Vyskúšajte pripravované
Cestovný poriadok linky 40
40 Priemyselný park

RD; GeWis
Platnosť: od 1.1.2020
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, zastávka
Kolotoč
BROSE
(Priemyselný park
0Okružná
1S. Chalupku
2Hotel Magura
3Kino Baník
4Duklianska
7Autobusová stanica
10Farský kostol
12Necpalská
13Včelárska
15Kopanice - Energetikov
16Kopanice - Lesný park
17Kopanice - V.Clementisa
18Kopanice - Podchody
20Kopanice - cintorín
21Farský kostol
23Okresný súd
25Prior
27Dlhá ulica
29RD
31GeWis
pondelok - piatok
hod.minúta
1646r
Poznámky
r - nepremáva 31.12.
Dopravca: SAD Prievidza, a.s., Ciglianska cesta 1, Prievidza
Tel. č. +421 46 5424433, +421 46 5422541

Tlač

Opačný smerZmeniť zastávku

zastávka Priemyselný park