Cestovný poriadok linky 9
9 Kabelschlepp

Cintorín
Platnosť: od 1.9.2019
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, zastávka
Cintorín
(Kabelschlepp
2Považská ul., č.43
2Jazero Baňa
4Šurianska cesta, Jednota
6Železničná stanica
8Autobusové stanovište
10Ul. T. G. Masaryka
12Poliklinika
15Námestie
18Komárnanská ul., č.24
19Bitunková ul., Pošta
20Nábrežná ul., č.93
22Nábrežná ul., č.11
24Vajanského ul., č.49
26Vajanského ul., č.27
28Riečna ul., č.1
29Čerešňová ul., č.2
30Čerešňová ul., č.30
31Tatranská ul., č.135
» pokračovanie v ďalšom stĺpci »
min, zastávka
32Tatranská ul., č.93
36Pod kopcom
38Gúgska ul., č.5
41Námestie
41Andovská ul., ZŠ
43Poliklinika
44Nitrianska cesta, č.31
45Nitrianska cesta, č.79
46AQUARIO
47Cintorín
48Výpalisko, č.14
49SNP, Komjatická ul.
53Autobusové stanovište
56Železničná stanica
57Šurianska cesta, Jednota
58Jazero Baňa
59Kálazi
60Kabelschlepp
61Vinohrady
62Baltranz
67Cintorín
pondelok - piatoksobotanedeľa, sviatok
hod.minúta
0558
0658A
07
08
09
10
11
12
13
1446C
1546C
1656j
hod.minúta
05
06
07
08
09
10
11
12
13
1447AgX
15
16
hod.minúta
05
06
07
08
09
10
11
12
13
1447AgX
15
16
Poznámky
A - obsluhuje zastávku Andovská, ZŠ
C - v smere z centra mesta ide zo zastávky Kabelschlepp priamo na zastávku Cintorín
j - v smere z centra mesta ide len po zastávku Jazero Baňa
g - zo zastávky Vajanského ul., č.27 ide priamo na zastávku Gúgska ul., č.5
X - zo zastávky AQUARIO zachádza na zastávku Cintorín, kde spoj končí
Dopravca: Arriva Nové Zámky, a.s., Považská 2, Nové Zámky
Tel. č. +421 35 6420181

Tlač

Zmeniť zastávku

zastávka Kabelschlepp