Vyskúšajte pripravované
Linka 5 (platí od 23.3.2020)
► Považská Teplá
Odchody zo zastávky:
Autobusové nástupište
Železničná stanica
Štadión
Ul. Kukučínova
Ul. Štefánikova
Dom služieb
VÚB
MTS
Ul. Lečkova - IBV
Považská Teplá - močiare
Považská Teplá - č. d. 56
Považská Teplá - Jednota
Považská Teplá - Zápotočie
Považská Teplá - Vrtižer
Považská Teplá - Zápotočie
Považská Teplá - Zálužie
Považská Teplá - č. d. 221
Považská Teplá - chata
Považská Teplá - autocamp.
Považská Teplá - vodojem
 
► Autobusové nástupište
Odchody zo zastávky:
Považská Teplá - vodojem
Považská Teplá - autocamp.
Považská Teplá - chata
Považská Teplá - č. d. 221
Považská Teplá - Zálužie
  Považská Teplá - Vrtižer
  Považská Teplá - Zápotočie
Považská Teplá - Jednota
Považská Teplá - č. d. 56
Považská Teplá - močiare
Ul. Lečkova - IBV
MTS
  ZŠ sv. Augustína
  Ul. Lánska
  Nemocnica
  SPŠ
VÚB
Dom služieb
Ul. Štefánikova
Ul. Kukučínova
Štadión
Železničná stanica
Ul. Mládežnícka
Autobusové nástupište

Autobusy   

2 3 4 5 7 8 9 11 51 52 100 100T

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie