Všetky odchody zo zastávky Senný trh 12.5.2021

Linka Smer Odchod
N3 Staničné nám. 3:51
N4 Staničné nám. 3:55
N1 Staničné nám. 3:56
N2 Staničné nám. 3:56
N7 Staničné nám. 3:56
N6 Staničné nám. 3:56
N1 Staničné nám. 4:31
N6 Staničné nám. 4:31
N7 Staničné nám. 4:34
N2 Staničné nám. 4:36
N4 Staničné nám. 4:39
6 Košice, Staničné námestie 4:39
6 Košice, Staničné námestie 4:41
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 4:45
2 Staničné nám. 4:46
6 Košice, Staničné námestie 4:47
R1 Vstupný areál U. S. Steel 4:47
17 Luník VIII 4:52
2 Sever, Havlíčkova 4:53
3 Staničné nám. 4:53
R1 Vstupný areál U. S. Steel 4:53
19 Košice, Moskovská 4:54
16 Podhradová 4:55
25 Košice, Budapeštianska 4:56
6 Košice, Staničné námestie 4:59
71 Lingov 4:59
3 Nad jazerom, Važecká 5:01
6 Košice, Staničné námestie 5:02
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 5:05
2 Staničné nám. 5:06
R1 Vstupný areál U. S. Steel 5:09
71 Lingov 5:09
2 Sever, Havlíčkova 5:13
3 Staničné nám. 5:13
6 Košice, Staničné námestie 5:14
16 Podhradová 5:15
6 Košice, Staničné námestie 5:16
6 Košice, Staničné námestie 5:17
72 Lingov 5:19
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 5:20
25 Košice, Budapeštianska 5:21
3 Nad jazerom, Važecká 5:21
17 Luník VIII 5:22
23 Staničné nám. 5:22
R1 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 5:23
19 Košice, Moskovská 5:24
25 Košice, Budapeštianska 5:26
2 Staničné nám. 5:26
30 Juh, Ryba 5:26
24 Spaľovňa 5:29
71 Lingov 5:29
2 Sever, Havlíčkova 5:33
3 Staničné nám. 5:33
30 Pri hati 5:33
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 5:35
16 Podhradová 5:35
6 Košice, Staničné námestie 5:36
R1 Staničné nám. 5:37
17 Luník VIII 5:37
72 Lingov 5:39
3 Nad jazerom, Važecká 5:41
19 Košice, Moskovská 5:44
2 Staničné nám. 5:46
71 Lingov 5:49
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 5:50
R1 Staničné nám. 5:52
17 Luník VIII 5:52
2 Sever, Havlíčkova 5:53
3 Staničné nám. 5:53
R1 Vstupný areál U. S. Steel 5:53
16 Podhradová 5:55
25 Košice, Budapeštianska 5:56
6 Košice, Staničné námestie 5:56
30 Juh, Ryba 5:56
6 Košice, Staničné námestie 5:59
72 Lingov 5:59
3 Nad jazerom, Važecká 6:01
2 Staničné nám. 6:03
30 Pri hati 6:03
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:05
19 Košice, Moskovská 6:05
R1 Staničné nám. 6:08
71 Lingov 6:09
2 Sever, Havlíčkova 6:13
3 Staničné nám. 6:13
6 Košice, Staničné námestie 6:13
R1 Vstupný areál U. S. Steel 6:15
16 Podhradová 6:16
72 Lingov 6:18
2 Staničné nám. 6:20
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:20
3 Nad jazerom, Važecká 6:21
19 Košice, Moskovská 6:21
17 Luník VIII 6:22
23 Staničné nám. 6:22
23 Staničné nám. 6:22
R1 Vstupný areál U. S. Steel 6:23
71 Lingov 6:23
R1 Staničné nám. 6:24
23 Staničné nám. 6:24
25 Košice, Budapeštianska 6:26
30 Juh, Ryba 6:26
3 Staničné nám. 6:28
2 Sever, Havlíčkova 6:29
6 Košice, Staničné námestie 6:29
23 Staničné nám. 6:29
24 Staničné nám. 6:30
72 Lingov 6:31
30 Pri hati 6:33
16 Staničné nám. 6:33
2 Staničné nám. 6:35
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:35
19 Košice, Moskovská 6:36
3 Nad jazerom, Važecká 6:37
R1 Košice, Staničné námestie 6:37
23 Staničné nám. 6:37
24 Spaľovňa 6:38
71 Lingov 6:38
21 Staničné nám. 6:42
17 Luník VIII 6:42
3 Staničné nám. 6:43
2 Sever, Havlíčkova 6:44
6 Košice, Staničné námestie 6:44
