Prehľad udalostí v MHD v roku 2018

Rok 2018 priniesol mnohé zmeny v linkovom vedení aj vo vozidlovom parku. Prinášame vám stručný prehľad.

Linkové vedenie a organizácia dopravy

Pokračujúca výstavba diaľničného úseku D1 Prešov, Západ - Prešov, Juh sa okrajovo dotýkala aj MHD. V období od 29. januára do 28. februára bola z dôvodu výstavby stavebného objektu tunela Prešov skrátená trasa linky 15. Tá premávala po trase Horárska - Nemocnica - Horárska. Zastávky Záhradkárska osada, Hôrka a Za Kalváriou neboli v tomto období obsluhované.

14. - 15. februára a 21. - 22. februára bola kvôli demolácii budovy bývalého OD Tesco uzavretá Štefánikova ulica. Uzávierka sa dotkla premávky liniek 29, 32(A) a šk. spoja K. Náhradné trasy viedli cez centrum mesta. Zastávky Okružná a Floriánova neboli obsluhované.

Od 15. marca bola kvôli výstavbe kruhového objazdu pri OBI (Solivarská - Východná ulica) zrušená zachádzka liniek 39 a 45 k HM Tesco. Náhradnou zastávkou bola Škára. Do svojej pôvodnej trasy sa linky 39 a 45 vrátili 31. októbra.

Od 19. marca vstúpili do platnosti zmeny v cestovných poriadkoch linky 12 a školského spoja C:

 • školský spoj C odchádza zo zastávky Karpatská o tri minúty skôr (13:35) a po novom zachádza aj na zastávky Vansovej a Pod Šalgovíkom (v smere na Šalgovík).
 • spoj linky 12 v smere na Sibírsku, ktorý premáva v pracovné dni a začína na zastávke Nemocnica o 7:05, neobsluhuje zastávku Šafárikova. 
 • spoj linky 12 zo zastávky Pod Šalgovíkom, ktorý premáva v pracovné dni o 6:26, navyše obsluhuje aj zastávku Vyšné lúky.

27. apríla bola kvôli rekonštrukcii povrchu vozovky medzi Vyšnou Šebastovou a Severnou skrátená premávka linky 13. Spoje s odchodom o 9:55 a 13:01 do Severnej boli vynechané, tieto spoje končili na zastávke Vyšná Šebastová.

5. mája sa v Gregorovciach konal spomienkový Koncert pre Jána a Martinu. Počas podujatia premávala medzi prešovskou železničnou stanicou a Gregorovcami bezplatná kyvadlová doprava. Autobusy premávali v poobedňajších hodinách v 10 - 20 minútovom intervale. Po ceste boli obsluhované zastávky Železničná stanica, Trojica, Rázcestie Šidlovec, Pod Sordokom a Gregorovce.

Od 7. mája prebiehala vo Finticiach rekonštrukcia Hlavnej ulice, pri ktorej musela byť úplne vylúčená doprava. Linka 21 premávala v úseku medzi zastávkami Červený mostík a Námestie J. Kolarčíka po obchádzkovej trase cez Kanašskú ulicu a Ulicu Grófske nádvorie. Do svojej pôvodnej trasy sa linka 21 vrátila až 6. októbra.

V máji sa naplno začala aj výstavba kruhovej križovatky na križovatke ulíc Solivarská a Východná. Nepriaznivá situácia vo vozidlovom parku neumožňovala nahradenie trolejbusovej dopravy autobusmi, a preto bola v miestach obratiska Východná vybudovaná dočasná cesta aj s trolejbusovou traťou - tzv. bajpasom, ktorý celé predmetné územie križovatky elegantne obchádzal. Trolejbusový "bajpas" bol v prevádzke od pondelka 14. mája.
Okrem toho bola kvôli výstavbe dočasne zaslepená aj trolejbusová trať na Východnej ulici.

8. - 29. mája bola pozmenená organizácia dopravy na Košickej ulici. Kvôli rekonštrukcii poškodeného úseku cesty musela byť premávka v smere do mesta zúžená do jedného pruhu. Zastávka Nový Solivar bola posunutá o cca 100 metrov v smere jazdy. Planovaná dĺžka opravy 7 dní sa nakoniec natiahla na 21.

