Prehľad udalostí v MHD v roku 2019

Množstvo stavebných prác, výluk a štrajk zamestnancov - aj taký bol rok 2019.

Linkové vedenie a organizácia dopravy

1. februára 2019 bol dňom polročných školských prázdnin. Trolejbusové aj autobusové linky premávali podľa cestovného poriadku pre školský pracovný deň. Upravená však bola premávka školských spojov, školské spoje A, E, H, J, K, P nepremávali, školské spoje C, D, G, S, T premávali v celej trase a v skrátenej trase premávali školské spoje F (Teriakovce - Dopravný podnik) a M (Haniska - Železničná stanica).

V období od pondelka 18. februára 2019 do piatka 22. februára 2019 boli v Prešovskom kraji školské jarné prázdninyTrolejbusové linky 1 4 8 a 38 premávali podľa cestovného poriadku pre školský pracovný deň. Ostatné linky MHD premávali podľa cestovného poriadku pre prázdninový pracovný deň. Školské spoje v uvedenom období nepremávali vôbec.

Od štvrtka 18. apríla 2019 do utorka 23. apríla 2019 mali školáci veľkonočné prázdniny. Aj v tieto dni bola premávka prešovskej MHD upravená. Podrobný rozpis nájdete TU.

18. mája sa v Gregorovciach konal spomienkový Koncert pre Jána a Martinu. Počas podujatia premávala medzi prešovskou železničnou stanicou a Gregorovcami bezplatná kyvadlová doprava. Autobusy premávali v poobedňajších hodinách v 10 - 20 minútovom intervale. Po ceste boli obsluhované zastávky Železničná stanica, Trojica, Rázcestie Šidlovec, Pod Sordokom a Gregorovce.

31. mája prebiehal v čase od 4:00 do 23:45 štrajk zamestnancov DPMP. Nakoľko bolo nevyhnutné zachovať obslužnosť aspoň tých častí mesta, v ktorých sa nachádzajú zdravotnícke zariadenia, premávka MHD bola upravená nasledovne:

 • riadna premávka (podľa CP pre školský pracovný deň):
  • linky 10 15 19 29 30 46 linka 37 len ráno a školské spoje C, D, F a T.
 • výrazne obmedzená premávka:
  • linky 1 4 7 8 12 13 14 21 22 34 38 a 45.
 • zrušená premávka:
  • linky 2 5 5D 11 17 18 20 24 27 28 32 32A 33 35 36 39 41 42 43 44 a školské spoje A, E, G, H, J, K, M, P S.

14. až 16. júna sa na Delni konal Dobrý festival. Okrem pravidelných spojov na linke 28 33 a 45 premávala aj posilová linka X po trase Delňa - Košická - Železničná stanica - Rusínska - Martina Benku - Lesnícka - Švábska - Delňa. Festival si však vyžiadal aj zjednosmernenie Jelšovej a Jesennej ulice, a preto premávali linky 28 33 a 45 smerom z Delne po obchádzke cez Petroviansku ulicu.

V sobotu 22. júna sa vo Veľkom Šariši konalo spoločensko-športové podujatie 100 rokov organizovaného športu. Z tohto dôvodu boli vykonané mimoriadne spoje linky 14:

 • v sobotu 22.6. o 17:30 na trase Kanaš - Veľký Šariš,
 • v nedeľu 23.6. o 0:10 na trase Veľký Šariš - Kanaš.

1. júla začali deťom vytúžené letné prázdniny. Premávka MHD sa najbližšie dva mesiace riadila cestovným poriadkom pre prázdninový pracovný deň (pondelok - piatok). Počas prázdnin však nepremávala linka 31, ktorá spája Delňu so Sídliskom III, nakoľko sa Dopravný podnik pripravoval na výluku trolejbusovej dopravy na Levočskej ulici a autobusové rezervy dopravcu boli extrémne obmedzené.

Od piatka 5. júla 2019 si postupujúca rekonštrukcia križovatky Obrancov mieru - Levočská - Vlada Clementisa ako aj mosta cez rieku Torysa vyžiadala vylúčenie trolejbusovej dopravy. Trolejbusová doprava bola úplne vylúčená na Levočskej ul., ale aj na Sídlisku III a uliciach Obrancov mieru a 17. novembra. Výluka takéhoto rozsahu predstavuje značné nároky na počet náhradných autobusov, ktorých počet je obmedzený. Z tohto dôvodu bola až do 31. augusta 2019 zásadným spôsobom zmenená organizácia dopravy. 

