Vyskúšajte pripravované
Integrácia verejnej dopravy v Prešovskom kraji sa naplno rozbieha
 • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Pozrime sa, čo k tejto problematike zaznelo počas odbornej konferencie na pôde Úradu Prešovského samosprávneho kraja v dňoch 29. 1. a 5. 2. 2019.

Prvý krok integrácie priniesla od 1. februára 2019 unifikácia taríf zľavneného cestovného naprieč celým Prešovským samosprávnym krajom a Košickým samosprávnym krajom v prímestskej autobusovej doprave. Zjednotili sa tak tarifné vzdialenosti ako aj jednotlivé kategorizovanie cestujúcich. Pri prestupovaní do 30 minút platí po novom 0,10 € zľava z cestovného z čipovej karty u všetkých dopravcov v záväzku verejného záujmu v predmetných krajoch.

Hosťom prvej odbornej konferencie konanej 29. januára 2019 bolo Ministerstvo dopravy a výstavby, konkrétne sekcia pre cyklistickú a hromadnú dopravu. Medzi pozvanými bola taktiež odborná verejnosť, dopravcovia a samozrejme zástupcovia samospráv.

Pre jednoduchosť vyberieme obsah, ktorý sa venoval hromadnej doprave:

 • novelizácia zákona o vykonávaní dopravy verejného záujmu – po novom je možné dotovať aj linky s cezhraničným regionálnym charakterom;
 • vytvorená pracovná skupina pre harmonizáciu – jednotný cestovný lístok naprieč krajinou, legislatívne úpravy a podobne;
 • právne úpravy v Cestnom zákonníku v prospech verejnej a nemotorovej dopravy.

Hosťami druhej odbornej konferencie konanej 5 februára 2019 boli zástupcovia zo Žilinskej univerzity, ktorí na podnet Prešovského samosprávneho kraja vypracovali Štúdiu realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS.

Štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS

Obsahuje spracované dva varianty spoločnej tarify. Odporúča zaviesť zónovo-časovú, prípadne zónovo-relačnú tarifu.

Rozdelenie do zón podliehalo podľa:

 • spádovosti podľa okresov (vzhľadom na nekompaktnosť prepravných prúdov s administratívnym členením sa na to nebral vždy ohľad – napr. okresy Snina, Sabinov či oblasť Giraltoviec);
 • spádovosti podľa dostupnej infraštruktúry;
 • spádovosti podľa vetiev;
 • spádovosti podľa vzdialenostného hľadiska.

Čo navrhuje prvý variant?

 • 416 zón, ktoré by čo najvernejšie demonštrovali hodnotu precestovaného úseku (napríklad obec Rešov nie je v jednej zóne s obcami Nižná Vôľa a Vyšná Vôľa);
 • jedna zóna predstavuje mesto, obec alebo skupinu obcí (napríklad pri ceste zo Štrbského Plesa do Popradu Tatranskou elektrickou železnicou by to predstavovalo 5 zón).

Čo navrhuje druhý variant?

 • 146 zón, kompatibilnejší pre územie Košického samosprávneho kraja a južné obce prešovského okresu;
 • jedna zóna môže predstavovať skupinu viacerých obcí z viacerých okresov, veľkosť zón ovplyvňuje aj geografická poloha, kde okrem obcí, ktoré sú ťažiskové, má na zónu vplyv aj celková veľkosť územia, z tohto dôvodu sa obce môžu veľkostne aj odlišovať;
 • pre samotné obce, ktoré majú vzdialené železničné stanice excentricky od svojho centra bude platiť, že sa nachádzajú v jednej, spoločnej zóne - napríklad Hertník.

Navrhované zásady tvorby integrovanej tarify:

 • obnovenie predplatných cestovných lístkov bez ohľadu na dopravcu pre väčšiu konkurencieschopnosť a urýchlenie nástupu cestujúcich;
 • vytvorenie cestovných lístkov atraktívnych najmä pre turistov – tzv. celodenné a prípadne viacdňové;
 • zavedenie spoločných podmienok odbavovania a tarifných podmienok;
 • umožniť akúkoľvek zľavu z cestovného len v prípade predloženia neprenosnej osobnej dopravnej karty pre všetky kategórie, napríklad ťažko zdravotne postihnutý - sprievodca.

