Všetky odchody zo zastávky Jakabov palác 13.5.2021

Linka Smer Odchod
N1 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 0:01
N2 Podhradová 0:01
N3 Nemocnica Šaca 0:01
N4 Juh, Ryba 0:01
N7 Nad jazerom, Važecká 0:01
N6 Košice, Starozagorská 0:01
N5 Lingov 0:05
N1 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 4:01
N2 Podhradová 4:01
N4 Juh, Ryba 4:01
N7 Nad jazerom, Važecká 4:01
N6 Košice, Starozagorská 4:01
N5 Lingov 4:05
N3 Nemocnica Šaca 4:11
71 Košice, Moskovská 4:23
71 Košice, Moskovská 4:33
23 Letisko 4:34
72 Myslava, Grunt 4:43
71 Košice, Moskovská 4:53
29 Kavečany 4:54
16 Podhradová 4:57
25 Košice, Budapeštianska 4:58
71 Lingov 5:00
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:01
72 Myslava, Grunt 5:03
17 Lingov 5:06
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:06
16 OC Cassovia 5:07
23 Faurecia 5:09
71 Lingov 5:10
21 Prekladisko hotových výrobkov U. S. Steel 5:11
71 Košice, Moskovská 5:13
23 Faurecia 5:14
25 Poľov 5:15
21 Prekladisko hotových výrobkov U. S. Steel 5:16
16 Podhradová 5:17
23 Faurecia 5:19
72 Lingov 5:20
25 Košice, Budapeštianska 5:23
72 Myslava, Grunt 5:23
30 Juh, Ryba 5:24
23 Faurecia 5:24
29 Kavečany 5:24
24 Spaľovňa 5:26
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:26
16 OC Cassovia 5:27
17 Lingov 5:27
25 Košice, Budapeštianska 5:28
23 Letisko 5:29
71 Lingov 5:30
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:32
71 Košice, Moskovská 5:33
16 Podhradová 5:37
72 Lingov 5:40
72 Myslava, Grunt 5:43
25 Poľov 5:45
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:46
71 Košice, Moskovská 5:46
16 OC Cassovia 5:47
17 Lingov 5:47
71 Lingov 5:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 5:52
72 Myslava, Grunt 5:53
30 Juh, Ryba 5:54
29 Kavečany 5:54
16 Podhradová 5:57
25 Košice, Budapeštianska 5:58
71 Košice, Moskovská 6:00
72 Lingov 6:00
72 Myslava, Grunt 6:02
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:06
17 Lingov 6:07
16 OC Cassovia 6:08
71 Lingov 6:11
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:13
29 Zoo 6:14
71 Košice, Moskovská 6:14
25 Poľov 6:17
16 OC Cassovia 6:17
16 Podhradová 6:18
72 Lingov 6:20
72 Myslava, Grunt 6:21
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:23
30 Juh, Ryba 6:24
71 Lingov 6:25
16 OC Cassovia 6:27
25 Košice, Budapeštianska 6:28
71 Košice, Moskovská 6:28
17 Lingov 6:29
23 Letisko 6:29
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:30
72 Lingov 6:33
29 Zoo 6:35
24 Spaľovňa 6:36
72 Myslava, Grunt 6:36
16 OC Cassovia 6:38
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:38
71 Lingov 6:40
71 Košice, Moskovská 6:43
19 Nad jazerom, Napájadlá 6:45
25 Poľov 6:47
16 OC Cassovia 6:47
72 Lingov 6:48
16 Podhradová 6:49
17 Lingov 6:49
72 Myslava, Grunt 6:49
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:53
30 Juh, Ryba 6:54
71 Lingov 6:54
71 Košice, Moskovská 6:55
16 OC Cassovia 6:58
23 Letisko 6:59
29 Zoo 6:59
25 Košice, Budapeštianska 7:00
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:00
72 Myslava, Grunt 7:02
72 Lingov 7:02
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:05
71 Košice, Moskovská 7:07
16 OC Cassovia 7:08
71 Lingov 7:08
16 Podhradová 7:11
17 Lingov 7:11
72 Myslava, Grunt 7:12
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:15
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:16
71 Košice, Moskovská 7:17
25 Poľov 7:18
72 Lingov 7:18
16 OC Cassovia 7:19
29 Zoo 7:22
72 Myslava, Grunt 7:22
