Vyskúšajte pripravované
Cestovný poriadok linky 40
40 RD

RD; GeWis
Platnosť: od 1.1.2020
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, zastávka
Kolotoč
BROSE
Priemyselný park
Okružná
S. Chalupku
Hotel Magura
Kino Baník
Duklianska
Autobusová stanica
Farský kostol
Necpalská
Včelárska
Kopanice - Energetikov
Kopanice - Lesný park
Kopanice - V.Clementisa
Kopanice - Podchody
Kopanice - cintorín
Farský kostol
Okresný súd
Prior
Dlhá ulica
(RD
2GeWis
pondelok - piatok
hod.minúta
0539g
0635g55g
07
08
09
10
11
12
1345g
14
15
16
1745rg
Poznámky
g - premáva až na zastávku GeWis
r - nepremáva 31.12.
Dopravca: SAD Prievidza, a.s., Ciglianska cesta 1, Prievidza
Tel. č. +421 46 5424433, +421 46 5422541

Tlač

Opačný smerZmeniť zastávku

zastávka RD