Vyskúšajte pripravované
MHD v Považskej Bystrici bude naďalej prevádzkovať spoločnosť MDS
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Mesto má záujem pokračovať v spolupráci so súčasným dopravcom.

Mestskú hromadnú dopravu v Považskej Bystrici prevádzkuje od septembra 2006 Mestská dopravná spoločnosť (MDS), a.s., v ktorej má menšinový podiel aj mesto Považská Bystrica. MHD je zabezpečovaná na základe Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica z roku 2006. Pôvodná platnosť tejto zmluvy do 31. decembra 2014 bola Dodatkom č. 1 z roku 2012 predĺžená do 28. februára 2019.

Ako nás informovala hovorkyňa mesta Mgr. Iveta Pagáč Kováčiková, mesto Považská Bystrica má záujem aj naďalej využívať služby spoločnosti MDS na základe platnej európskej smernice ES č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. So spoločnosťou MDS by teda v najbližšom čase mala byť uzatvorená nová zmluva. Predĺženie existujúcej zmluvy už neprichádza do úvahy, keďže možnosť predĺženia zmluvy o polovicu je pôvodnej platnosti v zmysle spomínanej smernice už bola využitá. "V prípade, že by nedošlo k vzájomnej dohode, čo sa týka podmienok zmluvy, mesto by realizovalo verejnú súťaž na zabezpečenie MHD," uviedla hovorkyňa mesta.

Doplnené: Dňa 28. februára 2019 mestské zastupiteľstvo Považskej Bystrice schválilo novú koncesnú zmluvu so spoločnosťou MDS, a.s., na zabezpečovanie služieb MHD na základe predloženého návrhu do 31. augusta 2020.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe k predkladanému návrhu, ďalšie fungovanie MHD po uplynutí koncesnej zmluvy bude závisieť od získaných skúseností. "Vzhľadom na skutočnosť, že väčšia zmlúv o službách v mestskej autobusovej doprave na území Slovenskej republiky bola uzatváraná na dobu 15 rokov vrátane predĺženia, teda platnosť týchto zmlúv v súčasnosti trvá, pričom zmluva s MDS a.s. bola uzatvorená iba na 12 rokov, uzatvorenie koncesnej zmluvy v podmienkach právnej praxe miest a obcí SR predstavuje v súčasnosti zatiaľ skôr ojedinelý inštitút. Z uvedeného dôvodu je predkladaný návrh zmluvy s dobou platnosti iba 18 mesiacov, pričom po získaní praktických skúseností s jej aplikáciou bude navrhnutý ďalší postup dlhodobého fungovania mestskej hromadnej dopravy."


12.2.2019
-mhd-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

LUK12.2.2019 17:23 #2 Re:
Reakcia na #1 od Valec:
Nie je problém, v pondelok súťaž vyhlásime, vyvesíme na nástenku na chodbe úradu, vo štvrtok ju vyhodnotíme a od prvého sa jazdí, kde vidíš problém?
Valec12.2.2019 16:55 #1 Re:
Hmm... zmluva síce končí 28.2., ale mesto si vie prestaviť aj realizáciu verejnej súťaže. A dovtedy čo, 40-tis. mesto pol roka bez MHD?