Zmeny v linkovom vedení k 5.7.2019:

 • linka 2Divadlo Jonáša Záborského - Trojica - Obrancov mieru - Škultétyho - Čierny most a späť (autobus).
 • linka 4Pod Šalgovíkom - Martina Benku - Železničná stanica - Trojica - Sabinovská - Bajkalská a späť (trolejbus).
 • linka 5Budovateľská - Hlavná - Sabinovská - Dúbrava a späť (trolejbus).
 • linka 5D - zrušená.
 • linka 8Sibírska - Martina Benku - Železničná stanica - Trojica - Sabinovská - Bajkalská a späť (trolejbus).
 • linka 38Sibírska - Martina Benku - Železničná stanica - Obrancov mieru - Sídlisko III a späť (autobus).
 • linka X - náhradná linka, ktorá mala zabezpečiť spojenie Sídliska III so Železničnou stanicou, premávala po trase Sídlisko III - Clementisova - Trojica - Železničná stanica a späť (autobus).

V období od 5. júla 2019 do nedele 7. júla 2019 bolo zároveň úplne uzavreté železničné priecestie na Levočskej ulici. Všetky linky, ktoré prechádzajú týmto miestom museli byť odklonené na náhradné trasy cez Ul. Obrancov mieru, Požiarnickú, Okružnú a Remscheidskú.

Prvé dni výluky na Levočskej ulici sme zaznamenali v tomto článku.

10. júla prebiehala na Košickej ulici v okolí železničnej stanice prekládka trolejového vedenia na nové stožiare, ktoré boli osadené v rámci rekonštrukcie predstaničného priestoru. Linky 1 4 a 8 premávali obojsmerne po obchádzkovej trase cez Východnú a Plzenskú ulicu a neobsluhovali zastávky Železničná stanica a Čierny most.

V ten istý deň bola z dôvodu rekonštrukcie vozovky uzavretá Šarišská ulica v Kanaši. Linka 14 preto premávala len po zastávku Pri kostole. Zastávky Medzi jarkami, Stará škola a Kanaš-Stráže neboli v uvedenom čase obsluhované.

14. júla sa konal vo Veľkom Šariši tradičný Veľkošarišský odpust. Dopravu okrem linky 45 zabezpečovali aj predĺžené spoje linky 21 z Malého Šariša. Tieto spoje boli len predĺžené - v úseku Fintice - Malý Šariš premávali podľa bežného cestovného poriadku.

Od 18.7. do 4.8. sa konal v Jazdeckom areáli 9. ročník Pivného festivalu. V snahe zabezpečiť čo najväčší komfort pri cestovaní, bola zriadená dočasná zastávka Pivný festival pri bráne do areálu. Zastávku obsluhovala linka 39 obojsmerne.

Od pondelka 29. júla boli na obidvoch stranách Košickej ulice po vyše ročnej rekonštrukcii sprístupnené zrekonštruované nástupiská zastávky Železničná stanica. Dočasné zastávky boli ešte v ten deň odstránené.

5. august - výstavba obchodného centra Forum si vyžiadala prvé rozsiahlejšie obmedzenia premávky. Kvôli výstavbe kanalizácie bola Štefánikova ulica od 5. augusta do 1. decembra úplne uzavretá. Linka 29 premávala obojsmerne cez centrum mesta a linka 32A premávala cez Vajanského ulicu. Časť spojov linky 32A prevzala linka 32 a boli trasované cez centrum mesta až po Trojicu.

25. augusta  sa vo Veľkom Šariši konali Šarišské hradné hry. Doprava do Veľkého Šariša bola posilnená mimoriadnymi spojmi linky 45 a predĺženou linkou 21 ktorá do Veľkého Šariša zachádzala z Malého Šariša.

1. septembra - bola ukončená trolejbusová výluka na Levočskej ulici. Všetky dotknuté linky sa vrátili do svojich pôvodných trás a opäť ich začali obsluhovať trolejbusy.