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:45
72 Lingov 6:46
16 Podhradová 6:47
6 Košice, Staničné námestie 6:49
2 Staničné nám. 6:50
19 Košice, Moskovská 6:51
3 Nad jazerom, Važecká 6:52
71 Lingov 6:52
R1 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 6:53
3 Staničné nám. 6:54
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:55
30 Juh, Ryba 6:56
R1 Staničné nám. 6:57
16 Staničné nám. 6:57
17 Luník VIII 6:57
25 Košice, Budapeštianska 6:58
2 Sever, Havlíčkova 6:58
6 Košice, Staničné námestie 6:59
72 Lingov 7:00
3 Nad jazerom, Važecká 7:03
30 Pri hati 7:03
2 Staničné nám. 7:04
3 Staničné nám. 7:05
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:05
19 Košice, Moskovská 7:06
71 Lingov 7:06
16 Podhradová 7:08
2 Sever, Havlíčkova 7:10
17 Luník VIII 7:12
3 Nad jazerom, Važecká 7:13
2 Staničné nám. 7:14
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:15
3 Staničné nám. 7:16
72 Lingov 7:16
6 Košice, Staničné námestie 7:17
19 Košice, Moskovská 7:17
16 Staničné nám. 7:19
2 Sever, Havlíčkova 7:20
3 Nad jazerom, Važecká 7:23
R1 Vstupný areál U. S. Steel 7:23
23 Staničné nám. 7:23
71 Lingov 7:23
2 Staničné nám. 7:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:25
3 Staničné nám. 7:26
30 Juh, Ryba 7:26
17 Luník VIII 7:27
19 Košice, Moskovská 7:27
25 Košice, Budapeštianska 7:28
16 Podhradová 7:29
2 Sever, Havlíčkova 7:30
24 Staničné nám. 7:30
6 Košice, Staničné námestie 7:31
72 Lingov 7:31
3 Nad jazerom, Važecká 7:33
30 Pri hati 7:33
2 Staničné nám. 7:34
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:35
3 Staničné nám. 7:36
19 Košice, Moskovská 7:37
71 Lingov 7:37
R1 Staničné nám. 7:39
16 Staničné nám. 7:39
2 Sever, Havlíčkova 7:40
6 Košice, Spoločenský pavilón 7:40
6 Košice, Staničné námestie 7:41
17 Luník VIII 7:42
3 Nad jazerom, Važecká 7:43
24 Spaľovňa 7:43
72 Lingov 7:43
2 Staničné nám. 7:44
3 Staničné nám. 7:46
19 Košice, Moskovská 7:47
16 Podhradová 7:49
71 Lingov 7:49
2 Sever, Havlíčkova 7:50
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:50
6 Košice, Staničné námestie 7:51
3 Nad jazerom, Važecká 7:53
R1 Vstupný areál U. S. Steel 7:53
23 Staničné nám. 7:53
2 Staničné nám. 7:54
72 Tesco, Džungľa 7:54
19 Košice, Moskovská 7:57
16 Staničné nám. 7:59
71 Lingov 7:59
2 Sever, Havlíčkova 8:00
3 Staničné nám. 8:00
6 Košice, Staničné námestie 8:01
17 Luník VIII 8:02
72 Lingov 8:04
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 8:05
2 Staničné nám. 8:06
30 Juh, Ryba 8:06
3 Nad jazerom, Važecká 8:07
19 Košice, Moskovská 8:07
16 Podhradová 8:09
71 Lingov 8:09
6 Košice, Staničné námestie 8:11
30 Pri hati 8:13
2 Sever, Havlíčkova 8:14
72 Lingov 8:14
3 Staničné nám. 8:15
71 Lingov 8:19
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 8:20
16 Staničné nám. 8:20
2 Staničné nám. 8:21
6 Košice, Staničné námestie 8:21
3 Nad jazerom, Važecká 8:22
17 Luník VIII 8:22
19 Košice, Moskovská 8:22
33 Staničné nám. 8:23
23 Staničné nám. 8:23
72 Lingov 8:24
25 Košice, Budapeštianska 8:27
2 Sever, Havlíčkova 8:29
71 Lingov 8:29
3 Staničné nám. 8:30
6 Košice, Staničné námestie 8:32
24 Staničné nám. 8:32
72 Lingov 8:34
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 8:35
16 Podhradová 8:35
24 Staničné nám. 8:35
2 Staničné nám. 8:36
3 Nad jazerom, Važecká 8:37
19 Košice, Moskovská 8:37
