Všetky odchody zo zastávky Mier 15.5.2021

Linka Smer Odchod
N5 Lingov 0:10
N2 Podhradová 0:15
N2 Staničné nám. 3:42
N5 Staničné nám. 3:52
N5 Lingov 4:10
N2 Podhradová 4:15
71 Košice, Moskovská 4:17
N2 Staničné nám. 4:22
71 Košice, Moskovská 4:27
N5 Staničné nám. 4:32
72 Myslava, Grunt 4:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 4:38
29 Staničné nám. 4:40
12 Šebastovce 4:45
71 Košice, Moskovská 4:47
22 Džungľa 4:52
14 Horný Bankov 4:56
72 Myslava, Grunt 4:57
36 KVP, Moskovská 4:58
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 4:58
29 Kavečany 4:59
16 Staničné nám. 5:00
71 Košice, Moskovská 5:07
71 Lingov 5:07
25 Poľov 5:10
12 Podhradová 5:12
71 Lingov 5:17
72 Myslava, Grunt 5:17
36 KVP, Moskovská 5:18
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:18
22 Baňa Bankov 5:19
16 Staničné nám. 5:20
25 Košice, Budapeštianska 5:24
12 Šebastovce 5:25
71 Košice, Moskovská 5:27
72 Lingov 5:27
16 Podhradová 5:28
29 Kavečany 5:29
29 Staničné nám. 5:37
71 Lingov 5:37
72 Myslava, Grunt 5:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 5:38
36 KVP, Moskovská 5:38
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:38
16 Staničné nám. 5:40
71 Košice, Moskovská 5:47
72 Lingov 5:47
16 Podhradová 5:48
22 Džungľa 5:52
12 Podhradová 5:52
14 Horný Bankov 5:56
71 Lingov 5:57
72 Myslava, Grunt 5:57
36 KVP, Moskovská 5:58
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:58
29 Kavečany 5:59
16 Staničné nám. 6:00
12 Šebastovce 6:05
29 Staničné nám. 6:07
71 Košice, Moskovská 6:07
72 Lingov 6:07
16 Podhradová 6:08
71 Lingov 6:17
72 Myslava, Grunt 6:17
36 KVP, Moskovská 6:18
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:18
22 Baňa Bankov 6:19
25 Poľov 6:20
16 Staničné nám. 6:20
14 Horný Bankov 6:27
71 Košice, Moskovská 6:27
72 Lingov 6:27
16 Podhradová 6:28
29 Zoo 6:29
12 Podhradová 6:32
25 Košice, Budapeštianska 6:34
29 Staničné nám. 6:37
71 Lingov 6:37
72 Myslava, Grunt 6:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 6:38
36 KVP, Moskovská 6:38
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:38
16 Staničné nám. 6:40
12 Šebastovce 6:45
71 Košice, Moskovská 6:47
72 Lingov 6:47
16 Podhradová 6:48
22 Džungľa 6:52
14 Horný Bankov 6:56
71 Lingov 6:57
72 Myslava, Grunt 6:57
36 KVP, Moskovská 6:58
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:58
29 Zoo 6:59
16 Staničné nám. 7:00
29 Staničné nám. 7:07
71 Košice, Moskovská 7:07
72 Lingov 7:07
14 Košice, Vodárenská 7:08
16 Podhradová 7:08
18 Nová nemocnica 7:09
12 Podhradová 7:12
12 Barca, Podnikateľská 7:15
71 Lingov 7:17
72 Myslava, Grunt 7:17
36 KVP, Moskovská 7:18
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:18
22 Baňa Bankov 7:19
25 Poľov 7:20
16 OC Cassovia 7:20
18 Nová nemocnica 7:21
14 Horný Bankov 7:27
71 Košice, Moskovská 7:27
72 Lingov 7:27
16 Podhradová 7:28
29 Zoo 7:29
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:31
18 Nová nemocnica 7:33
25 Košice, Budapeštianska 7:34
36 KVP, Moskovská 7:36
29 Staničné nám. 7:37
71 Lingov 7:37
72 Myslava, Grunt 7:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 7:38
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:38
16 OC Cassovia 7:40
16 Podhradová 7:42
27 Staničné nám. 7:44
12 Šebastovce 7:45
71 Košice, Moskovská 7:47
72 Lingov 7:47
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:51
22 Džungľa 7:52
12 Podhradová 7:52
14 Horný Bankov 7:56
36 KVP, Moskovská 7:56
71 Lingov 7:57
72 Myslava, Grunt 7:57
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:58
29 Zoo 7:59
16 OC Cassovia 8:00
