Trasy liniek

Autobusy

linkazastávky
2

► Autobusové nástupište

Podvažie - konečná, Podvažie - lávka, Podvažie I., Podvažie II., Šebešťanová - kaplnka, Šebešťanová - priem.areál, Považské Podhradie - kaštieľ, Považské Podhradie - ZŠ, Považské Podhradie - cintorín, Považské Podhradie - Križan, Považské Podhradie - priem. areál II., Považské Podhradie - LZ, Park, Orlové - cintorín, Orlové - stred, Ul. Kukučínova, Štadión, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište

► Podvažie

Železničná stanica, Autobusové nástupište, Štadión, III.ZŠ, Ul. Kukučínova, Orlové - cintorín, Orlové - stred, Považské Podhradie - LZ, Považské Podhradie - priem. areál II., Považské Podhradie - Križan, Považské Podhradie - cintorín, Považské Podhradie - ZŠ, Považské Podhradie - kaštieľ, Šebešťanová - priem.areál, Šebešťanová - kaplnka, Podvažie II., Podvažie I., Podvažie - lávka, Podvažie - konečná
3

► Zakvášov

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Park, Ul. Štefánikova, ABŠO, SPŠ, Kúpalisko, Ul. Lánska, Nemocnica, TESCO, Ul. Podhorská I., Ul. Podhorská II., Zakvášov - konečná, Podmanín I., Podmanín - konečná

► Autobusové nástupište

Podmanín - konečná, Podmanín I., Zakvášov - konečná, Ul. Podhorská II., Ul. Podhorská I., TESCO - parkovisko, Nemocnica, Ul. Lánska, Kúpalisko, SPŠ, ABŠO, Ul. Štefánikova, Park, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište
4

► Zemiansky Kvašov

Autobusové nástupište, Železničná stanica, III.ZŠ, Štadión, Ul. Kukučínova, Ul. Štefánikova, ABŠO, SPŠ, Ul. Sl. partizánov I., Ul. Sl. partizánov II., Kúpalisko, Ul. Lánska, Nemocnica, TESCO, Pekárne, Poľ. reštaurácia, Hliny - Jednota, Hliny - rázc., Zemiansky Kvašov - III., Zemiansky Kvašov - II., Zemiansky Kvašov

► Autobusové nástupište

Zemiansky Kvašov, Zemiansky Kvašov - II., Zemiansky Kvašov - III., Hliny - rázc., Hliny - Jednota, Poľ. reštaurácia, Pekárne, TESCO - parkovisko, Nemocnica, Ul. Lánska, Kúpalisko, Ul. Sl. partizánov II., Ul. Sl. partizánov I., SPŠ, Ul. Štefánikova, Ul. Kukučínova, Štadión, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište
5

► Považská Teplá

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Štadión, Ul. Kukučínova, Ul. Štefánikova, Dom služieb, VÚB, MTS, Ul. Lečkova - IBV, Považská Teplá - močiare, Považská Teplá - č. d. 56, Považská Teplá - Jednota, Považská Teplá - Zápotočie, Považská Teplá - Vrtižer, Považská Teplá - Zápotočie, Považská Teplá - Zálužie, Považská Teplá - č. d. 221, Považská Teplá - chata, Považská Teplá - autocamp., Považská Teplá - vodojem

► Autobusové nástupište

Považská Teplá - vodojem, Považská Teplá - autocamp., Považská Teplá - chata, Považská Teplá - č. d. 221, Považská Teplá - Zálužie, Považská Teplá - Vrtižer, Považská Teplá - Zápotočie, Považská Teplá - Jednota, Považská Teplá - č. d. 56, Považská Teplá - močiare, Ul. Lečkova - IBV, MTS, ZŠ sv. Augustína, Ul. Lánska, Nemocnica, SPŠ, VÚB, Dom služieb, Ul. Štefánikova, Ul. Kukučínova, Štadión, Železničná stanica, Autobusové nástupište
7

► Ul. Šoltésovej

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Park, Ul. Štefánikova, ABŠO, Pošta, Ul. Nálepkova, Ul. Šoltésovej I., Ul. Šoltésovej II., Jelšové - cintorín, Ul. Šoltésovej III., Ul. Šoltésovej - otoč.

