Prešov je o krok bližšie k zavedeniu preferencie MHD na križovatkách

Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na spracovanie projektovej dokumentácie k príprave a zavedeniu preferencie MHD na križovatkách.

Ako informovalo mesto Prešov na svojej oficiálnej webovej stránke, v uplynulých dňoch bolo spustené verejné obstarávanie na spracovanie projektovej dokumentácie k projektu "Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie pre potreby preferencie mestskej hromadnej dopravy na križovatkách v meste Prešov s centrálnym dispečingom".

Projektová dokumentácia zahŕňa návrh technického riešenia, potrebné finančné náklady, ale aj časový rámec realizácie projektu. Okrem samotnej preferencie vozidiel MHD má byť súčasťou taktiež zabzpečenie vzájomnej koordinácie svetelných križovatiek.

Mesto však začalo s inováciami už teraz. Firma, ktorá má na starosti údržbu svetelných križovatiek v našom meste totiž nainštalovala modemy s GSM hlásičom, ktoré dokážu zasielať notifikácie o stave jednotlivých radičov cestnej dopravnej signalizácie priamo na stredisko údržby. V prípade akéhokoľvek problému je poruchová služba okamžite upozornená správou, ktorá obsahuje konkrétny popis chyby. Tento systém už niekoľko rokov aktívne využíva aj Oddelenie údržby automatov Dopravného podniku mesta Prešov pri automatoch na cestovné lístky.

Zlepšiť priepustnosť dopravy na prešovských cestách je možné aj pomocou ďalších inteligentných riešení. Intervaly čakania na semaforoch sa môžu prispôsobiť vďaka online systému riadenia križovatiek. V praxi to znamená, že svetelná signalizácia dokáže zareagovať na skutočný stav dopravy. Signálne plány svetelných križovatiek je možné dynamicky meniť, napríklad v čase dopravnej špičky, pomocou nastavenia preferencie áut prechádzajúcich cez najvyťaženejšie smery. Tieto možnosti využitia SMART technológií boli odprezentované aj na workshope k plánu rozvoja riadenia dopravy v Prešove za účasti predstaviteľov mesta a odborníkov z oblasti dopravy. Jednou z predstavených inovácií bola SMART platforma, ktorá umožňuje združiť riadiace dopravné systémy a bezpečnostné kamery v meste. Výsledkom je napríklad mobilná aplikácia, ktorá užívateľom ukáže aktuálnu prejazdnosť ciest aj prípadné dopravné obmedzenia. Obyvatelia pomocou nej môžu taktiež sledovať polohu vozidiel MHD, zistiť údaje o meškaní liniek, či údaje o voľných parkovacích miestach. Túto platformu využívajú veľké zahraničné mestá v Turecku, Dánsku, či v Českej republike. V rámci Slovenska ju už vyskúšalo napríklad mesto Žilina, o čom sme informovali v tomto článku.

Zavedenie SMART technológií  v oblasti riadenia dopravy môže pomôcť aj prešovskej mestskej hromadnej doprave, konkrétne formou preferencie autobusov a trolejbusov. K realizácii je však potrebná výmena radičov na svetelných križovatkách a inštalácia špeciálnych komponentov do vozidiel  MHD. V Prešove sa v súčasnosti nachádza 25 svetelných križovatiek a 11 semaforov umiestnených na priechodoch pre chodcov. Na najfrekventovanejších z nich bolo v prvej polovici roka 2019 sprevádzkované meranie hustoty premávky. Vďaka tomu máme k dispozícii  priemerné počty vozidiel, ktoré počas pracovného týždňa prúdia cez mesto Prešov.  Najviac vyťažené sú kľúčové dopravné uzly Levočská  - Sabinovská a Arm. Generála Svobodu - Rusínska, kde priemerná intenzita dopravy počas pracovného týždňa presahuje 58-tisíc vozidiel denne. V takzvaných špičkových dňoch cez tieto križovatky prejde až 62 000 vozidiel. Merania ukázali, že prejazd mestom v smere od Vranova nad Topľou na Sabinov trvá v čase exponovaných popoludňajších hodín niekedy aj 25 až 30 minút. Okrem iného je to aj dôsledok toho, že množstvo semaforov v Prešove zatiaľ funguje pomocou starších radičov od troch rôznych výrobcov, ktoré momentálne nie je možné navzájom prepojiť a riadiť.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Opäť moje obľúbené spracovávanie, analyzovanie, obstarávanie, spisovanie, porovnávanie, vyhlasovanie generelov, projektov, rezolúcií, analýz, podkladov, návrhov... 😁 A výsledok sa uvidí o päť rokov.😁