16 Podhradová 8:03
27 Staničné nám. 8:05
14 Košice, Vodárenská 8:08
29 Staničné nám. 8:08
72 Lingov 8:08
71 Košice, Moskovská 8:09
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:12
12 Barca, Podnikateľská 8:15
36 KVP, Moskovská 8:17
71 Lingov 8:19
72 Myslava, Grunt 8:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:20
16 OC Cassovia 8:20
22 Baňa Bankov 8:21
25 Poľov 8:21
16 Podhradová 8:24
27 Staničné nám. 8:25
14 Jahodná 8:27
12 Podhradová 8:29
71 Košice, Moskovská 8:29
29 Zoo 8:30
72 Lingov 8:31
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:32
25 Košice, Budapeštianska 8:35
36 KVP, Moskovská 8:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 8:38
29 Staničné nám. 8:38
72 Myslava, Grunt 8:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:40
16 OC Cassovia 8:40
71 Lingov 8:42
16 Podhradová 8:44
12 Šebastovce 8:45
27 Staničné nám. 8:45
71 Košice, Moskovská 8:49
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:52
72 Lingov 8:53
22 Džungľa 8:54
14 Horný Bankov 8:57
36 KVP, Moskovská 8:57
12 Podhradová 8:59
72 Myslava, Grunt 8:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:00
16 OC Cassovia 9:00
29 Zoo 9:00
16 Podhradová 9:04
71 Lingov 9:04
27 Staničné nám. 9:05
29 Staničné nám. 9:08
71 Košice, Moskovská 9:09
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:12
14 Košice, Vodárenská 9:13
72 Lingov 9:14
12 Barca, Podnikateľská 9:15
36 KVP, Moskovská 9:17
72 Myslava, Grunt 9:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:20
16 OC Cassovia 9:20
22 Baňa Bankov 9:21
25 Poľov 9:21
16 Podhradová 9:24
71 Lingov 9:24
27 Staničné nám. 9:25
14 Horný Bankov 9:27
12 Podhradová 9:29
71 Košice, Moskovská 9:29
29 Zoo 9:30
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:32
72 Lingov 9:34
25 Košice, Budapeštianska 9:35
36 KVP, Moskovská 9:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 9:38
29 Staničné nám. 9:38
72 Myslava, Grunt 9:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:40
16 OC Cassovia 9:40
16 Podhradová 9:44
71 Lingov 9:44
12 Šebastovce 9:45
27 Staničné nám. 9:45
71 Košice, Moskovská 9:49
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:52
22 Džungľa 9:54
72 Lingov 9:54
14 Horný Bankov 9:57
36 KVP, Moskovská 9:57
12 Podhradová 9:59
72 Myslava, Grunt 9:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:00
16 OC Cassovia 10:00
29 Zoo 10:00
16 Podhradová 10:04
71 Lingov 10:04
27 Staničné nám. 10:05
14 Košice, Vodárenská 10:08
29 Staničné nám. 10:08
71 Košice, Moskovská 10:09
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:12
72 Lingov 10:14
12 Barca, Podnikateľská 10:15
36 KVP, Moskovská 10:17
72 Myslava, Grunt 10:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:20
16 OC Cassovia 10:20
22 Baňa Bankov 10:21
25 Poľov 10:21
16 Podhradová 10:24
71 Lingov 10:24
27 Staničné nám. 10:25
14 Jahodná 10:27
12 Podhradová 10:29
71 Košice, Moskovská 10:29
29 Zoo 10:30
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:32
72 Lingov 10:34
25 Košice, Budapeštianska 10:35
36 KVP, Moskovská 10:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 10:38
29 Staničné nám. 10:38
72 Myslava, Grunt 10:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:40
16 OC Cassovia 10:40
16 Podhradová 10:44
71 Lingov 10:44
12 Šebastovce 10:45
27 Staničné nám. 10:45
71 Košice, Moskovská 10:49
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:52
22 Džungľa 10:54
72 Lingov 10:54
14 Horný Bankov 10:57
36 KVP, Moskovská 10:57
12 Podhradová 10:59
72 Myslava, Grunt 10:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:00