30 Juh, Ryba 7:24
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:25
71 Lingov 7:25
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:27
71 Košice, Moskovská 7:27
33 Krematórium 7:28
16 OC Cassovia 7:28
17 Lingov 7:29
23 Letisko 7:29
25 Košice, Budapeštianska 7:30
16 Podhradová 7:32
72 Myslava, Grunt 7:32
72 Lingov 7:33
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:35
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:37
71 Košice, Moskovská 7:37
16 OC Cassovia 7:38
71 Lingov 7:39
24 Spaľovňa 7:41
29 Zoo 7:42
72 Myslava, Grunt 7:42
17 Lingov 7:44
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:45
72 Lingov 7:45
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:47
71 Košice, Moskovská 7:47
25 Poľov 7:48
72 Myslava, Grunt 7:50
71 Lingov 7:51
16 Podhradová 7:52
16 OC Cassovia 7:53
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:55
72 Tesco, Džungľa 7:56
19 Nad jazerom, Napájadlá 7:57
71 Košice, Moskovská 7:57
17 Lingov 7:59
23 Letisko 7:59
71 Lingov 8:01
16 OC Cassovia 8:02
29 Zoo 8:02
30 Juh, Ryba 8:04
72 Myslava, Grunt 8:05
72 Lingov 8:06
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:07
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:08
71 Lingov 8:11
16 Podhradová 8:12
71 Košice, Moskovská 8:12
17 Lingov 8:14
72 Lingov 8:16
16 OC Cassovia 8:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:18
72 Myslava, Grunt 8:20
71 Lingov 8:21
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:23
29 Zoo 8:23
72 Lingov 8:26
71 Košice, Moskovská 8:27
33 Krematórium 8:28
25 Košice, Budapeštianska 8:29
23 Letisko 8:29
25 Poľov 8:30
71 Lingov 8:31
16 OC Cassovia 8:32
17 Lingov 8:32
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:33
72 Myslava, Grunt 8:35
72 Lingov 8:36
16 Podhradová 8:38
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:38
71 Lingov 8:41
71 Košice, Moskovská 8:42
16 OC Cassovia 8:47
19 Nad jazerom, Napájadlá 8:48
72 Lingov 8:48
72 Myslava, Grunt 8:50
17 Lingov 8:52
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:53
29 Zoo 8:53
71 Lingov 8:55
71 Košice, Moskovská 8:57
16 OC Cassovia 9:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:03
72 Lingov 9:03
72 Myslava, Grunt 9:05
16 Podhradová 9:08
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:08
71 Lingov 9:10
17 Lingov 9:12
71 Košice, Moskovská 9:12
16 OC Cassovia 9:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:18
72 Lingov 9:18
72 Myslava, Grunt 9:20
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:23
29 Zoo 9:23
71 Lingov 9:25
71 Košice, Moskovská 9:27
25 Poľov 9:28
33 Krematórium 9:28
23 Letisko 9:29
25 Košice, Budapeštianska 9:30
16 OC Cassovia 9:32
17 Lingov 9:32
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:33
72 Lingov 9:33
72 Myslava, Grunt 9:35
16 Podhradová 9:38
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:38
71 Lingov 9:40
71 Košice, Moskovská 9:42
16 OC Cassovia 9:47
19 Nad jazerom, Napájadlá 9:48
72 Lingov 9:48
72 Myslava, Grunt 9:50
17 Lingov 9:52
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:53
29 Zoo 9:53
71 Lingov 9:55
71 Košice, Moskovská 9:57
16 OC Cassovia 10:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:03
72 Lingov 10:03
72 Myslava, Grunt 10:05
16 Podhradová 10:08
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:08
71 Lingov 10:10
17 Lingov 10:12
71 Košice, Moskovská 10:12
16 OC Cassovia 10:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:18
72 Lingov 10:18
72 Myslava, Grunt 10:20
