Všetky odchody zo zastávky Tomášikova 14.5.2021

Linka Smer Odchod
N5 Lingov 0:09
N5 Staničné nám. 3:53
N5 Lingov 4:09
71 Košice, Moskovská 4:19
71 Košice, Moskovská 4:29
N5 Staničné nám. 4:33
72 Myslava, Grunt 4:39
29 Staničné nám. 4:41
27 Staničné nám. 4:48
71 Košice, Moskovská 4:49
22 Baňa Bankov 4:50
22 Džungľa 4:51
36 KVP, Moskovská 4:57
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 4:57
29 Kavečany 4:58
72 Myslava, Grunt 4:59
16 OC Cassovia 5:01
16 Podhradová 5:01
25 Košice, Budapeštianska 5:02
27 Staničné nám. 5:05
71 Lingov 5:05
29 Staničné nám. 5:08
71 Košice, Moskovská 5:09
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:10
25 Poľov 5:11
71 Lingov 5:15
36 KVP, Moskovská 5:17
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:17
72 Myslava, Grunt 5:19
22 Baňa Bankov 5:20
22 Džungľa 5:21
16 OC Cassovia 5:21
16 Podhradová 5:21
27 Staničné nám. 5:25
72 Lingov 5:25
25 Košice, Budapeštianska 5:27
29 Kavečany 5:28
71 Košice, Moskovská 5:29
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:30
25 Košice, Budapeštianska 5:32
71 Lingov 5:35
36 KVP, Moskovská 5:37
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:37
29 Staničné nám. 5:38
72 Myslava, Grunt 5:39
25 Poľov 5:41
16 OC Cassovia 5:41
16 Podhradová 5:41
71 Košice, Moskovská 5:42
27 Staničné nám. 5:45
72 Lingov 5:45
72 Myslava, Grunt 5:49
22 Baňa Bankov 5:50
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:50
22 Džungľa 5:51
71 Lingov 5:55
71 Košice, Moskovská 5:56
36 KVP, Moskovská 5:57
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:57
29 Kavečany 5:58
72 Myslava, Grunt 5:58
16 OC Cassovia 6:02
16 Podhradová 6:02
25 Košice, Budapeštianska 6:03
72 Lingov 6:06
27 Staničné nám. 6:07
71 Košice, Moskovská 6:09
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:11
29 Staničné nám. 6:11
25 Poľov 6:13
72 Myslava, Grunt 6:16
71 Lingov 6:17
36 KVP, Moskovská 6:18
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:18
29 Zoo 6:19
16 OC Cassovia 6:21
22 Baňa Bankov 6:23
22 Džungľa 6:23
16 Podhradová 6:23
71 Košice, Moskovská 6:23
27 Staničné nám. 6:25
72 Lingov 6:26
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:28
71 Lingov 6:31
72 Myslava, Grunt 6:31
29 Staničné nám. 6:32
25 Košice, Budapeštianska 6:33
36 KVP, Moskovská 6:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:33
71 Košice, Moskovská 6:38
72 Lingov 6:39
27 Staničné nám. 6:40
29 Zoo 6:40
16 OC Cassovia 6:41
25 Poľov 6:43
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:43
72 Myslava, Grunt 6:44
36 KVP, Moskovská 6:45
71 Lingov 6:46
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:48
71 Košice, Moskovská 6:50
29 Staničné nám. 6:52
22 Baňa Bankov 6:53
22 Džungľa 6:53
27 Staničné nám. 6:53
16 Podhradová 6:54
72 Lingov 6:54
72 Myslava, Grunt 6:56
36 KVP, Moskovská 6:57
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:58
71 Lingov 7:00
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:01
16 OC Cassovia 7:01
71 Košice, Moskovská 7:01
27 Staničné nám. 7:03
29 Zoo 7:04
25 Košice, Budapeštianska 7:05
72 Myslava, Grunt 7:06
36 KVP, Moskovská 7:07
72 Lingov 7:08
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:10
71 Košice, Moskovská 7:11
29 Staničné nám. 7:12
25 Poľov 7:13
27 Staničné nám. 7:13
71 Lingov 7:14
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:15
16 Podhradová 7:16
72 Myslava, Grunt 7:16
36 KVP, Moskovská 7:17
14 Železničná zastávka Ťahanovce 7:18
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:20
16 OC Cassovia 7:21
71 Košice, Moskovská 7:21
22 Baňa Bankov 7:23
27 Staničné nám. 7:23
72 Lingov 7:24
22 Džungľa 7:25
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:26
72 Myslava, Grunt 7:26
36 KVP, Moskovská 7:27
29 Zoo 7:27
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:30
16 OC Cassovia 7:31
71 Košice, Moskovská 7:31
71 Lingov 7:31
27 Staničné nám. 7:33
25 Košice, Budapeštianska 7:35