R1 Staničné nám. 8:39
71 Lingov 8:39
17 Luník VIII 8:42
2 Sever, Havlíčkova 8:44
3 Staničné nám. 8:45
72 Lingov 8:46
6 Košice, Staničné námestie 8:47
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 8:50
16 Staničné nám. 8:50
2 Staničné nám. 8:51
3 Nad jazerom, Važecká 8:52
19 Košice, Moskovská 8:52
R1 Vstupný areál U. S. Steel 8:53
71 Lingov 8:53
2 Sever, Havlíčkova 8:59
3 Staničné nám. 9:00
72 Lingov 9:01
6 Košice, Staničné námestie 9:02
17 Luník VIII 9:02
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 9:05
16 Podhradová 9:05
2 Staničné nám. 9:06
3 Nad jazerom, Važecká 9:07
19 Košice, Moskovská 9:07
71 Lingov 9:08
2 Sever, Havlíčkova 9:14
3 Staničné nám. 9:15
72 Lingov 9:16
6 Košice, Staničné námestie 9:17
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 9:20
16 Staničné nám. 9:20
2 Staničné nám. 9:21
3 Nad jazerom, Važecká 9:22
17 Luník VIII 9:22
19 Košice, Moskovská 9:22
33 Staničné nám. 9:23
23 Staničné nám. 9:23
71 Lingov 9:23
25 Košice, Budapeštianska 9:28
2 Sever, Havlíčkova 9:29
3 Staničné nám. 9:30
72 Lingov 9:31
6 Košice, Staničné námestie 9:32
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 9:35
16 Podhradová 9:35
2 Staničné nám. 9:36
3 Nad jazerom, Važecká 9:37
19 Košice, Moskovská 9:37
71 Lingov 9:38
R1 Staničné nám. 9:39
17 Luník VIII 9:42
2 Sever, Havlíčkova 9:44
3 Staničné nám. 9:45
72 Lingov 9:46
6 Košice, Staničné námestie 9:47
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 9:50
16 Staničné nám. 9:50
2 Staničné nám. 9:51
3 Nad jazerom, Važecká 9:52
19 Košice, Moskovská 9:52
R1 Vstupný areál U. S. Steel 9:53
71 Lingov 9:53
2 Sever, Havlíčkova 9:59
3 Staničné nám. 10:00
72 Lingov 10:01
6 Košice, Staničné námestie 10:02
17 Luník VIII 10:02
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 10:05
16 Podhradová 10:05
2 Staničné nám. 10:06
3 Nad jazerom, Važecká 10:07
19 Košice, Moskovská 10:07
71 Lingov 10:08
2 Sever, Havlíčkova 10:14
3 Staničné nám. 10:15
72 Lingov 10:16
6 Košice, Staničné námestie 10:17
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 10:20
16 Staničné nám. 10:20
2 Staničné nám. 10:21
3 Nad jazerom, Važecká 10:22
17 Luník VIII 10:22
19 Košice, Moskovská 10:22
33 Staničné nám. 10:23
23 Staničné nám. 10:23
71 Lingov 10:23
25 Košice, Budapeštianska 10:28
2 Sever, Havlíčkova 10:29
3 Staničné nám. 10:30
24 Spaľovňa 10:30
72 Lingov 10:31
6 Košice, Staničné námestie 10:32
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 10:35
16 Podhradová 10:35
2 Staničné nám. 10:36
3 Nad jazerom, Važecká 10:37
19 Košice, Moskovská 10:37
71 Lingov 10:38
R1 Staničné nám. 10:39
17 Luník VIII 10:42
2 Sever, Havlíčkova 10:44
3 Staničné nám. 10:45
72 Lingov 10:46
6 Košice, Staničné námestie 10:47
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 10:50
16 Staničné nám. 10:50
2 Staničné nám. 10:51
3 Nad jazerom, Važecká 10:52
19 Košice, Moskovská 10:52
R1 Vstupný areál U. S. Steel 10:53
71 Lingov 10:53
2 Sever, Havlíčkova 10:59
3 Staničné nám. 11:00
72 Lingov 11:01
6 Košice, Staničné námestie 11:02
17 Luník VIII 11:02
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 11:05
16 Podhradová 11:05
2 Staničné nám. 11:06
3 Nad jazerom, Važecká 11:07
19 Košice, Moskovská 11:07
71 Lingov 11:08
2 Sever, Havlíčkova 11:14
3 Staničné nám. 11:15
72 Lingov 11:16
6 Košice, Staničné námestie 11:17
