Ceny a typy lístkov (from 1.3.2019)


Typy lístkov

Cestovné lístky na MHD v Považskej Bystrici sú buď jednorazové na jednu cestu bez prestupu, alebo predplatné na neobmedzený počet ciest počas jeho platnosti.

Zľavnené cestovné sa poskytuje iba občanom s trvalým pobytom v Považskej Bystrici, ktorí sú držiteľmi Považskobystrickej karty.

Bezplatne sa prepravujú deti do 6 rokov, detský kočík s dieťaťom a invalidný vozík s držiteľom preukazu ŤZP-S.

Jednorazové cestovné lístky

Jednorazové cestovné lístky sú určené na jednu cestu bez prestupu. Sadzba cestovného pri platbe v hotovosti je jednotná vo výške 0,80 €. Jednorazové cestovné lístky sa predávajú výlučne u vodiča v autobuse, pričom platba za lístok je možná v hotovosti, alebo čipovou dopravnou kartou.

Pre držiteľov Považskobystrickej karty s trvalým pobytom na území mesta Považská Bystrica je poskytovaná bonusová zľava z cestovného pri platbe za lístok uvedenou kartou.

Typ lístka

Platba v hotovosti, alebo dopravnou kartou

Platba Považskobystrickou kartou (pre cestujúcich s trvalým pobytom v Považskej Bystrici)

Obyčajné cestovné

0,80 €
0,60 €

Prestup do 30 minút

-
0,30 €

Deti do 6 rokov

0 €
-

Deti od 6 do dovŕšenia 15 rokov

0,80 €
0,30 €

Žiaci a študenti od 15 do 26 rokov, držiteľ preukazu ISIC

0,80 €
0,30 €
Seniori nad 65 rokov
0,80 €
0,30 €
Držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S a ich sprievodca
0,80 €
0,30 €
Batožina (o rozmeroch väčších ako 20 x 30 x 50 cm, alebo tvaru valca, ktorého dĺžka presahuje 150 cm a priemer 10 cm alebo tvaru dosky, ktorej rozmer presahuje 5 x 80 x 100 cm a to i v prípadoch, že presahuje len jeden z uvedených rozmerov a batožina menších rozmerov ťažšia ako 25 kg)
0,80 €
0,30 €
Detský kočík s dieťaťom
0 €
-
Pes, alebo zviera bez prepravnej schránky
0,80 €
0,30 €
 
 
Vydanie dopravnej karty
5 €

Časové predplatné lístky (ČPL)

Pre cestujúcich s trvalým pobytom na území mesta Považská Bystrica využívajúcich pravidelne MHD je v ponuke časový predplatný lístok pre celé a zľavnené cestovné. ČPL možno použiť na ľubovoľný počet ciest počas obdobia jeho platnosti (30, 60, alebo 365 dní). Začiatok platnosti ČPL môže byť k ľubovoľnému dňu v mesiaci.

ČPL je možné zakúpiť si v Infocentre na Autobusovej stanici, alebo online cez eShop MDS.

Pri cestovaní je vždy potrebné pri nástupe do vozidla priložiť ČPL k elektronickej pokladni, aby sa zaznamenala daná jazda (aj pri prestupe). V opačnom prípade je ČPL neplatný.

Cenník ČPL:

Druh ČPL Cena
ČPL celý - na 30 dní 30 € 
ČPL zľavnený - na 30 dní 15 € 
ČPL celý - na 60 dní 58 € 
ČPL zľavnený - na 60 dní 29 € 
ČPL celý - na 365 dní 344 €
ČPL zľavnený - na 365 dní 172 €

Organizácia nástupu do vozidiel MHD v Považskej Bystrici

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.