ZSSK spúšťa novú náborovú kampaň

Štátny dopravca chce prilákať najmä žiakov základných a študentov stredných škôl.

Benefity pre nových zamestnancov

  • neobmedzené cestovanie po SR a ČR za symbolických 28 € (aj pre rodinných príslušníkov),
  • nadštandardné finančné ohodnotenie za nadčasy,
  • bezplatné jazykové a vzdelávacie kurzy,
  • príspevky pri narodení detí,
  • príspevky na regeneráciu pracovnej sily,
  • a mnohé ďalšie.

Dlhoroční zamestnanci majú možnosť získať odmeny pri pracovnom výročí, životných jubileách alebo pri odchode do starobného dôchodku.

Rušňovodiči, rušňovodiči-inštruktori, vlakvedúci, vlakvedúci-inštruktori, komandujúci (koordinátori práce vlakvedúcich), strojmajstri, vedúci posunu, posunovači, vozmajstri, výhybkári aj zamestnanci údržby, ktorí pracujú vo vonkajšom prostredí (elektromechanici, mechanici a zámočníci koľajových vozidiel), majú pravidelnú možnosť absolvovať rekondičné pobyty.

Železničná spoločnosť Slovensko spúšťa novú náborovú kampaň „Ukáž svoje schopnosti v práci, ktorá má význam“ zameranú na študentov základných a stredných škôl. Štátny dopravca chce hravou formou predstaviť jednotlivé profesie a benefity prostredníctvom postavičiek.

„Našou originálnou kampaňou chceme motivovať mladých ľudí k výberu profesie v oblasti železničnej dopravy. Chceme ich zaujať a presvedčiť, že práca s vlakmi je krásna a má zmysel nielen pre celú spoločnosť, ale aj pre ich osobnú kariéru,“ uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Chcú zaujať nielen benefitmi

Štátny dopravca ponúka záujemcom množstvo benefitov - od predplatného lístka na neobmedzené cestovanie po Slovensku a Česku, cez ponuku vzdelávacích kurzov až po príspevky. Okrem benefitov chce zaujať aj novým modelom odmeňovania prevádzkových profesií, ktorý bol zavedený koncom minulého roka. Ten zvýhodňuje najkvalifikovanejších a najusilovnejších zamestnancov v údržbe a rušňovodičov formou osobitnej prémie zohľadňujúcej kvalifikačnú a výkonnostnú úroveň.

Zvýšené mesačné ohodnotenie si pritom na výplatných páskach minulý rok našlo 38 % zamestnancov ZSSK (t. j. vyše 2 300 z takmer šiestich tisícok zamestnancov). V priemere dosiahli tieto nové prémie napríklad na úseku prevádzky až 129 €. Dnešný priemerný mesačný plat v ZSSK predstavuje 1 096,93 €.

Železničná spoločnosť popritom pokračuje aj do rekonštrukcie technického zázemia mnohých svojich prevádzok, kde zamestnanci trávia väčšinu svojho pracovného času. V rokoch 2013 – 2016 podobné investície predstavovali 11 165 660 €. V rokoch 2017 – 2020 je na účely humanizácie pracovného prostredia naplánovaných ďalších 32 480 000 €.

Kampaň bude prebiehať najmä na internete a na školách

Samotná kampaň v hodnote do 20 000 € (t. j. všetky náklady vrátane nákupu médií), pripravená v spolupráci s reklamnou agentúrou JANDL, bude prebiehať najmä na internete a na školách, kde bude spoločnosť distribuovať svoje propagačné materiály. 

ZSSK v rámci svojej personálnej politiky úzko spolupracuje s ôsmimi strednými odbornými školami, ktoré pre ňu vychovávajú potenciálnych nových technických zamestnancov. Študentom poskytuje možnosť tzv. prevádzkovej praxe a má pripravený aj systém poskytovania štipendií počas štúdia. Okrem toho ZSSK realizuje Dni otvorených dverí na školách i vo svojich priestoroch. Spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR spolupracuje aj pri organizácii podujatí s názvom Študuj dopravu.

Kritéria pre záujemcov o prácu rušňovodiča uvoľnili

ZSSK sa spolu s ostatnými železničnými spoločnosťami snaží o zmysluplné zjednodušenie legislatívy pri železničiarskych profesiách tam, kde je to bezpečné a zmysluplné. Nedávno tak vláda uvoľnila podmienky pre záujemcov o prácu rušňovodičov. Tí už nemusia mať špeciálne stredné vzdelanie (ako ho nemajú ani piloti dopravných lietadiel), hoci všetky ostatné odborné a prípravné kurzy a testy musia absolvovať aj naďalej.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Stale nepridali medzi benefity uniformu z Nomexu? 😕