16 OC Cassovia 11:00
29 Zoo 11:00
16 Podhradová 11:04
71 Lingov 11:04
27 Staničné nám. 11:05
29 Staničné nám. 11:08
71 Košice, Moskovská 11:09
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:12
14 Košice, Vodárenská 11:13
72 Lingov 11:14
12 Barca, Podnikateľská 11:15
36 KVP, Moskovská 11:17
72 Myslava, Grunt 11:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:20
16 OC Cassovia 11:20
22 Baňa Bankov 11:21
25 Poľov 11:21
16 Podhradová 11:24
71 Lingov 11:24
27 Staničné nám. 11:25
14 Horný Bankov 11:27
12 Podhradová 11:29
71 Košice, Moskovská 11:29
29 Zoo 11:30
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:32
72 Lingov 11:34
25 Košice, Budapeštianska 11:35
36 KVP, Moskovská 11:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 11:38
29 Staničné nám. 11:38
72 Myslava, Grunt 11:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:40
16 OC Cassovia 11:40
16 Podhradová 11:44
71 Lingov 11:44
12 Šebastovce 11:45
27 Staničné nám. 11:45
71 Košice, Moskovská 11:49
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:52
22 Džungľa 11:54
72 Lingov 11:54
14 Horný Bankov 11:57
36 KVP, Moskovská 11:57
12 Podhradová 11:59
72 Myslava, Grunt 11:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:00
16 OC Cassovia 12:00
29 Zoo 12:00
16 Podhradová 12:04
71 Lingov 12:04
27 Staničné nám. 12:05
14 Košice, Vodárenská 12:08
29 Staničné nám. 12:08
71 Košice, Moskovská 12:09
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:12
72 Lingov 12:14
12 Barca, Podnikateľská 12:15
36 KVP, Moskovská 12:17
72 Myslava, Grunt 12:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:20
16 OC Cassovia 12:20
22 Baňa Bankov 12:21
25 Poľov 12:21
16 Podhradová 12:24
71 Lingov 12:24
27 Staničné nám. 12:25
14 Jahodná 12:27
12 Podhradová 12:29
71 Košice, Moskovská 12:29
29 Zoo 12:30
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:32
72 Lingov 12:34
25 Košice, Budapeštianska 12:35
36 KVP, Moskovská 12:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 12:38
29 Staničné nám. 12:38
72 Myslava, Grunt 12:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:40
16 OC Cassovia 12:40
16 Podhradová 12:44
71 Lingov 12:44
12 Šebastovce 12:45
27 Staničné nám. 12:45
71 Košice, Moskovská 12:49
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:52
22 Džungľa 12:54
72 Lingov 12:54
14 Horný Bankov 12:57
36 KVP, Moskovská 12:57
12 Podhradová 12:59
72 Myslava, Grunt 12:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:00
16 OC Cassovia 13:00
29 Zoo 13:00
16 Podhradová 13:04
71 Lingov 13:04
27 Staničné nám. 13:05
29 Staničné nám. 13:08
71 Košice, Moskovská 13:09
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:12
14 Košice, Vodárenská 13:13
72 Lingov 13:14
12 Barca, Podnikateľská 13:15
36 KVP, Moskovská 13:17
72 Myslava, Grunt 13:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:20
16 OC Cassovia 13:20
22 Baňa Bankov 13:21
25 Poľov 13:21
16 Podhradová 13:24
71 Lingov 13:24
27 Staničné nám. 13:25
14 Horný Bankov 13:27
12 Podhradová 13:29
71 Košice, Moskovská 13:29
29 Zoo 13:30
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:32
72 Lingov 13:34
25 Košice, Budapeštianska 13:35
36 KVP, Moskovská 13:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 13:38
29 Staničné nám. 13:38
72 Myslava, Grunt 13:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:40
16 OC Cassovia 13:40
16 Podhradová 13:44
71 Lingov 13:44
12 Šebastovce 13:45
27 Staničné nám. 13:45
71 Košice, Moskovská 13:49
Linka Smer Odchod
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:52
22 Džungľa 13:54
