Všetky odchody zo zastávky Ružová, OC Galéria 13.5.2021

Linka Smer Odchod
N6 Košice, Starozagorská 0:06
N6 Staničné nám. 3:52
N6 Košice, Starozagorská 4:06
N6 Staničné nám. 4:27
71 Košice, Moskovská 4:30
71 Košice, Moskovská 4:40
72 Myslava, Grunt 4:50
71 Lingov 4:52
71 Košice, Moskovská 5:00
71 Lingov 5:02
72 Myslava, Grunt 5:10
72 Lingov 5:12
71 Košice, Moskovská 5:20
71 Lingov 5:22
72 Myslava, Grunt 5:30
72 Lingov 5:32
71 Košice, Moskovská 5:40
71 Lingov 5:42
72 Myslava, Grunt 5:50
72 Lingov 5:52
71 Košice, Moskovská 5:53
72 Myslava, Grunt 6:00
71 Lingov 6:02
71 Košice, Moskovská 6:08
72 Myslava, Grunt 6:10
72 Lingov 6:11
71 Lingov 6:16
71 Košice, Moskovská 6:22
72 Lingov 6:24
72 Myslava, Grunt 6:29
71 Lingov 6:31
71 Košice, Moskovská 6:36
72 Lingov 6:39
72 Myslava, Grunt 6:44
71 Lingov 6:45
71 Košice, Moskovská 6:51
72 Lingov 6:53
72 Myslava, Grunt 6:57
71 Lingov 6:59
71 Košice, Moskovská 7:03
72 Lingov 7:09
72 Myslava, Grunt 7:10
71 Košice, Moskovská 7:15
71 Lingov 7:16
72 Myslava, Grunt 7:20
72 Lingov 7:24
71 Košice, Moskovská 7:25
71 Lingov 7:30
72 Myslava, Grunt 7:30
71 Košice, Moskovská 7:35
72 Lingov 7:36
72 Myslava, Grunt 7:40
71 Lingov 7:42
71 Košice, Moskovská 7:45
72 Tesco, Džungľa 7:47
72 Myslava, Grunt 7:50
71 Lingov 7:52
71 Košice, Moskovská 7:55
72 Lingov 7:57
72 Myslava, Grunt 7:58
71 Lingov 8:02
71 Košice, Moskovská 8:05
72 Lingov 8:07
71 Lingov 8:12
72 Myslava, Grunt 8:13
72 Lingov 8:17
71 Košice, Moskovská 8:20
71 Lingov 8:22
72 Lingov 8:27
72 Myslava, Grunt 8:28
71 Lingov 8:32
71 Košice, Moskovská 8:35
72 Lingov 8:39
72 Myslava, Grunt 8:43
71 Lingov 8:46
71 Košice, Moskovská 8:50
72 Lingov 8:54
72 Myslava, Grunt 8:58
71 Lingov 9:01
71 Košice, Moskovská 9:05
72 Lingov 9:09
72 Myslava, Grunt 9:13
71 Lingov 9:16
71 Košice, Moskovská 9:20
72 Lingov 9:24
72 Myslava, Grunt 9:28
71 Lingov 9:31
71 Košice, Moskovská 9:35
72 Lingov 9:39
72 Myslava, Grunt 9:43
71 Lingov 9:46
71 Košice, Moskovská 9:50
72 Lingov 9:54
72 Myslava, Grunt 9:58
71 Lingov 10:01
71 Košice, Moskovská 10:05
72 Lingov 10:09
72 Myslava, Grunt 10:13
71 Lingov 10:16
71 Košice, Moskovská 10:20
72 Lingov 10:24
72 Myslava, Grunt 10:28
71 Lingov 10:31
71 Košice, Moskovská 10:35
72 Lingov 10:39
72 Myslava, Grunt 10:43
71 Lingov 10:46
71 Košice, Moskovská 10:50
72 Lingov 10:54
72 Myslava, Grunt 10:58
71 Lingov 11:01
71 Košice, Moskovská 11:05
72 Lingov 11:09
72 Myslava, Grunt 11:13
71 Lingov 11:16
71 Košice, Moskovská 11:20
72 Lingov 11:24
72 Myslava, Grunt 11:28
71 Lingov 11:31
71 Košice, Moskovská 11:35
72 Lingov 11:39
72 Myslava, Grunt 11:43
71 Lingov 11:46
71 Košice, Moskovská 11:50
72 Lingov 11:54
72 Myslava, Grunt 11:58
71 Lingov 12:01
71 Košice, Moskovská 12:05
72 Lingov 12:09
72 Myslava, Grunt 12:13
71 Lingov 12:16
71 Košice, Moskovská 12:20
72 Lingov 12:24
72 Myslava, Grunt 12:28
71 Lingov 12:31
71 Košice, Moskovská 12:35
72 Lingov 12:39
72 Myslava, Grunt 12:43
71 Lingov 12:46
71 Košice, Moskovská 12:50
72 Lingov 12:54
72 Myslava, Grunt 12:58
71 Lingov 13:01
71 Košice, Moskovská 13:04
72 Lingov 13:09
72 Myslava, Grunt 13:10
71 Košice, Moskovská 13:16
71 Lingov 13:16
72 Myslava, Grunt 13:22
72 Lingov 13:24
71 Košice, Moskovská 13:28
71 Lingov 13:30
72 Myslava, Grunt 13:34
72 Lingov 13:36