Od 23. do 25. mája bolo kvôli rekonštrukcii uzavreté železničné priecestie na Požiarnickej ulici. Linka 12 premávala v tomto čase cez Kúpeľnú ulicu a Ulicu 17. novembra. Zastávka Gymnázium sv. Moniky nebola obsluhovaná.

2. júla sa školákom začali vytúžené letné prázdniny. Mestská hromadná doprava premávala najbližšie dva mesiace podľa prázdninového cestovného poriadku. V danom období teda nepremávali školské spoje a linka 48, na ostatných linkách boli intervaly predĺžené, prípadne inak zmenené.

Zároveň sa naplno rozbehla rekonštrukcia predstaničného priestoru a podchodu. Predajňa cestovných lístkov bola z podchodu presťahovaná do náhradných priestorov v budove PORS - EAST s.r.o. Zastávky Železničná stanica boli presunuté na dočasné nástupiská cca o 150 metrov smerom do mesta. Na náhradných zastávkach boli pre cestujúcich osadené aj automaty na cestovné lístky a lavičky.

13.7. - 15.7. a 20.7. - 22.7. sa rekonštruovala vozovka na Ulici Armádneho generála Svobodu v úseku od ČS Lukoil po ZOC MAX. Trolejbusová doprava musela byť úplne vylúčená. Trolejbusy na linkách 8 a 38 premávali na konečnú Pod Šalgovíkom. V úseku Martina Benku - Sibírska premávala náhradná autobusová doprava, garantovaný prestup bol realizovaný na zastávke Martina Benku.

15. júla sa konal vo Veľkom Šariši tradičný Veľkošarišský odpust. Dopravu okrem linky 45 zabezpečovali aj predĺžené spoje linky 21 z Malého Šariša. Tieto spoje boli len predĺžené - v úseku Fintice - Malý Šariš premávali podľa bežného cestovného poriadku.

Od 19.7. do 5.8. sa konal v Jazdeckom areáli 8. ročník Pivného festivalu. V snahe zabezpečiť väčší komfort pri cestovaní bola zriadená dočasná zastávka Pivný festival pri bráne do areálu. Zastávku obsluhovala linka 39 obojsmerne.

Od 30.7. do 17.8. bola kvôli pokračujúcej výstavbe kruhového objazdu na križovatke Solivarskej a Východnej ulice pozmenená organizácia dopravy. Linky 1 a 4 boli nahradené autobusmi v celej trase a premávali podľa platného cestovného poriadku.
Kvôli nedostatku autobusov však musela byť premávka liniek 8 a 38 riešená inak. V úseku Sibírska - Čierny most, resp. Škultétyho premávali v čase 5:10 až 20:50 na týchto linkách autobusy. Po zvyšku trasy v smere na Sídlisko III premávali trolejbusy. Prestup na NAD bol realizovaný na zastávkach Čierny most a Škultétyho. Mimo tohto času premávali autobusy v celej trase liniek.

V období od 1.8. do 2.9. premávala novovzniknutá linka 31, ktorá spájala Sídlisko III s Delňou po trase Sídlisko III - Levočská - Duklianska - Karpatská - Lesnícka - Švábska - Delňa. Linka premávala v dvojhodinovom intervale celotýždenne a obsluhovala všetky nácestné zastávky.
Nedostatok prevádzkyschopných vozidiel a vysoká poruchovosť počas letných horúčav zabezpečila, že na tejto linke sa vystriedali autobusy všetkých dĺžok a skoro všetkých typov.

1. septembra sa vo Veľkom Šariši konal tradičný Deň otvorených dverí v pivovare. Okrem liniek 14 a 45 premávala aj mimoriadna bezplatná linka 16 na trase Železničná stanica - Veľký Šariš a späť.  

Od 2. septembra boli v nedele a sviatky zrušené spoje linky 14 o 17:45 z Veľkej pošty k LC Tesco a o 18:11 z LC Tesco po Trojicu.