29 Staničné nám. 7:35
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:36
72 Myslava, Grunt 7:36
36 KVP, Moskovská 7:37
16 Podhradová 7:37
72 Lingov 7:39
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:40
71 Košice, Moskovská 7:41
25 Poľov 7:43
27 Staničné nám. 7:44
72 Myslava, Grunt 7:44
71 Lingov 7:45
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:46
16 OC Cassovia 7:46
29 Zoo 7:47
14 Železničná zastávka Ťahanovce 7:48
36 KVP, Moskovská 7:49
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:50
71 Košice, Moskovská 7:51
72 Lingov 7:51
22 Džungľa 7:55
16 OC Cassovia 7:55
27 Staničné nám. 7:55
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:56
16 Podhradová 7:57
71 Lingov 7:57
72 Myslava, Grunt 7:59
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:00
72 Tesco, Džungľa 8:02
36 KVP, Moskovská 8:03
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:06
71 Košice, Moskovská 8:06
29 Zoo 8:07
71 Lingov 8:07
27 Staničné nám. 8:10
29 Staničné nám. 8:10
72 Lingov 8:12
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:13
72 Myslava, Grunt 8:14
16 Podhradová 8:17
71 Lingov 8:17
36 KVP, Moskovská 8:18
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:21
71 Košice, Moskovská 8:21
72 Lingov 8:22
22 Baňa Bankov 8:23
25 Poľov 8:25
16 OC Cassovia 8:25
27 Staničné nám. 8:25
71 Lingov 8:27
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:28
29 Zoo 8:28
72 Myslava, Grunt 8:29
72 Lingov 8:32
36 KVP, Moskovská 8:33
25 Košice, Budapeštianska 8:34
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:36
71 Košice, Moskovská 8:36
71 Lingov 8:37
27 Staničné nám. 8:40
29 Staničné nám. 8:40
72 Lingov 8:42
16 Podhradová 8:43
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:43
72 Myslava, Grunt 8:44
71 Lingov 8:47
36 KVP, Moskovská 8:48
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:51
71 Košice, Moskovská 8:51
72 Lingov 8:54
22 Džungľa 8:55
16 OC Cassovia 8:55
27 Staničné nám. 8:55
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:58
29 Zoo 8:58
72 Myslava, Grunt 8:59
71 Lingov 9:01
36 KVP, Moskovská 9:03
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:06
71 Košice, Moskovská 9:06
72 Lingov 9:09
27 Staničné nám. 9:10
29 Staničné nám. 9:10
16 Podhradová 9:13
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:13
72 Myslava, Grunt 9:14
71 Lingov 9:16
36 KVP, Moskovská 9:18
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:21
71 Košice, Moskovská 9:21
22 Baňa Bankov 9:23
25 Poľov 9:23
72 Lingov 9:24
16 OC Cassovia 9:25
27 Staničné nám. 9:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:28
29 Zoo 9:28
72 Myslava, Grunt 9:29
71 Lingov 9:31
36 KVP, Moskovská 9:33
25 Košice, Budapeštianska 9:35
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:36
71 Košice, Moskovská 9:36
72 Lingov 9:39
27 Staničné nám. 9:40
29 Staničné nám. 9:40
16 Podhradová 9:43
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:43
72 Myslava, Grunt 9:44
71 Lingov 9:46
36 KVP, Moskovská 9:48
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:51
71 Košice, Moskovská 9:51
72 Lingov 9:54
22 Džungľa 9:55
16 OC Cassovia 9:55
27 Staničné nám. 9:55
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:58
29 Zoo 9:58
72 Myslava, Grunt 9:59
71 Lingov 10:01
36 KVP, Moskovská 10:03
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:06
71 Košice, Moskovská 10:06
72 Lingov 10:09
27 Staničné nám. 10:10
29 Staničné nám. 10:10
16 Podhradová 10:13
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:13
72 Myslava, Grunt 10:14
71 Lingov 10:16
36 KVP, Moskovská 10:18
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:21
71 Košice, Moskovská 10:21
22 Baňa Bankov 10:23
25 Poľov 10:23
72 Lingov 10:24
16 OC Cassovia 10:25
27 Staničné nám. 10:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:28
29 Zoo 10:28
72 Myslava, Grunt 10:29
71 Lingov 10:31
