Všetky odchody zo zastávky Poliklinika KVP 14.5.2021

Linka Smer Odchod
N6 Košice, Starozagorská 0:11
N6 Staničné nám. 3:47
N6 Košice, Starozagorská 4:11
N6 Staničné nám. 4:22
71 Košice, Moskovská 4:36
19 Nad jazerom, Napájadlá 4:41
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 4:42
34 Košice, Starozagorská 4:46
71 Košice, Moskovská 4:46
54 Košice, Starozagorská 4:55
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:02
34 Košice, Starozagorská 5:06
71 Košice, Moskovská 5:06
55 KVP, Moskovská 5:08
36 KVP, Moskovská 5:10
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:12
19 Košice, Moskovská 5:12
54 Košice, Starozagorská 5:15
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:22
55 Lingov 5:23
34 Košice, Starozagorská 5:26
71 Košice, Moskovská 5:26
55 KVP, Moskovská 5:28
36 KVP, Moskovská 5:30
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:32
54 Košice, Starozagorská 5:35
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:42
19 Košice, Moskovská 5:42
55 Lingov 5:43
34 Košice, Starozagorská 5:46
71 Košice, Moskovská 5:46
55 KVP, Moskovská 5:48
36 KVP, Moskovská 5:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:52
54 Košice, Starozagorská 5:55
55 Lingov 5:58
71 Košice, Moskovská 5:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:01
19 Košice, Moskovská 6:02
34 Košice, Starozagorská 6:06
55 KVP, Moskovská 6:08
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:08
36 KVP, Moskovská 6:10
55 Lingov 6:13
71 Košice, Moskovská 6:14
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:16
54 Košice, Starozagorská 6:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:23
19 Košice, Moskovská 6:25
34 Košice, Starozagorská 6:27
55 Lingov 6:28
71 Košice, Moskovská 6:28
55 KVP, Moskovská 6:30
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:31
36 KVP, Moskovská 6:32
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:38
54 Košice, Starozagorská 6:38
RA4 KVP, Starozagorská 6:41
19 Košice, Moskovská 6:41
55 Lingov 6:42
71 Košice, Moskovská 6:42
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:44
36 KVP, Moskovská 6:47
34 Košice, Starozagorská 6:47
55 KVP, Moskovská 6:48
RA4 KVP, Starozagorská 6:51
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:51
55 Lingov 6:54
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:55
19 Košice, Moskovská 6:56
71 Košice, Moskovská 6:57
54 Košice, Starozagorská 6:58
36 KVP, Moskovská 6:59
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:01
55 KVP, Moskovská 7:03
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:06
55 Lingov 7:06
34 Košice, Starozagorská 7:09
71 Košice, Moskovská 7:09
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:11
19 Košice, Moskovská 7:11
36 KVP, Moskovská 7:13
55 KVP, Moskovská 7:15
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:16
55 Lingov 7:18
54 Košice, Starozagorská 7:19
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:21
71 Košice, Moskovská 7:21
36 KVP, Moskovská 7:24
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:26
55 KVP, Moskovská 7:27
19 Košice, Moskovská 7:28
55 Lingov 7:30
34 Košice, Starozagorská 7:30
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:31
71 Košice, Moskovská 7:31
36 KVP, Moskovská 7:34
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:36
55 KVP, Moskovská 7:39
19 Košice, Moskovská 7:39
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:41
54 Košice, Starozagorská 7:41
71 Košice, Moskovská 7:41
55 Lingov 7:42
36 KVP, Moskovská 7:44
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:46
19 Košice, Moskovská 7:49
34 Košice, Starozagorská 7:50
55 KVP, Moskovská 7:51
71 Košice, Moskovská 7:51
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:52
36 KVP, Moskovská 7:54
55 Lingov 7:54
19 Košice, Moskovská 7:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:01
54 Košice, Starozagorská 8:01
71 Košice, Moskovská 8:01
55 KVP, Moskovská 8:03
36 KVP, Moskovská 8:06
55 Lingov 8:06
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:07
19 Košice, Moskovská 8:09
34 Košice, Starozagorská 8:10
71 Košice, Moskovská 8:11
55 KVP, Moskovská 8:15
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:16
19 Košice, Moskovská 8:19
36 KVP, Moskovská 8:20
54 Košice, Starozagorská 8:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:22
55 Lingov 8:23
71 Košice, Moskovská 8:26
19 Košice, Moskovská 8:29
55 KVP, Moskovská 8:30
34 Košice, Starozagorská 8:30
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:31
36 KVP, Moskovská 8:35
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:37
54 Košice, Starozagorská 8:40
71 Košice, Moskovská 8:41
55 Tesco, Džungľa 8:43
