Pozrite si, ako robia výlukové oznamy v zahraničí
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Mapovali sme, akými spôsobmi zahraniční dopravcovia a organizátori verejnej dopravy informujú cestujúcich o zmenách prostredníctvom oznamov.

Oznamy. Majú nás stručným, jasným, ale aj dostatočne výstižným spôsobom informovať o zmenách v prevádzke hromadnej dopravy a byť tak našimi sprievodcami. V tomto článku sa pozrieme na moderné trendy tvorby a grafickej úpravy takýchto oznamov.

Atraktívna grafika

Oznam by mal v prvom rade upútať pozornosť cestujúceho po príchode na nástupište – a to nielen svojím umiestnením alebo veľkosťou, ale aj grafickým vyhotovením. Najmä vo väčších mestách a na frekventovaných zastávkach môže nastať situácia, keď nevhodne navrhnutý oznam sa jednoducho „stratí“ v záplave cestovných poriadkov, schém, tarifných či prepravných podmienok.

Prirodzenými farbami, ktoré upútajú pozornosť zraku človeka, sú žltá a červená. Je to dané najmä koncepciou dopravných značiek, ktoré sú prirodzenou súčasťou našich životov a dopravnej výchovy, ktorá je v mnohých krajinách súčasťou osnov už v predškolských zariadeniach. Na americkom kontinente majú výstražné značky žlté pozadie, v Európe a krajinách, ktoré prijali Viedenská konvencia a dohovory, sú zasa trojuholníkové s červenou obrubou. V mnohých európskych krajinách sú symbolom dočasných zmien či obchádzok dopravné značky so žltým či žltooranžovým podkladom. Samozrejme, červená či žltá farba upútajú iba vtedy, ak iné materiály či cestovné poriadky nepoužívajú rovnaké farby. Prirodzeným symbolom výstrahy sa stal symbol interpunkčného znaku výkričník, symbolom dôležitej informácie je písmeno „i“.

Týmto farbám a symbolom sa prispôsobili aj korporátne dizajny viacerých dopravných podnikov a preniesli ich do grafickej koncepcie výlukových oznamov.

Viedenský podnik Wiener Linien využil farbu mesta – červenú – a kombináciou s tmavším odtieňom modrej farby vznikla výrazná hlavička oznamu. Mníchovský podnik MVG používa pre hlavičku typickú modrú farbu doplnenú o tmavožlté pole so symbolom písmena „i“ alebo dopravnou značkou „práce na ceste“. Podklad hlavného priestoru oznamu je vyplnený výraznou „krikľavou“ žltou farbou. Základnou farbou budapeštianskeho koordinátora verejnej dopravy BKK je tmavofialová. Oznamy o výlukách sú doplnené o žltý kruh umiestnený v pravom hornom rohu, ktorý je vyplnený symbolom výkričníka, respektíve siluetou robotníka známou z dopravnej značky „pozor, práce na ceste“. Text oznamu je navyše obohnaný žltočiernou šrafovanou obrubou, v anglicky hovoriacich krajinách často označovanou ako „barricade tape“. Červenobiele šrafovanie obruby oznamu používa brémsky dopravca BSAG. Jednoduchý dizajn oznamov s oranžovým podkladom používa Ruter  organizátor verejnej dopravy v okolí nórskeho Osla a Akershus.


Brémy: Oznam o zmene trasy linky 28

Zdroj: Bremer Straßenbahn AG

Jednotné a zrozumiteľné symboly

Po spozorovaní oznamu cestujúcemu zákonite napadne otázka, ktorých liniek či trakcií sa výluka dotýka. Moderným trendom pri tvorbe výlukových oznamov je uviesť túto informáciu priamo do záhlavia prípadne v hlavnom priestore oznamu do textu vhodne dosadiť piktogramy či farebné anotácie liniek.

V hlavičke výlukového oznamu mníchovského MVG sa nachádza grafická anotácia električkovej trakcie a linky, ktorej sa výluka týka. Tie dopravca používa okrem oznamov aj v iných materiáloch dopravcu ako sú cestovné poriadky, schéma liniek, či informačné brožúry. Pravá časť hlavičky je doplnená o symbol náhradnej dopravy – fialového šesťuholníka s akronymom „SEV“ (od slova „Schienenersatzverkehr“).