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:23
29 Zoo 10:23
71 Lingov 10:25
24 Spaľovňa 10:26
71 Košice, Moskovská 10:27
25 Poľov 10:28
33 Krematórium 10:28
23 Letisko 10:29
25 Košice, Budapeštianska 10:30
16 OC Cassovia 10:32
17 Lingov 10:32
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:33
72 Lingov 10:33
72 Myslava, Grunt 10:35
16 Podhradová 10:38
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:38
71 Lingov 10:40
71 Košice, Moskovská 10:42
16 OC Cassovia 10:47
19 Nad jazerom, Napájadlá 10:48
72 Lingov 10:48
72 Myslava, Grunt 10:50
17 Lingov 10:52
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:53
29 Zoo 10:53
71 Lingov 10:55
71 Košice, Moskovská 10:57
16 OC Cassovia 11:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:03
72 Lingov 11:03
72 Myslava, Grunt 11:05
16 Podhradová 11:08
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:08
71 Lingov 11:10
17 Lingov 11:12
71 Košice, Moskovská 11:12
16 OC Cassovia 11:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:18
72 Lingov 11:18
72 Myslava, Grunt 11:20
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:23
29 Zoo 11:23
71 Lingov 11:25
71 Košice, Moskovská 11:27
25 Poľov 11:28
33 Krematórium 11:28
23 Letisko 11:29
25 Košice, Budapeštianska 11:30
16 OC Cassovia 11:32
17 Lingov 11:32
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:33
72 Lingov 11:33
72 Myslava, Grunt 11:35
16 Podhradová 11:38
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:38
71 Lingov 11:40
71 Košice, Moskovská 11:42
16 OC Cassovia 11:47
19 Nad jazerom, Napájadlá 11:48
72 Lingov 11:48
72 Myslava, Grunt 11:50
17 Lingov 11:52
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:53
29 Zoo 11:53
71 Lingov 11:55
71 Košice, Moskovská 11:57
16 OC Cassovia 12:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:03
72 Lingov 12:03
72 Myslava, Grunt 12:05
16 Podhradová 12:08
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:08
71 Lingov 12:10
17 Lingov 12:12
71 Košice, Moskovská 12:12
16 OC Cassovia 12:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:18
72 Lingov 12:18
72 Myslava, Grunt 12:20
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:23
29 Zoo 12:23
71 Lingov 12:25
71 Košice, Moskovská 12:27
25 Poľov 12:28
33 Krematórium 12:28
23 Letisko 12:29
25 Košice, Budapeštianska 12:30
16 OC Cassovia 12:32
17 Lingov 12:32
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:33
72 Lingov 12:33
72 Myslava, Grunt 12:35
16 Podhradová 12:38
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:38
71 Lingov 12:40
71 Košice, Moskovská 12:42
16 OC Cassovia 12:47
19 Nad jazerom, Napájadlá 12:48
72 Lingov 12:48
72 Myslava, Grunt 12:50
17 Lingov 12:52
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:53
29 Zoo 12:53
71 Lingov 12:55
71 Košice, Moskovská 12:56
23 Faurecia 12:59
16 OC Cassovia 13:02
72 Myslava, Grunt 13:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:03
72 Lingov 13:03
25 Košice, Budapeštianska 13:04
16 Podhradová 13:08
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:08
71 Košice, Moskovská 13:08
23 Faurecia 13:09
71 Lingov 13:10
17 Lingov 13:12
23 Faurecia 13:14
72 Myslava, Grunt 13:14
16 OC Cassovia 13:17
25 Poľov 13:18
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:18
72 Lingov 13:18
23 Faurecia 13:19
71 Košice, Moskovská 13:20
21 Prekladisko hotových výrobkov U. S. Steel 13:21
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:23
29 Zoo 13:23
Linka Smer Odchod
