Poslanci MsZ schválili nový cenový výmer pre MAD Nitra
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.
Dňa 22. marca 2007 schválilo nitrianske Mestské zastupiteľstvo Cenový výmer č. 1/2007 pre mestskú autobusovú dopravu v Nitre, ktorým sa určujú nové druhy a ceny cestovných lístkov a tarifné podmienky. Zmeny vstupujú do platnosti od 1. mája 2007.

Zavedenie dlhodobých predplatných lístkov na neobmedzený počet ciest

Medzi najdôležitejšie novinky nového cenového výmeru patrí zavedenie predplatných lístkov na neobmedzený počet ciest. Cestujúci, ktorí cestujú pravidelne si tak budú môcť predplatiť časové obdobie jedného mesiaca alebo štvrťroka (pri občianskom cestovnom aj celého roka) a pri fixnej cene cestovať po celé toto obdobie bez obmedzenia počtu jázd a ďalších poplatkov za cestovné.

Podmienkou pre zakúpenie mesačného, štvrťročného alebo ročného predplatného cestovného lístka bude vlastníctvo čipovej karty vydanej dopravcom SAD Nitra, a.s. Na obchodných miestach (Tržnica, Autobusová stanica) tak bude možné vybaviť si čipovú kartu, dobíjať na ňu kredit a po novom aj nahrať informáciu o predplatenom období. Kontrolu predplatných cestovných lístkov bude vykonávať oprávnený zamestnanec dopravcu v autobusoch elektronicky, podobne ako v prípade odpočítania kreditu z čipovej karty doposiaľ.

Držitelia dlhodobých predplatných cestovných lístkov budú povinní bezprostredne po nastúpení do vozidla vyznačiť začiatok cesty (aj po prestupe) priložením karty k snímaciemu zariadeniu. To však z čipovej karty žiaden kredit už neodráta.

Prehľad cien dlhodobých predplatných cestovných lístkov podáva nasledujúca tabuľka:

druh cestovného lístkamesačnýštvrťročnýročný
občiansky
600,-
1 500,-
5 600,-
zľavnený (dôchodcovia do 70 rokov, invalidita s poklesom schopnosti nad 70% vykonávať zárobkovú činnosť)
400,-
1 000,-
-
zľavnený (žiaci, študenti)
300,-
750,-
-
evidenčný (dôchodcovia nad 70 rokov, ZŤP, ZŤP-S, držitelia Diamantovej a Zlatej Jánskeho plakety)
100,-
250,-
-

Zavedenie krátkodobých predplatných lístkov na neobmedzený počet ciest

Sortiment cestovných lístkov doplnia aj krátkodobé predplatné cestovné lístky. Tieto na rozdiel od dlhodobých nebudú viazané na vlastníctvo čipovej karty a poslúžia tak najmä turistom a návštevníkom mesta. Do ponuky sa dostáva cestovný lístok 24-hodinový a týždenný. Krátkodobé predplatné cestovné lístky bude možné kúpiť priamo v autobuse u vodiča.

Ceny krátkodobých predplatných lístkov budú nasledovné:

druh cestovného lístka 
24-hodinový
50,-
týždenný
200,-

Ďalšie zmeny

Okrem rozšírenia sortimentu cestovných lístkov sa menia aj niektoré ďalšie ceny a tarifné podmienky:
  • nebude sa platiť za batožinu, psa ani detský kočík obsadený dieťaťom - všetky tieto kategórie cestovných lístkov (doteraz 16,- u vodiča a 12,- z karty) sa rušia.
  • cestujúci odkázaní na invalidný vozík a nevidiaci cestujúci budú cestovať zdarma
  • zvyšuje sa horná hranica veku, dokedy si študenti môžu uplatniť nárok na zľavu - doposiaľ si mohol študent uplatniť nárok na zľavnené cestovné maximálne do 26. roku života, po novom to bude do 28. roku života.

Ostatné ceny ani spôsob používania cestovných lístkov sa nemenia. Cestujúci naďalej môžu využívať tak papierové cestovné lístky zakupované u vodiča ako aj čipovú kartu s predplateným kreditom, ktorý postupne míňajú pri jednotlivých cestách.


23.3.2007
-Vladimír-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.