Všetky odchody zo zastávky Moskovská 14.5.2021

Linka Smer Odchod
19 Nad jazerom, Napájadlá 4:40
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 4:41
71 Lingov 4:46
RA3 Vstupný areál U. S. Steel 4:49
RA3 Vstupný areál U. S. Steel 4:55
71 Lingov 4:56
72 Myslava, Grunt 4:57
RA3 Vstupný areál U. S. Steel 4:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:01
72 Lingov 5:06
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:11
71 Lingov 5:16
72 Myslava, Grunt 5:17
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:21
55 Lingov 5:22
72 Lingov 5:26
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:31
71 Lingov 5:36
72 Myslava, Grunt 5:37
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:41
55 Lingov 5:42
72 Lingov 5:46
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:51
71 Lingov 5:56
55 Lingov 5:57
72 Myslava, Grunt 5:57
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:00
72 Lingov 6:04
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:07
72 Myslava, Grunt 6:07
71 Lingov 6:09
55 Lingov 6:12
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:15
72 Myslava, Grunt 6:17
72 Lingov 6:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:22
71 Lingov 6:24
RA3 Vstupný areál U. S. Steel 6:25
55 Lingov 6:27
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:30
72 Lingov 6:32
72 Myslava, Grunt 6:36
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:37
71 Lingov 6:38
55 Lingov 6:41
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:43
72 Lingov 6:46
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:50
72 Myslava, Grunt 6:51
71 Lingov 6:52
55 Lingov 6:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:54
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:00
72 Lingov 7:01
72 Myslava, Grunt 7:04
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:05
55 Lingov 7:05
71 Lingov 7:08
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:10
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:15
72 Lingov 7:16
55 Lingov 7:17
72 Myslava, Grunt 7:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:20
71 Lingov 7:22
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:25
72 Myslava, Grunt 7:27
72 Lingov 7:28
55 Lingov 7:29
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:30
71 Lingov 7:34
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:35
72 Myslava, Grunt 7:37
72 Tesco, Džungľa 7:39
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:40
55 Lingov 7:41
71 Lingov 7:44
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:45
72 Myslava, Grunt 7:47
72 Lingov 7:49
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:51
55 Lingov 7:53
71 Lingov 7:54
72 Myslava, Grunt 7:57
72 Lingov 7:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:00
71 Lingov 8:04
55 Lingov 8:05
72 Myslava, Grunt 8:05
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:06
72 Lingov 8:09
71 Lingov 8:14
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:15
72 Lingov 8:19
72 Myslava, Grunt 8:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:21
55 Lingov 8:22
71 Lingov 8:24
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:30
72 Lingov 8:31
72 Myslava, Grunt 8:35
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:36
71 Lingov 8:38
55 Tesco, Džungľa 8:42
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:45
72 Lingov 8:46
72 Myslava, Grunt 8:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:51
71 Lingov 8:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:00
72 Lingov 9:01
55 Tesco, Džungľa 9:02
72 Myslava, Grunt 9:05
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:06
71 Lingov 9:08
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:15
72 Lingov 9:16
72 Myslava, Grunt 9:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:21
71 Lingov 9:23
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:30
72 Lingov 9:31
72 Myslava, Grunt 9:35
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:36
71 Lingov 9:38
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:45
72 Lingov 9:46
72 Myslava, Grunt 9:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:51
71 Lingov 9:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:00
72 Lingov 10:01
72 Myslava, Grunt 10:05
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:06
71 Lingov 10:08
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:15
72 Lingov 10:16
72 Myslava, Grunt 10:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:21
71 Lingov 10:23
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:30
72 Lingov 10:31
72 Myslava, Grunt 10:35
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:36
71 Lingov 10:38
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:45
72 Lingov 10:46
72 Myslava, Grunt 10:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:51
71 Lingov 10:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:00
72 Lingov 11:01
72 Myslava, Grunt 11:05
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:06
71 Lingov 11:08
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:15
72 Lingov 11:16
72 Myslava, Grunt 11:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:21
71 Lingov 11:23
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:30
72 Lingov 11:31
72 Myslava, Grunt 11:35
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:36
71 Lingov 11:38
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:45
72 Lingov 11:46
72 Myslava, Grunt 11:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:51
71 Lingov 11:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:00
72 Lingov 12:01
72 Myslava, Grunt 12:05
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:06
71 Lingov 12:08
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:15
72 Lingov 12:16
72 Myslava, Grunt 12:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:21
71 Lingov 12:23
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:30
72 Lingov 12:31
72 Myslava, Grunt 12:35
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:36
71 Lingov 12:38
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:45
72 Lingov 12:46
72 Myslava, Grunt 12:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:51
71 Lingov 12:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:00
72 Lingov 13:01
RA3 Vstupný areál U. S. Steel 13:04
55 Lingov 13:05
72 Myslava, Grunt 13:05
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:06
71 Lingov 13:08
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:15
72 Lingov 13:16
72 Myslava, Grunt 13:17
55 Lingov 13:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:21
71 Lingov 13:22
72 Lingov 13:28
72 Myslava, Grunt 13:29
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:30
