Trasy liniek

Autobusy

linkazastávky
2

► Autobusové nástupište

Podvažie - konečná, Podvažie - lávka, Podvažie I, Podvažie II, Šebešťanová - kaplnka, Šebešťanová - priem. areál, Považské Podhradie - kaštieľ, Považské Podhradie - ZŠ, Považské Podhradie - cintorín, Považské Podhradie - Križan, Považské Podhradie - priem. areál II, Považské Podhradie - LZ, Orlové - cintorín, Orlové - stred, Ul. Kukučínova, III. ZŠ, Štadión, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište

► Podvažie

Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište, Štadión, Ul. Kukučínova, Orlové - cintorín, Orlové - stred, Považské Podhradie - LZ, Považské Podhradie - priem. areál II, Považské Podhradie - Križan, Považské Podhradie - cintorín, Považské Podhradie - ZŠ, Považské Podhradie - kaštieľ, Šebešťanová - priem. areál, Šebešťanová - kaplnka, Podvažie II, Podvažie I, Podvažie - lávka, Podvažie - konečná
3

► Zakvášov

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Park, Ul. Štefánikova, ABŠO, SPŠ, Kúpalisko, Ul. Lánska, Nemocnica, TESCO, Ul. Podhorská I, Ul. Podhorská II, Zakvášov - konečná, Podmanín I, Podmanín - konečná

► Autobusové nástupište

Podmanín - konečná, Podmanín I, Zakvášov - konečná, Ul. Podhorská II, Ul. Podhorská I, TESCO - parkovisko, Nemocnica, Ul. Lánska, Kúpalisko, SPŠ, ABŠO, Ul. Štefánikova, Park, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište
4

► Zemiansky Kvašov, Praznov

Autobusové nástupište, Železničná stanica, III. ZŠ, Štadión, Ul. Kukučínova, Ul. Štefánikova, ABŠO, SPŠ, Ul. Slov. partizánov I, Ul. Slov. partizánov II, Kúpalisko, Ul. Lánska, Nemocnica, TESCO, Pekárne, Poľovnícka reštaurácia, Hliny - Jednota, Hliny - rázc., Zemiansky Kvašov III, Zemiansky Kvašov II, Zemiansky Kvašov, Kvašov - Šuraba, Praznov I, Praznov II, Praznov III (KD), Praznov IV, Praznov - konečná

► Autobusové nástupište

Praznov - konečná, Praznov IV, Praznov III (KD), Praznov II, Praznov I, Kvašov - Šuraba, Zemiansky Kvašov, Zemiansky Kvašov II, Zemiansky Kvašov III, Hliny - rázc., Hliny - Jednota, Poľovnícka reštaurácia, Pekárne, Ul. Slov. partizánov II, Ul. Slov. partizánov I, TESCO - parkovisko, Nemocnica, Ul. Lánska, Kúpalisko, SPŠ, ABŠO, Ul. Štefánikova, Ul. Kukučínova, Štadión, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište
5

► Považská Teplá

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Štadión, Ul. Kukučínova, Ul. Štefánikova, Dom služieb, VÚB, MTS, Ul. Lečkova - IBV, Považská Teplá - močiare, Považská Teplá - č. d. 56, Považská Teplá - Jednota, Považská Teplá - Zápotočie, Považská Teplá - Vrtižer, Považská Teplá - Zápotočie, Považská Teplá - Zálužie, Považská Teplá - č. d. 221, Považská Teplá - chata, Považská Teplá - autocamp., Považská Teplá - vodojem

► Autobusové nástupište

Považská Teplá - vodojem, Považská Teplá - autocamp., Považská Teplá - chata, Považská Teplá - č. d. 221, Považská Teplá - Zálužie, Považská Teplá - Vrtižer, Považská Teplá - Zápotočie, Považská Teplá - Jednota, Považská Teplá - č. d. 56, Považská Teplá - močiare, Ul. Lečkova - IBV, MTS, ZŠ sv. Augustína, Ul. Lánska, Nemocnica, SPŠ, VÚB, Dom služieb, Ul. Štefánikova, Ul. Kukučínova, Štadión, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište
7

► Ul. Šoltésovej

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Park, Ul. Štefánikova, ABŠO, Pošta, Ul. Nálepkova, Ul. Šoltésovej I, Ul. Šoltésovej II, Ul. Šoltésovej III, Ul. Šoltésovej - otoč.

► Autobusové nástupište

Ul. Šoltésovej - otoč., Ul. Šoltésovej III, Ul. Šoltésovej II, Ul. Šoltésovej I, Ul. Nálepkova, ABŠO, Ul. Štefánikova, SPŠ, ZŠ sv. Augustína, IV. ZŠ, III. ZŠ, Park, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište
8

► Dolný Milochov

Autobusové nástupište, III. ZŠ, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište, Ul. Robotnícka, Vlečka, Vodáreň, Horný Milochov I, Horný Milochov IV, Horný Milochov II, Horný Milochov III, Dolný Milochov, SMT, Dolný Milochov, železničná stanica

► Autobusové nástupište

Dolný Milochov, železničná stanica, Dolný Milochov, SMT, Horný Milochov III, Horný Milochov II, Horný Milochov IV, Horný Milochov I, Vodáreň, Vlečka, Ul. Robotnícka, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište, Železničná stanica, Autobusové nástupište
9

