Mesto Prešov dostane dotáciu na dopravný Masterplan

Prešov bude mať po rokoch nový dokument dopravného plánovania


Ilustračné foto © Ďuri


Mestu Prešov bol schválený projekt o dopravnom plánovaní s názvom Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov. Tento tzv. Masterplan je komplexný dokument dopravného plánovania vrátane cestných stavieb, modernizácie či rozvoja mestskej hromadnej dopravy i všetkých ďalších druhov dopravy v Prešove vrátane vzťahov v rámci regiónu Šariš.

Strategický dokument, ktorý umožní čerpanie eurofondov pre oblasť dopravy bol podporený v objeme 794 819,51 eur. Spoluúčasť mesta na schválenom projekte je 38 740,98 eur. Predpokladaný čas realizácie je od marca 2018 do mája 2018.

„Prešov bude mať takmer po dvadsiatich rokoch významný dokument, vďaka ktorému budeme môcť prostredníctvom fondov zlepšiť mestskú infraštruktúru, budovať ďalšie cyklochodníky, riešiť pešiu, železničnú i kombinovanú dopravu, riešiť statickú dopravu, modernizáciu existujúcich, rozširovanie a budovanie nových trolejových vedení, modernizáciu depa, nákup trolejbusov, budovanie buspruhov a podobne. vysvetlila primátorka Andrea Turčanová.

Primátorka zároveň doplnila, že Prešov doteraz nemal spracovaný komplexný dopravný dokument pre oblasť dopravy, ktorý je základným predpokladom pre získanie eurofondov. Za podobný dokument možno považovať Generel dopravy, ktorý bol spracovaný v roku 1998, avšak jeho platnosť skončila už v roku 2008.

Stratégia rozvoja dá realný pohľad na dopravné toky, popíše a analyzuje stav verejnej dopravy a ukáže jej pozitíva a negatíva v jednotlivých druhoch. Radnica bude následne vedieť spôsoby, akými rozvíjať autobusovú a trolejbusovú dopravu, ale dokument zároveň ukáže aj možnosti smerovania železničnej, či nemotorovej dopravy.


5.1.2017
-Juraj Handzuš-

Komentáre

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

Solidervčera, 21:16 #29 Re:
Reakcia na #22 od Davidoshmhd:
Nejde len o pár metrov drôtu, ale z prevádzkového hľadiska aj o kilometre a čas. Ak by sa ukončila trať na novom kruháči na križovatke Švábskej a Pionierskej ulice, priestorové požiadavky sa tak minimalizujú, na odstavovanie trolejbusov pred odchodom bude postačovať odstavný pruh pred zastávkou Švábska s dvomi stopami, primknutý k cestnej komunikácii. V tomto variante by sa budovalo približne 880 metrov dvojstopého trolejového vedenia, 40-metrová objazdná stopa na Švábskej a prestavba trolejbusovej križovatky na Solivarskej ulici, aby bolo možné trať obsluhovať z každého smeru. Podľa môjho názoru sa jedná o najefektívnejší a najlacnejší variant. Vybudovanie trolejbusovej trate na Šváby by si vyžadovalo reorganizáciu linkového vedenia v tejto oblasti s tým, že trolejbusová linka na sídlisko by bola nosnou linkou, ktorú by dopĺňali obslužné linky (autobusová na Delňu, linka cez Košickú do nemocnice, robotnícke ad hoc linky a trolejbusová doplnková linka na Sekčov).
Solidervčera, 20:37 #28 Re:
Reakcia na #21 od Davidoshmhd:
Trasovanie linky 35 súvisí s tým, čo si napísal, plus okrem spojenia Švábov/Sekčova so Širpom obsluhovala aj výrobné podniky pozdĺž Bardejovskej ulice. Vozila ľudí na šiestu, siedmu a ôsmu.