71 Lingov 13:34
Linka Smer Odchod
55 Lingov 13:35
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:36
72 Lingov 13:40
72 Myslava, Grunt 13:41
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:45
71 Lingov 13:46
55 Lingov 13:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:50
72 Lingov 13:52
72 Myslava, Grunt 13:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:57
71 Lingov 13:58
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:02
72 Lingov 14:04
55 Lingov 14:05
72 Myslava, Grunt 14:05
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:09
71 Lingov 14:10
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:14
72 Lingov 14:16
72 Myslava, Grunt 14:17
55 Lingov 14:20
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:21
71 Lingov 14:22
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:26
72 Lingov 14:28
72 Myslava, Grunt 14:29
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:33
71 Lingov 14:34
55 Lingov 14:35
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:38
72 Lingov 14:40
72 Myslava, Grunt 14:41
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:45
71 Lingov 14:46
55 Lingov 14:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:50
72 Lingov 14:52
72 Myslava, Grunt 14:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:57
71 Lingov 14:58
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:02
72 Lingov 15:04
55 Lingov 15:05
72 Myslava, Grunt 15:05
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:09
71 Lingov 15:10
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:14
72 Lingov 15:16
72 Myslava, Grunt 15:17
55 Lingov 15:20
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:21
71 Lingov 15:22
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:26
72 Lingov 15:28
72 Myslava, Grunt 15:29
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:33
71 Lingov 15:34
55 Lingov 15:35
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:38
72 Lingov 15:40
72 Myslava, Grunt 15:41
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:45
71 Lingov 15:46
55 Lingov 15:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:50
72 Lingov 15:52
72 Myslava, Grunt 15:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:57
71 Lingov 15:58
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:02
72 Lingov 16:04
55 Lingov 16:05
72 Myslava, Grunt 16:05
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:09
71 Lingov 16:10
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:14
72 Lingov 16:16
72 Myslava, Grunt 16:17
55 Lingov 16:20
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:21
71 Lingov 16:22
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:26
72 Lingov 16:28
72 Myslava, Grunt 16:29
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:33
71 Lingov 16:34
55 Lingov 16:35
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:38
72 Lingov 16:40
72 Myslava, Grunt 16:41
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:45
71 Lingov 16:46
55 Lingov 16:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:50
72 Lingov 16:52
72 Myslava, Grunt 16:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:57
71 Lingov 16:58
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:02
72 Lingov 17:04
55 Lingov 17:05
72 Myslava, Grunt 17:05
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:09
71 Lingov 17:10
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:14
72 Lingov 17:16
55 Lingov 17:20
72 Myslava, Grunt 17:20
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:21
71 Lingov 17:23
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:26
72 Lingov 17:31
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:33
72 Myslava, Grunt 17:35
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:38
71 Lingov 17:38
55 Lingov 17:42
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:45
72 Lingov 17:46
72 Myslava, Grunt 17:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:51
71 Lingov 17:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:00
72 Lingov 18:01
72 Myslava, Grunt 18:05
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:06
71 Lingov 18:08
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:15
72 Lingov 18:16
72 Myslava, Grunt 18:20
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:21
71 Lingov 18:23
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:30
72 Lingov 18:31
72 Myslava, Grunt 18:35
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:36
71 Lingov 18:38
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:45
72 Lingov 18:46
72 Myslava, Grunt 18:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:51
71 Lingov 18:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:01
72 Lingov 19:01
72 Myslava, Grunt 19:05
71 Lingov 19:07
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:11
72 Lingov 19:16
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:21
71 Lingov 19:22
72 Myslava, Grunt 19:22
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:31
72 Lingov 19:31
71 Lingov 19:40
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:41
72 Myslava, Grunt 19:41
72 Lingov 19:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:51
71 Lingov 20:00
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:01
72 Myslava, Grunt 20:01
72 Lingov 20:10
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:11
71 Lingov 20:20
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:21
72 Myslava, Grunt 20:21
72 Lingov 20:30
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:31
71 Lingov 20:40
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:41
72 Myslava, Grunt 20:41
72 Lingov 20:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:51
71 Lingov 21:00
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:01
72 Myslava, Grunt 21:01
RA3 Vstupný areál U. S. Steel 21:04
72 Lingov 21:10
19 Nad jazerom, Napájadlá 21:11
72 Myslava, Grunt 21:19
71 Lingov 21:20
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:21
72 Lingov 21:28
19 Nad jazerom, Napájadlá 21:31
71 Lingov 21:36
72 Myslava, Grunt 21:37
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:41
72 Lingov 21:46
19 Nad jazerom, Napájadlá 21:51
71 Lingov 21:56
72 Myslava, Grunt 21:57
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:01
72 Lingov 22:06
19 Nad jazerom, Napájadlá 22:11
71 Lingov 22:16
72 Myslava, Grunt 22:17
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:21
72 Lingov 22:26
19 Nad jazerom, Napájadlá 22:31
71 Lingov 22:36
72 Myslava, Grunt 22:37
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:41
72 Lingov 22:46
19 Košice, Staničné námestie 22:49
72 Myslava, Grunt 22:57
72 Myslava, Grunt 23:17