Zastávka Prior

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
2 Úsvit; GeWis
2 Okresný súd; Autobusová stanica
3 Bojnice, kúpele
3 RD; GeWis
8 Autobusová stanica; Sama Chalupku; Uniklinika
11 Kolotoč; Brose
40 RD; GeWis
44 GeWis
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
90 RD; GeWis
Linka Smer
2 Úsvit; GeWis
2 Okresný súd; Autobusová stanica
3 Bojnice, kúpele
3 RD; GeWis
8 Autobusová stanica; Sama Chalupku; Uniklinika
11 Kolotoč; Brose
40 RD; GeWis
44 GeWis
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
90 RD; GeWis

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
3 Bojnice, kúpele
11 Kolotoč
8 Uniklinika
11 Kolotoč
3 RD
40 RD
8 Uniklinika
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
8 Autobusová stanica
3 Bojnice, kúpele
11 Kolotoč
40 RD
90 RD
8 Autobusová stanica
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
3 RD
3 Bojnice, kúpele
11 Kolotoč
90 RD
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
11 Kolotoč
3 RD
40 RD
8 Autobusová stanica
3 Bojnice, kúpele
90 RD
8 Autobusová stanica
11 Kolotoč
3 RD
40 RD
40 RD
8 Autobusová stanica
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
8 Autobusová stanica
3 Bojnice, kúpele
40 RD
90 RD
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
3 RD
8 Autobusová stanica
11 Kolotoč
3 Bojnice, kúpele
40 RD
90 RD
8 Autobusová stanica
3 Bojnice, kúpele
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
11 Kolotoč
3 RD
8 Autobusová stanica
3 Bojnice, kúpele
11 Kolotoč
3 RD
40 RD
90 RD
8 Autobusová stanica
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
3 RD
3 Bojnice, kúpele
11 Kolotoč
40 RD
8 Autobusová stanica
90 RD
11 Kolotoč
3 RD
8 Autobusová stanica
3 Bojnice, kúpele
40 RD
8 Autobusová stanica
3 GeWis
11 Kolotoč
8 Autobusová stanica
90 RD
8 Autobusová stanica
11 Kolotoč
40 RD
8 Autobusová stanica
3 Bojnice, kúpele
11 Kolotoč
40 RD
3 RD
8 Autobusová stanica
40 RD
40 RD
8 Autobusová stanica
8 Autobusová stanica
8 Autobusová stanica
8 Veľká Lehôtka, konečná
3 Bojnice, kúpele
8 Autobusová stanica
3 GeWis
8 Autobusová stanica
8 Autobusová stanica
3 Bojnice, kúpele
8 Autobusová stanica
40 RD
3 RD
8 Autobusová stanica
3 Bojnice, kúpele
11 Kolotoč