Linka 15 (platí od 1.1.2020)
► Bojnice - Dubnica Jednota
Odchody zo zastávky:
Gymnázium
Mariánska ul.
Kopanice - cintorín
Kopanice - cint. horný koniec
Kopanice - Podchody
Kopanice - V.Clementisa
Kopanice - Lesný park
Kopanice - Energetikov
Včelárska
Necpalská
Farský kostol
Autobusová stanica
Zapotôčky - Rad Tolst.
Zapotôčky - Ondrejova
UNI-klinika
Zimný štadión
  Pošta 4
Športová hala
Bojnice - šlacht. stanica
Bojnice - ovocná škôlka
Bojnice - nemocnica
Bojnice - Dubnica slobodáreň
Bojnice - Dubnica Jednota
 
► Okresný súd
Odchody zo zastávky:
Bojnice - Dubnica Jednota
Bojnice - Dubnica slobodáreň
Bojnice - nemocnica
Bojnice - ovocná škôlka
Bojnice - šlacht. stanica
  Pošta 4
Zimný štadión
UNI-klinika
Zapotôčky - Ondrejova
Zapotôčky - Rad Tolst.
Autobusová stanica
Necpalská
Včelárska
Kopanice - Energetikov
Kopanice - Lesný park
Kopanice - V.Clementisa
Kopanice - Podchody
Kopanice - cintorín
Farský kostol
Okresný súd

Autobusy   

2 3 4 7 8 10 11 12 14 15 18 40 44 50 51 90

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie