Všetky odchody zo zastávky Poliklinika Východ 15.4.2021

Linka Smer Odchod
N5 Lingov 0:16
N5 Staničné nám. 0:46
N5 Lingov 1:16
N5 Staničné nám. 2:16
N5 Lingov 2:46
N5 Staničné nám. 3:43
N5 Lingov 4:16
N5 Staničné nám. 4:26
71 Lingov 4:34
15 OC Cassovia 4:39
RA6 Vstupný areál U. S. Steel 4:41
17 Luník VIII 4:43
71 KVP, kláštor 4:44
72 Lingov 4:44
RA6 Vstupný areál U. S. Steel 4:47
RA6 Vstupný areál U. S. Steel 4:51
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 4:54
72 Myslava, Grunt 4:54
71 KVP, kláštor 5:04
72 Lingov 5:04
15 OC Cassovia 5:09
71 Lingov 5:11
17 Luník VIII 5:13
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 5:14
72 Myslava, Grunt 5:14
17 Lingov 5:15
54 KVP, kláštor 5:21
72 Lingov 5:21
71 KVP, kláštor 5:24
72 Lingov 5:24
15 OC Cassovia 5:29
55 KVP, Moskovská 5:29
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:31
71 Lingov 5:31
71 Lingov 5:31
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 5:34
72 Myslava, Grunt 5:34
17 Lingov 5:36
71 KVP, kláštor 5:41
72 Lingov 5:41
17 Luník VIII 5:43
54 KVP, kláštor 5:45
55 Lingov 5:48
15 OC Cassovia 5:49
72 Myslava, Grunt 5:49
71 Lingov 5:51
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 5:54
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:55
17 Lingov 5:56
71 KVP, kláštor 5:56
55 KVP, Moskovská 6:00
71 Lingov 6:01
72 Lingov 6:01
72 Myslava, Grunt 6:04
15 OC Cassovia 6:09
54 KVP, kláštor 6:09
72 Lingov 6:09
71 KVP, kláštor 6:11
71 Lingov 6:12
17 Luník VIII 6:13
RA6 Vstupný areál U. S. Steel 6:15
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 6:16
17 Lingov 6:17
72 Myslava, Grunt 6:19
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:21
55 KVP, Moskovská 6:25
72 Lingov 6:25
71 KVP, kláštor 6:26
15 OC Cassovia 6:27
55 Lingov 6:28
17 Luník VIII 6:33
54 KVP, kláštor 6:33
71 Lingov 6:33
72 Myslava, Grunt 6:34
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 6:36
15 OC Cassovia 6:39
17 Lingov 6:39
72 Lingov 6:40
71 KVP, kláštor 6:41
17 Luník VIII 6:48
71 Lingov 6:48
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:49
55 KVP, Moskovská 6:49
72 Myslava, Grunt 6:49
15 OC Cassovia 6:51
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 6:51
RA6 Dargovských hrdinov, Kalinovská 6:53
71 KVP, kláštor 6:55
72 Lingov 6:55
55 Lingov 6:56
54 KVP, kláštor 6:57
17 Lingov 6:59
72 Myslava, Grunt 7:01
RA6 Dargovských hrdinov, Kalinovská 7:03
15 OC Cassovia 7:03
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 7:03
17 Luník VIII 7:03
71 Lingov 7:03
71 KVP, kláštor 7:07
72 Lingov 7:11
55 KVP, Moskovská 7:13
72 Myslava, Grunt 7:13
RA6 Vstupný areál U. S. Steel 7:13
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:14
15 OC Cassovia 7:15
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 7:16
17 Luník VIII 7:18
71 KVP, kláštor 7:19
55 Lingov 7:20
71 Lingov 7:20
54 KVP, kláštor 7:21
17 Lingov 7:22
72 Myslava, Grunt 7:25
15 OC Cassovia 7:27
72 Lingov 7:27
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 7:29
71 KVP, kláštor 7:31
17 Luník VIII 7:33
71 Lingov 7:35
55 KVP, Moskovská 7:37
72 Myslava, Grunt 7:37
15 OC Cassovia 7:39
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:39
17 Lingov 7:40
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 7:41
72 Lingov 7:42
71 KVP, kláštor 7:43
55 Lingov 7:44
54 KVP, kláštor 7:45
72 Myslava, Grunt 7:49
71 Lingov 7:50
15 OC Cassovia 7:51
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 7:53
17 Luník VIII 7:53
17 Lingov 7:55
71 KVP, kláštor 7:55
72 Lingov 7:57
55 KVP, Moskovská 8:01
72 Myslava, Grunt 8:01
15 OC Cassovia 8:03
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:03
71 Lingov 8:03
