Cestovné lístky MHD Nitra


Jednorazové cestovné lístky

Typ lístka V hotovosti
(60-min. prestupný)
Dopravnou kartou
(s jedným bezplatným prestupom do 40 min.)
Základné cestovné
 • osoby staršie ako 15 rokov
0,80 € 0,50 €
Zľavnené cestovné
 • dieťa po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku
 • žiaci a študenti do dovŕšenia 26. roku veku
 • dôchodcovia do 70 rokov bez ohľadu na trvalý pobyt
 • dôchodcovia nad 70 rokov, ktorí nemajú trvalý pobyt: Nitra, Branč, Ivanka pri Nitre, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre
 • držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S, ktorí nemajú trvalý pobyt: Nitra, Branč, Ivanka pri Nitre, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre
 • darcovia krvi - držitelia bronzovej a striebornej Janského plakety s trvalým pobytom: Nitra, Branč, Ivanka pri Nitre, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre
0,50 € 0,30 €
Osobitné cestovné pre uvedené kategórie cestujúcich s trvalým pobytom: Nitra, Branč, Ivanka pri Nitre, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre
 • občania nad 70 rokov
 • držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S
 • darcovia krvi - držitelia diamantovej a zlatej Janského plakety a Kňazovického medaily
0,50 € 0,10 €
Osobitné cestovné pre darcov krvi, ktorí nemajú trvalý pobyt: Nitra, Branč, Ivanka pri Nitre, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre
 • držitelia diamantovej, zlatej, striebornej a bronzovej Janského plakety a Kňazovického medaily
0,50 € 0,50 €
Bezplatné cestovné
 • deti do začatia povinnej školskej dochádzky
 • invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP alebo ŤZP-S
 • sprievodca držiteľa preukazuŤZP-S
 • držitelia preukazov „Konfederácia politických väzňov“ (KPV)
 • bývalí príslušníci „Vojenských táborov nútených prác“ (VTNP)
 • držitelia preukazov „Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja“
 • detský kočík
 • batožina
 • pes
 • osoby odkázané na invalidný vozík
 • nevidiace osoby
 • bicykle
0,00 € 0,00 €

Základné tarifné zásady sú:

 • cestovné sa platí v autobuse MHD v hotovosti u vodiča, alebo dopravnou kartou priložením karty k označovaču (pri úspešnom označení zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí odčítaná suma),
 • papierový lístok zakúpený v hotovosti u vodiča platí 60 minút a je možné s ním ľubovoľne prestupovať,
 • s elektronickým cestovným lístkom zakúpeným na dopravnú kartu je prvý prestup do 40 minút bezplatný,
 • pri cestovaní s dopravnou kartou je potrebné pri nástupe označiť si začiatok každej jazdy, vrátane prestupu,
 • preukazovanie nároku na zľavu upravuje Tarifa MHD Nitra.

Nastupovanie do vozidiel MHD Nitra:

 • Prednými dverami nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok u vodiča.
 • Ostatné dvere sú určené pre cestujúcich s dopravnou kartou, alebo vopred zakúpeným cestovným lístkom.
 • Vystupovanie je možné všetkými dverami okrem predných.

Denné (turistické) cestovné lístky

Časová platnosť Cena
24 hodín 2,40 €
7 dní 8,40 €

Denné cestovné lístky sú určené predovšetkým turistom alebo cestujúcim, ktorí v priebehu krátkeho obdobia plánujú zrealizovať väčšie množstvo ciest. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať. Zakúpiť sa dajú len u vodiča v autobuse MHD.


Predplatné cestovné lístky (PCL)

Druh PCL Mesačný Štvrťročný Polročný
Základný
 • osoby staršie ako 15 rokov
20 € 50 € 90 €
Zľavnený
 • dieťa po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku
 • žiaci a študenti do dovŕšenia 26. roku veku
 • dôchodcovia do 70 rokov bez ohľadu na trvalý pobyt
 • dôchodcovia nad 70 rokov, ktorí nemajú trvalý pobyt: Nitra, Branč, Ivanka pri Nitre, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre
 • držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S, ktorí nemajú trvalý pobyt: Nitra, Branč, Ivanka pri Nitre, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre
12 € 30 € 54 €

Darcovia krvi - držitelia bronzovej a striebornej Janského plakety s trvalým pobytom: Nitra, Branč, Ivanka pri Nitre, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre

- - 12 €

Darcovia krvi - držitelia diamantovej a zlatej Janského plakety a Kňazovického medaily s trvalým pobytom: Nitra, Branč, Ivanka pri Nitre, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre

- - 6 €

Občania nad 70 rokov a držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S s trvalým pobytom: Nitra, Branč, Ivanka pri Nitre, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre

- - 1 €

Predplatné cestovné lístky (PCL) sú určené pre pravidelných cestujúcich a je možné ich zakúpiť výlučne na čipovú dopravnú kartu na predajných miestach.

