Všetky odchody zo zastávky Pri hati 14.5.2021

Linka Smer Odchod
N5 Lingov 0:11
N5 Staničné nám. 3:51
N5 Lingov 4:11
71 Košice, Moskovská 4:16
71 Košice, Moskovská 4:26
N5 Staničné nám. 4:31
72 Myslava, Grunt 4:36
27 Staničné nám. 4:46
71 Košice, Moskovská 4:46
22 Baňa Bankov 4:48
22 Džungľa 4:53
36 KVP, Moskovská 4:55
55 KVP, Moskovská 4:56
72 Myslava, Grunt 4:56
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 4:59
27 Staničné nám. 5:03
25 Košice, Budapeštianska 5:04
18 Nová nemocnica 5:06
71 Košice, Moskovská 5:06
71 Lingov 5:08
25 Poľov 5:09
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:12
36 KVP, Moskovská 5:15
30 Juh, Ryba 5:16
55 KVP, Moskovská 5:16
72 Myslava, Grunt 5:16
22 Baňa Bankov 5:18
71 Lingov 5:18
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:19
22 Džungľa 5:23
27 Staničné nám. 5:23
18 Nová nemocnica 5:26
71 Košice, Moskovská 5:26
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:28
72 Lingov 5:28
25 Košice, Budapeštianska 5:29
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:32
25 Košice, Budapeštianska 5:34
36 KVP, Moskovská 5:35
55 KVP, Moskovská 5:36
72 Myslava, Grunt 5:36
55 Lingov 5:37
71 Lingov 5:38
25 Poľov 5:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:39
71 Košice, Moskovská 5:39
27 Staničné nám. 5:43
30 Juh, Ryba 5:46
18 Nová nemocnica 5:46
72 Myslava, Grunt 5:46
22 Baňa Bankov 5:48
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:48
72 Lingov 5:48
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:52
22 Džungľa 5:53
71 Košice, Moskovská 5:53
36 KVP, Moskovská 5:55
72 Myslava, Grunt 5:55
55 KVP, Moskovská 5:56
55 Lingov 5:57
71 Lingov 5:58
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:59
27 Staničné nám. 6:03
25 Košice, Budapeštianska 6:05
71 Košice, Moskovská 6:05
18 Nová nemocnica 6:06
25 Poľov 6:09
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:09
72 Lingov 6:09
72 Myslava, Grunt 6:12
55 Lingov 6:13
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:13
36 KVP, Moskovská 6:14
30 Juh, Ryba 6:16
55 KVP, Moskovská 6:16
22 Baňa Bankov 6:19
71 Košice, Moskovská 6:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:20
71 Lingov 6:20
27 Staničné nám. 6:21
22 Džungľa 6:25
18 Nová nemocnica 6:26
72 Myslava, Grunt 6:27
36 KVP, Moskovská 6:29
55 Lingov 6:29
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:29
72 Lingov 6:29
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:30
55 KVP, Moskovská 6:34
71 Košice, Moskovská 6:34
71 Lingov 6:34
25 Košice, Budapeštianska 6:35
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:35
27 Staničné nám. 6:36
25 Poľov 6:39
72 Myslava, Grunt 6:40
36 KVP, Moskovská 6:41
72 Lingov 6:42
18 Nová nemocnica 6:43
55 Lingov 6:44
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:45
30 Juh, Ryba 6:46
71 Košice, Moskovská 6:46
22 Baňa Bankov 6:49
55 KVP, Moskovská 6:49
18 Nová nemocnica 6:49
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:49
27 Staničné nám. 6:49
71 Lingov 6:49
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:50
72 Myslava, Grunt 6:52
36 KVP, Moskovská 6:53
22 Džungľa 6:55
18 Nová nemocnica 6:55
71 Košice, Moskovská 6:57
72 Lingov 6:57
55 Lingov 6:58
27 Staničné nám. 6:59
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:00
55 KVP, Moskovská 7:01
18 Nová nemocnica 7:01
72 Myslava, Grunt 7:02
36 KVP, Moskovská 7:03
71 Lingov 7:03
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:04
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:06
18 Nová nemocnica 7:07
71 Košice, Moskovská 7:07
25 Košice, Budapeštianska 7:08
25 Poľov 7:09
27 Staničné nám. 7:09
55 Lingov 7:10
72 Lingov 7:11
72 Myslava, Grunt 7:12
36 KVP, Moskovská 7:13
55 KVP, Moskovská 7:13
18 Nová nemocnica 7:13
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:13
30 Juh, Ryba 7:16
71 Košice, Moskovská 7:17
71 Lingov 7:17
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:18
18 Nová nemocnica 7:19
22 Baňa Bankov 7:19
27 Staničné nám. 7:19
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:21
55 Lingov 7:22
72 Myslava, Grunt 7:22
36 KVP, Moskovská 7:23
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:23
55 KVP, Moskovská 7:25