► Horný Moštenec

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Park, III. ZŠ, Ul. Štefánikova, ZŠ sv. Augustína, IV. ZŠ, Pošta, Ul. Nálepkova, Ul. Šoltésovej I, Ul. Šoltésovej II, Ul. Šoltésovej III, Ul. Šoltésovej - otoč., Ul. Šoltésovej III, Ul. Šoltésovej II, Ul. Šoltésovej I, Ul. Nálepkova, Ul. Sládkovičova, Dolný Moštenec I, , Dolný Moštenec II, Dolný Moštenec III, Dolný Moštenec IV, Horný Moštenec I, Horný Moštenec II, Horný Moštenec III

► Autobusové nástupište

Horný Moštenec III, Horný Moštenec II, Horný Moštenec I, Dolný Moštenec IV, Dolný Moštenec III, Dolný Moštenec II, , Dolný Moštenec I, Ul. Sládkovičova, SPŠ, ZŠ sv. Augustína, IV. ZŠ, ABŠO, Ul. Nálepkova, Ul. Šoltésovej I, Ul. Šoltésovej II, Ul. Šoltésovej III, Ul. Šoltésovej - otoč., Ul. Šoltésovej III, Ul. Šoltésovej II, Ul. Šoltésovej I, Ul. Nálepkova, Ul. Štefánikova, Štadión, Park, III. ZŠ, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište
11

► Ul. M. Benku II.

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Park, Ul. Štefánikova, SPŠ, Ul. M. Benku II (V. ZŠ), Ul. M. Benku IV (otoč), Ul. M. Benku I (K), Ul. Helenská II (N), Ul. Helenská I (M), Ul. ČSA (F)

► Autobusové nástupište

Ul. M. Benku II (V. ZŠ), Ul. M. Benku IV (otoč), Ul. M. Benku I (K), Ul. Helenská II (N), Ul. Helenská I (M), Ul. ČSA (F), SPŠ, Ul. Štefánikova, Park, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište
51

► Autobusové nástupište

Praznov III (KD), Praznov II, Praznov I, Kvašov - Šuraba, Hliny - Jednota, Podmanín - konečná, Podmanín I, Ul. Podhorská II, Ul. Podhorská I, Nemocnica, Ul. Lánska, ZŠ sv. Augustína, Hromadné garáže, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište

► Zakvášov

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Hromadné garáže, IV. ZŠ, ZŠ sv. Augustína, Ul. Lánska, Nemocnica, TESCO, Ul. Podhorská II, Zakvášov - konečná, Hliny - Jednota
52

► Autobusové nástupište

Ul. M. Benku II (V. ZŠ), Ul. M. Benku IV (otoč), Ul. M. Benku I (K), Ul. Helenská II (N), Ul. Helenská I (M), Ul. ČSA (F), Ul. M. Benku III (H), Pekárne, Hliny - Jednota, Ul. Podhorská II, Ul. Podhorská I, Nemocnica, ZŠ sv. Augustína, IV. ZŠ, Dom služieb, Ul. Štefánikova, Park, Hromadné garáže, III. ZŠ, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište

► Praznov

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Hromadné garáže, ZŠ sv. Augustína, Ul. Lánska, Nemocnica, Ul. Podhorská I, Ul. Podhorská II, Podmanín I, Podmanín - konečná, Podmanínska cesta, Hliny - Jednota, Poľovnícka reštaurácia, Pekárne, Ul. M. Benku II (V. ZŠ)
100

► Ul. M. Benku II.

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Park, Ul. Štefánikova, Dom služieb, Sídlisko Stred, ZŠ sv. Augustína, Ul. Lánska, Nemocnica, TESCO, Ul. M. Benku III (H), Ul. M. Benku II (V. ZŠ), Ul. M. Benku IV (otoč), Ul. M. Benku I (K), Ul. Helenská II (N), Ul. Helenská I (M), Ul. ČSA (F)

► Autobusové nástupište

Ul. M. Benku II (V. ZŠ), Ul. M. Benku IV (otoč), Ul. M. Benku I (K), Ul. Helenská II (N), Ul. Helenská I (M), Ul. ČSA (F), Ul. M. Benku III (H), TESCO - parkovisko, Nemocnica, Ul. Lánska, ZŠ sv. Augustína, IV. ZŠ, Dom služieb, Ul. Štefánikova, Park, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište
100T

► Ul. M. Benku II.

TESCO - parkovisko, Nemocnica, Ul. Lánska, Kúpalisko, Ul. M. Benku II (V. ZŠ), Ul. M. Benku IV (otoč), Ul. M. Benku I (K), Ul. Helenská II (N), Ul. Helenská I (M), Ul. ČSA (F)

► TESCO

Ul. M. Benku II (V. ZŠ), Ul. M. Benku IV (otoč), Ul. M. Benku I (K), Ul. Helenská II (N), Ul. Helenská I (M), Ul. ČSA (F), Kúpalisko, Ul. Lánska, Nemocnica, TESCO

Vysvetlivky

tučnéKonečná zastávka
šikméObčasná zastávka