23 Faurecia 13:24
71 Lingov 13:25
72 Myslava, Grunt 13:26
33 Krematórium 13:28
16 OC Cassovia 13:29
23 Letisko 13:29
17 Lingov 13:32
71 Košice, Moskovská 13:32
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:33
72 Lingov 13:33
25 Košice, Budapeštianska 13:34
16 Podhradová 13:38
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:38
72 Myslava, Grunt 13:38
71 Lingov 13:39
16 OC Cassovia 13:41
24 Spaľovňa 13:41
71 Košice, Moskovská 13:44
72 Lingov 13:45
25 Poľov 13:48
19 Nad jazerom, Napájadlá 13:48
72 Myslava, Grunt 13:50
71 Lingov 13:51
17 Lingov 13:52
16 OC Cassovia 13:53
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:53
29 Zoo 13:53
71 Košice, Moskovská 13:56
72 Lingov 13:57
23 Letisko 13:59
72 Myslava, Grunt 14:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:03
71 Lingov 14:03
25 Košice, Budapeštianska 14:04
30 Juh, Ryba 14:04
16 OC Cassovia 14:05
16 Podhradová 14:05
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:07
71 Košice, Moskovská 14:08
72 Lingov 14:09
17 Lingov 14:12
72 Myslava, Grunt 14:14
71 Lingov 14:15
16 OC Cassovia 14:17
16 Podhradová 14:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:17
29 Zoo 14:17
25 Poľov 14:18
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:19
71 Košice, Moskovská 14:20
72 Lingov 14:21
25 Nám. osloboditeľov 14:23
72 Myslava, Grunt 14:26
71 Lingov 14:27
33 Krematórium 14:28
16 OC Cassovia 14:29
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:29
23 Letisko 14:29
29 Zoo 14:29
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:31
17 Lingov 14:32
71 Košice, Moskovská 14:32
72 Lingov 14:33
25 Košice, Budapeštianska 14:34
72 Myslava, Grunt 14:38
71 Lingov 14:39
16 OC Cassovia 14:41
16 Podhradová 14:41
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:41
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:43
30 Juh, Ryba 14:44
71 Košice, Moskovská 14:44
72 Lingov 14:45
24 Spaľovňa 14:46
25 Poľov 14:48
72 Myslava, Grunt 14:50
71 Lingov 14:51
17 Lingov 14:52
16 OC Cassovia 14:53
19 Nad jazerom, Napájadlá 14:53
29 Zoo 14:53
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:55
71 Košice, Moskovská 14:56
72 Lingov 14:57
23 Letisko 14:59
72 Myslava, Grunt 15:02
71 Lingov 15:03
25 Košice, Budapeštianska 15:04
16 OC Cassovia 15:05
16 Podhradová 15:05
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:05
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:07
71 Košice, Moskovská 15:08
72 Lingov 15:09
17 Lingov 15:12
72 Myslava, Grunt 15:14
71 Lingov 15:15
16 OC Cassovia 15:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:17
29 Zoo 15:17
25 Poľov 15:18
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:19
71 Košice, Moskovská 15:20
72 Lingov 15:21
30 Juh, Ryba 15:24
72 Myslava, Grunt 15:26
71 Lingov 15:27
33 Krematórium 15:28
16 OC Cassovia 15:29
16 Podhradová 15:29
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:29
23 Letisko 15:29
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:31
17 Lingov 15:32
71 Košice, Moskovská 15:32
72 Lingov 15:33
25 Košice, Budapeštianska 15:34
72 Myslava, Grunt 15:38
71 Lingov 15:39
16 OC Cassovia 15:41
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:41
29 Zoo 15:41
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:43
71 Košice, Moskovská 15:44
72 Lingov 15:45
25 Poľov 15:48
72 Myslava, Grunt 15:50
24 Spaľovňa 15:51
71 Lingov 15:51
17 Lingov 15:52
16 OC Cassovia 15:53
16 Podhradová 15:53
19 Nad jazerom, Napájadlá 15:53