36 KVP, Moskovská 10:33
25 Košice, Budapeštianska 10:35
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:36
71 Košice, Moskovská 10:36
72 Lingov 10:39
27 Staničné nám. 10:40
29 Staničné nám. 10:40
16 Podhradová 10:43
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:43
72 Myslava, Grunt 10:44
71 Lingov 10:46
36 KVP, Moskovská 10:48
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:51
71 Košice, Moskovská 10:51
72 Lingov 10:54
22 Džungľa 10:55
16 OC Cassovia 10:55
27 Staničné nám. 10:55
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:58
29 Zoo 10:58
72 Myslava, Grunt 10:59
71 Lingov 11:01
36 KVP, Moskovská 11:03
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:06
71 Košice, Moskovská 11:06
72 Lingov 11:09
27 Staničné nám. 11:10
29 Staničné nám. 11:10
16 Podhradová 11:13
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:13
72 Myslava, Grunt 11:14
71 Lingov 11:16
36 KVP, Moskovská 11:18
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:21
71 Košice, Moskovská 11:21
22 Baňa Bankov 11:23
25 Poľov 11:23
72 Lingov 11:24
16 OC Cassovia 11:25
27 Staničné nám. 11:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:28
29 Zoo 11:28
72 Myslava, Grunt 11:29
71 Lingov 11:31
36 KVP, Moskovská 11:33
25 Košice, Budapeštianska 11:35
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:36
71 Košice, Moskovská 11:36
72 Lingov 11:39
27 Staničné nám. 11:40
29 Staničné nám. 11:40
16 Podhradová 11:43
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:43
72 Myslava, Grunt 11:44
71 Lingov 11:46
36 KVP, Moskovská 11:48
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:51
71 Košice, Moskovská 11:51
72 Lingov 11:54
22 Džungľa 11:55
16 OC Cassovia 11:55
27 Staničné nám. 11:55
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:58
29 Zoo 11:58
72 Myslava, Grunt 11:59
71 Lingov 12:01
36 KVP, Moskovská 12:03
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:06
71 Košice, Moskovská 12:06
72 Lingov 12:09
27 Staničné nám. 12:10
29 Staničné nám. 12:10
16 Podhradová 12:13
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:13
72 Myslava, Grunt 12:14
71 Lingov 12:16
36 KVP, Moskovská 12:18
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:21
71 Košice, Moskovská 12:21
22 Baňa Bankov 12:23
25 Poľov 12:23
72 Lingov 12:24
16 OC Cassovia 12:25
27 Staničné nám. 12:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:28
29 Zoo 12:28
72 Myslava, Grunt 12:29
71 Lingov 12:31
36 KVP, Moskovská 12:33
25 Košice, Budapeštianska 12:35
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:36
71 Košice, Moskovská 12:36
72 Lingov 12:39
27 Staničné nám. 12:40
29 Staničné nám. 12:40
16 Podhradová 12:43
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:43
72 Myslava, Grunt 12:44
71 Lingov 12:46
36 KVP, Moskovská 12:48
71 Košice, Moskovská 12:50
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:51
72 Lingov 12:54
22 Džungľa 12:55
16 OC Cassovia 12:55
27 Staničné nám. 12:55
72 Myslava, Grunt 12:56
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:58
29 Zoo 12:58
71 Lingov 13:01
71 Košice, Moskovská 13:02
36 KVP, Moskovská 13:03
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:06
72 Myslava, Grunt 13:08
25 Košice, Budapeštianska 13:09
72 Lingov 13:09
27 Staničné nám. 13:10
29 Staničné nám. 13:10
25 Poľov 13:13
16 Podhradová 13:13
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:13
71 Košice, Moskovská 13:14
71 Lingov 13:16
36 KVP, Moskovská 13:18
72 Myslava, Grunt 13:20
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:21
16 OC Cassovia 13:22
22 Baňa Bankov 13:23
72 Lingov 13:24
27 Staničné nám. 13:25
71 Košice, Moskovská 13:26
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:28
29 Zoo 13:28
71 Lingov 13:31
72 Myslava, Grunt 13:32
36 KVP, Moskovská 13:33
29 Staničné nám. 13:34
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:36
71 Košice, Moskovská 13:38