Čo sa týka liniek spájajúcich sídliská s jednotlivými priemyselnými oblasťami, je to súčasťou bývalej koncepcie dopravnej obslužnosti a dnes je už prekonaná nielen z toho dôvodu, že pracovné príležitosti sa vytvorili aj v iných lokalitách a nie sú sústredené primárne do priemyselných oblastí, ale všeobecná dostupnosť individuálnej dopravy znížila dopyt po cestovaní v týchto reláciách. Z pôvodných robotníckych liniek v západnej časti (17, 25, 27, 30, 31) prežila len okresaná linka 17 a spojené 30/31 s 34 do dnes už opäť okresanej linky 34, z východnej časti (33, 34, 35, 37) sa to zachovalo takmer v pôvodnom rozsahu. Tieto spojenia sú ad hoc spojeniami slúžiacim primárne zamestnancom vo firmách nachádzajúcich sa v spomínaných oblastiach a zrušenie týchto spojení by im zhoršilo cestu do zamestnania, čo by viedlo k ďalšiemu nárastu automobilizmu a to hádam nechceme. Treba preto podľa môjho názoru prispôsobiť rozsah a odchody najmä firmám v okolí, aby spojenie bolo dostupné a využívané.

Linka 48 bola zriadená na odľahčenie trolejbusových liniek a preťaženej linky 32 v rannej špičke s tým, že obchádzala centrum mesta, spoj 7.18 hod. zo Sibírskej bol sólo, ostatné tri spoje boli kĺbové a spoj o 7.24 hod. bol suverénne najvyťaženejší. Poobede to bolo trápenie, čo sa týka vyťaženosti, preto sa ani nečudujem, že popoludňajší variant spiatočnej trasy dlho nevydržal.

Nakoniec, čo sa týka linky 43, nikdy som nebol jej zástancom a čas sám ukázal, že to bol zlý krok. Zrušenie trolejbusových liniek 6/9 a ich náhrada smradobusmi bol prvý krok k novodobému utlmovaniu trolejbusov, s ktorým som sa ani po vyše pätnástich rokoch nedokázal stotožniť.
Vikovčera, 16:01  +1#27 Re:
Reakcia na #26 od absurd:
Absurdné je akurát tak tvoje vytrhávanie z kontextu a neschopnosť porozumieť napísanému.

Prieskum sa robí na silu prepravných prúdov, ciele sa musia k tomu modelovať podľa spádových oblastí bodov záujmu. Nikdy to nebude 100% presné, ale to ani neodcieliš, keďže do divadla, kina... chodí vždy maximálne kapacita tej ustanovizne, ale nie su to každýkrát tí istí obyvatelia.

Nikde som nevravel, že by im to trvalo 10 rokov. Ale ak sa generel pripravuje priemerne na 10ročné obdobia, tak tí mestskí úradníci by museli mať po ani nie polroku práce na Masterplane nutne 10 rokov pauzu od komplexných projektov a venovali by sa akurát lokálnym serepetičkám - kým externista môže komplexné projekty robiť celých 10 rokov furt dakomu inému a teda nazbiera viac skúseností a praxe, čo logicky povedie k lepšiemu výsledku.
Opakujem, kvalita práce je vecou zadania roboty a následnej kontroly objednávateľom. Analogicky je chyba Tesca keď si v ňom kúpim plesnivý chlieb, hoci vidím jeho plesnivosť a okoloidúci ma upozornili? Takisto marža je vecou kvality súťaže a morálneho profilu objednávateľa (menší boj bude o zákazku u niekoho, o kom sa vie, že aj tak tam má vopred vybratého favorita).

To, že kvalitný odborník nepôjde do štátnej správy kvôli jednému zaujímavému polroku, nie je len otázka peňazí. Ale keď to staviaš do tejto roviny, tak povedz, skade majú mestá nabrať € na personálne posilnenie o analytické tímy pre každú sféru chodu mesta a ešte aj na razantné dvíhanie platov?

Keď raz mám v územnom pláne určené plochy na priemysel, služby, bytovú zástavbu atď, tak si podľa toho musím prispôsobovať dopravný model. Či tam následne naseká Ja a Ty králikáreň, Ballymore prvé dunajské nábrežie pre voľný čas, alebo drobný súkromník sympatický malobytový projekt s ohľadom na prostredie, je vecou toho,koho si ľudia zvolili do funkcie. Ale veď pochváľ sa, ako ty bojuješ za lepší stav, lebo zatiaľ si predviedol presne len to krčmové nadávanie.
absurdvčera, 14:38 #26 Re:
Reakcia na #25 od Viko:
Práve ten prieskum odkiaľ kam ľudia cestujú v teréne urobiť neviem ako sa dá, lebo síce môže dakto si zapísať, že tu a tu mám narvaný autobus, ale odkiaľ kam kto cestuje to nezistí. Na to treba v prvom rade mať databázu, do ktorej treba pozbierať dáta a dodnes sa mi nezdá, že by vôbec niekto mal šajnu o tom ako to zozbierať a spárovať. Detaily nebudem hovoriť lebo nie som idiot aby som tu vyklopil úplne normálny postup na dosiahnutie daného cieľa, ktorý navyše stav IT dnes stavia do pozícia absolútne banálneho úkonu, ktorý môže padnúť iba na lajdáckosti ľudí zodpovedných za aktualizáciu, resp. poskytovanie dát. Asi pol roka nazad som zistil, že môžem byť úplne pokojný, že nič také nám nehrozí nakoľko zákon použitie daných dát na plánovanie v doprave neumožňuje, resp. neprikazuje a myslím, že dodnes to majú všetci srdečne u konečníku ...

