SMS cestovný lístok
  • This is an archived page. Current information can be found in left menu.

Illustrative photo © Samuel Muránsky


DPMP od 1.8.2011 ponúka službu predaja SMS cestovného lístka prostredníctvom mobilného telefónu.

SMS cestovný lístok si cestujúci môže kúpiť zaslaním prázdnej SMS na číslo 1144.V časovom úseku do 1,5 minúty obdrží SMS cestovný lístok na svoj mobilný telefón. Platnosť cestovného lístka začína doručením SMS cestovného lístka.

Časová platnosť cestovného lístka je 30 minút, v sobotu, v nedeľu a vo sviatok 45 minút.

Cena SMS cestovného lístka je 0,70 €, zľavnený cestovný lístok vo forme SMS sa neposkytuje.

Cestujúci je povinný nastúpiť do vozidla MHD s už prijatým platným SMS lístkom vo svojom mobilnom telefóne.

Podrobné pravidlá používania SMS cestovného lístka sú uverejnené v Tarife MHD v Prešove.


1st Aug 2011
-Vladimír-

Comments

No comment has been posted yet.

Login: Password:

You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB).
You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.