Čo priniesla rekonštrukcia predstaničného priestoru?

Zhrnuli sme novinky, plusy, ale aj mínusy vyše ročnej rekonštrukcie.

V pondelok 29. júla 2019 bola ukončená jedna z etáp projektu Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici. V rámci projektu malo dôjsť k rekonštrukcii zastávok Železničná stanica v oboch smeroch, rekonštrukcii podchodu medzi železničnou a autobusovou stanicou a k rekonštrukcii priestoru medzi autobusovou stanicou a zastávkou v smere do mesta.

Prístup do podchodu a k zastávkam

Prístup do podchodu je po novom riešený kombináciou schodov, eskalátorov a výťahov. Len čas a skúsenosti však ukážu, či bolo zvolené riešenie správnou voľbou. 

Prístup na zastávku v smere na Sekčov/Šváby je riešený dvojicu eskalátorov a výťahom z južnej strany a bezbariérovou rampou zo strany severnej. To, čo sa javí ako výborné a moderné riešenie však môže mať háčik. V prípade poruchy, resp. opravy eskalátorov budú musieť cestujúci smerujúci do podchodu zo zastávky prejsť asi 50 metrov späť, aby mohli využiť bezbariérovú rampu, je totiž nepravdepodobné, že v časovej tiesni budú všetci čakať na výťah. Takáto nežiadúca situácia už stihla nastať ešte pred spustením nových zastávok, a to v noci z 28. na 29. júla, kedy kvôli výpadku el. prúdu nefungovali ani eskalátory, ani výťahy a bezbariérová rampa bola kvôli stále prebiehajúcej rekonštrukcii uzavretá. Otázne je taktiež, či samotné eskalátory nebudú brzdiť prechod cestujúcich, keďže v čase špičky a odchodov vlakov vznikali tlačenice aj na pôvodnom schodisku, ktoré bolo značne širšie, než sú nové eskalátory. 

Dostať sa zastávku v smere do centra mesta by za ideálnych podmienok nemal byť veľký problém. Rekonštrukciou prešlo prístupové schodisko z podchodu, ktoré od samotného podchodu delia presklené zasúvacie dvere s pohybovým senzorom. Pozitívnou novinkou je aj na tejto strane ulice výťah, ktorým sa bude dať pohodlne dopraviť z podchodu na zastávku a naopak. Rekonštrukciou taktiež prešlo aj schodisko a bezbariérová rampa v priestore medzi zastávkou a autobusovou stanicou. V kontraste so zrekonštruovaným koridorom sú však rôzni asociáli a živly, ktoré sa v tomto priestore zdržiavajú de facto nonstop. V tomto prípade však ťažko zhadzovať vinu na projektanta alebo stavebníka. Výskyt asociálov v okolí takýchto uzlov je prirodzený.

Rekonštrukcia podchodu

V priestoroch podchodu bola vymenená pôvodná dlažba za novú v šedej farbe, taktiež pribudli nové obklady stien a pôvodný zdevastovaný "mriežkový strop" nahradil sadrokartónový obklad. Všetky vstupy do podchodu sú vybavené presklenými posuvnými dverami s pohybovým senzorom.

Medzi nedostatky projektu môžeme zaradiť nerekonštruovanie priestorov prevádzok a obchodov, ktoré sa v podchode nachádzajú. Pôvodný vzhľad "kamrlíkov" totižto výrazne kontrastuje s čistým a presvetleným podchodom po rekonštrukcii.

Ako ďalšie mínus môže verejnosť vnímať doposiaľ nevyriešené zatekanie dažďovej vody do podchodu cez strop. S týmto problémom sa zápasí už roky a bohužiaľ ani táto rekonštrukcia v tomto smere zatiaľ nepriniesla svoje ovocie. Avšak, podľa informácií mesta má po skončení prác na povrchu dôjsť k náprave tohto problému v podzemí a ľudia už tak nebudú musieť obchádzať vedrá naplnené dažďovou vodou.