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:55
71 Košice, Moskovská 15:56
72 Lingov 15:57
23 Letisko 15:59
72 Myslava, Grunt 16:02
71 Lingov 16:03
25 Košice, Budapeštianska 16:04
30 Juh, Ryba 16:04
16 OC Cassovia 16:05
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:05
29 Zoo 16:05
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:07
71 Košice, Moskovská 16:08
72 Lingov 16:09
17 Lingov 16:12
72 Myslava, Grunt 16:14
71 Lingov 16:15
16 OC Cassovia 16:17
16 Podhradová 16:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:17
25 Poľov 16:18
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:19
71 Košice, Moskovská 16:20
72 Lingov 16:21
72 Myslava, Grunt 16:26
71 Lingov 16:27
33 Krematórium 16:28
16 OC Cassovia 16:29
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:29
23 Letisko 16:29
29 Zoo 16:29
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:31
17 Lingov 16:32
71 Košice, Moskovská 16:32
72 Lingov 16:33
25 Košice, Budapeštianska 16:34
72 Myslava, Grunt 16:38
71 Lingov 16:39
16 OC Cassovia 16:41
16 Podhradová 16:41
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:41
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:43
30 Juh, Ryba 16:44
71 Košice, Moskovská 16:44
72 Lingov 16:45
25 Poľov 16:48
72 Myslava, Grunt 16:50
71 Lingov 16:51
17 Lingov 16:52
16 OC Cassovia 16:53
19 Nad jazerom, Napájadlá 16:53
29 Zoo 16:53
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:55
71 Košice, Moskovská 16:57
72 Lingov 16:57
71 Lingov 17:03
25 Košice, Budapeštianska 17:04
16 OC Cassovia 17:05
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:05
72 Myslava, Grunt 17:05
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:07
16 Podhradová 17:08
72 Lingov 17:09
17 Lingov 17:12
71 Košice, Moskovská 17:12
23 Letisko 17:14
71 Lingov 17:15
21 Prekladisko hotových výrobkov U. S. Steel 17:16
16 OC Cassovia 17:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:17
25 Poľov 17:18
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:19
72 Myslava, Grunt 17:20
72 Lingov 17:21
29 Zoo 17:23
30 Juh, Ryba 17:24
24 Spaľovňa 17:25
24 Spaľovňa 17:26
71 Košice, Moskovská 17:27
71 Lingov 17:27
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:29
23 Letisko 17:29
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:31
16 OC Cassovia 17:32
17 Lingov 17:32
72 Lingov 17:33
25 Košice, Budapeštianska 17:34
72 Myslava, Grunt 17:35
16 Podhradová 17:38
71 Lingov 17:40
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:41
71 Košice, Moskovská 17:42
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:43
16 OC Cassovia 17:47
25 Poľov 17:48
72 Lingov 17:48
72 Myslava, Grunt 17:50
17 Lingov 17:53
19 Nad jazerom, Napájadlá 17:53
29 Zoo 17:53
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:55
71 Lingov 17:55
71 Košice, Moskovská 17:57
16 OC Cassovia 18:02
72 Lingov 18:03
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:05
72 Myslava, Grunt 18:05
16 Podhradová 18:08
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:08
71 Lingov 18:10
71 Košice, Moskovská 18:12
16 OC Cassovia 18:17
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:18
72 Lingov 18:18
72 Myslava, Grunt 18:20
17 Lingov 18:23
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:23
29 Zoo 18:23
71 Lingov 18:25
71 Košice, Moskovská 18:27
23 Letisko 18:29
16 OC Cassovia 18:32
25 Poľov 18:33
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:33
72 Lingov 18:33
25 Košice, Budapeštianska 18:34