Od 5. septembra bola kvôli rekonštrukcii kanalizácie uzavretá Ul. Tarasa Ševčenka. Pre linku 12 to znamenalo, že bude premávať po obchádzkovej trase cez Zápotockého ulicu, pozdĺž železničnej trate. Na tejto ulici boli zriadené aj dočasné zastávky Kúpeľná a Gymnázium sv. Moniky. Obmedzenie premávky trvalo až do 21. novembra.

7. septembra sa vo Veľkom Šariši konal tradičný Deň otvorených dverí v pivovare. Okrem liniek 14 a 45 premávala aj mimoriadna bezplatná expresná linka 16 na trase Železničná stanica - Veľký Šariš a späť v lukratívnom 10-20-minútovom intervale.

Cez víkend 14. - 15.9. sa v Jazdeckom areáli konali Prešovské trhy. Pre návštevníkov bola zriadená dočasná zastávka Prešovské trhy, ktorú obsluhovala linka 39. Na tejto linke bol zároveň skrátený interval zo 60 na 30 minút.

Medzi 28. a 29. októbrom bola uskutočnená uzávierka cesty na Bažantej ulici v Šalgovíku. Trasa linky 22 v smere do Šalgovíka a Teriakoviec bola dočasne vedená obojsmerne cez Sekčovskú ulicu, na ktorú boli presunuté aj zastávky Hruny a Šalgovík.

5. - 7. november - z dôvodu rekonštrukcie bolo železničné priecestie na Fintickej ulici nepretržite uzavreté, linka 21 preto musela premávať v špeciálnom režime. Podstatná časť spojov linky 21 bola rozdelená na 2 časti - Fintice - Železničné priecestie a Železničné priecestie - Malý Šariš, pričom presun cez železničné priecestie vykonávali cestujúci pešo. Z technických dôvodov premávali na tejto linke len 12-metrové autobusy.

Od 9. do 10. novembra bola na križovatke ulíc M. Čulena - Čsl. armády - Odborárska realizovaná oprava kanalizačnej vpuste. Linka 15 musela byť kvôli neprejazdnosti tejto križovatky v uvedenom čase obojsmerne presmerovaná cez Októbrovú a Fučíkovú ulicu. 

1. decembra vstúpil do platnosti nový cestovný poriadok. Došlo k viacerým zmenám v linkovom vedení, vznikli nové zastávky a boli upravené odchody spojov jednotlivých liniek.

Zmeny v linkovom vedení k 1.12.2019:

 • linky 4 8 a 38 - v prázdninových pracovných dňoch bol 20-minútový interval medzi spojmi skrátený na 15-minútový.
 • linka 10 - zriadenie spojov o 20:37 zo zastávky Sibírska v smere na Hollého a o 20:59 zo zastávky Hollého v smere na Sibírsku.
 • linka 15v pracovných dňoch medzi 5:00 a 19:00 premáva cez Ul. Obrancov mieru, zmena neplatí pre spoj o 7:27 z Kalvárie.
 • linka 26 - zmenené odchody všetkých spojov v priebehu celého dňa.
 • linka 27 - v smere na Terchovskú obsluhuje aj zastávku Duklianska.
Nové zastávky:
 • Hobby Park - na Rusínskej ul. v smere do mesta
 • Priečne - v Teriakovciach

Uzávierky centra mesta

Rôzne akcie a športové podujatia aj tento rok uzatvárali Hlavnú ulicu a spôsobovali dopravné obmedzenia. Potešujúcou správou je, že oproti roku 2017 a 2018 bolo uzávierok menej. 

 • 5. apríla - Prešov Night Run
 • 8. mája - Večerný beh Prešovom
 • 8. júna - Dni mesta Prešov
 • 2. júla - Fragaria cup
 • 14. septembra - Prešov Half Marathon
 • 22. septembra - Lear Run
 • 14. decembra - Mikulášsky beh

Vozidlový park a infraštruktúra

5. februára bol kvôli nevyhovujúcemu technickému stavu vyradený trolejbus Škoda 15 TrM #116.

17. apríla bol kvôli korózii nosných častí vyradený trolejbus Škoda 14 TrM #122.

