Všetky odchody zo zastávky Lingov 14.5.2021

Linka Smer Odchod
N5 Staničné nám. 3:39
N5 Staničné nám. 4:22
35 Košice, Nám. osloboditeľov 4:34
71 Košice, Moskovská 4:37
17 Luník VIII 4:39
32 Myslava, Maša 4:41
RA7 Vstupný areál U. S. Steel 4:46
72 Myslava, Grunt 4:47
RA7 Vstupný areál U. S. Steel 4:51
32 Košická Nová Ves 4:54
71 Košice, Moskovská 4:57
20 Košická Nová Ves 5:03
35 Košice, Nám. osloboditeľov 5:04
72 Myslava, Grunt 5:07
17 Luník VIII 5:09
20 Lorinčík cez Pereš 5:11
71 Košice, Moskovská 5:17
32 Myslava, Maša 5:26
55 KVP, Moskovská 5:27
72 Myslava, Grunt 5:27
35 Košice, Nám. osloboditeľov 5:34
20 Košická Nová Ves 5:37
72 Myslava, Grunt 5:37
17 Luník VIII 5:39
20 Lorinčík cez Pereš 5:41
72 Myslava, Grunt 5:46
55 KVP, Moskovská 5:47
32 Košická Nová Ves 5:54
71 Košice, Moskovská 5:55
32 Myslava, Maša 5:56
72 Myslava, Grunt 6:02
35 Košice, Nám. osloboditeľov 6:04
55 KVP, Moskovská 6:07
20 Košická Nová Ves 6:08
17 Luník VIII 6:09
71 Košice, Moskovská 6:09
RA7 Vstupný areál U. S. Steel 6:10
20 Lorinčík cez Pereš 6:11
72 Myslava, Grunt 6:17
32 Myslava, Maša 6:21
71 Košice, Moskovská 6:24
55 KVP, Moskovská 6:25
32 Košická Nová Ves 6:26
17 Luník VIII 6:29
72 Myslava, Grunt 6:30
32 Košice, Nám. osloboditeľov 6:31
35 Košice, Nám. osloboditeľov 6:32
71 Košice, Moskovská 6:36
20 Košická Nová Ves 6:38
55 KVP, Moskovská 6:40
20 Lorinčík cez Pereš 6:41
72 Myslava, Grunt 6:42
17 Luník VIII 6:44
71 Košice, Moskovská 6:47
RA6 Dargovských hrdinov, Kalinovská 6:49
32 Myslava, Maša 6:51
55 KVP, Moskovská 6:52
72 Myslava, Grunt 6:52
32 Košická Nová Ves 6:56
71 Košice, Moskovská 6:57
RA6 Dargovských hrdinov, Kalinovská 6:59
17 Luník VIII 6:59
35 Košice, Nám. osloboditeľov 7:00
32 Košice, Nám. osloboditeľov 7:01
72 Myslava, Grunt 7:02
55 KVP, Moskovská 7:04
71 Košice, Moskovská 7:07
20 Lorinčík cez Pereš 7:11
20 Košická Nová Ves 7:11
72 Myslava, Grunt 7:12
17 Luník VIII 7:14
55 KVP, Moskovská 7:16
71 Košice, Moskovská 7:17
RA6 Vstupný areál U. S. Steel 7:18
32 Myslava, Maša 7:21
72 Myslava, Grunt 7:22
71 Košice, Moskovská 7:27
32 Košická Nová Ves 7:28
55 KVP, Moskovská 7:28
17 Luník VIII 7:29
35 Košice, Nám. osloboditeľov 7:30
72 Myslava, Grunt 7:30
32 Košice, Nám. osloboditeľov 7:31
71 Košice, Moskovská 7:37
55 KVP, Moskovská 7:40
20 Lorinčík cez Pereš 7:41
72 Myslava, Grunt 7:45
17 Luník VIII 7:49
20 Košická Nová Ves 7:50
32 Myslava, Maša 7:51
55 KVP, Moskovská 7:52
71 Košice, Moskovská 7:52
32 Košická Nová Ves 7:58
35 Košice, Nám. osloboditeľov 8:00
72 Myslava, Grunt 8:00
55 KVP, Moskovská 8:07
71 Košice, Moskovská 8:07