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 11:20
16 Staničné nám. 11:20
2 Staničné nám. 11:21
3 Nad jazerom, Važecká 11:22
17 Luník VIII 11:22
19 Košice, Moskovská 11:22
33 Staničné nám. 11:23
23 Staničné nám. 11:23
71 Lingov 11:23
25 Košice, Budapeštianska 11:28
2 Sever, Havlíčkova 11:29
3 Staničné nám. 11:30
24 Staničné nám. 11:30
72 Lingov 11:31
6 Košice, Staničné námestie 11:32
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 11:35
16 Podhradová 11:35
2 Staničné nám. 11:36
3 Nad jazerom, Važecká 11:37
19 Košice, Moskovská 11:37
71 Lingov 11:38
R1 Staničné nám. 11:39
17 Luník VIII 11:42
2 Sever, Havlíčkova 11:44
3 Staničné nám. 11:45
72 Lingov 11:46
6 Košice, Staničné námestie 11:47
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 11:50
16 Staničné nám. 11:50
2 Staničné nám. 11:51
3 Nad jazerom, Važecká 11:52
19 Košice, Moskovská 11:52
R1 Vstupný areál U. S. Steel 11:53
71 Lingov 11:53
2 Sever, Havlíčkova 11:59
3 Staničné nám. 12:00
72 Lingov 12:01
6 Košice, Staničné námestie 12:02
17 Luník VIII 12:02
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 12:05
16 Podhradová 12:05
2 Staničné nám. 12:06
3 Nad jazerom, Važecká 12:07
19 Košice, Moskovská 12:07
71 Lingov 12:08
2 Sever, Havlíčkova 12:14
3 Staničné nám. 12:15
72 Lingov 12:16
6 Košice, Staničné námestie 12:17
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 12:20
16 Staničné nám. 12:20
2 Staničné nám. 12:21
3 Nad jazerom, Važecká 12:22
17 Luník VIII 12:22
19 Košice, Moskovská 12:22
33 Staničné nám. 12:23
23 Staničné nám. 12:23
71 Lingov 12:23
25 Košice, Budapeštianska 12:28
2 Sever, Havlíčkova 12:29
3 Staničné nám. 12:30
72 Lingov 12:31
6 Košice, Staničné námestie 12:32
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 12:35
16 Podhradová 12:35
2 Staničné nám. 12:36
3 Nad jazerom, Važecká 12:37
19 Košice, Moskovská 12:37
71 Lingov 12:38
R1 Staničné nám. 12:39
17 Luník VIII 12:42
2 Sever, Havlíčkova 12:44
3 Staničné nám. 12:45
72 Lingov 12:46
6 Košice, Staničné námestie 12:47
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 12:50
16 Staničné nám. 12:50
2 Staničné nám. 12:51
3 Nad jazerom, Važecká 12:52
19 Košice, Moskovská 12:52
R1 Vstupný areál U. S. Steel 12:53
71 Lingov 12:53
2 Sever, Havlíčkova 12:59
3 Staničné nám. 13:00
72 Lingov 13:01
25 Košice, Budapeštianska 13:02
6 Košice, Staničné námestie 13:02
17 Luník VIII 13:02
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 13:05
16 Podhradová 13:05
2 Staničné nám. 13:06
3 Nad jazerom, Važecká 13:07
19 Košice, Moskovská 13:07
R1 Vstupný areál U. S. Steel 13:08
71 Lingov 13:08
2 Sever, Havlíčkova 13:14
3 Staničné nám. 13:15
72 Lingov 13:16
6 Košice, Staničné námestie 13:17
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 13:17
16 Staničné nám. 13:20
2 Staničné nám. 13:21
3 Nad jazerom, Važecká 13:22
17 Luník VIII 13:22
19 Košice, Moskovská 13:22
33 Staničné nám. 13:23
23 Staničné nám. 13:23
71 Lingov 13:23
2 Sever, Havlíčkova 13:29
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 13:29
3 Staničné nám. 13:30
72 Lingov 13:31
25 Košice, Budapeštianska 13:32
6 Košice, Staničné námestie 13:32
6 Košice, Staničné námestie 13:35
16 Podhradová 13:35
2 Staničné nám. 13:36
3 Nad jazerom, Važecká 13:37
19 Košice, Moskovská 13:37
Linka Smer Odchod
71 Lingov 13:37