10. mája sa po necelých 15 mesiacoch objavil v premávke autobus Karosa B961 s evidenčným číslom #344. Dôvodom odstavenia bola závada v motorovej časti autobusu, ktorá od 20. februára 2018 autobus dočasne vyradila zo služby. Ako darca náhradných dielov poslúžil autobus #347.

22. mája dorazil do areálu Dopravného podniku elektrobus Solaris Urbino 18 electric. Od 24. mája do 5. júna prebiehala jeho testovacia prevádzka na linkách 29 32 34 a 39, pričom cestovanie bolo bezplatné.

Solaris Urbino 18 Electric je plne nízkopodlažné klimatizované vozidlo s kapacitou 121 cestujúcich (z toho 38 miest na sedenie + 2 miesta pre kočík / invalidný vozík). Elektrobus má poháňanú zadnú nápravu asynchrónnym elektromotorom s trvalým výkonom až 160 kW, pričom na jedno nabitie je schopný prejsť cca 120 až 140 kilometrov.

29. máj - po dvadsiatich rokoch definitívne dojazdili autobusy Karosa B 932E, ktoré patrili dlhé roky k stáliciam nočných liniek. Autobus #338 je dočasne vyradený od 16.10.2018, autobus #340 je dočasne vyradený od 19.2.2019 a ako posledný dojazdil autobus s číslom #339, ktorý bol 6. juna 2019 taktiež odhlásený z evidencie.

4. júna 2019 dorazil v popoludňajších hodinách do areálu Dopravného podniku autobus Irisbus Citelis 12M, ktorý bol odkúpený z Dopravného podniku mesta Žiliny, s. r. o. Autobus dostal evidenčné číslo #399 a po vykonaní potrebných úprav sa zaradil do premávky.

11. júna bol pre nevyhovujúci technický stav vyradený trolejbus Škoda 15 TrM #118.

18. júna dorazila do areálu Dopravného podniku ďalšia "humanitárna pomoc" v podobe troch autobusov typu SOR BN 10,5, ktoré si prešovský dopravca prenajal začiatkom júna 2019 od bratislavského dopravného podniku. Vozidlá nesú pôvodné evidenčné čísla - #3406#3418 a #3436

21. júna - Karosa B 941 #334 bola dočasne vyradená.

27. júna bol pre nevyhovujúci technický stav vyradený posledný trolejbus typu 15 Tr(M) v Prešove, ktorý niesol číslo #117. 

1. august - Karosa B 941 #332 bola dočasne vyradená.

2. septembra došlo na Levočskej ulici k dopravnej nehode autobusu SOR NB 18 #375, kde vodič autobusu nedobrzdil a narazil do zadnej časti nákladného automobilu. Po nehode ostalo poškodené čelo autobusu. Opravu previedol výrobca a v súčasnosti už autobus opäť vozí cestujúcich.

14. októbra bol primátorkou mesta Prešov schválený nákup jazdeného autobusu Irisbus Citelis 12M zo Žiliny, ktorý bude do Prešova dovezený v januári roku 2020 a mal by niesť evidenčné číslo #400.

17. októbra sa do premávky vrátil dlhodobo nepojazdný trolejbus Škoda 31 Tr SOR #721, ktorý bol odstavený od mája kvôli poruche výkonovej jednotky.

25. októbra bolo zverejnené oznámenie Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku verejného obstarávania na autobusy, v ktorom bolo uvedené, že obstarávanie neprešlo kontrolou a dopravca ho tak musel zrušiť. Plánovaný nákup 15-tich dieselových autobusov sa tak opäť oddialil a cestujúci sú naďalej pomyselnými rukojemníkmi v autobusoch, ktoré buď nevyhovujú vekom alebo kapacitou.

13. november - do trolejbusu 31 Tr #718 nacúvalo na Sibírskej ulici nákladné vozidlo. Po nehode ostala poškodená zadná časť a bočnica trolejbusu. K zraneniam osôb našťastie nedošlo. Trolejbus momentálne čaká na opravu.

Pre fajnšmekrov, ktorých zaujímajú podrobnejšie informácie o dianí vo vozidlovom parku, prikladáme odkazy na letné a jesenné dielenské okienko.