19 Košice, Moskovská 8:44
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:46
36 KVP, Moskovská 8:50
55 KVP, Moskovská 8:50
34 Košice, Starozagorská 8:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:52
71 Košice, Moskovská 8:56
19 Košice, Moskovská 8:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:01
55 Tesco, Džungľa 9:03
36 KVP, Moskovská 9:05
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:07
55 KVP, Moskovská 9:10
34 Košice, Starozagorská 9:10
71 Košice, Moskovská 9:11
19 Košice, Moskovská 9:14
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:16
36 KVP, Moskovská 9:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:22
34 Košice, Starozagorská 9:25
71 Košice, Moskovská 9:26
19 Košice, Moskovská 9:29
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:31
36 KVP, Moskovská 9:35
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:37
34 Košice, Starozagorská 9:40
71 Košice, Moskovská 9:41
19 Košice, Moskovská 9:44
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:46
36 KVP, Moskovská 9:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:52
34 Košice, Starozagorská 9:55
71 Košice, Moskovská 9:56
19 Košice, Moskovská 9:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:01
36 KVP, Moskovská 10:05
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:07
34 Košice, Starozagorská 10:10
71 Košice, Moskovská 10:11
19 Košice, Moskovská 10:14
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:16
36 KVP, Moskovská 10:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:22
34 Košice, Starozagorská 10:25
71 Košice, Moskovská 10:26
19 Košice, Moskovská 10:29
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:31
36 KVP, Moskovská 10:35
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:37
34 Košice, Starozagorská 10:40
71 Košice, Moskovská 10:41
19 Košice, Moskovská 10:44
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:46
36 KVP, Moskovská 10:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:52
34 Košice, Starozagorská 10:55
71 Košice, Moskovská 10:56
19 Košice, Moskovská 10:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:01
36 KVP, Moskovská 11:05
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:07
34 Košice, Starozagorská 11:10
71 Košice, Moskovská 11:11
19 Košice, Moskovská 11:14
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:16
36 KVP, Moskovská 11:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:22
34 Košice, Starozagorská 11:25
71 Košice, Moskovská 11:26
19 Košice, Moskovská 11:29
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:31
36 KVP, Moskovská 11:35
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:37
34 Košice, Starozagorská 11:40
71 Košice, Moskovská 11:41
19 Košice, Moskovská 11:44
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:46
36 KVP, Moskovská 11:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:52
34 Košice, Starozagorská 11:55
71 Košice, Moskovská 11:56
19 Košice, Moskovská 11:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:01
36 KVP, Moskovská 12:05
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:07
34 Košice, Starozagorská 12:10
71 Košice, Moskovská 12:11
19 Košice, Moskovská 12:14
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:16
36 KVP, Moskovská 12:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:22
34 Košice, Starozagorská 12:25
71 Košice, Moskovská 12:26
19 Košice, Moskovská 12:29
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:31
36 KVP, Moskovská 12:35
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:37
34 Košice, Starozagorská 12:40
71 Košice, Moskovská 12:41
19 Košice, Moskovská 12:44
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:46
36 KVP, Moskovská 12:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:52
34 Košice, Starozagorská 12:55
71 Košice, Moskovská 12:56
19 Košice, Moskovská 12:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:01
36 KVP, Moskovská 13:05
55 Lingov 13:06
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:07
34 Košice, Starozagorská 13:10
71 Košice, Moskovská 13:10
19 Košice, Moskovská 13:14
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:16
36 KVP, Moskovská 13:20
55 Lingov 13:21
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:22
71 Košice, Moskovská 13:22
34 Košice, Starozagorská 13:25
19 Košice, Moskovská 13:29
55 KVP, Moskovská 13:30
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:31
71 Košice, Moskovská 13:34
36 KVP, Moskovská 13:35
55 Lingov 13:36
54 Košice, Starozagorská 13:36
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:37
19 Košice, Moskovská 13:44
55 KVP, Moskovská 13:45