Newyorská Metropolitan Transportation Authority (MTA) používa podobný prístup. Nad textom oznamu je umiestnené výrazné číselné či písmenové označenie linky, prípadne liniek. Vedľa alebo pod linkami je uvedená informácia o čase trvania výluky, v špecifických prípadoch aj o periodicite, prípadne o konkrétnom čase začiatku a konca obmedzenia.

V prípade rozsiahlejších obmedzení MTA dokonca v rámci jedného oznamu kombinuje viaceré druhy obmedzení na rôznych linkách. V prípade, že je niektorá z liniek obmedzená len počas dňa, je táto informácia označená žltým pásom a symbolom slnka. Nočné výluky sa označujú svetlofialovým pásom doplneným o symbol mesiaca. Obmedzenia trvajúce celý deň majú pridelenú modrú farbu, víkendové zasa zelenú.

štruktúre a spôsobe umiestňovania oznamov MTA podrobne informuje na svojej webstránke.

V Budapešti stavili na dosádzanie grafických označení trakcií a liniek priamo do heslovite písaného textu oznamu. Ten je navyše logicky členený na sekcie opisujúce obmedzené linky a náhradnú dopravu. Podobný princíp bol použitý aj pri výluke na Štefánikovej ulici na pražskom Smíchove.

Zmesou prvkov používaných MTA a BKK sú najnovšie oznamy Dopravného podniku mesta Košice.

Menej textu je niekedy viac

Po tom, čo cestujúci nájde výlukový oznam a identifikuje dotknuté linky či trakcie, začne tento oznam podrobnejšie študovať. Rozsahy oznamov bývajú rôzne – záleží to najmä od rozsahu samotnej výluky a počtu zmien, ale aj od šikovnosti autora či grafického dizajnéra.

Niektorí prevádzkovatelia v oznamoch v rámci komplexného informovania verejnosti informujú aj o dôvodoch zmeny či výluky používajúc celé vety či dokonca súvetia. Príkladom môže byť mníchovský oznam zo 7. januára 2015. Heslovitý nadpis veľmi jasne informuje o druhu výluky (autobusy namiesto električiek) a úseku, ktorého sa výluka týka. Pod ním nasleduje prvotná informácia, v ktoré dni bude výluka prebiehať, ktorej linky sa bude týkať a ktorá zastávka nebude obsluhovaná. Keďže ide o najpodstatnejšiu informáciu, je vysadená tučným písmom. Ďalej nasleduje odstavec informujúci o alternatívnych možnostiach dopravy na výlukovom úseku. Kvôli vizuálnemu odlíšeniu od prvého odstavca je vložený do červenej plochy a pre kontrast je vysadený bielym písmom. Na záver nasleduje zdôvodnenie výluky a ospravedlnenie sa za spôsobené nepríjemnosti za nimi skrátená anglická verzia oznamu.

Ani dopravári v Osle nemrhajú písmenami. Na oznam napíšu jednoducho "električky tu nestoja" a ďalej už iba stručne uvedú výlukové trasy. Cestujúci sa tak nemusí prelúskavať množstvom nepodstatného textu a hneď pochopí, o čo ide.

Heslovitý prístup k písaniu textu výlukového oznamu s obľubou používajú v Budapešti. Obsah oznamu je rozdelený na sekcie – ako prvá sa uvádza sekcia s obmedzeniami, za ňou nasleduje prehľad náhradnej dopravy, prípadne alternatívnych trás. Pokiaľ dochádza k úplnému vylúčeniu linky na celej jej trase, táto skutočnosť sa graficky anotuje jednoduchým preškrtnutím čísla linky. Skrátenie trasy je vyznačené dosadením sýtožltého pozadia pod názov novej konečnej či východiskovej zastávky alebo pod odklonovú trasu.

Textové informácie sú navyše obohatené o prehľadné mapky a schémy vhodne doplňujúce text oznamu. Šetrí sa tak veľké množstvo priestoru, v ktorom by v opačnom prípade museli byť všetky zmeny opísané riadnym textom. Keďže mapky sú v prevažnej miere nezávislé na jazyku, takáto koncepcia výlukových oznamov umožňuje poľahky aplikovať ich kompletnú dvojjazyčnosť.