18 Nová nemocnica 7:25
71 Košice, Moskovská 7:27
72 Lingov 7:27
22 Džungľa 7:28
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:29
27 Staničné nám. 7:29
18 Nová nemocnica 7:31
72 Myslava, Grunt 7:32
36 KVP, Moskovská 7:33
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:33
55 Lingov 7:34
71 Lingov 7:34
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:36
55 KVP, Moskovská 7:37
71 Košice, Moskovská 7:37
25 Košice, Budapeštianska 7:38
25 Poľov 7:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:39
27 Staničné nám. 7:40
72 Myslava, Grunt 7:40
72 Lingov 7:42
18 Nová nemocnica 7:43
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:43
36 KVP, Moskovská 7:45
55 Lingov 7:46
71 Košice, Moskovská 7:47
71 Lingov 7:48
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:49
55 KVP, Moskovská 7:49
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:51
27 Staničné nám. 7:51
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:53
72 Lingov 7:54
18 Nová nemocnica 7:55
72 Myslava, Grunt 7:55
30 Juh, Ryba 7:56
22 Džungľa 7:58
55 Lingov 7:58
36 KVP, Moskovská 7:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:59
71 Lingov 8:00
55 KVP, Moskovská 8:01
71 Košice, Moskovská 8:02
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:03
72 Tesco, Džungľa 8:05
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:06
27 Staničné nám. 8:06
18 Nová nemocnica 8:08
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:09
55 Lingov 8:10
71 Lingov 8:10
72 Myslava, Grunt 8:10
36 KVP, Moskovská 8:14
72 Lingov 8:15
55 KVP, Moskovská 8:16
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:16
71 Košice, Moskovská 8:17
22 Baňa Bankov 8:19
71 Lingov 8:20
25 Poľov 8:21
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:21
27 Staničné nám. 8:21
55 Lingov 8:22
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:24
72 Myslava, Grunt 8:25
72 Lingov 8:25
18 Nová nemocnica 8:26
36 KVP, Moskovská 8:29
71 Lingov 8:30
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:31
71 Košice, Moskovská 8:32
72 Lingov 8:35
55 KVP, Moskovská 8:36
18 Tesco Džungľa 8:36
27 Staničné nám. 8:36
25 Košice, Budapeštianska 8:37
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:39
55 Lingov 8:39
71 Lingov 8:40
72 Myslava, Grunt 8:40
36 KVP, Moskovská 8:44
72 Lingov 8:45
18 Nová nemocnica 8:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:46
71 Košice, Moskovská 8:47
71 Lingov 8:50
18 Tesco Džungľa 8:51
27 Staničné nám. 8:51
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:54
72 Myslava, Grunt 8:55
55 KVP, Moskovská 8:56
72 Lingov 8:57
22 Džungľa 8:58
36 KVP, Moskovská 8:59
55 Tesco, Džungľa 8:59
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:01
71 Košice, Moskovská 9:02
71 Lingov 9:04
18 Nová nemocnica 9:06
27 Staničné nám. 9:06
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:09
18 Tesco Džungľa 9:09
72 Myslava, Grunt 9:10
72 Lingov 9:12
36 KVP, Moskovská 9:14
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:16
71 Košice, Moskovská 9:17
22 Baňa Bankov 9:19
25 Poľov 9:19
55 Tesco, Džungľa 9:19
71 Lingov 9:19
27 Staničné nám. 9:21
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:24
72 Myslava, Grunt 9:25
18 Nová nemocnica 9:26
72 Lingov 9:27
36 KVP, Moskovská 9:29
18 Tesco Džungľa 9:29
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:31
71 Košice, Moskovská 9:32
71 Lingov 9:34
27 Staničné nám. 9:36
25 Košice, Budapeštianska 9:38
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:39
72 Myslava, Grunt 9:40
72 Lingov 9:42
36 KVP, Moskovská 9:44
18 Nová nemocnica 9:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:46
71 Košice, Moskovská 9:47
18 Tesco Džungľa 9:49
71 Lingov 9:49
27 Staničné nám. 9:51
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:54
72 Myslava, Grunt 9:55
72 Lingov 9:57
22 Džungľa 9:58
36 KVP, Moskovská 9:59
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:01
71 Košice, Moskovská 10:02
71 Lingov 10:04
18 Nová nemocnica 10:06
27 Staničné nám. 10:06
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:09
18 Tesco Džungľa 10:09
72 Myslava, Grunt 10:10
72 Lingov 10:12
36 KVP, Moskovská 10:14