20 Lorinčík cez Pereš 8:08
17 Luník VIII 8:09
72 Myslava, Grunt 8:15
20 Košická Nová Ves 8:16
71 Košice, Moskovská 8:22
55 KVP, Moskovská 8:27
32 Košická Nová Ves 8:28
17 Luník VIII 8:29
35 Košice, Nám. osloboditeľov 8:30
72 Myslava, Grunt 8:30
71 Košice, Moskovská 8:37
32 Myslava, Maša 8:38
72 Myslava, Grunt 8:45
55 KVP, Moskovská 8:47
20 Košická Nová Ves 8:48
17 Luník VIII 8:49
71 Košice, Moskovská 8:52
32 Košická Nová Ves 8:58
35 Košice, Nám. osloboditeľov 9:00
72 Myslava, Grunt 9:00
71 Košice, Moskovská 9:07
20 Lorinčík cez Pereš 9:08
17 Luník VIII 9:09
72 Myslava, Grunt 9:15
20 Košická Nová Ves 9:16
71 Košice, Moskovská 9:22
17 Luník VIII 9:29
35 Košice, Nám. osloboditeľov 9:30
72 Myslava, Grunt 9:30
71 Košice, Moskovská 9:37
32 Myslava, Maša 9:38
32 Košická Nová Ves 9:43
72 Myslava, Grunt 9:45
17 Luník VIII 9:49
71 Košice, Moskovská 9:52
35 Košice, Nám. osloboditeľov 10:00
72 Myslava, Grunt 10:00
71 Košice, Moskovská 10:07
20 Lorinčík cez Pereš 10:08
17 Luník VIII 10:09
72 Myslava, Grunt 10:15
20 Košická Nová Ves 10:16
71 Košice, Moskovská 10:22
17 Luník VIII 10:29
35 Košice, Nám. osloboditeľov 10:30
72 Myslava, Grunt 10:30
71 Košice, Moskovská 10:37
32 Myslava, Maša 10:38
32 Košická Nová Ves 10:43
72 Myslava, Grunt 10:45
17 Luník VIII 10:49
71 Košice, Moskovská 10:52
35 Košice, Nám. osloboditeľov 11:00
72 Myslava, Grunt 11:00
71 Košice, Moskovská 11:07
20 Lorinčík cez Pereš 11:08
17 Luník VIII 11:09
72 Myslava, Grunt 11:15
20 Košická Nová Ves 11:16
71 Košice, Moskovská 11:22
17 Luník VIII 11:29
35 Košice, Nám. osloboditeľov 11:30
72 Myslava, Grunt 11:30
71 Košice, Moskovská 11:37
32 Myslava, Maša 11:38
32 Košická Nová Ves 11:43
72 Myslava, Grunt 11:45
17 Luník VIII 11:49
71 Košice, Moskovská 11:52
35 Košice, Nám. osloboditeľov 12:00
72 Myslava, Grunt 12:00
71 Košice, Moskovská 12:07
20 Lorinčík cez Pereš 12:08
17 Luník VIII 12:09
72 Myslava, Grunt 12:15
20 Košická Nová Ves 12:16
71 Košice, Moskovská 12:22
17 Luník VIII 12:29
35 Košice, Nám. osloboditeľov 12:30
72 Myslava, Grunt 12:30
71 Košice, Moskovská 12:36
32 Myslava, Maša 12:38
72 Myslava, Grunt 12:42
32 Košická Nová Ves 12:43
71 Košice, Moskovská 12:48
17 Luník VIII 12:49
RA6 Vstupný areál U. S. Steel 12:53
72 Myslava, Grunt 12:54
35 Košice, Nám. osloboditeľov 13:00
71 Košice, Moskovská 13:00
72 Myslava, Grunt 13:06
55 KVP, Moskovská 13:07
20 Lorinčík cez Pereš 13:08
RA6 Vstupný areál U. S. Steel 13:08
17 Luník VIII 13:09
71 Košice, Moskovská 13:12
20 Košická Nová Ves 13:16
72 Myslava, Grunt 13:18
Linka Smer Odchod
55 KVP, Moskovská 13:22
32 Myslava, Maša 13:23