K poslednému odstavcu by som ale dodal, že aký je rozdiel medzi zaplateným externým odborníkom a stálym odborníkom, ktorého mám u seba? Ten externý má prečo byť garanciou, že to spraví lepšie? Prečo teda keď vieme, že chýba motivácia to robiť v štátnej správe pre nízke platy, tak prečo sa tento stav udržuje účelovo a neurobí sa s tým niečo aby tu boli ľudia, ktorí budú pevne na svojom mieste a budú okolo toho robiť a budú zodpovední za to, a bude možné ich priamo dotazovať občanmi?! Navyše neviem tiež, že prečo hovoríš o tlupe úradníkov, ktorá by to robila 10 rokov! Externá firma to spraví za koľko. Isto skôr. Prečo by to ale úradníci nemohli tiež skôr a lacnejšie spraviť, pretože oni si nebudú prirážať mastný bakšiš za prácu aby sa nabalila kdejaká dozorná a správna rada "externej firmy". Už ma totálne serie táto zhovädilosť, že na každé prdnutie si voláme darmožráčov z vonka a obhajujeme to ako báječnú vec. Na Slovensku už aj SaS tvrdí, že tieto poradcovské a analytické firmy sú z hľadiska prínosu potrebné ako druhá diera do prdele nakoľko robia draho, nekvalite a ich materiály sa aj tak založia do šuplíku. Nakoniec sa aj tak robí ako "silnejší pes" vo vedení mesta prikáže. A nejaké rozvrhnutie toho, kde sa bude čo stavať ... no dovoľ mi aby som sa poriadne vyšablil. Na Slovensku sa stavia kde aký developer si poručí. Neviem si inak absolútne vybaviť, že ktorý "developer" na Slovensku naplnil význam slova "develop = rozvinúť" a rozvinul mesto inak ako vystavaním bytoviek na zelených plochách kde ľudia chodili na prechádzky, či nasraním nákupných centier a parkovísk veľkých ako polia na zemiaky. Fakt neviem ... A v kontexte mrdníku podporovaného poslancami pre privátne záujmy ich rodinných firiem, či firiem ich kamarátov, alebo za úplatok verím menej ako ateisti v Boha, že sa podľa toho bude postupovať pri zástavbe. Tak tupý nie som. Všetci frflete pri pive a viete ako sa v tomto štáte klame a robí bordel a keď príde na lámanie chleba, tak ste ticho a tvárite sa, že tento krát to bude so starými podvodníkmi alebo mladými školenými starými kleptomanmi lepšie. Absurdné ...
Vikovčera, 0:45 #25 Re:
Reakcia na #24 od absurd:
Čítaj prosím radšej pomaly a hlavne s porozumením - prekrútil si si to.
Ja ti odpovedám, že nemá zmysel sa zameriavať na SLANGOVÝ názov, pre mňa za mňa nech si to prezývajú aj Kozmodisk ak to bude obsahovo kvalitné. Jasné, môže byť za tým kus psychológie (novinka, exotický názov), ale fakt si si vyfabuloval zástupný problém.

Rozhodne nesúhlasím s tvojím postojom. Fakt si myslíš, že stačí precíznejšie rozpracovanie existujúceho? Veď za posledných 20 rokov nastal totálny obrat v mestskom plánovaní - od periurbanizácie späť k väčšej urbanizácii a plus rozvoj suburbanizácie a rurbanizácie, štruktúra počtu i obsadenia dopravných prostriedkov je úplne iná, zmenili sa dopravné ciele ľudí - a aj tie typovo rovnaké sú dnes na iných miestach a v širšej palete, pomenili sa spádové oblasti a denný rytmus obyvateľov, výrazne iný je pohľad na ekológiu a udržateľnosť, nastali zmeny vo financovaní i pohľade na ekonomickú efektivitu, rozvoj sa uberá odlišnými smermi, pribudlo kopec poznatkov...
Ak máš toto všetko zapracovať, tak ti žiadna kostra starej práce nepomôže. Navyše, projekt nemá spájať minulosť s prítomnosťou, on má ponúknuť východiská pre čo najoptimálnejší BUDÚCI rozvoj! Nehovoriac o tom, že vývoj postúpil a k dispozícii sú omnoho inteligentnejšie modelovacie a prognostické systémy, ktoré koordinovať so starými menej presnými dátami je kontraproduktívne.