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 8:05
71 KVP, kláštor 8:07
55 Lingov 8:08
54 Košice, DP mesta Košice 8:09
72 Lingov 8:09
17 Lingov 8:10
17 Luník VIII 8:13
72 Myslava, Grunt 8:14
15 OC Cassovia 8:15
71 Lingov 8:15
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 8:18
72 Lingov 8:21
71 KVP, kláštor 8:24
17 Lingov 8:25
55 KVP, Moskovská 8:25
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:27
71 Lingov 8:27
15 OC Cassovia 8:28
55 Lingov 8:32
17 Luník VIII 8:33
72 Lingov 8:33
72 Myslava, Grunt 8:34
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 8:38
71 Lingov 8:39
17 Lingov 8:43
71 KVP, kláštor 8:44
72 Lingov 8:45
15 OC Cassovia 8:48
17 Luník VIII 8:53
71 Lingov 8:53
72 Myslava, Grunt 8:54
55 Lingov 8:56
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 8:58
17 Lingov 9:03
71 KVP, kláštor 9:04
72 Lingov 9:04
15 OC Cassovia 9:08
17 Luník VIII 9:13
71 Lingov 9:13
72 Myslava, Grunt 9:14
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 9:18
17 Lingov 9:23
72 Lingov 9:23
71 KVP, kláštor 9:24
15 OC Cassovia 9:28
17 Luník VIII 9:33
71 Lingov 9:33
72 Myslava, Grunt 9:34
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 9:38
17 Lingov 9:43
72 Lingov 9:43
71 KVP, kláštor 9:44
15 OC Cassovia 9:48
17 Luník VIII 9:53
71 Lingov 9:53
72 Myslava, Grunt 9:54
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 9:58
17 Lingov 10:03
72 Lingov 10:03
71 KVP, kláštor 10:04
15 OC Cassovia 10:08
17 Luník VIII 10:13
71 Lingov 10:13
72 Myslava, Grunt 10:14
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 10:18
17 Lingov 10:23
72 Lingov 10:23
71 KVP, kláštor 10:24
15 OC Cassovia 10:28
17 Luník VIII 10:33
71 Lingov 10:33
72 Myslava, Grunt 10:34
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 10:38
17 Lingov 10:43
72 Lingov 10:43
71 KVP, kláštor 10:44
15 OC Cassovia 10:48
17 Luník VIII 10:53
71 Lingov 10:53
72 Myslava, Grunt 10:54
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 10:58
17 Lingov 11:03
72 Lingov 11:03
71 KVP, kláštor 11:04
15 OC Cassovia 11:08
17 Luník VIII 11:13
71 Lingov 11:13
72 Myslava, Grunt 11:14
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 11:18
17 Lingov 11:23
72 Lingov 11:23
71 KVP, kláštor 11:24
15 OC Cassovia 11:28
17 Luník VIII 11:33
71 Lingov 11:33
72 Myslava, Grunt 11:34
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 11:38
17 Lingov 11:43
72 Lingov 11:43
71 KVP, kláštor 11:44
15 OC Cassovia 11:48
17 Luník VIII 11:53
71 Lingov 11:53
72 Myslava, Grunt 11:54
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 11:58
17 Lingov 12:03
72 Lingov 12:03
71 KVP, kláštor 12:04
15 OC Cassovia 12:08
17 Luník VIII 12:13
71 Lingov 12:13
72 Myslava, Grunt 12:14
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 12:18
17 Lingov 12:23
72 Lingov 12:23
71 KVP, kláštor 12:24
15 OC Cassovia 12:28
17 Luník VIII 12:33
71 Lingov 12:33
72 Myslava, Grunt 12:34
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 12:38
17 Lingov 12:43
72 Lingov 12:43
71 KVP, kláštor 12:44
15 OC Cassovia 12:48
RA6 Vstupný areál U. S. Steel 12:48
17 Luník VIII 12:53
71 Lingov 12:53
72 Myslava, Grunt 12:54
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 12:58
17 Lingov 13:03
72 Lingov 13:03
RA6 Vstupný areál U. S. Steel 13:03
71 KVP, kláštor 13:04
15 OC Cassovia 13:08
17 Luník VIII 13:13
71 Lingov 13:13
72 Myslava, Grunt 13:14
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 13:18
17 Lingov 13:23
72 Lingov 13:23
71 KVP, kláštor 13:24
Linka Smer Odchod
15 OC Cassovia 13:28
17 Luník VIII 13:33
55 KVP, Moskovská 13:33
71 Lingov 13:33
72 Myslava, Grunt 13:33
55 Lingov 13:34
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 13:38