71 Košice, Moskovská 13:24
17 Luník VIII 13:29
35 Košice, Nám. osloboditeľov 13:30
72 Myslava, Grunt 13:30
20 Lorinčík cez Pereš 13:35
71 Košice, Moskovská 13:36
55 KVP, Moskovská 13:37
72 Myslava, Grunt 13:42
32 Košická Nová Ves 13:43
71 Košice, Moskovská 13:48
17 Luník VIII 13:49
55 KVP, Moskovská 13:52
32 Myslava, Maša 13:53
72 Myslava, Grunt 13:54
35 Košice, Nám. osloboditeľov 14:00
71 Košice, Moskovská 14:00
72 Myslava, Grunt 14:06
55 KVP, Moskovská 14:07
20 Lorinčík cez Pereš 14:08
17 Luník VIII 14:09
71 Košice, Moskovská 14:12
20 Košická Nová Ves 14:16
72 Myslava, Grunt 14:18
55 KVP, Moskovská 14:22
32 Myslava, Maša 14:23
71 Košice, Moskovská 14:24
32 Košická Nová Ves 14:28
17 Luník VIII 14:29
35 Košice, Nám. osloboditeľov 14:30
72 Myslava, Grunt 14:30
71 Košice, Moskovská 14:36
55 KVP, Moskovská 14:37
20 Lorinčík cez Pereš 14:38
72 Myslava, Grunt 14:42
20 Košická Nová Ves 14:47
71 Košice, Moskovská 14:48
17 Luník VIII 14:49
RA6 Dargovských hrdinov, Kalinovská 14:49
55 KVP, Moskovská 14:52
32 Myslava, Maša 14:53
72 Myslava, Grunt 14:54
RA6 Dargovských hrdinov, Kalinovská 14:54
32 Košická Nová Ves 14:58
RA6 Dargovských hrdinov, Kalinovská 14:59
35 Košice, Nám. osloboditeľov 15:00
71 Košice, Moskovská 15:00
72 Myslava, Grunt 15:06
55 KVP, Moskovská 15:07
20 Lorinčík cez Pereš 15:08
17 Luník VIII 15:09
71 Košice, Moskovská 15:12
20 Košická Nová Ves 15:16
72 Myslava, Grunt 15:18
RA6 Dargovských hrdinov, Kalinovská 15:19
55 KVP, Moskovská 15:22
32 Myslava, Maša 15:23
71 Košice, Moskovská 15:24
32 Košická Nová Ves 15:28
17 Luník VIII 15:29
35 Košice, Nám. osloboditeľov 15:30
72 Myslava, Grunt 15:30
71 Košice, Moskovská 15:36
55 KVP, Moskovská 15:37
20 Lorinčík cez Pereš 15:38
72 Myslava, Grunt 15:42
20 Košická Nová Ves 15:46
71 Košice, Moskovská 15:48
17 Luník VIII 15:49
55 KVP, Moskovská 15:52
32 Myslava, Maša 15:53
72 Myslava, Grunt 15:54
32 Košická Nová Ves 15:58
35 Košice, Nám. osloboditeľov 16:00
71 Košice, Moskovská 16:00
72 Myslava, Grunt 16:06
55 KVP, Moskovská 16:07
20 Lorinčík cez Pereš 16:08
17 Luník VIII 16:09
71 Košice, Moskovská 16:12
RA6 Dargovských hrdinov, Kalinovská 16:14
20 Košická Nová Ves 16:16
72 Myslava, Grunt 16:18
55 KVP, Moskovská 16:22
32 Myslava, Maša 16:23
71 Košice, Moskovská 16:24
32 Košická Nová Ves 16:28
17 Luník VIII 16:29
35 Košice, Nám. osloboditeľov 16:30
72 Myslava, Grunt 16:30
55 KVP, Moskovská 16:37
71 Košice, Moskovská 16:37
20 Lorinčík cez Pereš 16:38
72 Myslava, Grunt 16:45
20 Košická Nová Ves 16:46
17 Luník VIII 16:49
55 KVP, Moskovská 16:52
71 Košice, Moskovská 16:52