Informačné a tarifné systémy

29. júla do prevádzky uvedených dokopy 10 automatov na cestovné lístky Mikomat M16-T s možnosťou bezkontaktnej platby kartou na zastávkach Železničná stanica.

Koncom augusta došlo k nainštalovaniu wifi hotspotov do ďalších 31 vozidiel MHD. Wifi pripojenie zastrešuje spoločnosť See & Go, s.r.o., ktorá sa ešte v januári roku 2019 zaviazala aj k inštalácii osemnástich reklamných obrazoviek do vozidiel.

V októbri boli nainštalované automaty na cestovné lístky na zastávkach Lomnická a Švábska v smere na Delňu. Cestujúci tak už nemusia kvôli nákupu cestovných lístkov prechádzať cez frekventovanú cestu.

Celovozidlové reklamy

17. februára obdržal autobus SOR NB 18 #376 celovozidlovú reklamu na online donášku jedla Bistro.sk.

V novembri prišiel o CVR Paco Romano trolejbus Škoda 25 Tr Irisbus #709.

V novembri a decembri sa nové bočné busboardy objavili na trolejbusoch Škoda 31 Tr SOR:

 • #714 propaguje vína z vinárstva Ostrožovič,
 • #717 nesie reklamu na košické obchodné centrum Atrium Optima,
 • #719 propaguje najväčší slovenský autobazár - autobazar.eu,
 • #721 nesie reklamu na realitnú spoločnosť Nehnuteľnosti.sk.

V decembri prišiel o reklamu na spoločnosť Lamina autobus Solaris Urbino 18 #397.

14. decembra dostal celovozidlovú reklamu na Datacomp pôvodom žilinský Irisbus Citelis 12M #399.

Zo života Dopravného podniku a mesta

Január svetlo sveta uzrel dlhoočakávaný dokument Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov. Tzv. Masterplan je komplexný dokument dopravného plánovania vrátane cestných stavieb, modernizácie či rozvoja mestskej hromadnej dopravy i všetkých ďalších druhov dopravy v Prešove vrátane vzťahov v rámci regiónu Šariš. 

Za podobný dokument sa dá považovať Generel dopravy, ktorý bol spracovaný v roku 1988, avšak jeho platnosť skončila už v roku 2008. Od tohto momentu Prešov nemal žiaden strategický dokument z oblasti dopravy, ktorý by poskytoval reálny pohľad na dopravné toky, stav verejnej dopravy a dopravnú infraštruktúru a zároveň bol predpokladom pre čerpanie eurofondov. 

Dokument spracovala pražská spoločnosť NDCon s.r.o. a stál 687 640 eur s DPH. Financovaný bol z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý zastrešuje Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

Masterplanu sme sa podrobnejšie venovali v tomto článku.

Február - keďže si Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. pripomínal v roku 2019 svoje 70. výročie existencie, nainštaloval do reklamných vitrín vo vybraných trolejbusoch sadu 21 historických fotografií, ktoré zachytávajú život spoločnosti vo svojich začiatkoch. Medzi fotografiami nechýba napríklad slávnostné prestrihnutie pásky v septembri 1949, slávnostné spustenie prevádzky trolejbusov v roku 1962, ale aj v tom čase všedné zábery, ktoré majú dnes nevyčísliteľnú hodnotu. Fotografie boli taktiež prezentované na vnútorných LCD displejoch a u cestujúcej verejnosti sa stretli s obdivom a záujmom. 

Aprílvýbor Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ) pri Dopravnom podniku mesta Prešov, a.s. vyhlásil štrajkovú pohotovosť.

Dôvodom vyhlásenia štrajkovej pohotovosti bol neúspech predchádzajúceho kolektívneho vyjednávania odborovej organizácie o dodatku ku kolektívnej zmluve, v ktorej zamestnanci požadovali:

 • navýšenie hodinovej tarifnej mzdy každého zamestnanca o 1 €, resp. zvýšenie mesačnej tarifnej mzdy o 163 € s účinnosťou od 1.4.2019;
 • zavedenie stabilizačnej mesačnej odmeny pre každého zamestnanca;
 • zvýšenie odmeny za predaj cestovných lístkov v doplnkovom predaji u vodiča;
 • nekrátenie nároku na stravné lístky za dni, počas ktorých zamestnanec čerpá dovolenku.