R1 Staničné nám. 13:39
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 13:41
17 Luník VIII 13:42
72 Lingov 13:43
2 Sever, Havlíčkova 13:44
3 Staničné nám. 13:45
24 Spaľovňa 13:45
6 Košice, Staničné námestie 13:47
19 Košice, Moskovská 13:49
71 Lingov 13:49
16 Staničné nám. 13:50
2 Staničné nám. 13:51
3 Nad jazerom, Važecká 13:52
6 Košice, Spoločenský pavilón 13:53
R1 Vstupný areál U. S. Steel 13:53
72 Lingov 13:55
2 Sever, Havlíčkova 13:58
3 Staničné nám. 13:58
19 Košice, Moskovská 14:01
71 Lingov 14:01
25 Košice, Budapeštianska 14:02
6 Košice, Staničné námestie 14:02
16 Podhradová 14:02
17 Luník VIII 14:02
2 Staničné nám. 14:04
3 Nad jazerom, Važecká 14:04
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:05
30 Juh, Ryba 14:06
72 Lingov 14:07
2 Sever, Havlíčkova 14:10
3 Staničné nám. 14:10
30 Pri hati 14:13
71 Lingov 14:13
6 Košice, Staničné námestie 14:14
16 Staničné nám. 14:14
2 Staničné nám. 14:16
3 Nad jazerom, Važecká 14:16
19 Košice, Moskovská 14:16
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:17
72 Lingov 14:19
2 Sever, Havlíčkova 14:22
3 Staničné nám. 14:22
17 Luník VIII 14:22
33 Staničné nám. 14:23
23 Staničné nám. 14:23
23 Staničné nám. 14:23
23 Staničné nám. 14:25
71 Lingov 14:25
6 Košice, Staničné námestie 14:26
R1 Staničné nám. 14:26
16 Staničné nám. 14:26
2 Staničné nám. 14:28
3 Nad jazerom, Važecká 14:28
19 Košice, Moskovská 14:28
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:29
23 Staničné nám. 14:30
72 Lingov 14:31
25 Košice, Budapeštianska 14:32
R1 Vstupný areál U. S. Steel 14:33
2 Sever, Havlíčkova 14:34
3 Staničné nám. 14:34
R1 Košice, Staničné námestie 14:36
R1 Staničné nám. 14:36
71 Lingov 14:37
6 Košice, Staničné námestie 14:38
16 Podhradová 14:38
23 Staničné nám. 14:38
2 Staničné nám. 14:40
3 Nad jazerom, Važecká 14:40
19 Košice, Moskovská 14:40
24 Staničné nám. 14:40
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:41
17 Luník VIII 14:42
72 Lingov 14:43
21 Staničné nám. 14:44
2 Sever, Havlíčkova 14:46
3 Staničné nám. 14:46
30 Juh, Ryba 14:46
71 Lingov 14:49
6 Košice, Staničné námestie 14:50
16 Staničné nám. 14:50
24 Spaľovňa 14:50
2 Staničné nám. 14:52
3 Nad jazerom, Važecká 14:52
19 Košice, Moskovská 14:52
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:53
30 Pri hati 14:53
23 Staničné nám. 14:53
72 Lingov 14:55
R1 Staničné nám. 14:56
2 Sever, Havlíčkova 14:58
3 Staničné nám. 14:58
71 Lingov 15:01
25 Košice, Budapeštianska 15:02
6 Košice, Staničné námestie 15:02
16 Podhradová 15:02
17 Luník VIII 15:02
R1 Vstupný areál U. S. Steel 15:03
2 Staničné nám. 15:04
3 Nad jazerom, Važecká 15:04
19 Košice, Moskovská 15:04
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:05
72 Lingov 15:07
2 Sever, Havlíčkova 15:10
3 Staničné nám. 15:10
71 Lingov 15:13
6 Košice, Staničné námestie 15:14
16 Staničné nám. 15:14
2 Staničné nám. 15:16
3 Nad jazerom, Važecká 15:16
19 Košice, Moskovská 15:16
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:17
R1 Staničné nám. 15:19
72 Lingov 15:19
2 Sever, Havlíčkova 15:22
3 Staničné nám. 15:22
17 Luník VIII 15:22
R1 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 15:23
33 Staničné nám. 15:23
23 Staničné nám. 15:23
71 Lingov 15:25
6 Košice, Staničné námestie 15:26
6 Košice, Spoločenský pavilón 15:26
30 Juh, Ryba 15:26
16 Podhradová 15:26