► Autobusové nástupište

Ul. Šoltésovej - otoč., Ul. Šoltésovej III., Jelšové - cintorín, Ul. Šoltésovej II., Ul. Šoltésovej I., Ul. Nálepkova, ABŠO, Ul. Štefánikova, Park, SPŠ, ZŠ sv. Augustína, IV.ZŠ, III.ZŠ, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište
8

► Dolný Milochov

Autobusové nástupište, III.ZŠ, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište, Ul. Robotnícka, Vlečka, Vodáreň, Horný Milochov I., Horný Milochov II., Horný Milochov III., Dolný Milochov, SMT, Dolný Milochov, železničná stanica, Dolný Milochov, konečná

► Autobusové nástupište

Dolný Milochov, konečná, Dolný Milochov, železničná stanica, Dolný Milochov, SMT, Horný Milochov III., Horný Milochov II., Horný Milochov I., Vodáreň, Vlečka, Ul. Robotnícka, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište, Železničná stanica, Autobusové nástupište
9

► Horný Moštenec

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Park, III.ZŠ, Ul. Štefánikova, IV.ZŠ, ZŠ sv. Augustína, ABŠO, Pošta, Ul. Sládkovičova, Dolný Moštenec I., Dolný Moštenec II., Dolný Moštenec III., Dolný Moštenec IV., Horný Moštenec I., Horný Moštenec II., Horný Moštenec III.

► Autobusové nástupište

Horný Moštenec III., Horný Moštenec II., Horný Moštenec I., Dolný Moštenec IV., Dolný Moštenec III., Dolný Moštenec II., Dolný Moštenec I., Ul. Sládkovičova, SPŠ, ZŠ sv. Augustína, IV.ZŠ, ABŠO, Ul. Štefánikova, Štadión, Park, III.ZŠ, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište
10

► Ul. Novomeského

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Štadión, Ul. Kukučínova, Ul. Štefánikova, SPŠ, Ul. Novomeského I., Ul. Novomeského II., Ul. Novomeského III.

► Autobusové nástupište

Ul. Novomeského I., Ul. Novomeského II., Ul. Novomeského III., SPŠ, Ul. Štefánikova, Ul. Kukučínova, Štadión, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište
11

► Ul. M. Benku II.

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Park, Ul. Štefánikova, SPŠ, Ul. M. Benku II. (V.ZŠ), Ul. M. Benku IV. (otoč), Ul. M. Benku I. (K), Ul. Helenská II. (N), Ul. Helenská I. (M), Ul. ČSA (F), Ul. Východná (H)

► Autobusové nástupište

Ul. M. Benku II. (V.ZŠ), Ul. M. Benku IV. (otoč), Ul. M. Benku I. (K), Ul. Helenská II. (N), Ul. Helenská I. (M), Ul. ČSA (F), Ul. Východná (H), SPŠ, Ul. Štefánikova, Park, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište
32

► Praznov

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Štadión, Ul. Kukučínova, Ul. Štefánikova, ABŠO, SPŠ, Ul. Sl. partizánov I., Ul. Sl. partizánov II., Kúpalisko, Ul. Lánska, Nemocnica, TESCO, Pekárne, Poľ. reštaurácia, Hliny - Jednota, Hliny - rázc., Zemiansky Kvašov - III., Zemiansky Kvašov - II., Zemiansky Kvašov, Zemiansky Kvašov - II., Zemiansky Kvašov - III., Hliny - rázc., Kvášov - Šuraba, Praznov - I., Praznov - II., Praznov - III. (KD), Praznov - IV., Praznov - konečná

► Autobusové nástupište

Praznov - konečná, Praznov - IV., Praznov - III. (KD), Praznov - II., Praznov - I., Kvášov - Šuraba, Hliny - rázc., Zemiansky Kvašov - III., Zemiansky Kvašov - II., Zemiansky Kvašov, Zemiansky Kvašov - II., Zemiansky Kvašov - III., Hliny - rázc., Hliny - Jednota, Poľ. reštaurácia, Pekárne, Ul. Sl. partizánov II., Ul. Sl. partizánov I., TESCO - parkovisko, Nemocnica, Ul. Lánska, ZŠ sv. Augustína, IV.ZŠ, Dom služieb, Kúpalisko, SPŠ, Ul. Štefánikova, Ul. Kukučínova, Štadión, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište
51