72 Lingov 13:54
14 Horný Bankov 13:57
36 KVP, Moskovská 13:57
12 Podhradová 13:59
72 Myslava, Grunt 13:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:00
16 OC Cassovia 14:00
29 Zoo 14:00
16 Podhradová 14:04
71 Lingov 14:04
27 Staničné nám. 14:05
14 Košice, Vodárenská 14:08
29 Staničné nám. 14:08
71 Košice, Moskovská 14:09
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:12
72 Lingov 14:14
12 Barca, Podnikateľská 14:15
36 KVP, Moskovská 14:17
72 Myslava, Grunt 14:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:20
16 OC Cassovia 14:20
22 Baňa Bankov 14:21
25 Poľov 14:21
16 Podhradová 14:24
71 Lingov 14:24
27 Staničné nám. 14:25
14 Jahodná 14:27
12 Podhradová 14:29
71 Košice, Moskovská 14:29
29 Zoo 14:30
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:32
72 Lingov 14:34
25 Košice, Budapeštianska 14:35
36 KVP, Moskovská 14:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 14:38
29 Staničné nám. 14:38
72 Myslava, Grunt 14:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:40
16 OC Cassovia 14:40
16 Podhradová 14:44
71 Lingov 14:44
12 Šebastovce 14:45
27 Staničné nám. 14:45
71 Košice, Moskovská 14:49
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:52
22 Džungľa 14:54
72 Lingov 14:54
14 Horný Bankov 14:57
36 KVP, Moskovská 14:57
12 Podhradová 14:59
72 Myslava, Grunt 14:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:00
16 OC Cassovia 15:00
29 Zoo 15:00
16 Podhradová 15:04
71 Lingov 15:04
27 Staničné nám. 15:05
29 Staničné nám. 15:08
71 Košice, Moskovská 15:09
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:12
14 Košice, Vodárenská 15:13
72 Lingov 15:14
12 Barca, Podnikateľská 15:15
36 KVP, Moskovská 15:17
72 Myslava, Grunt 15:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:20
16 OC Cassovia 15:20
22 Baňa Bankov 15:21
25 Poľov 15:21
16 Podhradová 15:24
71 Lingov 15:24
27 Staničné nám. 15:25
14 Horný Bankov 15:27
12 Podhradová 15:29
71 Košice, Moskovská 15:29
29 Zoo 15:30
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:32
72 Lingov 15:34
25 Košice, Budapeštianska 15:35
36 KVP, Moskovská 15:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 15:38
29 Staničné nám. 15:38
72 Myslava, Grunt 15:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:40
16 OC Cassovia 15:40
16 Podhradová 15:44
71 Lingov 15:44
12 Šebastovce 15:45
27 Staničné nám. 15:45
71 Košice, Moskovská 15:49
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:52
22 Džungľa 15:54
72 Lingov 15:54
14 Horný Bankov 15:57
36 KVP, Moskovská 15:57
12 Podhradová 15:59
72 Myslava, Grunt 15:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:00
16 OC Cassovia 16:00
29 Zoo 16:00
16 Podhradová 16:04
71 Lingov 16:04
27 Staničné nám. 16:05
14 Košice, Vodárenská 16:08
29 Staničné nám. 16:08
71 Košice, Moskovská 16:09
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:12
72 Lingov 16:14
12 Barca, Podnikateľská 16:15
36 KVP, Moskovská 16:17
72 Myslava, Grunt 16:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:20
16 OC Cassovia 16:20
22 Baňa Bankov 16:21
25 Poľov 16:21
16 Podhradová 16:24
71 Lingov 16:24
27 Staničné nám. 16:25
14 Jahodná 16:27
12 Podhradová 16:29
71 Košice, Moskovská 16:29
29 Zoo 16:30
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:32
72 Lingov 16:34
25 Košice, Budapeštianska 16:35
36 KVP, Moskovská 16:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 16:38
29 Staničné nám. 16:38
72 Myslava, Grunt 16:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:40
16 OC Cassovia 16:40
16 Podhradová 16:44
71 Lingov 16:44