2 Staničné nám. 15:28
3 Nad jazerom, Važecká 15:28
19 Košice, Moskovská 15:28
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:29
72 Lingov 15:31
25 Košice, Budapeštianska 15:32
30 Pri hati 15:33
2 Sever, Havlíčkova 15:34
3 Staničné nám. 15:34
71 Lingov 15:37
6 Košice, Staničné námestie 15:38
16 Staničné nám. 15:38
R1 Staničné nám. 15:39
2 Staničné nám. 15:40
3 Nad jazerom, Važecká 15:40
19 Košice, Moskovská 15:40
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:41
17 Luník VIII 15:42
72 Lingov 15:43
24 Staničné nám. 15:45
2 Sever, Havlíčkova 15:46
3 Staničné nám. 15:46
71 Lingov 15:49
6 Košice, Staničné námestie 15:50
16 Podhradová 15:50
2 Staničné nám. 15:52
3 Nad jazerom, Važecká 15:52
19 Košice, Moskovská 15:52
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:53
R1 Vstupný areál U. S. Steel 15:53
23 Staničné nám. 15:53
24 Spaľovňa 15:55
72 Lingov 15:55
2 Sever, Havlíčkova 15:58
3 Staničné nám. 15:58
71 Lingov 16:01
25 Košice, Budapeštianska 16:02
6 Košice, Staničné námestie 16:02
16 Staničné nám. 16:02
17 Luník VIII 16:02
2 Staničné nám. 16:04
3 Nad jazerom, Važecká 16:04
19 Košice, Moskovská 16:04
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:05
30 Juh, Ryba 16:06
72 Lingov 16:07
2 Sever, Havlíčkova 16:10
3 Staničné nám. 16:10
30 Pri hati 16:13
71 Lingov 16:13
6 Košice, Staničné námestie 16:14
R1 Staničné nám. 16:14
16 Podhradová 16:14
2 Staničné nám. 16:16
3 Nad jazerom, Važecká 16:16
19 Košice, Moskovská 16:16
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:17
72 Lingov 16:19
2 Sever, Havlíčkova 16:22
3 Staničné nám. 16:22
17 Luník VIII 16:22
R1 Vstupný areál U. S. Steel 16:23
33 Staničné nám. 16:23
23 Staničné nám. 16:25
71 Lingov 16:25
6 Košice, Staničné námestie 16:26
16 Staničné nám. 16:26
2 Staničné nám. 16:28
3 Nad jazerom, Važecká 16:28
19 Košice, Moskovská 16:28
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:29
72 Lingov 16:31
25 Košice, Budapeštianska 16:32
2 Sever, Havlíčkova 16:34
3 Staničné nám. 16:34
71 Lingov 16:37
6 Košice, Staničné námestie 16:38
16 Podhradová 16:38
R1 Košice, Staničné námestie 16:39
2 Staničné nám. 16:40
3 Nad jazerom, Važecká 16:40
19 Košice, Moskovská 16:40
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:41
17 Luník VIII 16:42
72 Lingov 16:43
2 Sever, Havlíčkova 16:46
3 Staničné nám. 16:46
30 Juh, Ryba 16:46
71 Lingov 16:49
6 Košice, Staničné námestie 16:50
16 Staničné nám. 16:50
2 Staničné nám. 16:52
3 Nad jazerom, Važecká 16:52
19 Košice, Moskovská 16:52
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:53
R1 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 16:53
30 Pri hati 16:53
23 Staničné nám. 16:53
72 Lingov 16:55
2 Sever, Havlíčkova 16:58
3 Staničné nám. 16:58
R1 Staničné nám. 16:59
71 Lingov 17:01
25 Košice, Budapeštianska 17:02
6 Košice, Staničné námestie 17:02
17 Luník VIII 17:02
2 Staničné nám. 17:04
3 Nad jazerom, Važecká 17:04
19 Košice, Moskovská 17:04
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 17:05
16 Podhradová 17:05
24 Staničné nám. 17:05
72 Lingov 17:07
R1 Vstupný areál U. S. Steel 17:08
2 Sever, Havlíčkova 17:10
3 Staničné nám. 17:10
33 Staničné nám. 17:13
71 Lingov 17:13
6 Košice, Staničné námestie 17:14
2 Staničné nám. 17:16
3 Nad jazerom, Važecká 17:16
19 Košice, Moskovská 17:16
72 Lingov 17:19