Zónové členenie mesta Prešov ako aj rozsah zapojenia tamojšieho dopravného podniku do tarifnej integrácie je v štádiu rokovaní.

Príklady potenciálnej aplikačnej praxe – výška základného cestovného z Prešova:

Súčasný stav

 AutobusVlak
SmerTarifná vzdialenosťCestové - hotovosťCestovné z dopr. kartyTarifná vzdialenosťCestovné
Hanušovce nad Topľou 25 km 1,50 € 1,40 € 26 km 1,32 €
Vranov nad Topľou 51 km 2,85 € 2,75 € 46 km 2,18 €

V súčasnosti je priemerná jednotková cena (eur/kilometer) v autobusovej doprave PSK za použitia dopravnej karty o 0,04€ lacnejšia než jednotková cena v ZSSK.

Navrhovaný stav

 Cestovné u vodičaPredplatné na 90 dní
SmerPočet zónZóna za danú načatú zónuSumaPrepočet na 1 priemernú cestuCelková suma
Hanušovce nad Topľou 3 0,47 € 1,50 € 0,68 € 101,92 €
Vranov nad Topľou 6 0,46 € 3,00 € 1,33 € 200,00 €

Pri zavádzaní integrovanej tarify býva zvykom cestujúcich motivovať k využívaniu predplatných časových lístkov aj formou zvýšenia jednorazového cestovného lístka (u vodiča v hotovosti). V tejto štúdii to do väčšej miery kompenzuje pomerne veľký počet zón.

Vytvoril sa aj alternatívny návrh na zavedenie elektronických jednorazových cestovných lístkov, ktorý by tlmil zvýšenie výšky jednorazového cestovného za jednotlivé cesty. Jeho cena by nezahrňovala mestské linky, no možnosť prestupu a platnosť 30 minút. Základná sadzba (za nastúpenie do autobusu vôbec) obyčajného cestovného by bola 0,40 € a 0,04 € za každý začatý kilometer. Všetky potrebné úkony, vrátane výpočtu výšky celkového cestovného by zabezpečovala mobilná aplikácia.

Podľa tejto štúdie by ukončenie celoplošnej integrácie malo skončiť do roku 2023.

Navrhované tarifno-prepravné zabezpečenie:

 • potrebné vybaviť každé odbavenie cestujúceho aj formou označovača - ak by sa vo vlakovej doprave realizovalo osadenie označovačov do súprav, muselo by sa zakúpiť od 408 do 656 označovačov, ak na nástupištia, tak minimálne 165, optimálne však 221;
 • zachovať koncepciu odbavovania s rozdelením regionálnej verzus mestskej dopravy tak ako doteraz;
 • potrebné zariadenia dopravcov na spustenie integrovanej tarify si nevyžadujú zásadné investície (najmä Dopravný podnik mesta Prešov a SAD Prešov), je potrebná však úzka súčinnosť najmä so ZSSK, príp. inými vlakovými dopravcami.

Keďže dopravne je územie závislé na území Košického samosprávneho kraja, plánujú sa všetky práce so spustením ako aj zveľaďovaním integrovaného systému za jedným stolom.

Aký bude další postup pri tvorbe integrácie?

Do prvej polovice tohto roka je v pláne zjednotenie obsahu prepravného poriadku. V priebehu leta sa plánuje založenie spoločného koordinátora integrovaného dopravného systému. Koncom roka by mal byť schválený plán tarifnej integrácie. V roku sa plánuje spustiť centrálny dispečing. V roku 2023 sa budú vytvárať nové zmluvy vo verejnom záujme, ktoré prejdú plynule spolu s novým konceptom obsluhy územia s prvkami integrácie.

Je veľkým prínosom, že sa o celkovej a koncepčnej podpore dopravy začalo hovoriť. Najmä pri voľbách do vyšších územných celkov táto problematika vôbec nezaznela, hoci napríklad dotácie rozpočtu PSK pre roky 2018 - 2020 na prevádzku autobusovej regionálnej dopravy činia 18 342 000 € ročne, na investície je to mnohokrát ďaleko viac.


22.3.2019
-Matej Macko, podľa Štúdie realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS - kolektív autorov Žilinskej univerzity-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.