Linka Smer Odchod
25 Košice, Budapeštianska 13:39
72 Lingov 13:39
27 Staničné nám. 13:40
25 Poľov 13:43
16 Podhradová 13:43
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:43
72 Myslava, Grunt 13:44
71 Lingov 13:45
16 OC Cassovia 13:46
36 KVP, Moskovská 13:48
71 Košice, Moskovská 13:50
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:51
72 Lingov 13:51
22 Baňa Bankov 13:53
22 Džungľa 13:55
27 Staničné nám. 13:55
72 Myslava, Grunt 13:56
71 Lingov 13:57
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:58
29 Staničné nám. 13:58
29 Zoo 13:58
36 KVP, Moskovská 14:02
71 Košice, Moskovská 14:02
72 Lingov 14:03
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:06
27 Staničné nám. 14:08
72 Myslava, Grunt 14:08
25 Košice, Budapeštianska 14:09
71 Lingov 14:09
16 OC Cassovia 14:10
16 Podhradová 14:10
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:12
25 Poľov 14:13
36 KVP, Moskovská 14:14
71 Košice, Moskovská 14:14
72 Lingov 14:15
25 Nám. osloboditeľov 14:18
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:18
27 Staničné nám. 14:20
72 Myslava, Grunt 14:20
71 Lingov 14:21
16 Podhradová 14:22
29 Staničné nám. 14:22
29 Zoo 14:22
22 Baňa Bankov 14:23
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:24
22 Džungľa 14:25
36 KVP, Moskovská 14:26
71 Košice, Moskovská 14:26
72 Lingov 14:27
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:30
27 Staničné nám. 14:32
72 Myslava, Grunt 14:32
71 Lingov 14:33
16 OC Cassovia 14:34
29 Zoo 14:34
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:36
36 KVP, Moskovská 14:38
71 Košice, Moskovská 14:38
25 Košice, Budapeštianska 14:39
72 Lingov 14:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:42
25 Poľov 14:43
27 Staničné nám. 14:44
72 Myslava, Grunt 14:44
71 Lingov 14:45
16 Podhradová 14:46
29 Staničné nám. 14:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:48
36 KVP, Moskovská 14:50
71 Košice, Moskovská 14:50
72 Lingov 14:51
22 Baňa Bankov 14:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:54
22 Džungľa 14:55
27 Staničné nám. 14:56
72 Myslava, Grunt 14:56
71 Lingov 14:57
16 OC Cassovia 14:58
29 Zoo 14:58
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:00
36 KVP, Moskovská 15:02
71 Košice, Moskovská 15:02
72 Lingov 15:03
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:06
27 Staničné nám. 15:08
72 Myslava, Grunt 15:08
25 Košice, Budapeštianska 15:09
71 Lingov 15:09
16 Podhradová 15:10
29 Staničné nám. 15:10
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:12
25 Poľov 15:13
36 KVP, Moskovská 15:14
71 Košice, Moskovská 15:14
72 Lingov 15:15
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:18
27 Staničné nám. 15:20
72 Myslava, Grunt 15:20
71 Lingov 15:21
16 OC Cassovia 15:22
29 Zoo 15:22
22 Baňa Bankov 15:23
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:24
22 Džungľa 15:25
36 KVP, Moskovská 15:26
71 Košice, Moskovská 15:26
72 Lingov 15:27
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:30
27 Staničné nám. 15:32
72 Myslava, Grunt 15:32
71 Lingov 15:33
16 Podhradová 15:34
29 Staničné nám. 15:34
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:36
36 KVP, Moskovská 15:38
71 Košice, Moskovská 15:38
25 Košice, Budapeštianska 15:39
72 Lingov 15:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:42
25 Poľov 15:43
27 Staničné nám. 15:44
72 Myslava, Grunt 15:44
71 Lingov 15:45
16 OC Cassovia 15:46
29 Zoo 15:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:48
36 KVP, Moskovská 15:50
71 Košice, Moskovská 15:50
72 Lingov 15:51
22 Baňa Bankov 15:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:54
22 Džungľa 15:55
27 Staničné nám. 15:56
72 Myslava, Grunt 15:56
71 Lingov 15:57
16 Podhradová 15:58
29 Staničné nám. 15:58
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:00
36 KVP, Moskovská 16:02
71 Košice, Moskovská 16:02
72 Lingov 16:03
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:06