► Autobusové nástupište

Praznov - III. (KD), Praznov - II., Praznov - I., Kvášov - Šuraba, Hliny - Jednota, Podmanín - konečná, Podmanín I., Ul. Podhorská II., Ul. Podhorská I., Nemocnica, Ul. Lánska, ZŠ sv. Augustína, Hromadné garáže, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište

► Zakvášov

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Hromadné garáže, IV.ZŠ, ZŠ sv. Augustína, Ul. Lánska, Nemocnica, TESCO, Ul. Podhorská II., Zakvášov - konečná
52

► Autobusové nástupište

Ul. M. Benku II. (V.ZŠ), Ul. M. Benku IV. (otoč), Ul. M. Benku I. (K), Ul. Helenská II. (N), Ul. Helenská I. (M), Ul. ČSA (F), Ul. Východná (H), Pekárne, Hliny - Jednota, Ul. Podhorská II., Ul. Podhorská I., Nemocnica, ZŠ sv. Augustína, IV.ZŠ, Dom služieb, Ul. Štefánikova, Park, Hromadné garáže, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište

► Praznov

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Hromadné garáže, ZŠ sv. Augustína, Ul. Lánska, Nemocnica, Ul. Podhorská I., Ul. Podhorská II., Podmanín I., Podmanín - konečná, Podmanínska cesta, Hliny - Jednota, Poľ. reštaurácia, Pekárne, Ul. M. Benku II. (V.ZŠ)
100

► Ul. Novomeského

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Park, Ul. Štefánikova, Dom služieb, Sídlisko Stred, ZŠ sv. Augustína, Ul. Lánska, Nemocnica, TESCO, Ul. M. Benku III. (H), Ul. Novomeského I., Ul. Novomeského II., Ul. Novomeského III., Ul. M. Benku II. (V.ZŠ), Ul. M. Benku IV. (otoč), Ul. M. Benku I. (K), Ul. Helenská II. (N), Ul. Helenská I. (M), Ul. ČSA (F), Ul. Východná (H)

► Autobusové nástupište

Ul. M. Benku III. (H), Ul. Novomeského I., Ul. Novomeského II., Ul. Novomeského III., Ul. M. Benku II. (V.ZŠ), Ul. M. Benku IV. (otoč), Ul. M. Benku I. (K), Ul. Helenská II. (N), Ul. Helenská I. (M), Ul. ČSA (F), Ul. Východná (H), TESCO - parkovisko, Nemocnica, Ul. Lánska, ZŠ sv. Augustína, IV.ZŠ, Dom služieb, Ul. Štefánikova, Park, Železničná stanica, Ul. Mládežnícka, Autobusové nástupište

Nočné linky

linkazastávky
N3

► Zakvášov

Autobusové nástupište, Železničná stanica, Park, Ul. Štefánikova, SPŠ, Ul. M. Benku II. (V.ZŠ), Ul. M. Benku IV. (otoč), Ul. M. Benku I. (K), Ul. Helenská II. (N), Ul. Helenská I. (M), Ul. ČSA (F), Ul. Východná (H), Kúpalisko, Ul. Lánska, Nemocnica, TESCO, Pekárne, Poľ. reštaurácia, Hliny - Jednota, Podmanínska cesta, Zakvášov - konečná

► Autobusové nástupište

Zakvášov - konečná, Podmanín I., Podmanín - konečná, Podmanín I., Ul. Podhorská II., Ul. Podhorská I., TESCO - parkovisko, Nemocnica, Ul. Lánska, Kúpalisko, Ul. M. Benku II. (V.ZŠ), Ul. M. Benku IV. (otoč), Ul. M. Benku I. (K), Ul. Helenská II. (N), Ul. Helenská I. (M), Ul. ČSA (F), Ul. Východná (H), SPŠ, Ul. Štefánikova, Park, Železničná stanica, Autobusové nástupište

Vysvetlivky

tučnéKonečná zastávka
šikméObčasná zastávka