71 KVP, kláštor 13:41
72 Lingov 13:42
17 Lingov 13:43
15 OC Cassovia 13:45
72 Myslava, Grunt 13:48
71 Lingov 13:50
17 Luník VIII 13:53
71 KVP, kláštor 13:56
72 Lingov 13:57
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 13:58
15 OC Cassovia 14:00
17 Lingov 14:03
55 KVP, Moskovská 14:03
72 Myslava, Grunt 14:03
55 Lingov 14:04
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:05
71 Lingov 14:05
71 KVP, kláštor 14:11
72 Lingov 14:12
17 Luník VIII 14:13
15 OC Cassovia 14:15
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 14:18
72 Myslava, Grunt 14:18
71 Lingov 14:20
17 Lingov 14:23
71 KVP, kláštor 14:26
72 Lingov 14:27
15 OC Cassovia 14:30
54 KVP, kláštor 14:30
17 Luník VIII 14:33
55 KVP, Moskovská 14:33
72 Myslava, Grunt 14:33
55 Lingov 14:34
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:35
71 Lingov 14:35
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 14:36
71 KVP, kláštor 14:41
72 Lingov 14:42
17 Lingov 14:43
15 OC Cassovia 14:45
72 Myslava, Grunt 14:48
71 Lingov 14:50
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 14:51
17 Luník VIII 14:53
RA6 Dargovských hrdinov, Kalinovská 14:53
71 KVP, kláštor 14:56
72 Lingov 14:57
RA6 Dargovských hrdinov, Kalinovská 14:58
15 OC Cassovia 15:00
54 KVP, kláštor 15:00
17 Lingov 15:03
55 KVP, Moskovská 15:03
72 Myslava, Grunt 15:03
RA6 Dargovských hrdinov, Kalinovská 15:03
55 Lingov 15:04
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:05
71 Lingov 15:05
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 15:06
71 KVP, kláštor 15:11
72 Lingov 15:12
17 Luník VIII 15:13
15 OC Cassovia 15:15
72 Myslava, Grunt 15:18
71 Lingov 15:20
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 15:21
17 Lingov 15:23
RA6 Dargovských hrdinov, Kalinovská 15:23
71 KVP, kláštor 15:26
72 Lingov 15:27
15 OC Cassovia 15:30
54 KVP, kláštor 15:30
17 Luník VIII 15:33
55 KVP, Moskovská 15:33
72 Myslava, Grunt 15:33
55 Lingov 15:34
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:35
71 Lingov 15:35
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 15:36
71 KVP, kláštor 15:41
72 Lingov 15:42
17 Lingov 15:43
15 OC Cassovia 15:45
72 Myslava, Grunt 15:48
71 Lingov 15:50
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 15:51
17 Luník VIII 15:53
71 KVP, kláštor 15:56
72 Lingov 15:57
15 OC Cassovia 16:00
54 KVP, kláštor 16:00
17 Lingov 16:03
55 KVP, Moskovská 16:03
72 Myslava, Grunt 16:03
55 Lingov 16:04
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:05
71 Lingov 16:05
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 16:06
71 KVP, kláštor 16:11
72 Lingov 16:12
17 Luník VIII 16:13
15 OC Cassovia 16:15
72 Myslava, Grunt 16:18
RA6 Dargovských hrdinov, Kalinovská 16:18
71 Lingov 16:20
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 16:21
17 Lingov 16:23
71 KVP, kláštor 16:26
72 Lingov 16:27
15 OC Cassovia 16:30
54 KVP, kláštor 16:30
17 Luník VIII 16:33
55 KVP, Moskovská 16:33
72 Myslava, Grunt 16:33
55 Lingov 16:34
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:35
71 Lingov 16:35
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 16:36
71 KVP, kláštor 16:41
72 Lingov 16:42
17 Lingov 16:43
15 OC Cassovia 16:45
72 Myslava, Grunt 16:48
RA6 Vstupný areál U. S. Steel 16:48
71 Lingov 16:50
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 16:51
17 Luník VIII 16:53
71 KVP, kláštor 16:56
72 Lingov 16:57
15 OC Cassovia 17:00
54 KVP, kláštor 17:00
17 Lingov 17:03
55 KVP, Moskovská 17:03
72 Myslava, Grunt 17:03
55 Lingov 17:04
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:05
71 Lingov 17:05
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 17:06
71 KVP, kláštor 17:11
72 Lingov 17:12
