Tarifné pásma

Mestská hromadná doprava v Prešove obsluhuje svojimi linkami okrem samotného Prešova aj susedné mesto Veľký Šariš, jeho mestskú časť Kanaš a ďalších 9 samostaných obcí (Bzenov, Fintice, Haniska, Ľubotice, Malý Šariš, Vyšná Šebastová, Ruská Nová Ves, Teriakovce a Záborské). S výnimkou Ľubotíc, ktoré sú spolu s Prešovom územím I. tarifného pásma, sú ostatné obce ako aj mesto Veľký Šariš zahrnuté do II. tarifného pásma.
Hranica medzi tarifnými pásmami je vymedzená dvojicami tzv. hraničných zastávok. Celosieťové cestovné lístky platia v oboch tarifných pásmach. Cestovné lístky pre I. tarifné pásmo a cestovné lístky pre II. tarifné pásmo platia len v príslušnom tarifnom pásme. Cestujúci vlastniaci predplatný cestovný lístok pre I. tarifné pásmo si musí pri ceste do II. tarifného pásma obstarať cestovný lístok platný pre II. tarifné pásmo alebo ceslosieťový v zodpovedajúcej tarife.

Hraničné zastávky:

Linka Smer Hraničná zastávka I. pásma Hraničná zastávka II. pásma
13 VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ, SEVERNÁ Herlianska Kamence
14, 24 ZÁBORSKÉ Logistické centrum Rázc. Záborské
14, 45 VEĽKÝ ŠARIŠ, KANAŠ Dúbrava Bikoš
18 BZENOV Chatky Obecný úrad Bzenov
21 FINTICE Za traťou Gribľovec
21 MALÝ ŠARIŠ Rázc. Cemjata Telekča
22 TERIAKOVCE Labutia Rázc. Teriakovce
24 HANISKA Čistička Priecestie
46 RUSKÁ NOVÁ VES Záhradky Pri zámočku
 

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.