa vyskytol nejaký problém v súvislosti s pandémiou, to riešili práceneschopnosťou, resp. OČR.

Obmedzenie dopravy a strach cestujúcej verejnosti sa určite podpísal pod výpadok tržieb, dokáže dopravný podnik fungovať ďalej bez kompenzácií alebo bude musieť pristúpiť k obmedzovaniu spojov či dokonca k znižovaniu počtu zamestnancov?

Výpadok tržieb sme zaznamenali vo výške cca 60%. Samozrejme to pociťujeme, ale snažíme sa situáciu riešiť tak, aby sme zabezpečili poskytovanie našich služieb na požadovanej úrovni. K obmedzeniu výkonov v predchádzajúcich mesiacoch došlo hlavne z dôvodu enormného poklesu dopytu a počtu cestujúcich. K znižovaniu počtu zamestnancov sme zatiaľ nemuseli pristúpiť, zamestnanci, ktorí v poslednom období u nás ukončili pracovný pomer, odišli z dôvodov odchodu na dôchodok alebo na základe vlastného rozhodnutia.

Neohrozil koronavírus plánované investície dopravného podniku? Myslíme tým nákupy vozidiel, modernizáciu či rozširovanie trolejovej siete.

Investície, ktoré plánujeme, majú byť financované prevažne z externých zdrojov. Na niektoré už máme uzatvorenú zmluvu s príslušným ministerstvom, a teda sú v procese prípravy a realizácie. Ide napr. o nákup elektrobusov a dieselových autobusov. Taktiež sa pripravuje modernizácia nášho depa, výstavba a modernizácia meniarní a niektorých trolejbusových tratí. Zatiaľ máme informácie, že proces financovania a aj samotné financie sú na tieto projekty pripravené.

Je predpoklad, že od septembra bude MHD jazdiť v pôvodnom plnom režime prevádzky?

Od septembra zatiaľ predpokladáme návrat k cestovnému poriadku platnému pre školský rok. Závisí to však od vývinu celkovej situácie.

Koronavírus upriamil pozornosť aj na platobný styk cestujúcich v MHD. Neplánuje sa na základe posledných udalostí pristúpiť k zrušeniu doplnkového predaja u vodiča, či k zavedeniu bezhotovostných platieb?

Aj v oblasti tarifného vybavovania cestujúcich plánujeme zaviesť novinky, aby sme cestujúcim umožnili nákup cestovných lístkov modernými spôsobmi, a tak uľahčili prístup k našim službám.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Dispecer #3:
Tak pevne verím, že sa bez ťažkých polemík uvažuje o platobných kartách. Ideálne v jednom zúčtovacom systéme, tak ako to bude o dva dni v Jihomoravskom kraji (vr. DPMB).
Reakcia na: Jur@j #2:
Tak ono zatiaľ ešte zrejme neprebehla dohoda ani na konkrétnom riešení tarifného vybavovania cestujúcich, takže akákoľvek presnejšia odpoveď by mohla byť predčasná. Každopádne sa v tejto súvislosti u DPMP dá očakávať modernizácia vybavovacieho systému, keďže bez významnejšej investície v tejto oblasti sa stav nezlepší.
Reakcia na: rexino #1:
Predpokladám, že tie platobné novinky, ktoré spomínala, budú mať súvis aj s tým IDS, ale chápem, že nechcú predbiehať, a preto to nekonkretizovala bližšie.

Ja osobne by som definitívne zrušil doplnkový predaj u vodiča, uznávam, že kdesi na západe to funguje, ale v Prešove máme rozsiahlu sieť automatov, predpredaj, sms lístky a podľa mňa proste nie je dôvod v roku 2020 robiť z vodičov predavačky. Ak sa zavedie platba kartou priamo vo vozidle, automaticky by som zrušil doplnkový predaj. Dovtedy by som v doplnkovom predaji predával jeden druh CL za 1€, tak ako to zvykne byť aj inde. 4 druhy CL sú naozaj veľa, zdržiava to premávku, obťažuje a rozptyľuje vodičov.
Veľkým krokom vpred pre IDS na východe by bolo, ak by DPMP zaviedlo predaj lístkov priamo vo vozidle z karty. Už teraz je kredit na týchto kartách zdieľaný medzi DPMK a autobusovými dopravcami (nie len) na východe.

K investíciam by som ešte dodal, že podľa najnovších harmonogramov výziev, ktoré vyšli už po korone sú stále v 2020 plánované výzvy na troleje medzi Nay a Obi, parciály a troleje na solivarskej (tam sa to určite posunie, kedže optimisticky to vyzerá, že solivarská sa začne rekonštruovať najskôr koncom budúceho roka).