Mníchov: Výmena električiek za autobusy

Zdroj: Münchner Verkehrsgesellschaft mbH

Budapešť: Oznam o výluke električkovej linky 17

Zdroj: Budapesti Közlekedési Központ

Čomu sa vyvarovať

Dopravcovia by sa mali pri koncipovaní oznamov vyvarovať používaniu príliš dlhých súvetí, ktoré by z oznamu robili „slohovú prácu“. Najmä pri väčších výlukách by v rozsiahlom texte mohli zaniknúť niektoré podstatné informácie, respektíve by takýto text mohol cestujúceho úplne odradiť od čítania.

Z grafického hľadiska je v prvom rade potrebné dodržiavať vypracovaný dizajnmanuál, pokiaľ ním dopravca disponuje. Je potrebné sa ďalej vyvarovať používaniu mnohých typov a rezov písma, prípadne funkciám ako WordArt a tiež je vhodné dôkladne zvážiť používanie farieb – či už podkladových alebo farieb písma. Použitím príliš veľkého počtu kontrastných farieb vznikne na ozname prílišný počet „bodov záujmu“ a naopak, použitím jednej farby a jediného rezu písma môže poľahky vzniknúť neprehľadný oznam bez zdôraznenia podstatných informácií. V rámci grafických anotácií by mali dostať prednosť vektorové piktogramy s čo „najčistejším“ dizajnom.


9.11.2015
-veteran-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

Dispecer5.12.2015 0:58 #11 Re:
Reakcia na #9 od Brazzers:
A ja som si myslel, že na kvalitu poskytovanej prepravy pre cestujúcich vplýva aj stav tratí... 😵
Vladimír4.12.2015 14:06  +1#10 Re:
Reakcia na #9 od Brazzers:
Nemal si poznámku na kvalitu mestskej hromadnej dopravy, ale mal si poznámku, že my sa máme pozrieť na to, ako sa robia rekonštrukcie tratí v zahraničí.

NAPRIEK TOMU, že nikto z autorov týchto stránok ani samotného článku, na ktorý reaguješ, nijakým spôsobom NEMÁ ŽIADNY VPLYV na to, ako sa v Košiciach rekonštruujú trate.

Chápeš to?
Brazzers4.12.2015 12:04 #9 Re:
Reakcia na #7 od Vladimír:
Dalo sa to vidieť vonku cca do Novembra tohto roku. Ty to hľadáš naivne medzi riadkami, trištvrte Košíc to vídalo denne pol roka.

Dispecer: máš pravdu že nie, pochybujem že to vôbec niekto robí. Tú citáciu považujem za zbytočnú, ja som žiadnu poznámku na kvalitu mestskej hromadnej dopravy nemal.
Dispecer3.12.2015 23:25 #8 Re:
Reakcia na #6 od Brazzers:
Hm, vyzerá to tak, že pri registrácii si toho veľa neprečítal...

Viď: http://imhd.sk/transport/doc/sk/10260/Podmienky-pouzivania
"Podmienky pre registrovaných používateľov

1. Používateľ berie na vedomie, že Stránky nevlastní ani neprevádzkuje žiaden dopravný podnik, preto Prevádzkovateľ Stránok nezodpovedá za kvalitu mestskej hromadnej dopravy v žiadnom meste."
Vladimír3.12.2015 18:37 #7 Re:
Reakcia na #6 od Brazzers:
A to sa ako dá také vidieť? Medzi riadkami diskusných príspevkov?
Brazzers3.12.2015 15:34 #6 Re:
Reakcia na #4 od Vladimír:
Nikto to nepovedal, vyzerá to tak.
Dispecer29.11.2015 21:31  +1#5 Re:
Reakcia na #3 od Brazzers:
Soon. 😉
Vladimír29.11.2015 21:21  +1#4 Re:
Reakcia na #3 od Brazzers:
Kto povedal, že sme si nepozreli?
Brazzers29.11.2015 21:16 -1 +1#3 Re:
A vy si pre zmenu pozrite, že ako sa robia rekonštrukcie v zahraničí ...
Matej7810.11.2015 20:47 -1#2 Re:
Ale čo tam po nejakom dizajne, veď v mnohých slovenských prevádzkach nie je vôbec štandard vylepovať oznamy o výlukach ... 🙂
Joyki9.11.2015 17:46  +1#1 Re:
DPB si ide svoje (počas maratónu cez mesto) 🤣

Z tohto príspevku boli administrátorom vymazané materiály.