Čo sa vypracovávania týka, to je práve otázka zadania. Či je objednávateľ ochotný si zaplatiť tím, ktorý bude najprv dlhodobo skúmať situáciu v meste, potom podľa svojich početných skúseností z iných úspešných projektov niečo užitočné navrhne a bude ochotný dolaďovať to s miestnymi.
Dnešné "overené" inštitúcie s prstom na mape ale podľa mňa nie sú o nič horšie, než by bola tlupa úradníkov, ktorá by z desiatich rokov strávila jeden chystaním rámcového dokumentu a zvyšných deväť vymýšľaním čiastkových zrniek typu cyklotrasa, semafor apod. Na takú pozíciu skutočného odborníka nenamotivuješ, lebo lepší plat než tabuľkový nebude čím odôvodniť.

(P. S. Som rád, že aspoň si konečne pochopil, že ide o kompelxnejší dokument, než len projekt TT.)
absurd20.1.2017 17:00 #24 Re:
Reakcia na #23 od Viko:
Bingo! Presne to čo píšeš sa aj ja pýtam : Aký má názov vplyv na kvalitu, keď tvoríme to isté čo predtým a len meníme názov a možno pár metodických postupov je iných, teda sa jedná o starú vec rozšírenú o precíznejšie rozpracovanie a širší záber, a dakto má hneď nutkanie to hneď premenovať

Jedna vec, ktorá ma poriadne vytáča, že tu si uzurpuje nejaká grupa ľudí, možno poriadne dlhý čas zastabilizovaná nejaký monopol na poradenské služby a vypracovanie dokumentov za ťažké milióny. Nebolo by pre mestá a kraje efektívnejšie namiesto zadávania vypracovávania projektu niekomu kto v danom meste bol prvý raz možno keď o danom zadaní rokovali a poriadne spoznal tamojšiu dopravu až pol roka na to, tak radšej zamestnať na oddelení ľudí, poriadne ich zaplatiť a nech sa oni priebežne celý rok zaoberajú riešeniami pre dopravu? Aby sa nestalo, že na zadávateľa projektu budú neskôr smerovať otázky ohľadom vypracovaného materiálu a odpoveď bude znieť :"No ... ermmm ... hmmmm ... nuž ... fuuuuu ... aha ... hmmm ..." a dlhé ticho, lebo ako na Slovensku všetko sa robí, že externá firma bez poznania reálií vypracuje, hodí to objednávateľovi, zhrábne "lóve" a robte si s tým čo chcete, bars aj tapetujte na steny doma
Viko20.1.2017 1:06  +2#23 Re:
Reakcia na #19 od absurd:
A prečo ti tak záleží na tom, či Stratégiu niekto slangovo nazýva koncepcia, generel alebo masterplan? Ako vôbec môže mať názov vplyv na kvalitu? Kvalitu predsa determinuje opis zákazky a jej zadanie, rovnako ako výber dodávateľa. Všetky tieto údaje bývajú uverejnené, tak si ich porovnaj so staršími a odpoveď si vyhodnotíš aj sám.
Smernice a metodické pokyny - to je prečo otázka na mňa? Nechcel si to adresovať skôr spoločnostiam, ktoré sa profesionálne venujú prácam na takýchto úlohách? (Ale neviem, či ti odpovedia, možno to je ich know-how, ako na čom postupujú.)

A na záver, v ktorom nejednom meste? Ako sa dá akualizovať niečo, čo ani neexistovalo (BA) resp. tomu dávno skončila platnosť (PO)? A keby aj, medzi aktualizovaním 20-ročných dát a získaním nových nie je snáď žiaden rozdiel v objeme vykonanej práce.
Davidoshmhd19.1.2017 18:11  +1#22 Re:
Reakcia na #20 od afeno:
Viac sa mi už páči Soliderov návrh, ktorý myslí na otáčanie v rámci novovzniknutého kruháča na križovatke Švábska - Pionierska/Jesenná(? - neviem z hlavy). Ušetrí sa pár metrov drôtu.