3. septembra začal nový školský rok. MHD začala premávať podľa cestovného poriadku pre školský pracovný deň. Zároveň bola spustená premávka trolejbusov po novovybudovanom kruhovom objazde Solivarská - Východná. Kruhový objazd je celý prejazdný - to znamená, že trolejbusy sa môžu dostať, ľudovo povedané, odvšadiaľ všade.

Cez víkend 15. - 16.9. sa v Jazdeckom areáli konali Prešovské trhy. Pre návštevníkov bola zriadená dočasná zastávka Prešovské trhy, ktorú obsluhovala linka 39. Na tejto linke bol zároveň skrátený interval zo 60 na 30 minút.

15. septembra sa v širšom centre mesta konal prvý ročník Prešov Half Marathonu. Táto bežecká akcia si vyžiadala za posledné roky snáď najrozsiahlejšie uzávierky ulíc a s tým spojené presmerovanie dopravy. Uzavreté boli ulice Hlavná, Masarykova, Grešova, Štefánikova, Okružná, Požiarnická, T. Ševčenka, Zápotockého, Partizánska, Bayerova, Kpt. Nálepku a Vajanského.
Základné obchádzkové trasy viedli cez Kuzmányho, Hollého, Šafárikovu a Dukliansku ulicu, prípadne cez Ul. 17. novembra a Obrancov mieru.
Počas konania akcie neboli obsluhované zastávky Trojica, Na Hlavnej, Divadlo J. Záborského, Veľká pošta, Čierny most, Plzenská, Kpt. Nálepku, Grešova, Okružná, Floriánova, Vajanského, Kúpeľná, Gym. sv. Moniky a Pavlovičovo námestie.

7. novembra bola sprevádzkovaná novovybudovaná zastávka Čierny most v smere na stanicu. Zastávka je posunutá cca o 100 metrov bližšie do centra mesta. Je vybavená kasselským obrubníkom, ktorý umožňuje bližšie pristavenie vozidla k nástupnej hrane.

11. a 17. novembra bola v čase od 6:00 do 18:00 uzavretá Clementisova ulica kvôli rekonštrukcii vozovky. Trolejbusy na linkách 4 8 a 38 boli nahradené autobusmi a premávali po obchádzke cez Levočskú ulicu. Po ceste obsluhovali zastávku Levočská, na druhej strane, zastávka Clementivova bola v uvedenom čase bez obsluhy.

1. decembra vstúpil do platnosti nový cestovný poriadok. Došlo k viacerým zmenám v linkovom vedení, vznikli nové zastávky a niektoré boli premenované. 

Zmeny v linkovom vedení:

 • linka 11 - predĺžená k oblasti Pod Hrádkom - Cintorín Solivar v 120-minútovom intervale.
 • linka 12 - premáva obojsmerne cez Ul. Pod Táborom a v 60-minútovom intervale.
 • linka 48 - bola zrušená, náhradou je Šk. spoj E a nový spoj linky 12.
 • školský spoj G - nový spoj na trase Žel. stanica - Delňa.

Premenované zastávky:

 • Šport -> Múzeum Solivar
 • Limbová (na Herlianskej ulici) -> Generála Ambruša
 • Honeywell -> Priemyselný park Záborské
Nové zastávky:
 • Východná - na Východnej ulici pri SAD
 • Suvorovova - na Suvorovovej ulici
 • Cintorín Solivar - na Ulici Pod Hrádkom
 • Na brehu - na Ulici Pod Hrádkom
 • Zlatobanská - na Zlatobanskej ulici
 • Hydinárske závody - na Petrovianskej ulici

Uzávierky centra mesta

Rôzne akcie a športové podujatia aj tento rok uzatvárali Hlavnú ulicu a spôsobovali dopravné obmedzenia. V roku 2018 musela byť hromadná doprava vylúčená z centra mesta celkom 9-krát:

 • 8. mája - Večerný beh Prešovom
 • 3. júla - Fragaria cup
 • 7. júla - My sme východ
 • 8. júla - Tour de Prešov
 • 29. júla - Národné stretnutie mládeže P18
 • 15. septembra - Prešov Half Marathon
 • 30. septembra - Lear Run
 • 2. decembra - Mikulášsky beh 2018
 • 31. decembra - Silvester 2018

Vozidlový park a infraštruktúra

V prvom štvrťroku boli pre svoj nevyhovujúci technický stav vyradené autobusy Karosa B 941 #337 a Karosa B 961 #347.