Mínusom pre cestujúcich je aj presťahovanie predajne DPMP  do neďalekej budovy PORS EAST s.r.o. Dopravný podnik sa do priestoru v podchode neplánuje vrátiť, pretože nové priestory poskytujú pracovníčkam väčší komfort, vlastné sociálne zariadenie, tečúcu vodu a denné svetlo. Čiže všetko to, čo v podchode dlhé roky nemali k dispozícii. Dôstojné podmienky pre zamestnancov sú dôležité, no v podchode bola predajňa pre cestujúcich na dosah a DPMP v nej zaznamenával vyššie tržby, než v súčasných priestoroch. 

Rekonštruované zastávky

Rekonštrukcia zastávok prebiehala už od začiatku s problémami. Stavbári museli čeliť mnohým komplikáciám - od problémov s elektroinštaláciou až po prekážajúce trakčné stĺpy. Povrch zastávkových ník bol vytvorený liatym betónom, nástupné plochy zas tvorí vkusná a elegantná sivá dlažba, taktiež nechýba kasselský obrubník, ktorý uľahčuje pristavenie vozidla k nástupnej ploche. Zastávky obdržali nové prestrešenie, ktoré spôsobovalo na internetových fórach zmiešané reakcie. Väčšina ľudí sa totiž zhoduje v názore, že strecha je nad zastávkou príliš vysoko a priestor nie je z bočných strán nijako chránený. Počas silnejšieho dažďa, resp. vetra sa môže teda ľahko stať, že časť ľudí zostane mokrá. S týmto názorom môžeme len súhlasiť.

Na zastávke v smere na Sekčov boli osadené sklenené výplne, ktoré zobrazujú cválajúce kone v prašnej ceste. Použitý motív hodnotíme skôr záporne, kone síce majú v Prešove bohatú históriu, no v okolitých krajinách sa pri takýchto rekonštrukciách kladie väčší dôraz na informovanosť návštevníkov a na spôsoby, ako zaujať prechádzajúcich ľudí. Turisti, ale aj domáci by určite radšej privítali vyobrazenie mapy mesta, zaujímavostí, kultúrnych pamiatok v okolí a rôznych iných prospešných informácií. Na každej zo zastávok by síce mal byť časom umiestnený aj infokiosk, avšak zvolené riešenie s motívmi koní stále považujeme za nie veľmi vhodné. Otázne je taktiež, ako dlho vydržia infokiosky v prevádzke.

Na zrekonštruovaných zastávkach taktiež pribudol nový mestský mobiliár, LED osvetlenie, cyklistický pruh s červeným asfaltom (podobne ako Kuzmányho a Masarykova ul.), avšak len na mieste zastávky. Na bezpečnosť ľudí taktiež dohliada nový kamerový systém, cestovné lístky na MHD poskytuje 10 nových automatov Mikomat s možnosťou bezkontaktnej platby kartou. O zlepšenie informovanosti cestujúcich sa postarajú informačné displeje zobrazujúce reálne odchody spojov, ktoré však ešte neboli osadené.

Jemne vytknúť by sme mohli nové zastávkové označníky, ktoré majú trojuholníkový pôdorys a dizajnovo sú už na prekonanej úrovni. Označník je z každej strany vybavený tabuľkami s číslami liniek, ktoré zastávku obsluhujú a cestovné poriadky budú umiestnené v kliprámoch s podsvietením z LED pásikov. Ako to však býva zvykom, práve kliprámy sa stávajú častým terčom vandalov. Zvláštne pôsobia aj odpadkové koše, ktoré sú na týchto označníkoch umiestnené dosť atypicky.

Zhrnutie pozitív a negatív stavby

Pozitíva:

  • zlepšenie celkového vzhľadu priestoru,
  • zlepšená informovanosť cestujúcich aj vďaka zastávkovým displejom,
  • nový vkusný mobiliár, 
  • osadenie automatov na CL s možnosťou platby kartou,
  • bezbariérový prístup na zastávky MHD.

Negatíva:

  • nerekonštruovanie prevádzok v podchode,
  • nedomyslené prechádzanie cyklistov po cyklochodníku v okolí zastávok,
  • pretrvávajúce zatekanie dažďovej vody do podchodu,
  • nevyužitie voľných plôch na osadenie rôznych informácií a zaujímavosti pre turistov,
  • chýbajúce klasické schodisko popri eskalátoroch na strane v smere na Sekčov.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.