Netreba zabúdať na to, že Prešovská ulica je v Ľuboticiach.
Davidoshmhd19.1.2017 18:08  +1#21 Re:
Reakcia na #18 od absurd:
L17: odpoviem ti otázkou - ktorú linku by si na jej úkor posilnil? Sedmičku, ktorá trčí najprv v kolóne na Budovateľskej, potom v kolóne na Škultétyho a nakoniec aj v kolóne na Duklianskej, keď sa vracia?
V Prešove sú počas špičiek napäté obehy a využíva sa mnoho prejazdov medzi linkami. Týmto ti zároveň odpovedám aj na otázku, odkiaľ sa ťahajú autobusy. Napríklad spoj 17ky o 6:00 vykrýva turnus, ktorý príde z linky 34. Následne sa zo Širpa presúva na Sibírsku, odkiaľ vykonáva o 6:40 linku 32, z nej prejazduje na linku 16, z nej na školský spoj Veľká Šariš - Sídlisko III a následne vykoná ďalšiu jazdu na linke 17 (7:30 zo Sídliska III).
Odvoz zo Širpa je naukladaný na dlhšiu dobu po menej cestujúcich, tým pádom nie je potrebných toľko spojov linky.

L20: ak budeš na vozíčku, prípadne pôjdeš opretý o dve barly, nech sa páči, prejdi sa. Seniori ju využívajú na doprave k nemocnici a späť.

L30: sobotňajší spoj 5:34 zo Železničnej stanice - radšej by som ho videl ísť z opačnej strany, no je to pokračovanie spoja linky N2, ktorá vychádza zo zastávky Pod Šalgovíkom o 5:20. Končí na Budovateľskej a odtiaľ mieri do Širpa ako sedmička - v podstate jazda do vozovne, ktorú majú možnosť využiť cestujúci.

L35: jej prioritou je rýchle spojenie Švábov, Sekčova a Nemocnice. Ale nikdy som jej trasovaniu nerozumel, takže to nechcem rozvádzať.

L37: videl by si lepšie, ak by to boli neverejné spoje iba pre zamestnancov Hinrichsu?

L43: táto linka vznikla na základe zrušenia trolejbusových liniek 6 a 9. Má za úlohu prepojenie S3, Sabinovskej a nemocnice. Medzitým sa ale na Bajkalskú presmerovala 5-ka, takže z pôvodnej 43-ky zostalo iba torzo. Prikladám oznam z roku 2001, keď vznikla (hehe, už by to chcelo konečne začať skenovať...). https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12919727_10207667399300885_8802840433853799571_n.jpg?oh=a561bf7d5073fde4f09b85c69e93fa8e&oe=58D91A1E

L48: obsluhuje úplne inú oblasť, než 32-ka. No a prikladám graf, kde nastupuje a vystupuje koľko cestujúcich. https://drive.google.com/file/d/0B5SHkxEK4LlEbzIxSzFBOFlOS2c/view


Trolejbus na Delňu je hlúposť a všetci to vieme, snáď okrem 1-2 ľudí v Dopravnom podniku. Tým by to mal jasne vysvetliť Masterplan.
Nech sa páči, nech sa linky rušia, ale nech sa to prekope celé od základov. Kostra MHD je určená - sú ňou trolejbusy. Viac do najbližších dvadsať rokov nám určí Masterplan.
afeno19.1.2017 17:50  +1#20 Re:
Reakcia na #18 od absurd:
Trolejbusová trať na Delňu je úchylnosť, Davidosmhd mal navrh, aby sa trolejbusová trať končila na kruhovom objazde na ul. Švábska X Košická, myslím že ten nápad je dobrý, avšak na 99,9% pôjde na Delňu.
S tou prešovskou- to je akurát tak kolosálny nezmysel, je to skôr oblasť priemyselnejšieho charakteru, myslím že su v Prešove a jeho okolí omnoho lepšie miesta na zástavbu. A v súčasnom podaní už rozhodne nie.
Zástavba je na rovnakej úrovni asi ako hocikde inde- buduje sa na okrajoch mesta, resp. v priľahlých obciach.
absurd19.1.2017 16:52 -1#19 Re:
Reakcia na #12 od Viko:
Donedávna sa hovorilo o aktualizácií generelu v nejednom meste. Teda aký má význam zmena názvu? Zlepší to kvalitu? Upravili sa smernice či metodické pokyny na tvorbu "GD" pod novým názvom "Masterplan"?
absurd19.1.2017 16:45 -1#18 Re:
Reakcia na #14 od Davidoshmhd:
No takto ...