Podporu tomuto kroku vyjadrili 2/3 všetkých zamestnancov Dopravného podniku svojím podpisom na petičných hárkoch. 

Máj - nakoľko sa vedenie DPMP, a.s. a odborová organizácia vzájomne nedohodli na dodatku ku kolektívnej zmluve, odbory pristúpili k vyhláseniu štrajku, ktorý sa konal 31. mája. Štrajk napokon očakávaný kolaps dopravy v meste nespôsobil. Keďže sa odohrával v piatok, väčšina ľudí si v práci vzala dovolenky, prípadne využili prepravu bicyklom alebo pešiu chôdzu. Ulice mesta po celý deň zívali prázdnotou, čo naozaj nikto nečakal. Ani štrajkujúci zamestnanci týmto štrajkom veľa vody nenamútili. Napokon súhlasili s návrhom vedenia spoločnosti, ktorý predtým zmietli zo stola.

Jún - legendárne trolejbusy Škoda 15 Tr(M) ukončili svoju kariéru po troch desaťročiach. Trolejbusy Škoda 15 Tr sa prvýkrát objavili v prešovských uliciach v revolučnom roku 1989 a posledný trolejbus už modernizovaného radu 15 TrM s evidenčným číslom #118 bol dodaný o 10 rokov neskôr. V súvislosti s otvorením trolejbusovej trate na sídlisko Sekčov bolo potrebné zabezpečiť adekvátny počet kapacitnejších vozidiel na vypravované linky 4 8 a 38. Práve na týchto linkách našli uplatnenie trolejbusy 15 Tr(M), ktorých bolo dovedna dodaných až 32.

15 Tr-ky sa v premávke objavovali celých 30 rokov a okrem spomínaných liniek 4 8 a 38 našli v začiatkoch prevádzky využitie aj na linkách 17 a 30, kde predtým kraľovali trolejbusy Škoda Sanos S 200 Tr. Výnimočne sa však objavili aj na ostatných trolejbusových linkách, ktoré obsluhujú štandardné trolejbusy. V nočnej doprave sa využívali na linkách N2 a N3, po krátkom čase už len na linke N2. Od roku 2006 ich podiel na výkonoch klesal, nakoľko sa v premávke začali objavovať nové nízkopodlažné trolejbusy typu 25 Tr Irisbus a neskôr aj 31 Tr SOR. Od decembra 2012 boli dokonca trolejbusy 15 Tr(M) vypravované už len cez pracovný týždeň.

V roku 2019 boli v premávke už len posledné tri hranaté kĺbové trolejbusy z produkcie Škody Ostrov a nič nenasvedčovalo tomu, že by mohol byť čoskoro koniec. A predsa. Nevyhovujúci technický stav sa podpísal pod vyradenie trolejbusov #116 a #118Posledný trolejbus 15 Tr(M) s číslom #117 dojazdil 27. júna 2019 a definitívne tak ukončil jednu veľkú kapitolu dopravy v meste.

Júl - v pondelok 29. júla 2019 bola ukončená jedna z etáp projektu Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici. V rámci projektu malo dôjsť k rekonštrukcii zastávok Železničná stanica v oboch smeroch, rekonštrukcii podchodu medzi železničnou a autobusovou stanicou a k rekonštrukcii priestoru medzi autobusovou stanicou a zastávkou v smere do mesta. Tejto rekonštrukcii sme venovali osobitný článok, kde sme zhrnuli aj hlavné plusy a mínusy tejto stavby:

Pozitíva

 • zlepšenie celkového vzhľadu priestoru,
 • zlepšená informovanosť cestujúcich aj vďaka zastávkovým displejom,
 • nový vkusný mobiliár, 
 • osadenie automatov na CL s možnosťou platby kartou,
 • bezbariérový prístup na zastávky MHD.

Negatíva:

 • nerekonštruovanie prevádzok v podchode,
 • nedomyslené prechádzanie cyklistov po cyklochodníku v okolí zastávok,
 • pretrvávajúce zatekanie dažďovej vody do podchodu,
 • nevyužitie voľných plôch na osadenie rôznych informácií a zaujímavosti pre turistov,
 • chýbajúce klasické schodisko popri eskalátoroch na strane v smere na Sekčov.

