Tarifné podmienky MHD v Považskej Bystrici (1.11.2012 - 28.2.2019)
 • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Platné od 1.11.2012

Základné informácie

V slušnej spoločnosti sa patrí za využitie služby zaplatiť. Potvrdením o zaplatení služieb v MHD je platný cestovný lístok. Dokument popisujúci ceny a podmienky použitia cestovných lístkov sa nazýva tarifa.

Základné tarifné zásady sú:

 • nástup do vozidla je možný len prednými dverami,
 • cestovné a dovozné sa platí v autobuse MHD,
 • tarifná sadzba je jednotná, zakúpený cestovný lístok platí len na jednu cestu vo vozidle MHD bez prestupu,
 • tarifná sadzba určuje výšku cestovného (za prepravu osôb) a dovozného (za prepravu príručných batožín alebo zvierat).

Organizácia nástupu a výstupu v MHDCestovné lístky

Prestupný lístok zakúpený z dopravnej karty
Predaj cestovných lístkov v považsko-bystrickej MHD je realizovaný priamo v autobuse MHD. Cestovný lístok možno zakúpiť v hotovosti u vodiča, alebo priložením dopravnej karty s dostatočným kreditom k čítaciemu zariadeniu. Prvá možnosť je určená predovšetkým náhodným cestujúcim - obyvateľom mesta využívajúcim MHD len výnimočne a návštevníkom mesta. Pre cestujúcich, ktorí využívajú MHD pravidelne, je výhodnejšie vybaviť si dopravnú kartu. Pri kúpe cestovného lístka dopravnou kartou nie je cestujúcemu automaticky vydávaný papierový lístok, avšak v prípade že oň má záujem, môže si zvoliť jeho tlač voľbou na dotykovom displeji. Cena dopravnej karty je 3,50 €, avšak pri jej použití cestujú lacnejšie. Ďalšou výhodou je nižšia cena cestovného pri prestupe do 30 minút od predchádzajúceho označenia.

 

 

 

 

 

 

Cena sa odvíja od typu lístka:

Typ lístkav hotovostiz dopravnej karty
prvá jazda
prestup do 30 min.
Dospelá osoba a mladiství starší ako 15 rokov
0,66 €
0,43 €
0,25 €
Deti do 6 rokov v sprievode osoby staršej ako 10 rokov
0,66 €
0,10 €
-
Deti od 6 do dovŕšenia 15 rokov
0,66 €
0,25 €
-

Žiaci a študenti základných, stredných a vysokých škôl od 15 do 26 rokov

Držitelia preukazov ISIC

0,66 €
0,30 €
-

Občania nad 65 rokov

- vo sviatok, sobotu a nedeľu a v pracovný deň mimo času od 5:00-8:00 a 13:30-16:00

0,66 €
0,10 €,
v uvedených časoch 0,15 €
-

Držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S

- vo sviatok, sobotu a nedeľu a v pracovný deň mimo času od 5:00-8:00 a 13:30-16:00

0,66 €
0,10 €,
v uvedených časoch 0,30 €
-
Sprievodca alebo pes doprevádzajúci držiteľa ZŤP-S, invalidný vozík
0,66 €
0,25 €
-
Batožina o rozmeroch väčších ako 20 x 30 x 50 cm, alebo batožina tvaru valca, ktorého dĺžka presahuje 150 cm a priemer 10 cm alebo tvaru dosky, ktorej rozmer presahuje 5 x 80 x 100 cm a to i v prípadoch, že presahuje len jeden z uvedených rozmerov a batožina menších rozmerov, ktoré presahujú 25 kg
0,66 €
0,30 €
-
Zviera, ak nie je prepravované v schránke
0,66 €
0,40 €
-
Detský kočík, súprava lyží, sánky
0,66 €
0,03 €
-
 
Vydanie dopravnej karty
3,50 €
 

Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka

pri priamej úhrade a výnimočne pri úhrade od 24 hodín pracovného dňa do 3 dní po zistení porušenia prepravno-tarifných predpisov oprávnenou osobou dopravcu v Infocentre AS Považská Bystrica počas prevádzkovej doby

0,66€ + 25 €

Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka 

pri úhrade nad 3 dni do 30 dní od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov oprávnenou osobou dopravcu v Infocentre AS Považská Bystrica počas prevádzkovej doby

0,66€ + 35 € 

Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka 

po 30 dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov oprávnenou osobou dopravcu, pokiaľ dopravca bude nútený odstúpiť vymáhanie sankčnej
úhrady prostredníctvom zmluvnej advokátskej alebo právnickej kancelárie.