V čom súhlasím to nebudem písať, to spoznáš. Ale vysvetli mi teda pár vecí, nech viem ako to je.

L17 - Prečo ráno treba 6 spojov priamych na Širpo a poobede len jeden naspäť? Nebolo by lepšie tie spoje hodiť aby sa posilnila kapacita na inej linke, ktorá jazdí hustejšie? Keď nepotrebujú cestujúci poobede priame spoje a prestupujú teda, tak prečo ráno je prestup problém? Inak by ma zaujímalo, že ako na takto nárazovú linku, ktorá premáva iba v jednom smere ráno ťahajú autobusy. Podobné anomálne už na Slovensku boli, že ráno iba tam a poobede len naspäť a keď sa zistilo ako to žerie náklady, tak sa to zrušilo a radšej sa posilnili normálne linky, ktoré jazdili častejšie, čo ich pomohlo podstatne zahustiť, viď. v BA linky 181 a 193.
L20 - Tá linka má v sebe diery také, že to ako senior si radšej prejdem kúsok k linke, ktorá jazdí častejšie. Fakt ako tieto seniorské linky kde sú intervaly tak riedke, že sa na to každý chôdze schopný vyprdne sú o ničom.
L30 - nemám teraz pred sebou svoj návrh ale L30 som tam nahradil inou linkou aby to spojenie so žel.st. bol zachované, pretože podľa tej premávky cca každých 8h nárazovo tuším, že sa jedná o smenové prevádzky s končom o 6, 14 a 22 h. Ak teda aj uznám, že tá linka musí takto byť, tak stále mám otázku, aký má význam ten jeden jediný spoj o pol šiestej ráno zo žel.st. na Budovateľskú, keď tak idú ďalšie dva spoje.
L33 a 35 : no L33 ok uznávam, ale potom keď už je o ňu taký záujem, tak nech dajú spoje z L35 na 33 a nech tá jazdí častejšie.
L37, 43 a 48 : ak mi linka jazdí iba ráno pár krát a nemám potom už doobeda či poobede rovnaký spoj naspäť, tak nevidím zmysel v tom. Je to iba ako pozostatok starého systému zo socíku, kedy jazdili spoje odvšadiaľ všade. A neverím, že dva spoje v trase L48 je treba mať a že nie je možné posilniť o túto kapacitu L32 s využitím prestupu v centre. Predsa nie je možné aby mi niekto povedal, že ak cestujem skrz centrum na druhú stranu mesta a mám prestúpiť 1x medzi husto premávajúcimi linkami, že je to katastrofa. Teda sa tvárime, že síce ideme na prestupný systém, časové lístky a všetko ale na druhej strane si vybrané skupiny cestujúcich hýčkame, že im zavedieme špeciálne linku pre 1-4 spoje čo je absurdné.

Prosím, pokiaľ to mesto a DPMP nevie inak spracovať, tak nech to takto riešia. Ale som veľmi zvedavý, že ako potom pri výstavbe nových trolejbusových tratí budú argumentovať, že mali by tú trať aj obsluhovať nejakou poriadnou trolejbusovou linkou, ktorá bude jazdiť častejšie ako 2-4x za hodinu. Pokiaľ sa pamätám, tak sa uvažuje aj s trolejbusom na Šváby, príp. až na Delňu, čo dúfam, že bude až Delňa inak sa nájde zas dôvod prečo viesť špeci autobusové linky v kadejakom režime. A tvrdím zásadnú vec, že či chcete alebo nechcete podaktorí niektoré linky rušiť, či vkladať pod iné, tak s rozšírením trolejbusovej siete aby tá trolejbusová sieť mala význam tie linky pôjdu dole tak či tak. Jedno čo však viem, že nebude nikdy asi je trolejbusová trať po Prešovskej. Iba žeby sa konala nejaká zástavba bytovkami a vzniklo by nové sídlisko, ktoré by si toto vyžiadalo. Dúfam, že ale nenapadne nikoho zastavovať bezhlavo každú zelenú plochu v Prešove. Aký je po tejto stránke stav v PO? Udržateľné alebo tiež nastáva isté harašenie?
Ďuri19.1.2017 16:42  +1#17 Re:
Reakcia na #9 od absurd:
Srdečne pozdravujem. Poprosím, nabudúce bez urážok. Ďakujem.
Davidoshmhd19.1.2017 15:38  +1#16 Re:
Reakcia na #15 od Dispecer:
Skús pri súčasnej dopravnej situácii v Prešove vymyslieť uskutočniteľný prestup, najlepšie aj s vzájomným čakaním liniek. Nejde to.
Dispecer19.1.2017 15:20  +1#15 Re:
Reakcia na #14 od Davidoshmhd:
"No a skús v Prešove priemerného cestujúceho donútiť prestúpiť - zdrhne z MHD a už ho neuvidíš."
Keď mu nedáte dobrý dôvod, prečo prestúpiť, tak samozrejme, že ujde...
Davidoshmhd19.1.2017 15:05  +1#14 Re:
Reakcia na #11 od absurd:
Ohľadom Masterplanu ma obehol Viko.