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:46
Linka Smer Odchod
71 Košice, Moskovská 13:46
34 Košice, Starozagorská 13:49
36 KVP, Moskovská 13:50
55 Lingov 13:51
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:51
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:58
71 Košice, Moskovská 13:58
19 Košice, Moskovská 13:59
55 KVP, Moskovská 14:00
54 Košice, Starozagorská 14:00
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:03
36 KVP, Moskovská 14:05
55 Lingov 14:06
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:10
71 Košice, Moskovská 14:10
19 Košice, Moskovská 14:11
34 Košice, Starozagorská 14:13
55 KVP, Moskovská 14:15
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:15
36 KVP, Moskovská 14:19
55 Lingov 14:21
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:22
71 Košice, Moskovská 14:22
19 Košice, Moskovská 14:23
54 Košice, Starozagorská 14:24
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:27
55 KVP, Moskovská 14:30
36 KVP, Moskovská 14:31
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:34
71 Košice, Moskovská 14:34
55 Lingov 14:36
RA4 KVP, Starozagorská 14:36
34 Košice, Starozagorská 14:37
19 Košice, Moskovská 14:38
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:39
RA4 KVP, Starozagorská 14:41
36 KVP, Moskovská 14:43
55 KVP, Moskovská 14:45
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:46
71 Košice, Moskovská 14:46
RA4 KVP, Starozagorská 14:46
54 Košice, Starozagorská 14:48
19 Košice, Moskovská 14:50
55 Lingov 14:51
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:51
RA4 KVP, Starozagorská 14:51
36 KVP, Moskovská 14:55
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:58
71 Košice, Moskovská 14:58
55 KVP, Moskovská 15:00
34 Košice, Starozagorská 15:01
19 Košice, Moskovská 15:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:03
55 Lingov 15:06
36 KVP, Moskovská 15:07
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:10
71 Košice, Moskovská 15:10
RA4 KVP, Starozagorská 15:11
54 Košice, Starozagorská 15:12
19 Košice, Moskovská 15:14
55 KVP, Moskovská 15:15
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:15
36 KVP, Moskovská 15:19
55 Lingov 15:21
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:22
71 Košice, Moskovská 15:22
34 Košice, Starozagorská 15:25
19 Košice, Moskovská 15:26
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:27
55 KVP, Moskovská 15:30
36 KVP, Moskovská 15:31
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:34
71 Košice, Moskovská 15:34
55 Lingov 15:36
54 Košice, Starozagorská 15:36
19 Košice, Moskovská 15:38
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:39
36 KVP, Moskovská 15:43
55 KVP, Moskovská 15:45
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:46
71 Košice, Moskovská 15:46
34 Košice, Starozagorská 15:49
19 Košice, Moskovská 15:50
55 Lingov 15:51
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:51
36 KVP, Moskovská 15:55
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:58
71 Košice, Moskovská 15:58
55 KVP, Moskovská 16:00
54 Košice, Starozagorská 16:00
19 Košice, Moskovská 16:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:03
55 Lingov 16:06
RA4 KVP, Starozagorská 16:06
36 KVP, Moskovská 16:07
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:10
71 Košice, Moskovská 16:10
34 Košice, Starozagorská 16:13
19 Košice, Moskovská 16:14
55 KVP, Moskovská 16:15
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:15
36 KVP, Moskovská 16:19
55 Lingov 16:21
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:22
71 Košice, Moskovská 16:22
54 Košice, Starozagorská 16:24
19 Košice, Moskovská 16:26
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:27
55 KVP, Moskovská 16:30
36 KVP, Moskovská 16:31
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:34
71 Košice, Moskovská 16:34
55 Lingov 16:36
34 Košice, Starozagorská 16:37
19 Košice, Moskovská 16:38
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:39
36 KVP, Moskovská 16:43
55 KVP, Moskovská 16:45
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:46
71 Košice, Moskovská 16:46
54 Košice, Starozagorská 16:48
19 Košice, Moskovská 16:50
55 Lingov 16:51
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:51
36 KVP, Moskovská 16:55
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:58
71 Košice, Moskovská 16:58
55 KVP, Moskovská 17:00
34 Košice, Starozagorská 17:01
19 Košice, Moskovská 17:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:03
55 Lingov 17:06
36 KVP, Moskovská 17:07
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:10
71 Košice, Moskovská 17:11
54 Košice, Starozagorská 17:12
