Považská Bystrica pracuje na zabezpečení MHD vlastným dopravným podnikom

Mesto za predaj svojho menšinového podielu v spoločnosti MDS získa potrebnú infraštruktúru a vodičov pre vlastný dopravný podnik.

Aj keď ešte stále prebieha verejná súťaž na poskytovateľa služieb pre MHD v Považskej Bystrici, mesto už pokročilo v prípravách na zriadenie vlastného dopravného podniku, prostredníctvom ktorého by si tieto služby zabezpečilo samo. Mesto už pre tento účel založilo spoločnosť Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, s.r.o. (DPMPB) a na augustovom mestskom zastupiteľstve 14. augusta 2020 bez väčšej diskusie schválilo návrh na odkúpenie časti podniku Mestská dopravná spoločnosť, a.s., ktorá doteraz MHD zabezpečuje a v ktorej má mesto Považská Bystrica 34-percentný podiel.

Odkúpenie časti spoločnosti MDS

Podľa schváleného návrhu mesto odkúpi časť podniku slúžiacu na prevádzkovanie MHD a súvisiacej zmluvnej prepravy a reklamnej činnosti za 612 342 €, pričom zároveň predá svoj podiel v spoločnosti MDS jej väčšinovému akcionárovi za rovnakú sumu (predaj akcií sa však bude na základe požiadavky kupujúceho znova schvaľovať a to podľa zákona o majetku obcí na septembrovom zastupiteľstve). DPMPB tak získa potrebné autobusy a dopravný systém na prevádzkovanie MHD. Väčšina autobusov sa ešte stále spláca lízingovej spoločnosti. Okrem toho DPMPB prevezme aj väčšinu zamestnancov MDS.

DPMPB bude musieť ešte splniť všetky legislatívne podmienky na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy. Zmluvu o zabezpeční MHD s DPMPB by malo mestské zastupiteľstvo schvaľovať na septembrovom zasadnutí. Primátor mesta dúfa, že toto riešenie mestu v budúcnosti umožní znížiť cenu cestovného v MHD. V najbližšom čase by mal byť zavedený aspoň bezplatný prestup do 30 minút. Ako sa vyjadril primátor mesta na mestskom zastupiteľstve, od januára sa tiež počíta so zavedením nástupu do vozidiel všetkými dverami.

Na novovzniknutý podnik by mali prejsť aj uzatvorené zmluvy, vrátane prenájmu vozovne (administratívne priestory, nocovňa a parkovisko autobusov) na ulici Za Orlovským mostom, ktorú si MDS prenajíma od Žilinskej regionálnej železnice. Predbežne by malo byť dohodnuté aj odkúpenie v minulých rokoch už vyradených autobusov Karosa B 952 a B 961 na náhradné diely, a to za 1 €/vozidlo.

Mesto vníma tento model zabezpečovania MHD mestským dopravným podnikom ako mimoriadne výhodný. Najväčšiu výhodu vidí v úplnej kontrole nákladov na zabezpečovanie MHD. Aká však bude realita a či nepríde k ďalšiemu úpadku MHD, ukážu najbližšie roky.

Predĺženie súčasnej koncesnej zmluvy

Vzhľadom na to, že prebiehajúca súťaž na prevádzkovateľa MHD nestihla byť ukončená v plánovanom termíne (lehota na predkladanie ponúk bola predĺžená do 17.8.2020, neskôr do 28.9.2020 a napokon bola súťaž zrušená) a vysúťažený dopravca mal začať poskytovať služby už 1.9.2020, mesto pristúpi k predĺženiu existujúcej koncesnej zmluvy so spoločnosťou MDS o ďalšie dva mesiace, do 31.10.2020. Predĺženie súčasnej zmluvy taktiež umožní mestu pripravenie spomínaného alternatívneho riešenia prostredníctvom svojho dopravného podniku.

Podelenie výkonov medzi MDS a DPMPB

Od 1. novembra 2020 by mala byť prevádzka MHD zabezpečovaná prostredníctvom DPMPB, s výnimkou linky 8, ktorú bude na základe novej koncesnej zmluvy až do konca roku 2024 zabezpečovať spoločnosť MDS. Dôvodom je to, že MDS z eurofondov zrekonštruovala autobusovú stanicu v Považskej Bystrici a podmienkou pridelenia finančného príspevku bolo, že MDS musí počas doby udržateľnosti projektu poskytovať služby mestskej autobusovej dopravy.

Aby bola podmienka splnená, mesto plánuje uzatvoriť so spoločnosťou MDS koncesnú zmluvu na prevádzkovanie linky 8 do Dolného Milochova, ktorá bude využívať dopravnú infraštruktúru a informačné systémy na autobusovej stanici obstarané z eurofondov. MDS by mala linku 8 predbežne prevádzkovať s dvoma autobusmi, jedným autobusom Iveco Urbanway 12M a jedným midibusom Rošero First FCLLI, ktoré po dobu prevádzkovania tejto linky spoločnosťou MDS nebude používať DPMPB. Tarifné podmienky by mali zostať pre oboch dopravcov spoločné.

MDS by mala ročne na linke 8 odjazdiť 64 560 km a počas prvých 14 mesiacov mesto za to zaplatí spoločnosti MDS mesačne 12 760 €. V ďalšom období má byť odplata upravovaná v závislosti od ročnej miery inflácie.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.