Vzorky koľajníc, ktoré boli použité pre prvé konské tramvaje.
Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

S499.102331.7.2019 12:39 #7 Re:
Reakcia na #5 od Troll:
Konka je abreviatúra.
oravec31.7.2019 9:12 #6 Re:
2. Neviem. Predbežne by som slovo "tramvaj" dal aspoň do úvodzoviek, čím by som sa snažil vyjadriť, že ide o slang.
Ale na wiki sa bežne používa konská električka... ja viem, je to absurdné...
Troll31.7.2019 0:03 #5 Re:
Reakcia na #4 od S499.1023:
Konka? 😎
S499.102330.7.2019 22:26 #4 Re:
Reakcia na #3 od oravec:
1) Karol je slovenský Maďar, dlhodobo žijúci v Česku, tak mu to ň prepáčime.
2) A ako by si teda to koľajové vozidlo mestskej dopravy s animálnym pohonom spisovne nazval?
oravec30.7.2019 14:54 #3 Re:
1. "Konské", a nie "koňské":
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=konsk%C3%BD&s=exact&c=tf30&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
2. "Tramvaj" v slovenčine už vyhynula. Ten odkaz nižšie je na Slovník slovenského jazyka z rokov 1959-1968, čo už nie je kodifikačná príručka slovenského jazyka.
Miro30.7.2019 14:16 #2 Re:
Reakcia na #1 od KVKV:
Tramvaj v slovenčine:

http://slovnik.juls.savba.sk/?w=tramvaj&s=exact&c=972a&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken&=
KVKV30.7.2019 13:36 #1 Re:
Autor si zaslúži pochvalu za použitie výrazu "koňské tramvaje". Neviem síce , či "tramvaj" je spisovným slovenským slovom, ale znie to rozhodne omnoho lepšie než gramatický nezmysel "koňská električka".
"Koňská pouličná železnica" zase znie dosť ťažkopádne.