0,66€ + 43 €

Časový predplatný lístok (ČPL)

Pre cestujúcich využívajúcich pravidelne MHD je v ponuke ČPL pre celé a zľavnené cestovné (žiak, študent). ČPL možno použiť na ľubovoľný počet ciest počas obdobia jeho platnosti.

Cenník ČPL:

Druh ČPL Cena
ČPL celý - na 30 dní 22 € 
ČPL zľavnený (žiak, študent) - na 30 dní 15 € 
ČPL celý - na 60 dní 39 € 
ČPL zľavnený (žiak, študent) - na 60 dní 27 € 

Držitelia Považskobystrickej karty typu "ŽIAK" alebo "ŠTUDENT" si môžu zakúpiť ČPL bez ďalšieho obmedzenia. Držitelia Považskobystrickej karty typu "Dospelá osoba" si musia najprv vybaviť tzv. kmeňovú kartu, ktorá obsahuje základné údaje o držiteľovi a aktuálnu fotografiu. Cestujúcemu stačí doniesť do Infocentra AS platnú vlastnú Považskobystrickú kartu a platný vlastný občiansky preukaz.

Všeobecné podmienky:

 1. Časový predplatný lístok (ČPL) sa predáva v elektronickej forme na čipovej karte vydanej dopravcom.
 2. ČPL sa skladá z čipovej karty a kmeňovej karty, ktorá je umiestnená na čipovej karty. Čipová karty platí ako ČPL len spolu s kmeňovou kartou.
 3. Kmeňová karta obsahuje:
  1. meno a priezvisko
  2. fotografiu rozmeroch 3x2,5 cm, ktorá zodpovedá súčasnej podobe
  3. číslo karty, SNR
  4. typ ČPL
  5. platnosť čipovej karty (platnosť ČPL je zaznamenaná na čipe)
 4. Kmeňová karta sa vybavuje na základe žiadosti, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu a fotografiu majiteľa karty, resp. žiadateľa o kartu
 5. ČPL je neprenosný.
 6. ČPL je možno použiť na ľubovoľný počet ciest počas obdobia jeho platnosti. 
 7. ČPL je platný až po vyznačení nástupu cesty, a to priložením čipovej karty k elektronickej pokladni, inak je cestovný lístok neplatný. Cestujúci je povinný presvedčiť sa na displeji elektronickej pokladni, že nástupná cesta mu bola do ČPL zaznamenaná. Za túto cestu sa netlačí cestovný lístok, cestovný lístok je v elektronickej podobe.
 8. Platnosť označenej cesty u ČPL končí vystúpením z vozidla MHD.
 9. Cestujúci musí mať platný ČPL s vyznačenou cestou pri sebe po celý čas prepravy, ako aj v okamihu vystúpenia z vozidla a na vyzvanie sa ním preukázať revízorovi alebo inému oprávnenému zamestnancovi dopravcu.
 10. Prvý ČPL sa musí zakúpiť v Infocentre na AS Považská Bystrica, ďalší je možné realizovať aj prostredníctvom internetového predaja na http://www.mds.sk alebo https://ifc.emlines.com/mds
 11. Čipovú kartu je možno použiť ako ČPL, ale ako aj elektronickú peňaženku, na zakupovanie ďalších lístkov. Prednosť má však ČPL.
 12. Na vrátenie cestovného za nevyužitý ČPL na 30dní nemá cestujúci nárok, pokiaľ nešlo o chybu na strane dopravcu. V prípade ČPL na 60dní možno požiadať o vrátenie nevyužitého cestovného len na základe písomnej žiadosti na adresu dopravcu. Rozhodujúcim dátumom na vrátenie cestovného je dátum doručenia do adresy dopravcu a to len v prípade úmrtia držiteľa ČPL, na základe úmrtného listu, alebo pri dlhodobej hospitalizácii v nemocnici nad 14 dní, na základe písomného potvrdenia zdravotníckeho zariadenia. O vrátení cestovného rozhoduje dopravca, a jeho rozhodnutie je konečné.

15.10.2012
-Valec, Daniel-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.