12 Šebastovce 16:45
27 Staničné nám. 16:45
71 Košice, Moskovská 16:49
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:52
22 Džungľa 16:54
72 Lingov 16:54
14 Horný Bankov 16:57
36 KVP, Moskovská 16:57
12 Podhradová 16:59
72 Myslava, Grunt 16:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:00
16 OC Cassovia 17:00
29 Zoo 17:00
16 Podhradová 17:04
71 Lingov 17:04
27 Staničné nám. 17:05
29 Staničné nám. 17:08
71 Košice, Moskovská 17:09
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:12
14 Košice, Vodárenská 17:13
72 Lingov 17:14
12 Barca, Podnikateľská 17:15
36 KVP, Moskovská 17:17
72 Myslava, Grunt 17:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:20
16 OC Cassovia 17:20
22 Baňa Bankov 17:21
25 Poľov 17:21
16 Podhradová 17:24
71 Lingov 17:24
27 Staničné nám. 17:25
14 Horný Bankov 17:27
12 Podhradová 17:29
71 Košice, Moskovská 17:29
29 Zoo 17:30
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:32
72 Lingov 17:34
25 Košice, Budapeštianska 17:35
36 KVP, Moskovská 17:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 17:38
29 Staničné nám. 17:38
72 Myslava, Grunt 17:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:40
16 OC Cassovia 17:40
16 Podhradová 17:44
71 Lingov 17:44
12 Šebastovce 17:45
27 Staničné nám. 17:45
71 Košice, Moskovská 17:49
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:52
22 Džungľa 17:54
72 Lingov 17:54
14 Horný Bankov 17:57
36 KVP, Moskovská 17:57
12 Podhradová 17:59
72 Myslava, Grunt 17:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:00
16 OC Cassovia 18:00
29 Zoo 18:00
16 Podhradová 18:04
71 Lingov 18:04
27 Staničné nám. 18:05
14 Košice, Vodárenská 18:08
29 Staničné nám. 18:08
71 Košice, Moskovská 18:09
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:12
72 Lingov 18:14
12 Šebastovce 18:15
36 KVP, Moskovská 18:17
72 Myslava, Grunt 18:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:20
16 OC Cassovia 18:20
22 Baňa Bankov 18:21
25 Poľov 18:21
16 Podhradová 18:24
71 Lingov 18:24
27 Staničné nám. 18:25
14 Jahodná 18:27
12 Podhradová 18:29
71 Košice, Moskovská 18:29
29 Zoo 18:30
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:32
72 Lingov 18:34
25 Košice, Budapeštianska 18:35
36 KVP, Moskovská 18:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 18:38
29 Staničné nám. 18:38
72 Myslava, Grunt 18:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:40
16 OC Cassovia 18:40
16 Podhradová 18:44
71 Lingov 18:44
12 Barca, Podnikateľská 18:45
27 Staničné nám. 18:45
71 Košice, Moskovská 18:49
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:52
22 Džungľa 18:54
72 Lingov 18:54
14 Horný Bankov 18:57
36 KVP, Moskovská 18:57
12 Podhradová 18:59
72 Myslava, Grunt 18:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:00
16 OC Cassovia 19:00
29 Zoo 19:00
16 Podhradová 19:04
71 Lingov 19:04
27 Staničné nám. 19:05
29 Staničné nám. 19:08
71 Košice, Moskovská 19:09
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:12
14 Košice, Vodárenská 19:13
72 Lingov 19:14
12 Šebastovce 19:15
36 KVP, Moskovská 19:17
72 Myslava, Grunt 19:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:20
16 OC Cassovia 19:20
22 Baňa Bankov 19:21
25 Poľov 19:21
16 Podhradová 19:24
71 Lingov 19:24
27 Staničné nám. 19:25
14 Horný Bankov 19:27
12 Podhradová 19:29
71 Košice, Moskovská 19:29
29 Kavečany 19:30
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:32
72 Lingov 19:34
25 Košice, Budapeštianska 19:35
36 KVP, Moskovská 19:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 19:38
29 Staničné nám. 19:38
