Cestovný poriadok linky 4

4
Kopanice, cintorín
Autobusová stanica Necpaly, sídlisko
Platí od 1.9.2020

Zastávky

min Zastávka Zóna
Autobusová stanica 34 1
Kopanice, cintorín 1 1
11 Kopanice, cintorín, horný koniec 1 1
22 Kopanice, Podchody 1 1
33 Kopanice, Clementisa 1 1
4 – 55 Kopanice, Lesný park 1 1
5 – 66 Kopaničky 1 1
7 – 88 Na Záhumní 2 1
8 – 99 Necpaly, U Borku 2 1
9 – 1212 Necpaly, sídlisko 2 1
10 – 1111 Veľkonecpalská 2 1
12 – 1313 Necpalská 2 1
14 – 1515 Autobusová stanica 1 1

Pracovné dni

hod min
50025
6
718K

Poznámky

KVynecháva zastávky Kopaničky; Na Záhumní a Necpaly, U Borku; Ide len po zastávku Necpaly, sídlisko; Spoj pokračuje zo zastávky Necpaly, sídlisko ako linka 11 na zastávku Brose.
Dopravca: SAD Prievidza, a. s., Ciglianska 1, Prievidza
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka Zóna
Autobusová stanica 34 1
Kopanice, cintorín 1 1
Kopanice, cintorín, horný koniec 1 1
Kopanice, Podchody 1 1
Kopanice, Clementisa 1 1
Kopanice, Lesný park 1 1
Kopaničky 1 1
Na Záhumní 2 1
Necpaly, U Borku 2 1
Necpaly, sídlisko 2 1
Veľkonecpalská 2 1
Necpalská 2 1
Autobusová stanica 1 1

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
4 Autobusová stanica; Necpaly, sídlisko
14 Sebedražie, Baňa Cigeľ
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
15 Okresný súd
40 RD; GeWis
40 Kolotoč
44 Autobusová stanica; GeWis
50 SAD; Mäsokombinát
51 SAD; Mäsokombinát
Linka Smer
4 Autobusová stanica; Necpaly, sídlisko
14 Sebedražie, Baňa Cigeľ
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
15 Okresný súd
40 RD; GeWis
40 Kolotoč
44 Autobusová stanica; GeWis
50 SAD; Mäsokombinát
51 SAD; Mäsokombinát