V prvom rade sa ti ospravedlňujem, bol som v tom, že si Prešovom maximálne tak preletel vlakom podľa toho, čo si minule písal.
Čo sa týka linkového vedenia, už vtedy som ti v diskusii spomínal, že Prešov zmenu potrebuje, ale nie takúto a povedal som ti, že máš prísť do Prešova aspoň na týždeň. Optimalizácia od Diletantno Infatilného Centra neprinášala nič dobré (už som spracovával článok o tom, čo mala priniesť, ale som lenivý ho dokončiť). Vyjadrím sa k dvom bodom tohto príspevku:

1.) označenie liniek s 2-3 spojmi za deň za zvrhlosti:

linku 16 by som zrušil a hodil jej spoje do 45-ky (ktorá je už takto slušne poddimenzovaná, ale čo si Šariš objedná, to má)
linka 17 (ktorá sem nepatrí, ale má tiež málo spojov) jazdí plná a jej trasovanie je veľmi logické - no posilnenie nepotrebuje
linka 20 sa zriadila ako účelová pre Zariadenie pre seniorov - nie je potrebné na nej zriaďovať ďalšie spoje
linka 30 - niektoré spoje natrieskané, niektoré menej
linka 33 - odporúčam sa povoziť, jazdí veľmi slušne vyťažená a po jej trase iná linka nejazdí, tak jej spoje nie je kde zaradiť
linka 35 - nemám s ňou takmer žiadne skúsenosti, ale podľa grafu vyťaženosti je ranný spoj o 6:30 vyťažený na rovných 100%
linka 37 - tá funguje viacmenej ako objednávka pre Hinrichs, no zároveň zlepšuje základnú obslužnosť prepojenia Sekčova s okrajom Ľubotíc, takže jej dávam palec hore
linka 43 - VEĽMI SLUŠNE obsadené všetky spoje
linka 44 - jej spoje by som veľmi rýchlo začlenil do 19ky, iba to spraví pár km naviac..
linka 48 - síce mi je trňom v oku, ale rušiť linku, kde majú klbáky veľké kapacitné problémy, by bola hlúposť

2.) ktoré linky stoja za prd? Ak vykazujú dobrú vyťaženosť, asi tak za prd nie sú. No a skús v Prešove priemerného cestujúceho donútiť prestúpiť - zdrhne z MHD a už ho neuvidíš.
Davidoshmhd19.1.2017 15:04 #13 Re:
Reakcia na #11 od absurd:
Príspevok bol odstránený na základe žiadosti jeho autora.
Viko19.1.2017 14:26  +2#12 Re:
Reakcia na #11 od absurd:
A článok si čítal? Ide sa robiť Stratégia udržateľného rozvoja dopravy (to je ten Masterplan), ktorý bude nástupcom Generelu dopravy, t. č. neplatného už deviatym rokom. Čiže koncepcia na celé mesto, vôbec nie projekt výstavby trate, chápeš ten rozdiel?
S novým programovacím obdobím fondov prišla požiadavka mať v rukách dôkaz, ktoré trasy majú perspektívu rozvoja a teda je do nich efektívne investovať. Vôbec sa nemusíš rozčuľovať, generel už musela prijať kvôli novým investíciam i Bratislava (o.i. aj na pokračovanie lelektričky) a pokiaľ viem, žilinské trate sú ešte z čias spred vstupu do EÚ a peniaze na ne zháňal Slota zo slovenských zdrojov, takže zas raz netušíš, o čom hovoríš.