19 Košice, Moskovská 17:14
55 KVP, Moskovská 17:15
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:15
36 KVP, Moskovská 17:19
55 Lingov 17:21
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:22
34 Košice, Starozagorská 17:25
19 Košice, Moskovská 17:26
71 Košice, Moskovská 17:26
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:27
55 KVP, Moskovská 17:30
36 KVP, Moskovská 17:31
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:34
54 Košice, Starozagorská 17:36
19 Košice, Moskovská 17:38
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:39
71 Košice, Moskovská 17:41
36 KVP, Moskovská 17:43
55 Lingov 17:43
55 KVP, Moskovská 17:45
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:46
34 Košice, Starozagorská 17:49
19 Košice, Moskovská 17:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:52
36 KVP, Moskovská 17:55
71 Košice, Moskovská 17:56
54 Košice, Starozagorská 18:00
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:01
19 Košice, Moskovská 18:02
36 KVP, Moskovská 18:07
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:07
71 Košice, Moskovská 18:11
34 Košice, Starozagorská 18:12
19 Košice, Moskovská 18:14
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:16
36 KVP, Moskovská 18:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:22
34 Košice, Starozagorská 18:24
71 Košice, Moskovská 18:26
19 Košice, Moskovská 18:29
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:31
36 KVP, Moskovská 18:35
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:37
34 Košice, Starozagorská 18:39
71 Košice, Moskovská 18:41
19 Košice, Moskovská 18:44
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:46
36 KVP, Moskovská 18:50
RA4 KVP, Starozagorská 18:51
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:52
34 Košice, Starozagorská 18:53
71 Košice, Moskovská 18:56
19 Košice, Moskovská 18:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:02
36 KVP, Moskovská 19:05
34 Košice, Starozagorská 19:09
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:12
71 Košice, Moskovská 19:12
19 Košice, Moskovská 19:13
36 KVP, Moskovská 19:17
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:22
19 Košice, Moskovská 19:27
34 Košice, Starozagorská 19:29
71 Košice, Moskovská 19:30
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:32
36 KVP, Moskovská 19:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:42
19 Košice, Moskovská 19:45
34 Košice, Starozagorská 19:49
71 Košice, Moskovská 19:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:52
36 KVP, Moskovská 19:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:02
19 Košice, Moskovská 20:05
34 Košice, Starozagorská 20:09
71 Košice, Moskovská 20:10
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:12
36 KVP, Moskovská 20:13
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:22
19 Košice, Moskovská 20:25
34 Košice, Starozagorská 20:29
71 Košice, Moskovská 20:30
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:32
36 KVP, Moskovská 20:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:42
19 Košice, Moskovská 20:45
34 Košice, Starozagorská 20:49
71 Košice, Moskovská 20:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:52
36 KVP, Moskovská 20:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:02
19 Košice, Moskovská 21:05
34 Košice, Starozagorská 21:09
71 Košice, Moskovská 21:10
19 Nad jazerom, Napájadlá 21:12
36 KVP, Moskovská 21:14
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:22
19 Košice, Moskovská 21:22
71 Košice, Moskovská 21:26
34 Košice, Starozagorská 21:28
36 KVP, Moskovská 21:32
19 Nad jazerom, Napájadlá 21:32
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:42
19 Košice, Moskovská 21:42
71 Košice, Moskovská 21:46
34 Košice, Starozagorská 21:48
36 KVP, Moskovská 21:52
19 Nad jazerom, Napájadlá 21:52
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:02
19 Košice, Moskovská 22:02
71 Košice, Moskovská 22:06
34 Košice, Starozagorská 22:08
36 KVP, Moskovská 22:12
19 Nad jazerom, Napájadlá 22:12
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:22
19 Košice, Moskovská 22:22
71 Košice, Moskovská 22:26
34 Košice, Starozagorská 22:28
36 KVP, Moskovská 22:32
19 Nad jazerom, Napájadlá 22:32
RA4 KVP, Starozagorská 22:41
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:42
19 Košice, Moskovská 22:42
71 Košice, Moskovská 22:46
34 Košice, Starozagorská 22:48
19 Košice, Staničné námestie 22:50
RA4 Košice, Starozagorská 22:51
36 KVP, Moskovská 22:52
71 Košice, Moskovská 23:06
19 Košice, Moskovská 23:10
36 KVP, Moskovská 23:12
34 Košice, Starozagorská 23:18
N6 Košice, Starozagorská 23:21
N6 Staničné nám. 23:47