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 17:20
16 Staničné nám. 17:20
2 Sever, Havlíčkova 17:22
3 Staničné nám. 17:22
17 Luník VIII 17:22
23 Staničné nám. 17:23
71 Lingov 17:25
6 Košice, Staničné námestie 17:26
30 Juh, Ryba 17:26
2 Staničné nám. 17:28
3 Nad jazerom, Važecká 17:28
19 Košice, Moskovská 17:28
24 Spaľovňa 17:29
24 Spaľovňa 17:30
72 Lingov 17:31
25 Košice, Budapeštianska 17:32
30 Pri hati 17:33
2 Sever, Havlíčkova 17:34
3 Staničné nám. 17:34
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 17:35
16 Podhradová 17:35
6 Košice, Staničné námestie 17:38
71 Lingov 17:38
R1 Staničné nám. 17:39
2 Staničné nám. 17:40
3 Nad jazerom, Važecká 17:40
6 Košice, Spoločenský pavilón 17:40
19 Košice, Moskovská 17:40
17 Luník VIII 17:42
6 Košice, Spoločenský pavilón 17:45
2 Sever, Havlíčkova 17:46
3 Staničné nám. 17:46
72 Lingov 17:46
6 Košice, Staničné námestie 17:50
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 17:50
16 Staničné nám. 17:50
2 Staničné nám. 17:52
3 Nad jazerom, Važecká 17:52
19 Košice, Moskovská 17:52
23 Staničné nám. 17:53
71 Lingov 17:53
2 Sever, Havlíčkova 18:00
3 Staničné nám. 18:00
72 Lingov 18:01
6 Košice, Staničné námestie 18:02
17 Luník VIII 18:02
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 18:05
16 Podhradová 18:05
3 Nad jazerom, Važecká 18:07
19 Košice, Moskovská 18:07
R1 Vstupný areál U. S. Steel 18:08
71 Lingov 18:08
2 Staničné nám. 18:09
2 Sever, Havlíčkova 18:15
72 Lingov 18:16
3 Staničné nám. 18:17
6 Košice, Staničné námestie 18:17
16 Staničné nám. 18:20
17 Luník VIII 18:22
19 Košice, Moskovská 18:22
3 Nad jazerom, Važecká 18:23
71 Lingov 18:23
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 18:24
23 Staničné nám. 18:28
2 Staničné nám. 18:29
24 Staničné nám. 18:30
72 Lingov 18:31
25 Košice, Budapeštianska 18:32
6 Košice, Staničné námestie 18:32
3 Staničné nám. 18:34
2 Sever, Havlíčkova 18:35
16 Podhradová 18:35
19 Košice, Moskovská 18:37
71 Lingov 18:38
R1 Košice, Staničné námestie 18:39
3 Nad jazerom, Važecká 18:40
21 Staničné nám. 18:44
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 18:44
6 Košice, Spoločenský pavilón 18:46
72 Lingov 18:46
6 Košice, Staničné námestie 18:47
2 Staničné nám. 18:49
16 Staničné nám. 18:50
17 Luník VIII 18:52
19 Košice, Moskovská 18:52
71 Lingov 18:53
3 Staničné nám. 18:54
6 Košice, Spoločenský pavilón 18:54
2 Sever, Havlíčkova 18:55
R1 Staničné nám. 18:59
3 Nad jazerom, Važecká 19:00
6 Košice, Staničné námestie 19:01
72 Lingov 19:01
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 19:04
16 Podhradová 19:04
19 Košice, Moskovská 19:07
2 Staničné nám. 19:08
71 Lingov 19:08
3 Staničné nám. 19:12
2 Sever, Havlíčkova 19:14
72 Lingov 19:15
6 Košice, Staničné námestie 19:17
16 Staničné nám. 19:18
3 Nad jazerom, Važecká 19:20
71 Lingov 19:21
17 Luník VIII 19:22
23 Staničné nám. 19:22
R1 Vstupný areál U. S. Steel 19:23
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 19:24
19 Košice, Moskovská 19:25
25 Košice, Budapeštianska 19:27
2 Staničné nám. 19:28
72 Lingov 19:30
3 Staničné nám. 19:32
2 Sever, Havlíčkova 19:34
16 Podhradová 19:36
71 Lingov 19:36
6 Košice, Staničné námestie 19:37
R1 Staničné nám. 19:37
3 Nad jazerom, Važecká 19:40
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 19:44
19 Košice, Moskovská 19:45
72 Lingov 19:45