10. mája vyšiel po viac ako piatich mesiacoch do premávky trolejbus Škoda 31 Tr SOR #716. Trolejbus bol odstavený od decembra 2017 kvôli závade na elektroinštalácii.

8. júna bol z premávky stiahnutý trolejbus Škoda 25 Tr Irisbus #708 kvôli závade na diferenciáli. Vozidlo sa do premávky doposiaľ nevrátilo.

14. júna dorazili do Prešova 4 autobusy SOR BN 10,5, ktoré si prešovský dopravca prenajal od Dopravného podniku Bratislava (DPB). Autobusy v súčasnosti vypomáhajú pri zabezpečovaní dopravy počas výluk, no v poslednej dobe ich je možné stretnúť aj na bežných linkách. Autobusom boli ponechané pôvodné evidenčné čísla z Bratislavy - #3428, 3432, 3434 a 3437.

Tieto autobusy boli dodané v rámci Zmluvy o nájme dopravných prostriedkov, ktorú Dopravný podnik mesta Prešov uzavrel na prelome mesiacov máj a jún 2018. 

18. júna sa po vyše ročnom odstavení objavil v premávke trolejbus Škoda 25 Tr Irisbus #709. Dôvodom nepojazdnosti bola závada na riadiacej jednotke v kĺbovej časti trolejbusu.

2. júla vyšli do ostrej premávky prvé dva autobusy SOR BN 10,5 zo štvorice, ktorú si Dopravný podnik mesta Prešov prenajal od DPB. Autobus #3437 jazdil na turnuse 201/2, autobus #3432 jazdil na turnuse 211/10.

8. júla sa vrátil do premávky autobus Irisbus Citelis 18M #359, ktorý bol odstavený kvôli poruche diferenciálu.

17. júla podpísalo Mesto Prešov so spoločnosťou PROGRES CAD ENGINNERING s.r.o. Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre prepojenie ulíc Pod Šalgovíkom a Sibírska a následným dobudovaním trolejbusovej trate. Zhotoviteľ sa zaviazala dodať vypracovanú dokumentáciu do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Cena zákazky bola 21 900€ s DPH. 
Po mnohých rokoch by sa tak mohla do prevádzky spustiť ďalšia trolejbusová trať, ktorá by vyriešila doteraz chýbajúce spojenie medzi spomínanými časťami nášho najväčšieho sídliska.

26. júla bolo zverejnené Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na dodávku päťnástich nízkopodlažných autobusoch s dieselových pohonom. Vozidlá by mali byť vybavené celovozidlovou klimatizáciou a kamerovým systémom. Zaujímavosťou sú tiež tlačidlá na dopytové otváranie dverí, ktoré nemôžu byť umiestnené na dverách (ani zvonku, ani zvnútra), vonkajší akustický informačný systém pre nevidiacich, nerezové prídržné tyče a madlá, interiérové informačné displeje Herman, či USB zásuvky v priestore pre cestujúcich.
Do súťaže sa prihlásili štyria uchádzači - Solaris Bus & Coach, Mercedes Benz, Scania a Tempus Trans (Iveco). Scania bola kvôli nesplneniu kritérií zo súťaže vylúčená. Víťaza súťaže zatiaľ nepoznáme.

Na prelome mesiacov október a november sa do premávky vrátila trojička trolejbusov Škoda 31 Tr SOR #714#715 a #719. Trolejbusy boli odstavené niekoľko mesiacov kvôli celej škále technických porúch.

12. novembra približne o 15:20 zachvátil autobus Karosa B 961E #349 pri jazde na linke 45 vo Veľkom Šariši požiar. Plamene, ktoré šľahali z motorovej časti vozidla, zlikvidovali prešovskí hasiči. Po požiari ostala poškodená v podstate celá zadná časť autobusu. Osud autobusu bol týmto definitívne spečatený.

Od decembra prebral trolejbus Škoda 14 TrM #121 úlohu vykonávania postreku trolejového vedenia proti námraze. Po štyroch zimných sezónach tak vystriedal trolejbus Škoda 14 Tr #78.

