Linka 1 (platí od 15.12.2019)

Ďalšie cestovné poriadky tejto linky:

Cestovný poriadok (platí od 15.12.2019):

► Berek
Odchody zo zastávky:
Cintorín
Kálazi
Považská ul., č.43
  Jazero Baňa
Šurianska cesta, Jednota
Železničná stanica
Autobusové stanovište
  Komárnanská ul., č.24
Ul. T. G. Masaryka
  SNP, Komjatická ul.
  Výpalisko, č.14
  AQUARIO
  Nitrianska cesta, č.79
  Nitrianska cesta, č.31
  Nemocnica, detské odd.
  Nemocnica, Areál
  Nemocnica, detské odd.
Poliklinika
Námestie
Komárnanská ul., č.24
Bitunková ul., Pošta
Nábrežná ul., č.93
Nábrežná ul., č.11
Vajanského ul., č.49
Vajanského ul., č.27
Riečna ul., č.1
Čerešňová ul., č.2
Čerešňová ul., č.30
  Tatranská ul., č.93
Tatranská ul., č.153
Berek
 
► Cintorín
Odchody zo zastávky:
Berek
Tatranská ul., č.153
  Tatranská ul., č.93
Čerešňová ul., č.30
Čerešňová ul., č.2
Riečna ul., č.1
Vajanského ul., č.27
Vajanského ul., č.49
Nábrežná ul., č.11
Nábrežná ul., č.93
Bitunková ul., Pošta
Komárnanská ul., č.24
Námestie
Poliklinika
  Nemocnica, detské odd.
  Nemocnica, Areál
  Nemocnica, detské odd.
  Nitrianska cesta, č.31
  Nitrianska cesta, č.79
  AQUARIO
  Výpalisko, č.14
  SNP, Komjatická ul.
Ul. T. G. Masaryka
Autobusové stanovište
Železničná stanica
Šurianska cesta, Jednota
Jazero Baňa
Kálazi
Kabelschlepp
Cintorín

Autobusy   

1 4 6 7 8 9

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie