Cestovný poriadok linky 9
9 Cintorín

Cintorín
Platnosť: od 1.9.2019
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, zastávka
(Cintorín
3Kabelschlepp
5Považská ul., č.43
5Jazero Baňa
7Šurianska cesta, Jednota
9Železničná stanica
11Autobusové stanovište
13Ul. T. G. Masaryka
15Poliklinika
18Námestie
21Komárnanská ul., č.24
22Bitunková ul., Pošta
23Nábrežná ul., č.93
25Nábrežná ul., č.11
27Vajanského ul., č.49
29Vajanského ul., č.27
31Riečna ul., č.1
32Čerešňová ul., č.2
33Čerešňová ul., č.30
34Tatranská ul., č.135
» pokračovanie v ďalšom stĺpci »
min, zastávka
35Tatranská ul., č.93
39Pod kopcom
41Gúgska ul., č.5
44Námestie
44Andovská ul., ZŠ
46Poliklinika
47Nitrianska cesta, č.31
48Nitrianska cesta, č.79
49AQUARIO
50Cintorín
51Výpalisko, č.14
52SNP, Komjatická ul.
56Autobusové stanovište
59Železničná stanica
60Šurianska cesta, Jednota
61Jazero Baňa
62Kálazi
63Kabelschlepp
64Vinohrady
65Baltranz
70Cintorín
pondelok - piatoksobotanedeľa, sviatok
hod.minúta
0555
0655A
07
08
09
10
11
12
13
1440C
1540C
1650j
hod.minúta
05
06
07
08
09
10
11
12
13
1445AgX
15
16
hod.minúta
05
06
07
08
09
10
11
12
13
1445AgX
15
16
Poznámky
A - obsluhuje zastávku Andovská, ZŠ
C - v smere z centra mesta ide zo zastávky Kabelschlepp priamo na zastávku Cintorín
j - v smere z centra mesta ide len po zastávku Jazero Baňa
g - zo zastávky Vajanského ul., č.27 ide priamo na zastávku Gúgska ul., č.5
X - zo zastávky AQUARIO zachádza na zastávku Cintorín, kde spoj končí
Dopravca: Arriva Nové Zámky, a.s., Považská 2, Nové Zámky
Tel. č. +421 35 6420181

Tlač

Zmeniť zastávku

zastávka Cintorín