Dopravné nehody a škodové udalosti

So zhusťujúcou sa dopravou v Prešove pribúda aj množstvo dopravných nehôd. Tie sa bohužiaľ nevyhýbajú ani mestskej hromadnej doprave. V roku 2018 sa našťastie žiadna veľká dopravná nehoda nestala, väčšinou sa jednalo len o drobné škodové udalosti. Pripomeňme si niektoré z nich:

3. februára - menšia nehoda autobusu Solaris Urbino 12 #396 a auta údržby ciest. Po nehode ostal oškretý ľavý bok autobusu.

31. júla - na zastávke Škultétyho sa pri prestupovaní cestujúcich pohol autobus Irisbus Citelis 18M #359 a narazil do zadnej časti trolejbusu. Po nehode ostalo rozbité čelné sklo autobusu. 

11. septembra - drobná nehoda Karosy B 941 #332 a kamiónu pri ceste na Cemjatu. Po nehode ostalo poškodené čelné sklo a spätné zrkadlo.

16. decembra - vo vozovni Dopravného podniku nacúval Solaris Urbino 18 #393 do prednej časti autobusu Irisbus Citelis 18M #357. Po nehode ostalo poškodené predné čelo #357.

Tarifné systémy

7. marca bol uvedený do prevádzky prvý automat na cestovné lístky s možnosťou bezkontaktnej platby kartou na zastávke Na Hlavnej v smere na stanicu. V ďalších dňoch boli nainštalované ešte dva takéto automaty - na zastávke Karpatská v smere do mesta a na zastávke Centrum v smere do mesta.

V júni boli nainštalované automaty na cestovné lístky na zastávkach:

 • Duchnovičovo námestie
 • Štefánikova vo Veľkom Šariši
 • Námestie J. Kolarčíka vo Finticiach

Od 31. júla je možné v automatoch na CL zakúpiť aj 7-dňový cestovný lístok na I. tarifné pásmo v hodnote 8€.

Od 1. augusta bol spustený nákup predplatného cestovného lístka cez internet na webstránke eshop.ubian.sk

26. októbra bol spustený automat na cestovné lístky na zastávke Budovateľská.

13. novembra boli do ostrej prevádzky uvedené ďalšie automaty na cestovné lístky na týchto troch zastávkach:

 • zastávka Mičurinova, v smere do centra mesta
 • zastávka Obecný úrad Malý Šariš, v smere do Prešova
 • zastávka Ľubotice

Celovozidlové reklamy

26. februára sa v premávke objavil trolejbus Škoda 24 Tr Irisbus #703 s novou celovozidlovou reklamou (CVR) na Železiarstvo Haus. Táto reklama bola odstránená v októbri.

V prvej polovici júla sa objavila CVR na autobuse Irisbus Citelis 18M #357, ktorá propagovala novootvorené OC Solivaria. Zároveň sa na trolejbuse Škoda 25 Tr #709 už tradične objavila reklama na Pivný festival.

9. augusta sa na trolejbuse Škoda 24 Tr #711 objavila CVR na Železiarstvo Virba.

10. septembra sa CVR na pánsku módu Paco Romano vyskytla na trolejbuse #709.

Začiatkom novembra boli z trolejbusov Škoda 24 Tr #706 a 25 Tr #710 odstránené CVR na OC Eperia.

19. novembra sa však na trolejbuse #706 objavila nová reklama na realitnú kancelárii Advisors Real Estate.

1. decembra obdržal CVR na spoločnosť Rentier Private Equity s.r.o. trolejbus Škoda 25 Tr #710.

3. decembra obdržal CVR T-Systems trolejbus Škoda 31 Tr #715.

V decembri prišiel o reklamu na predstavenie DJZ - Nikola Šuhaj trolejbus Škoda 24 Tr #705.

Rekonštrukcie zastávok

V roku 2018 boli zrekonštruované tieto zastávky:

Čierny most - v smere na žel. stanicu

Rusínska - obojsmerne

Železničná stanica (stále v rekonštrukcii) - obojsmerne

 


1.1.2019
-Juraj Handzuš-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.