September - 4. septembra 2019 oslávil Dopravný podnik mesta Prešov 70 rokov svojej existencie. Slávnostný banket pre pozvaných hostí sa konal v sále PKO Čierny orol na Hlavnej ulici v Prešove. Pre verejnosť bol však pripravený už tradičný deň otvorených dverí, ktorý opäť pútal pozornosť svojím programom. Návštevníci sa mohli tešiť na prehliadku areálu (dielne, dispečing, prevádzky), ukážku elektronického vybavenia MHD, prejazd umyvárkou, modely trolejbusov Škoda 14 TrM, 24 Tr a 30 Tr, historické autobusy a veterány, výstavu kurióznych nálezov, ukážky práce mestskej polície, poskytovanie prvej pomoci, detské ihrisko, detský kvíz pod taktovkou oddelenia prepravnej kontroly a mnoho ďalších zaujímavých atrakcií.

Stručnú históriu Dopravného podniku mesta Prešov a zaujímavú fotogalériu nájdete na tomto odkaze.

September - 6. septembra 2019 pri príležitosti osláv 110. výročia začatia trolejbusovej dopravy v Bratislave pripravil Dopravný podnik Bratislava, a.s.  súťaž jazdy zručnosti vodičov trolejbusov. DPMP, a.s. reprezentovali vodiči Jozef Kimák a Vladimír Stach, pod vedením Milana Stavača (dispečer MHD). Súťaže sa tiež zúčastnili dvojčlenné družstvá z dopravných podnikov Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Brno a Zlín.

Súťaž pozostávala z testovej časti a praktickej jazdy. V testovej časti museli vodiči preukázať znalosti z pravidiel cestnej premávky, technickej časti trolejbusu 14Tr, pravidiel technickej prevádzky mestských dráh a tiež znalosti o MHD v Českej a Slovenskej republike. Praktická jazda bola zameraná na úkony, ktoré vodič musí vykonávať pri bežnom výkone služby, napr. príprava a uvedenie vozidla do pohybu, pristavenie do zastávky na určenej úrovni spolu s vykonaním úkonov pre obsluhu zastávky a cestujúcich až po odjazd zo zastávky, prejazd oblúkom vyznačeným dopravnými kužeľmi, zaparkovanie vozidla cúvaním do radu stojacich vozidiel, odhad stanovenej rýchlosti jazdy, prejazd zúženým profilom trate, slalom medzi kužeľmi, zastavenie vozidla pred prekážkou (cieľovou čiarou), odstavenie vozidla po jazde.

Jozef Kimák získal 1. miesto v kategórii Najrýchlejšia jazda. V rámci hodnotenia jednotlivcov sa na 6. mieste umiestnil Vladimír Stach a na 11. mieste Jozef Kimák a ako družstvo sme zaujali 4. miesto.

Októberbolo spustené verejné obstarávanie na spracovanie projektovej dokumentácie k projektu "Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie pre potreby preferencie mestskej hromadnej dopravy na križovatkách v meste Prešov s centrálnym dispečingom". Projektová dokumentácia zahŕňa návrh technického riešenia, potrebné finančné náklady, ale aj časový rámec realizácie projektu. Okrem samotnej preferencie vozidiel MHD má byť súčasťou taktiež zabezpečenie vzájomnej koordinácie svetelných križovatiek.

November - do pozície výkonného riaditeľa Dopravného podniku mesta Prešov, a.s. nastúpil Ing. Martin Jaš, ktorý kedysi pôsobil aj v košickom dopravnom podniku. Po 27 rokoch tak vystriedal predošlého riaditeľa Ing. Petra Janusa, ktorý bol na prelome storočí pre mnohých symbolom najväčšieho rozkvetu prešovskej MHD. Ing. Janus pôsobil v DPMP, a.s. od roku 1987. Z pozície normovača sa postupne vypracoval na vedúceho dopravnej prevádzky a v roku 1992 vystriedal na riaditeľskej stoličke riaditeľa Ing. Antona Justiňáka.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.