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:16
71 Košice, Moskovská 10:17
22 Baňa Bankov 10:19
25 Poľov 10:19
71 Lingov 10:19
27 Staničné nám. 10:21
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:24
72 Myslava, Grunt 10:25
18 Nová nemocnica 10:26
72 Lingov 10:27
36 KVP, Moskovská 10:29
18 Tesco Džungľa 10:29
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:31
71 Košice, Moskovská 10:32
71 Lingov 10:34
27 Staničné nám. 10:36
25 Košice, Budapeštianska 10:38
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:39
72 Myslava, Grunt 10:40
72 Lingov 10:42
36 KVP, Moskovská 10:44
18 Nová nemocnica 10:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:46
71 Košice, Moskovská 10:47
18 Tesco Džungľa 10:49
71 Lingov 10:49
27 Staničné nám. 10:51
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:54
72 Myslava, Grunt 10:55
72 Lingov 10:57
22 Džungľa 10:58
36 KVP, Moskovská 10:59
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:01
71 Košice, Moskovská 11:02
71 Lingov 11:04
18 Nová nemocnica 11:06
27 Staničné nám. 11:06
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:09
18 Tesco Džungľa 11:09
72 Myslava, Grunt 11:10
72 Lingov 11:12
36 KVP, Moskovská 11:14
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:16
71 Košice, Moskovská 11:17
22 Baňa Bankov 11:19
25 Poľov 11:19
71 Lingov 11:19
27 Staničné nám. 11:21
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:24
72 Myslava, Grunt 11:25
18 Nová nemocnica 11:26
72 Lingov 11:27
36 KVP, Moskovská 11:29
18 Tesco Džungľa 11:29
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:31
71 Košice, Moskovská 11:32
71 Lingov 11:34
27 Staničné nám. 11:36
25 Košice, Budapeštianska 11:38
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:39
72 Myslava, Grunt 11:40
72 Lingov 11:42
36 KVP, Moskovská 11:44
18 Nová nemocnica 11:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:46
71 Košice, Moskovská 11:47
18 Tesco Džungľa 11:49
71 Lingov 11:49
27 Staničné nám. 11:51
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:54
72 Myslava, Grunt 11:55
72 Lingov 11:57
22 Džungľa 11:58
36 KVP, Moskovská 11:59
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:01
71 Košice, Moskovská 12:02
71 Lingov 12:04
18 Nová nemocnica 12:06
27 Staničné nám. 12:06
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:09
18 Tesco Džungľa 12:09
72 Myslava, Grunt 12:10
72 Lingov 12:12
36 KVP, Moskovská 12:14
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:16
71 Košice, Moskovská 12:17
22 Baňa Bankov 12:19
25 Poľov 12:19
71 Lingov 12:19
27 Staničné nám. 12:21
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:24
72 Myslava, Grunt 12:25
18 Nová nemocnica 12:26
72 Lingov 12:27
36 KVP, Moskovská 12:29
18 Tesco Džungľa 12:29
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:31
71 Košice, Moskovská 12:32
71 Lingov 12:34
27 Staničné nám. 12:36
25 Košice, Budapeštianska 12:38
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:39
72 Myslava, Grunt 12:40
72 Lingov 12:42
36 KVP, Moskovská 12:44
18 Nová nemocnica 12:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:46
71 Košice, Moskovská 12:46
18 Tesco Džungľa 12:49
71 Lingov 12:49
27 Staničné nám. 12:51
72 Myslava, Grunt 12:52
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:54
72 Lingov 12:57
22 Džungľa 12:58
71 Košice, Moskovská 12:58
36 KVP, Moskovská 12:59
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:01
71 Lingov 13:04
72 Myslava, Grunt 13:04
18 Nová nemocnica 13:06
27 Staničné nám. 13:06
25 Poľov 13:09
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:09
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:09
71 Košice, Moskovská 13:10
25 Košice, Budapeštianska 13:12
72 Lingov 13:12
36 KVP, Moskovská 13:14
55 KVP, Moskovská 13:16
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:16
72 Myslava, Grunt 13:16
22 Baňa Bankov 13:19
71 Lingov 13:19
27 Staničné nám. 13:21
55 Lingov 13:22
71 Košice, Moskovská 13:22
18 Nová nemocnica 13:23
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:24
72 Lingov 13:27
Linka Smer Odchod
72 Myslava, Grunt 13:28
36 KVP, Moskovská 13:29
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:29
55 KVP, Moskovská 13:31