27 Staničné nám. 16:08
72 Myslava, Grunt 16:08
25 Košice, Budapeštianska 16:09
71 Lingov 16:09
16 OC Cassovia 16:10
29 Zoo 16:10
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:12
25 Poľov 16:13
36 KVP, Moskovská 16:14
71 Košice, Moskovská 16:14
72 Lingov 16:15
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:18
27 Staničné nám. 16:20
72 Myslava, Grunt 16:20
71 Lingov 16:21
16 Podhradová 16:22
29 Staničné nám. 16:22
22 Baňa Bankov 16:23
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:24
22 Džungľa 16:25
36 KVP, Moskovská 16:26
71 Košice, Moskovská 16:26
72 Lingov 16:27
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:30
27 Staničné nám. 16:32
72 Myslava, Grunt 16:32
71 Lingov 16:33
16 OC Cassovia 16:34
29 Zoo 16:34
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:36
36 KVP, Moskovská 16:38
71 Košice, Moskovská 16:38
25 Košice, Budapeštianska 16:39
72 Lingov 16:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:42
25 Poľov 16:43
27 Staničné nám. 16:44
72 Myslava, Grunt 16:44
71 Lingov 16:45
16 Podhradová 16:46
29 Staničné nám. 16:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:48
36 KVP, Moskovská 16:50
71 Košice, Moskovská 16:51
72 Lingov 16:51
22 Baňa Bankov 16:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:54
22 Džungľa 16:55
27 Staničné nám. 16:56
71 Lingov 16:57
16 OC Cassovia 16:58
29 Zoo 16:58
72 Myslava, Grunt 16:59
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:00
36 KVP, Moskovská 17:02
72 Lingov 17:03
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:06
71 Košice, Moskovská 17:06
27 Staničné nám. 17:08
25 Košice, Budapeštianska 17:09
71 Lingov 17:09
29 Staničné nám. 17:10
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:12
25 Poľov 17:13
16 Podhradová 17:13
36 KVP, Moskovská 17:14
72 Myslava, Grunt 17:14
72 Lingov 17:15
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:18
27 Staničné nám. 17:20
71 Košice, Moskovská 17:21
71 Lingov 17:21
22 Baňa Bankov 17:23
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:24
22 Džungľa 17:25
16 OC Cassovia 17:25
36 KVP, Moskovská 17:26
72 Lingov 17:27
29 Zoo 17:28
72 Myslava, Grunt 17:29
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:30
27 Staničné nám. 17:32
71 Lingov 17:33
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:36
71 Košice, Moskovská 17:36
36 KVP, Moskovská 17:38
25 Košice, Budapeštianska 17:39
72 Lingov 17:39
29 Staničné nám. 17:40
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:42
25 Poľov 17:43
16 Podhradová 17:43
27 Staničné nám. 17:44
72 Myslava, Grunt 17:44
71 Lingov 17:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:48
36 KVP, Moskovská 17:50
71 Košice, Moskovská 17:51
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:54
72 Lingov 17:54
22 Džungľa 17:55
16 OC Cassovia 17:55
27 Staničné nám. 17:56
29 Zoo 17:58
72 Myslava, Grunt 17:59
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:00
71 Lingov 18:01
36 KVP, Moskovská 18:03
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:06
71 Košice, Moskovská 18:06
72 Lingov 18:09
27 Staničné nám. 18:10
29 Staničné nám. 18:10
16 Podhradová 18:13
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:13
72 Myslava, Grunt 18:14
71 Lingov 18:16
36 KVP, Moskovská 18:18
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:21
71 Košice, Moskovská 18:21
22 Baňa Bankov 18:23
72 Lingov 18:24
16 OC Cassovia 18:25
27 Staničné nám. 18:25
25 Poľov 18:28
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:28
29 Zoo 18:28
72 Myslava, Grunt 18:29
71 Lingov 18:31
36 KVP, Moskovská 18:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:36
71 Košice, Moskovská 18:36
25 Košice, Budapeštianska 18:39
72 Lingov 18:39
27 Staničné nám. 18:40
29 Staničné nám. 18:40
16 Podhradová 18:43
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:43
72 Myslava, Grunt 18:44
71 Lingov 18:46
