Cestovanie v autobusoch iba s ochrannými prostriedkami (from 16.3.2020)

Cieľom je zamedziť šíreniu vírusu medzi cestujúcimi.

© Dispecer

V záujme ochrany zdravia cestujúcich odporúča Arriva Nové Zámky cestujúcim vstup do vozidiel MHD a prímestskej dopravy iba s použitím rúška, prípadne šálu, šatky alebo inej vhodnej alternatívy zakrývajúcej dýchacie otvory. Odporúčame používať aj rukavice.

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.