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:31
71 Košice, Moskovská 13:34
71 Lingov 13:34
27 Staničné nám. 13:36
55 Lingov 13:37
18 Nová nemocnica 13:38
25 Poľov 13:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:39
72 Myslava, Grunt 13:40
25 Košice, Budapeštianska 13:42
72 Lingov 13:42
36 KVP, Moskovská 13:44
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:44
55 KVP, Moskovská 13:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:46
71 Košice, Moskovská 13:46
71 Lingov 13:48
22 Baňa Bankov 13:49
27 Staničné nám. 13:51
55 Lingov 13:52
72 Myslava, Grunt 13:52
18 Nová nemocnica 13:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:54
72 Lingov 13:54
30 Juh, Ryba 13:56
22 Džungľa 13:58
36 KVP, Moskovská 13:58
71 Košice, Moskovská 13:58
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:59
71 Lingov 14:00
55 KVP, Moskovská 14:01
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:01
27 Staničné nám. 14:04
72 Myslava, Grunt 14:04
72 Lingov 14:06
55 Lingov 14:07
18 Nová nemocnica 14:08
25 Poľov 14:09
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:09
36 KVP, Moskovská 14:10
71 Košice, Moskovská 14:10
25 Košice, Budapeštianska 14:12
71 Lingov 14:12
25 Nám. osloboditeľov 14:14
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:14
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:15
55 KVP, Moskovská 14:16
27 Staničné nám. 14:16
72 Myslava, Grunt 14:16
72 Lingov 14:18
22 Baňa Bankov 14:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:21
36 KVP, Moskovská 14:22
55 Lingov 14:22
71 Košice, Moskovská 14:22
18 Nová nemocnica 14:23
71 Lingov 14:24
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:27
22 Džungľa 14:28
27 Staničné nám. 14:28
72 Myslava, Grunt 14:28
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:29
72 Lingov 14:30
55 KVP, Moskovská 14:31
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:33
36 KVP, Moskovská 14:34
71 Košice, Moskovská 14:34
30 Juh, Ryba 14:36
71 Lingov 14:36
55 Lingov 14:37
18 Nová nemocnica 14:38
25 Poľov 14:39
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:39
27 Staničné nám. 14:40
72 Myslava, Grunt 14:40
25 Košice, Budapeštianska 14:42
72 Lingov 14:42
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:44
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:45
36 KVP, Moskovská 14:46
55 KVP, Moskovská 14:46
71 Košice, Moskovská 14:46
71 Lingov 14:48
22 Baňa Bankov 14:49
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:51
55 Lingov 14:52
27 Staničné nám. 14:52
72 Myslava, Grunt 14:52
18 Nová nemocnica 14:53
72 Lingov 14:54
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:57
22 Džungľa 14:58
36 KVP, Moskovská 14:58
71 Košice, Moskovská 14:58
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:59
71 Lingov 15:00
55 KVP, Moskovská 15:01
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:03
27 Staničné nám. 15:04
72 Myslava, Grunt 15:04
72 Lingov 15:06
55 Lingov 15:07
18 Nová nemocnica 15:08
25 Poľov 15:09
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:09
36 KVP, Moskovská 15:10
71 Košice, Moskovská 15:10
25 Košice, Budapeštianska 15:12
71 Lingov 15:12
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:14
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:15
30 Juh, Ryba 15:16
55 KVP, Moskovská 15:16
27 Staničné nám. 15:16
72 Myslava, Grunt 15:16
72 Lingov 15:18
22 Baňa Bankov 15:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:21
36 KVP, Moskovská 15:22
55 Lingov 15:22
71 Košice, Moskovská 15:22
18 Nová nemocnica 15:23
71 Lingov 15:24
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:27
22 Džungľa 15:28
27 Staničné nám. 15:28
72 Myslava, Grunt 15:28
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:29
72 Lingov 15:30
55 KVP, Moskovská 15:31
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:33
36 KVP, Moskovská 15:34
71 Košice, Moskovská 15:34
71 Lingov 15:36
55 Lingov 15:37
18 Nová nemocnica 15:38
25 Poľov 15:39
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:39
27 Staničné nám. 15:40
72 Myslava, Grunt 15:40
25 Košice, Budapeštianska 15:42
72 Lingov 15:42
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:44