17 Luník VIII 17:13
15 OC Cassovia 17:15
72 Myslava, Grunt 17:18
71 Lingov 17:20
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 17:21
17 Lingov 17:23
71 KVP, kláštor 17:26
72 Lingov 17:27
15 OC Cassovia 17:30
54 KVP, kláštor 17:30
17 Luník VIII 17:33
55 KVP, Moskovská 17:33
55 Lingov 17:34
72 Myslava, Grunt 17:34
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:35
71 Lingov 17:35
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 17:36
17 Lingov 17:43
72 Lingov 17:43
71 KVP, kláštor 17:44
15 OC Cassovia 17:48
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 17:51
17 Luník VIII 17:53
71 Lingov 17:53
72 Myslava, Grunt 17:54
72 Lingov 18:03
17 Lingov 18:04
55 Lingov 18:04
71 KVP, kláštor 18:04
54 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:05
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 18:06
15 OC Cassovia 18:08
17 Luník VIII 18:13
71 Lingov 18:13
72 Myslava, Grunt 18:14
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 18:21
72 Lingov 18:23
71 KVP, kláštor 18:24
15 OC Cassovia 18:28
71 Lingov 18:33
17 Lingov 18:34
72 Myslava, Grunt 18:34
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 18:38
17 Luník VIII 18:43
72 Lingov 18:43
71 KVP, kláštor 18:44
15 OC Cassovia 18:48
71 Lingov 18:53
72 Myslava, Grunt 18:54
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 18:58
72 Lingov 19:03
RA6 Dargovských hrdinov, Kalinovská 19:03
17 Lingov 19:04
71 KVP, kláštor 19:04
15 OC Cassovia 19:09
71 Lingov 19:12
17 Luník VIII 19:13
72 Myslava, Grunt 19:14
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 19:17
72 Lingov 19:21
71 KVP, kláštor 19:24
15 OC Cassovia 19:29
17 Lingov 19:30
71 Lingov 19:32
72 Myslava, Grunt 19:34
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 19:36
72 Lingov 19:42
17 Luník VIII 19:43
71 KVP, kláštor 19:44
15 OC Cassovia 19:49
71 Lingov 19:52
72 Myslava, Grunt 19:54
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 19:56
17 Lingov 20:00
72 Lingov 20:02
71 KVP, kláštor 20:04
15 OC Cassovia 20:09
71 Lingov 20:12
17 Luník VIII 20:13
72 Myslava, Grunt 20:14
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 20:16
72 Lingov 20:22
71 KVP, kláštor 20:24
15 OC Cassovia 20:29
17 Lingov 20:30
71 Lingov 20:32
72 Myslava, Grunt 20:34
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 20:36
72 Lingov 20:42
17 Luník VIII 20:43
71 KVP, kláštor 20:44
72 Lingov 20:44
RA6 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 20:48
15 OC Cassovia 20:49
71 Lingov 20:52
72 Myslava, Grunt 20:54
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 20:56
17 Lingov 21:00
72 Lingov 21:02
RA6 Vstupný areál U. S. Steel 21:03
71 KVP, kláštor 21:04
15 OC Cassovia 21:09
71 Lingov 21:11
72 Myslava, Grunt 21:14
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 21:17
72 Lingov 21:21
71 KVP, kláštor 21:24
15 OC Cassovia 21:29
71 Lingov 21:31
72 Myslava, Grunt 21:34
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 21:37
72 Lingov 21:41
71 KVP, kláštor 21:44
15 OC Cassovia 21:49
71 Lingov 21:51
72 Myslava, Grunt 21:54
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 21:57
72 Lingov 22:01
71 KVP, kláštor 22:04
15 OC Cassovia 22:09
71 Lingov 22:11
72 Myslava, Grunt 22:14
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 22:17
72 Lingov 22:21
71 KVP, kláštor 22:24
71 Lingov 22:31
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 22:37
72 Lingov 22:41
15 OC Cassovia 22:42
71 KVP, kláštor 22:44
71 Lingov 22:51
RA6 Dargovských hrdinov, Kalinovská 22:53
72 Lingov 23:01
RA6 Košice, Kalinovská 23:03
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 23:07
71 Lingov 23:11
N5 Lingov 23:26
N5 Staničné nám. 23:46