K LV sa ti vyjadrovať nejdem, keďže v Prešove nežijem. Projektov na úžasnú zmenu od stola bolo už mnoho, a nespomínam si na jediný, ktorý by neskončil fiaskom (za všetky aspoň príklad ako DIC dovrzal Trnavu a takmer aj Trenčín).
absurd19.1.2017 11:31 -3#11 Re:
Reakcia na #10 od Davidoshmhd:
No trep, že som sa tam nikdy neviezol MHD. Daktoré linky, ktoré tu vediete stoja za prd a také zvrhlosti, že 2-3 spoje za deň alebo hodinový interval na linke, kde to ani nemusí byť a môže to byť lepšie, tak to zastávať v takomto meste, no tak prosím dík pekne ... kľudne si taký systém o hovne držte. Ja som v tom návrhu nemenil inak linky, ktoré jazdia husto alebo sú nosné linky. Pohral som sa iba trochu s tými nepodarkami, ktoré viac nejazdia ako jazdia. Neviem aký tu máte problém so mnou iba kvôli jednému arogantnému agresívnemu kreténovi z ČR, ktorého si tu držíte a vždy vyvolal hádku, a odvracal diskusiu na politiku a primitivizmy, tak to teda dík pekne za takú stránku kde človeka posudzujú podľa reakcií na jedného kreténa a nejakých pár mudrlantov
Fakt neviem prečo na Slovensku aj ľudia, ktorí sa v doprave vyznajú alebo sa tak tvária majú stále orgazmicko-hysterická záchvaty, keď sa zruší linka, ktorá ide 2-4x za deň alebo má úplne na hovno interval a zlúči sa s inou aby vznikla silnejšia linka, ktorá bude jazdiť raz tak častejšie. To potom ani znalci nám tu nepomôžu a môžeme sa ešte 15-20 rokov čudovať, že čo robíme zle a prečo to inde funguje lepšie. A dík teda pekne ak tu vyrastá mladá generácia zástancov toho istého bordelu. Očividne sa podarilo kancelárskym páprdom úspešne vychovať generáciu betonárov stavu "ani-ani".

A vedel by mi aspoň dakto povedať, že v čom je ten MASTERPLAN odlišný od projektov a plánov, ktoré sa robili predtým na trate? Žilina mala tiež masterplan na trať na Hájik a cez Veľký diel? Alebo Bratislava na električku do Petržalky?! A aký je vlastne normálny názov toho dokumentu sa dozviem alebo tu budeme maskovať bežnú vec za vzletný anglický pojem, lebo sa tu nejaký chmuľko potrebuje hrať na vzdelaného skrz angličtinu a nakoniec zistíme, že robím to isté, čo predtým len sme zabalili staré papiere do nového alobalu nazdobeného?! Furt som sa nedozvedel, že v čom je ten MASTERPLAN taký prevratný a hlavne iný od dokumentov a projektov, ktoré sa pripravovali predtým, než dakomu trklo v bedni a začal tu tento pojem omieľať ako pokazená platňa. Opakujem to tu asi štvrtý krát a furt mi nikto nevie nič povedať.

Ozaj a keby si mesto dalo vypracovať projekt na tú trať s odôvodnením potreby, plus popisom využitia trate pre aké linky bude a s akou kapacitou sa tam počíta na hodinu počas jednotlivých častí dňa, plus ekologickým a ekonomickým prínosom pre mesto to nestačí?!
Davidoshmhd19.1.2017 11:07  +2#10 Re:
Reakcia na #9 od absurd:
Niektorí jedinci si tu pluskujú a mínuskujú príspevky, niektorí nepochopia, že ich tu nikto ani pod 25. účtom nebude brať vážne, Daniel. Hlavne po tom, čo si sa tu snažil presadiť svoje linkové vedenie pre Prešov, kde si sa takmer určite MHD nikdy neviezol a nepoznáš miestne špecifiká.

K téme odo mňa iba toľko: mám informáciu od šéfa komisie dopravy MsZ, že majú sľúbené od Jaspers peniaze na novú trolejbusovú trať Čierny most - Kuzmányho - Rusínska - Sekčov HNEĎ PO DOKONČENÍ Masterplanu. Takže tento strategický dokument potrebný očividne je.