Linka Smer Odchod
71 Košice, Moskovská 13:40
71 Lingov 13:42
72 Myslava, Grunt 13:46
72 Lingov 13:48
71 Košice, Moskovská 13:52
71 Lingov 13:54
72 Myslava, Grunt 13:58
72 Lingov 14:00
71 Košice, Moskovská 14:04
71 Lingov 14:06
72 Myslava, Grunt 14:10
72 Lingov 14:12
71 Košice, Moskovská 14:16
71 Lingov 14:18
72 Myslava, Grunt 14:22
72 Lingov 14:24
71 Košice, Moskovská 14:28
71 Lingov 14:30
72 Myslava, Grunt 14:34
72 Lingov 14:36
71 Košice, Moskovská 14:40
71 Lingov 14:42
72 Myslava, Grunt 14:46
72 Lingov 14:48
71 Košice, Moskovská 14:52
71 Lingov 14:54
72 Myslava, Grunt 14:58
72 Lingov 15:00
71 Košice, Moskovská 15:04
71 Lingov 15:06
72 Myslava, Grunt 15:10
72 Lingov 15:12
71 Košice, Moskovská 15:16
71 Lingov 15:18
72 Myslava, Grunt 15:22
72 Lingov 15:24
71 Košice, Moskovská 15:28
71 Lingov 15:30
72 Myslava, Grunt 15:34
72 Lingov 15:36
71 Košice, Moskovská 15:40
71 Lingov 15:42
72 Myslava, Grunt 15:46
72 Lingov 15:48
71 Košice, Moskovská 15:52
71 Lingov 15:54
72 Myslava, Grunt 15:58
72 Lingov 16:00
71 Košice, Moskovská 16:04
71 Lingov 16:06
72 Myslava, Grunt 16:10
72 Lingov 16:12
71 Košice, Moskovská 16:16
71 Lingov 16:18
72 Myslava, Grunt 16:22
72 Lingov 16:24
71 Košice, Moskovská 16:28
71 Lingov 16:30
72 Myslava, Grunt 16:34
72 Lingov 16:36
71 Košice, Moskovská 16:40
71 Lingov 16:42
72 Myslava, Grunt 16:46
72 Lingov 16:48
71 Košice, Moskovská 16:52
71 Lingov 16:54
72 Myslava, Grunt 16:58
72 Lingov 17:00
71 Košice, Moskovská 17:05
71 Lingov 17:06
72 Lingov 17:12
72 Myslava, Grunt 17:13
71 Lingov 17:18
71 Košice, Moskovská 17:20
72 Lingov 17:24
72 Myslava, Grunt 17:28
71 Lingov 17:31
71 Košice, Moskovská 17:35
72 Lingov 17:39
72 Myslava, Grunt 17:43
71 Lingov 17:46
71 Košice, Moskovská 17:50
72 Lingov 17:54
72 Myslava, Grunt 17:58
71 Lingov 18:01
71 Košice, Moskovská 18:05
72 Lingov 18:09
72 Myslava, Grunt 18:13
71 Lingov 18:16
71 Košice, Moskovská 18:20
72 Lingov 18:24
72 Myslava, Grunt 18:28
71 Lingov 18:31
71 Košice, Moskovská 18:35
72 Lingov 18:39
72 Myslava, Grunt 18:43
71 Lingov 18:46
71 Košice, Moskovská 18:50
72 Lingov 18:54
72 Myslava, Grunt 18:58
71 Lingov 19:01
71 Košice, Moskovská 19:06
72 Lingov 19:08
71 Lingov 19:14
72 Myslava, Grunt 19:15
72 Lingov 19:23
71 Košice, Moskovská 19:24
71 Lingov 19:29
72 Myslava, Grunt 19:34
72 Lingov 19:38
71 Košice, Moskovská 19:44
71 Lingov 19:47
72 Myslava, Grunt 19:54
72 Lingov 19:57
71 Košice, Moskovská 20:04
71 Lingov 20:07
72 Myslava, Grunt 20:14
72 Lingov 20:17
71 Košice, Moskovská 20:24
71 Lingov 20:27
72 Myslava, Grunt 20:34
72 Lingov 20:37
71 Košice, Moskovská 20:44
71 Lingov 20:47
72 Myslava, Grunt 20:54
72 Lingov 20:57
71 Košice, Moskovská 21:04
71 Lingov 21:06
72 Myslava, Grunt 21:12
72 Lingov 21:16
71 Košice, Moskovská 21:20
71 Lingov 21:26
72 Myslava, Grunt 21:30
72 Lingov 21:34
71 Košice, Moskovská 21:40
71 Lingov 21:42
72 Myslava, Grunt 21:50
72 Lingov 21:52
71 Košice, Moskovská 22:00
71 Lingov 22:02
72 Myslava, Grunt 22:10
72 Lingov 22:12
71 Košice, Moskovská 22:20
71 Lingov 22:22
72 Myslava, Grunt 22:30
72 Lingov 22:32
71 Košice, Moskovská 22:40
71 Lingov 22:42
72 Myslava, Grunt 22:50
72 Lingov 22:52
71 Košice, Moskovská 23:00
72 Myslava, Grunt 23:10
N6 Košice, Starozagorská 23:16
N6 Staničné nám. 23:52