36 KVP, Moskovská 18:48
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:51
71 Košice, Moskovská 18:52
72 Lingov 18:54
22 Džungľa 18:55
16 OC Cassovia 18:55
27 Staničné nám. 18:55
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:58
29 Kavečany 18:58
71 Lingov 19:01
72 Myslava, Grunt 19:02
36 KVP, Moskovská 19:03
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:05
72 Lingov 19:09
27 Staničné nám. 19:10
29 Staničné nám. 19:10
16 Podhradová 19:11
71 Košice, Moskovská 19:11
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:13
71 Lingov 19:16
36 KVP, Moskovská 19:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:19
72 Myslava, Grunt 19:21
16 OC Cassovia 19:22
22 Baňa Bankov 19:23
72 Lingov 19:23
29 Kavečany 19:25
27 Staničné nám. 19:27
25 Poľov 19:28
71 Lingov 19:29
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:31
71 Košice, Moskovská 19:31
25 Košice, Budapeštianska 19:34
72 Lingov 19:38
36 KVP, Moskovská 19:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:39
29 Staničné nám. 19:40
72 Myslava, Grunt 19:41
16 OC Cassovia 19:42
16 Podhradová 19:43
71 Lingov 19:44
27 Staničné nám. 19:47
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:51
71 Košice, Moskovská 19:51
22 Džungľa 19:53
72 Lingov 19:53
36 KVP, Moskovská 19:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:59
72 Myslava, Grunt 20:01
16 OC Cassovia 20:02
71 Lingov 20:02
16 Podhradová 20:03
27 Staničné nám. 20:07
29 Staničné nám. 20:10
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:11
71 Košice, Moskovská 20:11
72 Lingov 20:12
29 Kavečany 20:13
36 KVP, Moskovská 20:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:19
72 Myslava, Grunt 20:21
16 OC Cassovia 20:22
71 Lingov 20:22
22 Baňa Bankov 20:23
25 Poľov 20:23
16 Podhradová 20:23
27 Staničné nám. 20:27
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:31
71 Košice, Moskovská 20:31
72 Lingov 20:32
25 Košice, Budapeštianska 20:34
36 KVP, Moskovská 20:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:39
72 Myslava, Grunt 20:41
16 OC Cassovia 20:42
71 Lingov 20:42
16 Podhradová 20:43
29 Staničné nám. 20:43
27 Staničné nám. 20:47
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:51
71 Košice, Moskovská 20:51
72 Lingov 20:52
22 Džungľa 20:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:59
36 KVP, Moskovská 21:01
16 Staničné nám. 21:01
71 Lingov 21:01
72 Myslava, Grunt 21:01
16 Podhradová 21:02
71 Košice, Moskovská 21:09
72 Lingov 21:10
29 Kavečany 21:12
16 Podhradová 21:15
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:17
36 KVP, Moskovská 21:19
71 Lingov 21:19
72 Myslava, Grunt 21:19
25 Poľov 21:21
71 Košice, Moskovská 21:29
72 Lingov 21:29
16 Staničné nám. 21:30
22 Baňa Bankov 21:31
25 Košice, Budapeštianska 21:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:37
36 KVP, Moskovská 21:39
71 Lingov 21:39
72 Myslava, Grunt 21:39
16 Podhradová 21:40
29 Staničné nám. 21:41
72 Lingov 21:47
71 Košice, Moskovská 21:49
71 Lingov 21:55
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:57
36 KVP, Moskovská 21:59
72 Myslava, Grunt 21:59
16 Staničné nám. 22:00
72 Lingov 22:05
71 Košice, Moskovská 22:09
16 Podhradová 22:10
29 Kavečany 22:12
71 Lingov 22:15
22 Džungľa 22:16
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:17
36 KVP, Moskovská 22:19
72 Myslava, Grunt 22:19
25 Poľov 22:21
72 Lingov 22:25
71 Košice, Moskovská 22:29
16 Staničné nám. 22:30
71 Lingov 22:35
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:37
36 KVP, Moskovská 22:39
72 Myslava, Grunt 22:39
16 Podhradová 22:40
29 Staničné nám. 22:41
72 Lingov 22:45
71 Košice, Moskovská 22:49
25 Košice, Budapeštianska 22:53
71 Lingov 22:55
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:57
22 Baňa Bankov 22:58
36 KVP, Moskovská 22:59
72 Myslava, Grunt 22:59
72 Lingov 23:05
29 Kavečany 23:12
N5 Lingov 23:19
N5 Staničné nám. 23:53