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:45
36 KVP, Moskovská 15:46
55 KVP, Moskovská 15:46
71 Košice, Moskovská 15:46
71 Lingov 15:48
22 Baňa Bankov 15:49
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:51
55 Lingov 15:52
27 Staničné nám. 15:52
72 Myslava, Grunt 15:52
18 Nová nemocnica 15:53
72 Lingov 15:54
30 Juh, Ryba 15:56
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:57
22 Džungľa 15:58
36 KVP, Moskovská 15:58
71 Košice, Moskovská 15:58
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:59
71 Lingov 16:00
55 KVP, Moskovská 16:01
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:03
27 Staničné nám. 16:04
72 Myslava, Grunt 16:04
72 Lingov 16:06
55 Lingov 16:07
18 Nová nemocnica 16:08
25 Poľov 16:09
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:09
36 KVP, Moskovská 16:10
71 Košice, Moskovská 16:10
25 Košice, Budapeštianska 16:12
71 Lingov 16:12
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:14
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:15
55 KVP, Moskovská 16:16
27 Staničné nám. 16:16
72 Myslava, Grunt 16:16
72 Lingov 16:18
22 Baňa Bankov 16:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:21
36 KVP, Moskovská 16:22
55 Lingov 16:22
71 Košice, Moskovská 16:22
18 Nová nemocnica 16:23
71 Lingov 16:24
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:27
22 Džungľa 16:28
27 Staničné nám. 16:28
72 Myslava, Grunt 16:28
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:29
72 Lingov 16:30
55 KVP, Moskovská 16:31
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:33
36 KVP, Moskovská 16:34
71 Košice, Moskovská 16:34
30 Juh, Ryba 16:36
71 Lingov 16:36
55 Lingov 16:37
18 Nová nemocnica 16:38
25 Poľov 16:39
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:39
27 Staničné nám. 16:40
72 Myslava, Grunt 16:40
25 Košice, Budapeštianska 16:42
72 Lingov 16:42
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:44
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:45
36 KVP, Moskovská 16:46
55 KVP, Moskovská 16:46
71 Košice, Moskovská 16:47
71 Lingov 16:48
22 Baňa Bankov 16:49
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:51
55 Lingov 16:52
27 Staničné nám. 16:52
18 Nová nemocnica 16:53
72 Lingov 16:54
72 Myslava, Grunt 16:55
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:57
22 Džungľa 16:58
36 KVP, Moskovská 16:58
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:59
71 Lingov 17:00
55 KVP, Moskovská 17:01
71 Košice, Moskovská 17:02
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:03
27 Staničné nám. 17:04
72 Lingov 17:06
55 Lingov 17:07
18 Nová nemocnica 17:08
25 Poľov 17:09
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:09
36 KVP, Moskovská 17:10
72 Myslava, Grunt 17:10
25 Košice, Budapeštianska 17:12
71 Lingov 17:12
18 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:14
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:15
30 Juh, Ryba 17:16
55 KVP, Moskovská 17:16
27 Staničné nám. 17:16
71 Košice, Moskovská 17:17
72 Lingov 17:18
22 Baňa Bankov 17:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:21
36 KVP, Moskovská 17:22
55 Lingov 17:22
18 Nová nemocnica 17:23
71 Lingov 17:24
72 Myslava, Grunt 17:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:27
22 Džungľa 17:28
27 Staničné nám. 17:28
18 Tesco Džungľa 17:29
72 Lingov 17:30
55 KVP, Moskovská 17:31
71 Košice, Moskovská 17:32
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:33
36 KVP, Moskovská 17:34
71 Lingov 17:36
55 Lingov 17:37
18 Nová nemocnica 17:38
25 Poľov 17:39
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:39
27 Staničné nám. 17:40
72 Myslava, Grunt 17:40
25 Košice, Budapeštianska 17:42
72 Lingov 17:42
18 Tesco Džungľa 17:44
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:45
36 KVP, Moskovská 17:46
71 Košice, Moskovská 17:47
71 Lingov 17:49
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:51
27 Staničné nám. 17:52
18 Nová nemocnica 17:53
72 Myslava, Grunt 17:55
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:57
72 Lingov 17:57
22 Džungľa 17:58
36 KVP, Moskovská 17:59
55 Lingov 17:59
71 Košice, Moskovská 18:02
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:03