72 Myslava, Grunt 19:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:40
16 OC Cassovia 19:40
16 Podhradová 19:44
71 Lingov 19:44
12 Šebastovce 19:45
27 Staničné nám. 19:45
71 Košice, Moskovská 19:49
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:52
22 Džungľa 19:54
72 Lingov 19:54
14 Horný Bankov 19:57
36 KVP, Moskovská 19:57
12 Podhradová 19:59
72 Myslava, Grunt 19:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:00
16 OC Cassovia 20:00
16 Podhradová 20:04
71 Lingov 20:04
27 Staničné nám. 20:05
14 Košice, Vodárenská 20:08
29 Staničné nám. 20:08
71 Košice, Moskovská 20:09
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:12
29 Kavečany 20:14
72 Lingov 20:14
12 Barca, Podnikateľská 20:15
36 KVP, Moskovská 20:17
72 Myslava, Grunt 20:19
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:20
16 OC Cassovia 20:20
22 Baňa Bankov 20:21
25 Poľov 20:21
16 Podhradová 20:24
71 Lingov 20:24
27 Staničné nám. 20:25
14 Jahodná 20:27
12 Podhradová 20:29
71 Košice, Moskovská 20:29
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:32
72 Lingov 20:34
25 Košice, Budapeštianska 20:35
36 KVP, Moskovská 20:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 20:38
72 Myslava, Grunt 20:39
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:40
16 OC Cassovia 20:40
29 Staničné nám. 20:41
16 Podhradová 20:44
71 Lingov 20:44
12 Šebastovce 20:45
27 Staničné nám. 20:45
71 Košice, Moskovská 20:49
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:52
22 Džungľa 20:54
72 Lingov 20:54
14 Horný Bankov 20:57
12 Podhradová 20:59
36 KVP, Moskovská 20:59
72 Myslava, Grunt 20:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:00
16 Staničné nám. 21:00
16 Podhradová 21:03
71 Lingov 21:03
71 Košice, Moskovská 21:07
72 Lingov 21:12
14 Košice, Vodárenská 21:13
29 Kavečany 21:13
12 Barca, Podnikateľská 21:15
16 Podhradová 21:16
72 Myslava, Grunt 21:17
36 KVP, Moskovská 21:18
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:18
25 Poľov 21:20
71 Lingov 21:21
12 Podhradová 21:26
71 Košice, Moskovská 21:27
16 Staničné nám. 21:29
22 Baňa Bankov 21:30
72 Lingov 21:31
25 Košice, Budapeštianska 21:34
72 Myslava, Grunt 21:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 21:38
36 KVP, Moskovská 21:38
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:38
29 Staničné nám. 21:40
16 Podhradová 21:41
71 Lingov 21:41
12 Šebastovce 21:45
71 Košice, Moskovská 21:47
72 Lingov 21:49
12 Podhradová 21:56
14 Horný Bankov 21:56
71 Lingov 21:57
72 Myslava, Grunt 21:57
36 KVP, Moskovská 21:58
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:58
16 Staničné nám. 21:59
71 Košice, Moskovská 22:07
72 Lingov 22:07
16 Podhradová 22:11
29 Kavečany 22:13
12 Šebastovce 22:15
22 Džungľa 22:17
71 Lingov 22:17
72 Myslava, Grunt 22:17
36 KVP, Moskovská 22:18
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:18
25 Poľov 22:20
12 Podhradová 22:26
71 Košice, Moskovská 22:27
72 Lingov 22:27
16 Staničné nám. 22:29
71 Lingov 22:37
72 Myslava, Grunt 22:37
14 Železničná zastávka Ťahanovce 22:38
36 KVP, Moskovská 22:38
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:38
29 Staničné nám. 22:40
16 Podhradová 22:41
12 Šebastovce 22:45
71 Košice, Moskovská 22:47
72 Lingov 22:47
25 Košice, Budapeštianska 22:54
12 Podhradová 22:56
22 Baňa Bankov 22:57
71 Lingov 22:57
72 Myslava, Grunt 22:57
36 KVP, Moskovská 22:58
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:58
14 Čermeľ 22:59
72 Lingov 23:07
29 Kavečany 23:13
N5 Lingov 23:20
N2 Podhradová 23:25
N2 Staničné nám. 23:42
N5 Staničné nám. 23:52