Všetky odchody zo zastávky Grunt 12.5.2021

Linka Smer Odchod
32 Košická Nová Ves 4:31
RA2 Vstupný areál U. S. Steel 4:59
32 Myslava, Maša 5:04
72 Lingov 5:04
72 Lingov 5:24
32 Košická Nová Ves 5:31
72 Lingov 5:44
32 Myslava, Maša 5:49
32 Košická Nová Ves 6:01
72 Lingov 6:02
72 Lingov 6:14
32 Myslava, Maša 6:21
72 Lingov 6:30
32 Košická Nová Ves 6:31
72 Lingov 6:43
32 Myslava, Maša 6:46
72 Lingov 6:59
32 Košická Nová Ves 7:01
72 Lingov 7:13
32 Myslava, Maša 7:20
Š1 Košice, Spoločenský pavilón 7:22
72 Lingov 7:26
32 Košická Nová Ves 7:31
72 Tesco, Džungľa 7:37
72 Lingov 7:46
32 Myslava, Maša 7:53
72 Lingov 7:57
32 Košická Nová Ves 8:01
72 Lingov 8:06
72 Lingov 8:17
32 Myslava, Maša 8:20
72 Lingov 8:28
32 Košická Nová Ves 8:31
72 Lingov 8:44
72 Lingov 8:58
32 Myslava, Maša 9:07
72 Lingov 9:13
32 Košická Nová Ves 9:16
72 Lingov 9:29
72 Lingov 9:43
72 Lingov 9:59
32 Myslava, Maša 10:07
72 Lingov 10:14
32 Košická Nová Ves 10:16
72 Lingov 10:28
72 Lingov 10:44
72 Lingov 10:58
32 Myslava, Maša 11:07
72 Lingov 11:13
32 Košická Nová Ves 11:16
72 Lingov 11:29
72 Lingov 11:43
72 Lingov 11:59
32 Myslava, Maša 12:07
72 Lingov 12:14
32 Košická Nová Ves 12:16
72 Lingov 12:28
RA2 Vstupný areál U. S. Steel 12:39
72 Lingov 12:44
72 Lingov 12:58
32 Myslava, Maša 13:07
72 Lingov 13:13
32 Košická Nová Ves 13:16
72 Lingov 13:25
72 Lingov 13:37
72 Lingov 13:50
32 Myslava, Maša 13:52
32 Košická Nová Ves 14:01
Linka Smer Odchod
72 Lingov 14:01
72 Lingov 14:14
32 Myslava, Maša 14:22
72 Lingov 14:25
32 Košická Nová Ves 14:31
72 Lingov 14:38
72 Lingov 14:50
32 Myslava, Maša 14:52
RA2 Myslava, Maša 14:52
32 Košická Nová Ves 15:01
72 Lingov 15:02
72 Lingov 15:14
32 Myslava, Maša 15:22
72 Lingov 15:26
32 Košická Nová Ves 15:31
72 Lingov 15:38
72 Lingov 15:49
32 Myslava, Maša 15:52
32 Košická Nová Ves 16:01
72 Lingov 16:02
72 Lingov 16:13
32 Myslava, Maša 16:22
72 Lingov 16:26
32 Košická Nová Ves 16:31
72 Lingov 16:37
RA2 Vstupný areál U. S. Steel 16:39
72 Lingov 16:49
32 Myslava, Maša 16:52
32 Košická Nová Ves 17:01
72 Lingov 17:01
72 Lingov 17:13
32 Myslava, Maša 17:21
72 Lingov 17:29
32 Košická Nová Ves 17:31
72 Lingov 17:43
32 Myslava, Maša 17:51
72 Lingov 17:59
72 Lingov 18:14
32 Košická Nová Ves 18:16
32 Myslava, Maša 18:21
72 Lingov 18:28
72 Lingov 18:44
72 Lingov 18:58
32 Myslava, Maša 19:06
RA2 Myslava, Maša 19:06
32 Košická Nová Ves 19:12
72 Lingov 19:13
72 Lingov 19:29
72 Lingov 19:47
32 Myslava, Maša 20:04
72 Lingov 20:08
32 Košická Nová Ves 20:12
72 Lingov 20:28
RA2 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 20:39
72 Lingov 20:47
32 Myslava, Maša 21:04
72 Lingov 21:08
32 Košická Nová Ves 21:12
72 Lingov 21:26
72 Lingov 21:44
32 Myslava, Maša 22:04
72 Lingov 22:04
32 Košická Nová Ves 22:12
72 Lingov 22:24
72 Lingov 22:44
32 Myslava, Maša 23:04
RA2 Košice, Maša 23:06