2 Staničné nám. 19:48
3 Staničné nám. 19:52
17 Luník VIII 19:52
2 Sever, Havlíčkova 19:54
71 Lingov 19:54
16 Podhradová 19:56
6 Košice, Staničné námestie 19:57
3 Nad jazerom, Važecká 20:00
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 20:04
72 Lingov 20:04
19 Košice, Moskovská 20:05
2 Staničné nám. 20:08
3 Staničné nám. 20:12
2 Sever, Havlíčkova 20:14
71 Lingov 20:14
16 Podhradová 20:16
6 Košice, Staničné námestie 20:17
3 Nad jazerom, Važecká 20:20
17 Luník VIII 20:22
23 Staničné nám. 20:22
R1 Vstupný areál U. S. Steel 20:23
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 20:24
72 Lingov 20:24
19 Košice, Moskovská 20:25
25 Košice, Budapeštianska 20:27
2 Staničné nám. 20:28
3 Staničné nám. 20:32
2 Sever, Havlíčkova 20:34
71 Lingov 20:34
16 Podhradová 20:36
6 Košice, Staničné námestie 20:37
R1 Staničné nám. 20:37
3 Nad jazerom, Važecká 20:40
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 20:44
72 Lingov 20:44
19 Košice, Moskovská 20:45
2 Staničné nám. 20:48
3 Staničné nám. 20:52
17 Luník VIII 20:52
R1 Vstupný areál U. S. Steel 20:53
2 Sever, Havlíčkova 20:54
71 Lingov 20:54
16 Podhradová 20:56
6 Košice, Staničné námestie 20:57
3 Nad jazerom, Važecká 21:00
19 Košice, Moskovská 21:04
72 Lingov 21:04
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 21:05
2 Staničné nám. 21:07
R1 Vstupný areál U. S. Steel 21:08
3 Staničné nám. 21:12
71 Lingov 21:13
2 Sever, Havlíčkova 21:14
6 Košice, Staničné námestie 21:16
3 Nad jazerom, Važecká 21:21
23 Staničné nám. 21:22
72 Lingov 21:23
19 Košice, Moskovská 21:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 21:25
2 Staničné nám. 21:26
25 Košice, Budapeštianska 21:27
2 Sever, Havlíčkova 21:33
3 Staničné nám. 21:33
71 Lingov 21:33
R1 Staničné nám. 21:35
6 Košice, Staničné námestie 21:36
3 Nad jazerom, Važecká 21:41
72 Lingov 21:41
6 Košice, Spoločenský pavilón 21:42
19 Košice, Moskovská 21:44
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 21:45
2 Staničné nám. 21:46
71 Lingov 21:49
2 Sever, Havlíčkova 21:53
3 Staničné nám. 21:53
6 Košice, Staničné námestie 21:56
72 Lingov 21:59
3 Nad jazerom, Važecká 22:01
19 Košice, Moskovská 22:04
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 22:05
2 Staničné nám. 22:06
71 Lingov 22:09
2 Sever, Havlíčkova 22:13
3 Staničné nám. 22:13
6 Košice, Staničné námestie 22:16
72 Lingov 22:19
3 Nad jazerom, Važecká 22:21
23 Staničné nám. 22:22
23 Staničné nám. 22:22
19 Košice, Moskovská 22:24
23 Staničné nám. 22:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 22:25
2 Staničné nám. 22:26
23 Staničné nám. 22:29
71 Lingov 22:29
21 Košice, Staničné námestie 22:33
2 Sever, Havlíčkova 22:33
3 Staničné nám. 22:33
R1 Staničné nám. 22:35
6 Košice, Staničné námestie 22:36
23 Staničné nám. 22:37
72 Lingov 22:39
3 Nad jazerom, Važecká 22:41
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 22:45
2 Staničné nám. 22:46
25 Košice, Budapeštianska 22:47
71 Lingov 22:49
19 Košice, Moskovská 22:52
2 Sever, Havlíčkova 22:53
3 Staničné nám. 22:53
R1 Staničné nám. 22:55
6 Košice, Staničné námestie 22:56
72 Lingov 22:59
3 Nad jazerom, Važecká 23:01
6 Košice, Amfiteáter 23:05
2 Staničné nám. 23:06
N3 Staničné nám. 23:52
N4 Staničné nám. 23:55
N1 Staničné nám. 23:56
N2 Staničné nám. 23:56
N7 Staničné nám. 23:56
N6 Staničné nám. 23:56