72 Myslava, Grunt 18:35
16 Podhradová 18:38
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:38
71 Lingov 18:40
71 Košice, Moskovská 18:42
16 OC Cassovia 18:47
19 Nad jazerom, Napájadlá 18:48
72 Lingov 18:48
72 Myslava, Grunt 18:50
17 Lingov 18:53
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:53
29 Kavečany 18:53
71 Lingov 18:55
71 Košice, Moskovská 18:58
16 OC Cassovia 19:02
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:02
72 Lingov 19:03
16 Podhradová 19:06
72 Myslava, Grunt 19:07
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:08
71 Lingov 19:10
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:15
16 OC Cassovia 19:16
71 Košice, Moskovská 19:16
72 Lingov 19:17
17 Lingov 19:20
29 Kavečany 19:20
71 Lingov 19:23
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:26
72 Myslava, Grunt 19:26
16 OC Cassovia 19:28
25 Košice, Budapeštianska 19:29
23 Letisko 19:29
25 Poľov 19:32
72 Lingov 19:32
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:34
71 Košice, Moskovská 19:36
16 Podhradová 19:38
71 Lingov 19:38
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:46
72 Myslava, Grunt 19:46
72 Lingov 19:47
16 OC Cassovia 19:48
17 Lingov 19:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 19:54
71 Košice, Moskovská 19:56
71 Lingov 19:56
16 Podhradová 19:58
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:06
72 Myslava, Grunt 20:06
72 Lingov 20:06
16 OC Cassovia 20:08
29 Kavečany 20:08
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:14
71 Košice, Moskovská 20:16
71 Lingov 20:16
16 Podhradová 20:18
17 Lingov 20:20
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:26
72 Myslava, Grunt 20:26
72 Lingov 20:26
25 Poľov 20:27
16 OC Cassovia 20:28
25 Košice, Budapeštianska 20:29
23 Letisko 20:29
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:34
71 Košice, Moskovská 20:36
71 Lingov 20:36
16 Podhradová 20:38
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:46
72 Myslava, Grunt 20:46
72 Lingov 20:46
16 OC Cassovia 20:48
17 Lingov 20:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 20:54
71 Košice, Moskovská 20:56
71 Lingov 20:56
16 Podhradová 20:58
72 Myslava, Grunt 21:05
72 Lingov 21:05
29 Kavečany 21:08
23 Faurecia 21:09
16 Podhradová 21:11
19 Nad jazerom, Napájadlá 21:13
71 Košice, Moskovská 21:13
23 Faurecia 21:14
71 Lingov 21:14
23 Faurecia 21:19
21 Košice, Prekladisko hotových výrobkov 21:21
72 Myslava, Grunt 21:23
23 Faurecia 21:24
72 Lingov 21:24
25 Poľov 21:25
25 Košice, Budapeštianska 21:29
23 Letisko 21:29
19 Nad jazerom, Napájadlá 21:32
71 Košice, Moskovská 21:33
71 Lingov 21:34
16 Podhradová 21:36
72 Lingov 21:42
72 Myslava, Grunt 21:43
71 Lingov 21:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 21:52
71 Košice, Moskovská 21:53
72 Lingov 22:00
72 Myslava, Grunt 22:03
16 Podhradová 22:06
29 Kavečany 22:08
71 Lingov 22:10
19 Nad jazerom, Napájadlá 22:12
71 Košice, Moskovská 22:13
72 Lingov 22:20
72 Myslava, Grunt 22:23
25 Poľov 22:25
71 Lingov 22:30
19 Nad jazerom, Napájadlá 22:32
71 Košice, Moskovská 22:33
16 Podhradová 22:36
72 Lingov 22:40
72 Myslava, Grunt 22:43
25 Košice, Budapeštianska 22:49
71 Lingov 22:50
19 Nad jazerom, Napájadlá 22:52
71 Košice, Moskovská 22:53
72 Lingov 23:00
72 Myslava, Grunt 23:03
29 Kavečany 23:08
N1 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 23:11
N2 Podhradová 23:11
N4 Juh, Ryba 23:11
N7 Nad jazerom, Važecká 23:11
N6 Košice, Starozagorská 23:11
N5 Lingov 23:15