 • Umožňujú neobmedzené cestovanie počas platnosti lístka - mesiac, štvrťrok, polrok.
 • Pre vybrané kategórie cestujúcich s trvalým pobytom v určených obciach sú k dispozícii len polročné zvýhodnené PCL.
 • Možnosť zakúpenia PCL až do 30 dní pred požadovanou platnosťou predplatného lístka.
 • Pri cestovaní s PCL je potrebné pri nástupe označiť si začiatok každej jazdy, vrátane prestupu, priložením karty k označovaču (priloženie karty neodráta kredit z karty).

SMS lístok

Časová platnosť Základné cestovné Návod na zakúpenie
70 minút 0,80 € ľubovoľný znak na číslo 1177

S SMS lístkom je možné počas jeho platnosti neobmedzene prestupovať. Zľavnený SMS lístok sa neposkytuje.

Základné podmienky využívania SMS lístka:

 • cestujúci môže do vozidla nastúpiť až s prijatou spätnou SMS správou s lístkom, lístok by mal byť doručený cca do 2 minút od odoslania SMS správy,
 • služba je dostupná len pre zákazníkov slovenských mobilných operátorov,
 • z jedného mobilného telefónu je možné prostredníctvom SMS zakúpiť aj viacero SMS lístkov, teda na mobilný telefón cestujúceho bude zaslaných toľko SMS lístkov, koľkokrát bola zaslaná SMS na číslo 1177,
 • získanie nápovedy zaslaním SMS s textom INFO na číslo 1177,
 • preposlaný SMS lístok na iný telefón je neplatný,
 • dodatočné preukázanie sa SMS lístkom nie je možné,
 • daňový doklad je možné vytlačiť na stránke prevádzkovateľa služby.

Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lístkom, alebo preukazom na zľavu, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného nezľavneného cestovného lístka. Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného lístka je nasledovná:

 • 20 € pri zaplatení vo vozidle, alebo do 3 pracovných dní (pri deťoch do dovŕšenia 15 rokov do 30 pracovných dní) v doplatkovej pokladni dopravcu,
 • 40 € pri zaplatení od 4 do 30 pracovných dní v doplatkovej pokladni dopravcu,
 • 70 € pri neskoršom zaplatení.

V prípade, ak si cestujúci zabudne platný preukaz na zľavu, môže ho dodatočne preukázať v doplatkovej pokladni dopravcu do 5 pracovných dní. V takom prípade zaplatí manipulačný poplatok 5 €.


Predajné miesta

Predajne Arriva Nitra, a.s.

Uvádzame štandardné otváracie hodiny predajní cestovných lístkov. Dočasné úpravy otváracích hodín jednotlivých predajní zverejňuje Arriva Nitra, a.s. na svojej internetovej stránke. Otváracie hodiny počas aktuálnej mimoriadnej situácie na Slovensku sú zvýraznené.

Dopravca vo svojich predajniach zabezpečuje predaj čipových kariet, dobíjanie kreditu na čipové karty, predaj predplatných cestovných lístkov, vybavuje reklamácie kariet a poskytuje cestujúcim informácie o prevádzke mestskej dopravy.

Miesto Pracovná doba
Tržnica, Štúrova 7, na prízemí pondelok - piatok: 9:00 - 17:00
Autobusová stanica, Coboriho ul. pondelok - piatok: 7:00 - 15:00
sobota: 8:00 - 12:00

Zmluvné prevádzky

Okrem vlastných predajní zabezpečujú dobíjanie čipových kariet aj zmluvné prevádzky. Aktuálne je k dispozícii sedem trafík spoločnosti Royal Press, ktoré sa nachádzajú vo vybraných obchodných centrách, prípadne vo forme stánkov priamo na ulici. V trafikách je možné dobíjanie kreditu na čipové karty a predaj predplatných cestovných lístkov (okrem polročných za 1, 6 a 12 €). Predaj nových čipových kariet a reklamácie vybavujú len predajne Arriva Nitra, a.s.

Miesto Otváracie hodiny
Centro Nitra, Akademická ul., oproti pokladniam Hypernova pondelok - nedeľa: 9:00 - 21:00
Centrum, kiosk na rohu Štefánikovej a Štúrovej ul., pri OD Tesco pondelok - piatok: 5:15 - 18:00
sobota: 5:15 - 12:00
Kaufland, Hviezdoslavova tr., oproti pokladniam pondelok - sobota: 7:00 - 21:00
nedeľa: 8:00 - 20:00
Lipa, Výstavná ul., stánok pri vstupe do predajne potravín pondelok - piatok: 5:30 - 18:00
sobota: 6:00 - 13:00
Mostná, stánok na rohu Mostnej a Podzámskej ul. pondelok - piatok: 7:30 - 10:30 a 11:00 - 15:00
Mlyny, trafika na prízemí obchodného centra pondelok - nedeľa: 9:00 - 21:00
Sandokan, stánok na Jurkovičovej ul., pri lekárni v NS Sandokan pondelok - piatok: 6:30 - 11:30 a 14:30 - 16:30

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.