32 Myslava, Maša 16:53
RA6 Vstupný areál U. S. Steel 16:53
32 Košická Nová Ves 16:58
35 Košice, Nám. osloboditeľov 17:00
72 Myslava, Grunt 17:00
55 KVP, Moskovská 17:07
71 Košice, Moskovská 17:07
20 Lorinčík cez Pereš 17:08
17 Luník VIII 17:09
72 Myslava, Grunt 17:15
20 Košická Nová Ves 17:16
55 KVP, Moskovská 17:22
71 Košice, Moskovská 17:22
32 Myslava, Maša 17:23
32 Košická Nová Ves 17:27
17 Luník VIII 17:29
35 Košice, Nám. osloboditeľov 17:30
72 Myslava, Grunt 17:30
71 Košice, Moskovská 17:37
20 Lorinčík cez Pereš 17:38
72 Myslava, Grunt 17:45
20 Košická Nová Ves 17:46
17 Luník VIII 17:49
71 Košice, Moskovská 17:52
32 Myslava, Maša 17:53
32 Košická Nová Ves 17:57
35 Košice, Nám. osloboditeľov 18:00
72 Myslava, Grunt 18:00
71 Košice, Moskovská 18:07
20 Lorinčík cez Pereš 18:08
17 Luník VIII 18:09
72 Myslava, Grunt 18:15
20 Košická Nová Ves 18:16
71 Košice, Moskovská 18:22
72 Myslava, Grunt 18:30
35 Košice, Nám. osloboditeľov 18:34
32 Myslava, Maša 18:38
71 Košice, Moskovská 18:38
17 Luník VIII 18:39
32 Košická Nová Ves 18:42
72 Myslava, Grunt 18:48
71 Košice, Moskovská 18:57
RA6 Dargovských hrdinov, Kalinovská 18:59
72 Myslava, Grunt 19:07
20 Lorinčík cez Pereš 19:09
17 Luník VIII 19:09
20 Košická Nová Ves 19:14
71 Košice, Moskovská 19:17
72 Myslava, Grunt 19:27
35 Košice, Nám. osloboditeľov 19:34
32 Košická Nová Ves 19:37
71 Košice, Moskovská 19:37
32 Myslava, Maša 19:39
17 Luník VIII 19:39
72 Myslava, Grunt 19:47
71 Košice, Moskovská 19:57
72 Myslava, Grunt 20:07
20 Lorinčík cez Pereš 20:09
20 Košická Nová Ves 20:09
17 Luník VIII 20:09
71 Košice, Moskovská 20:17
72 Myslava, Grunt 20:27
35 Košice, Nám. osloboditeľov 20:34
32 Košická Nová Ves 20:37
71 Košice, Moskovská 20:37
32 Myslava, Maša 20:39
17 Luník VIII 20:39
72 Myslava, Grunt 20:47
RA6 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 20:52
71 Košice, Moskovská 20:57
72 Myslava, Grunt 21:07
RA6 Vstupný areál U. S. Steel 21:07
20 Košická Nová Ves 21:09
20 Lorinčík cez Pereš 21:11
71 Košice, Moskovská 21:17
72 Myslava, Grunt 21:27
35 Košice, Nám. osloboditeľov 21:34
32 Košická Nová Ves 21:35
71 Košice, Moskovská 21:37
32 Myslava, Maša 21:41
72 Myslava, Grunt 21:47
71 Košice, Moskovská 21:57
72 Myslava, Grunt 22:07
20 Košická Nová Ves 22:09
20 Lorinčík cez Pereš 22:11
71 Košice, Moskovská 22:17
72 Myslava, Grunt 22:27
35 Košice, Nám. osloboditeľov 22:34
32 Košická Nová Ves 22:35
71 Košice, Moskovská 22:37
32 Myslava, Maša 22:41
72 Myslava, Grunt 22:47
RA6 Dargovských hrdinov, Kalinovská 22:49
RA6 Košice, Kalinovská 22:59
20 Košická Nová Ves 23:09
N5 Staničné nám. 23:42