71 Lingov 18:04
27 Staničné nám. 18:06
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:09
72 Myslava, Grunt 18:10
72 Lingov 18:12
36 KVP, Moskovská 18:14
18 Tesco Džungľa 18:14
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:16
71 Košice, Moskovská 18:17
22 Baňa Bankov 18:19
71 Lingov 18:19
18 Nová nemocnica 18:21
27 Staničné nám. 18:21
25 Poľov 18:24
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:24
72 Myslava, Grunt 18:25
72 Lingov 18:27
36 KVP, Moskovská 18:29
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:31
71 Košice, Moskovská 18:32
71 Lingov 18:34
27 Staničné nám. 18:36
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:39
72 Myslava, Grunt 18:40
25 Košice, Budapeštianska 18:42
72 Lingov 18:42
36 KVP, Moskovská 18:44
18 Tesco Džungľa 18:44
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:46
71 Košice, Moskovská 18:48
71 Lingov 18:49
18 Nová nemocnica 18:51
27 Staničné nám. 18:51
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:54
72 Lingov 18:57
22 Džungľa 18:58
72 Myslava, Grunt 18:58
36 KVP, Moskovská 18:59
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:01
71 Lingov 19:04
27 Staničné nám. 19:06
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:07
71 Košice, Moskovská 19:07
72 Lingov 19:12
36 KVP, Moskovská 19:15
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:15
18 Tesco Džungľa 19:17
72 Myslava, Grunt 19:17
22 Baňa Bankov 19:19
71 Lingov 19:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:21
18 Nová nemocnica 19:21
27 Staničné nám. 19:23
25 Poľov 19:24
72 Lingov 19:26
71 Košice, Moskovská 19:27
71 Lingov 19:32
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:33
36 KVP, Moskovská 19:35
25 Košice, Budapeštianska 19:36
72 Myslava, Grunt 19:37
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:41
72 Lingov 19:41
27 Staničné nám. 19:43
18 Tesco Džungľa 19:44
71 Košice, Moskovská 19:47
71 Lingov 19:47
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:53
22 Džungľa 19:55
36 KVP, Moskovská 19:55
72 Lingov 19:56
72 Myslava, Grunt 19:57
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:01
27 Staničné nám. 20:03
71 Lingov 20:05
71 Košice, Moskovská 20:07
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:13
36 KVP, Moskovská 20:15
72 Lingov 20:15
72 Myslava, Grunt 20:17
22 Baňa Bankov 20:19
25 Poľov 20:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:21
27 Staničné nám. 20:23
71 Lingov 20:25
71 Košice, Moskovská 20:27
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:33
36 KVP, Moskovská 20:35
72 Lingov 20:35
25 Košice, Budapeštianska 20:36
72 Myslava, Grunt 20:37
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:41
27 Staničné nám. 20:43
71 Lingov 20:45
71 Košice, Moskovská 20:47
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:53
22 Džungľa 20:55
72 Lingov 20:55
36 KVP, Moskovská 20:57
72 Myslava, Grunt 20:57
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:01
71 Lingov 21:04
71 Košice, Moskovská 21:06
72 Lingov 21:13
72 Myslava, Grunt 21:16
36 KVP, Moskovská 21:17
25 Poľov 21:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:19
71 Lingov 21:22
71 Košice, Moskovská 21:26
22 Baňa Bankov 21:29
72 Lingov 21:32
25 Košice, Budapeštianska 21:35
72 Myslava, Grunt 21:36
36 KVP, Moskovská 21:37
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:39
71 Lingov 21:42
71 Košice, Moskovská 21:46
72 Lingov 21:50
72 Myslava, Grunt 21:56
36 KVP, Moskovská 21:57
71 Lingov 21:58
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:59
71 Košice, Moskovská 22:06
72 Lingov 22:08
72 Myslava, Grunt 22:16
36 KVP, Moskovská 22:17
22 Džungľa 22:18
71 Lingov 22:18
25 Poľov 22:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:19
71 Košice, Moskovská 22:26
72 Lingov 22:28
72 Myslava, Grunt 22:36
36 KVP, Moskovská 22:37
71 Lingov 22:38
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:39
71 Košice, Moskovská 22:46
72 Lingov 22:48
25 Košice, Budapeštianska 22:55
22 Baňa Bankov 22:56
72 Myslava, Grunt 22:56
36 KVP, Moskovská 22:57
71 Lingov 22:58
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:59
72 Lingov 23:08
N5 Lingov 23:21
N5 Staničné nám. 23:51