Všetky odchody zo zastávky Dom umenia 11.5.2021

Linka Smer Odchod
N2 Podhradová 0:05
N3 Staničné nám. 3:49
N4 Staničné nám. 3:53
N2 Staničné nám. 3:54
N6 Staničné nám. 3:54
N2 Podhradová 4:05
N6 Staničné nám. 4:29
N2 Staničné nám. 4:34
6 Košice, Staničné námestie 4:36
N4 Staničné nám. 4:37
6 Košice, Staničné námestie 4:38
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 4:42
2 Staničné nám. 4:43
6 Košice, Staničné námestie 4:44
32 Košická Nová Ves 4:44
R5 Ryba 4:47
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 4:48
R1 Vstupný areál U. S. Steel 4:50
20 Košická Nová Ves 4:50
7 Nad jazerom, Važecká 4:51
15 OC Cassovia 4:52
16 Podhradová 4:52
25 Košice, Budapeštianska 4:53
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 4:53
2 Sever, Havlíčkova 4:56
6 Košice, Staničné námestie 4:56
R1 Vstupný areál U. S. Steel 4:56
71 Lingov 4:56
12 Šebastovce 4:58
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 4:58
6 Košice, Staničné námestie 4:59
12 Podhradová 4:59
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 5:02
R5 Vstupný areál U. S. Steel 5:02
2 Staničné nám. 5:03
7 Botanická záhrada 5:03
71 Lingov 5:06
52 Krásna 5:08
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 5:08
6 Košice, Staničné námestie 5:11
7 Nad jazerom, Važecká 5:11
16 OC Cassovia 5:11
R1 Vstupný areál U. S. Steel 5:12
16 Podhradová 5:12
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 5:13
6 Košice, Staničné námestie 5:13
6 Košice, Staničné námestie 5:14
2 Sever, Havlíčkova 5:16
72 Lingov 5:16
23 Staničné nám. 5:19
11 Nám. osloboditeľov 5:21
15 OC Cassovia 5:22
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 5:22
25 Košice, Budapeštianska 5:23
2 Staničné nám. 5:23
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 5:23
7 Botanická záhrada 5:23
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:23
4 Sever, Havlíčkova 5:25
R1 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 5:26
71 Lingov 5:26
7 Nad jazerom, Važecká 5:31
16 OC Cassovia 5:31
16 Podhradová 5:32
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 5:33
6 Košice, Staničné námestie 5:33
R1 Staničné nám. 5:34
2 Sever, Havlíčkova 5:36
72 Lingov 5:36
52 Krásna 5:38
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 5:38
12 Šebastovce 5:38
12 Podhradová 5:39
15 OC Cassovia 5:42
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 5:42
2 Staničné nám. 5:43
7 Botanická záhrada 5:43
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:43
32 Košická Nová Ves 5:44
4 Sever, Havlíčkova 5:45
71 Lingov 5:46
R1 Staničné nám. 5:49
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:49
7 Nad jazerom, Važecká 5:51
16 OC Cassovia 5:51
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 5:52
16 Podhradová 5:52
25 Košice, Budapeštianska 5:53
6 Košice, Staničné námestie 5:53
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 5:53
20 Košická Nová Ves 5:55
2 Sever, Havlíčkova 5:56
6 Košice, Staničné námestie 5:56
R1 Vstupný areál U. S. Steel 5:56
72 Lingov 5:56
52 Krásna 5:58
2 Staničné nám. 6:00
11 Nám. osloboditeľov 6:01
15 OC Cassovia 6:03
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 6:03
7 Botanická záhrada 6:03
12 Šebastovce 6:03
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:03
4 Sever, Havlíčkova 6:05
R1 Staničné nám. 6:05
71 Lingov 6:06
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:08
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 6:09
6 Košice, Staničné námestie 6:10
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:10
7 Nad jazerom, Važecká 6:11
16 OC Cassovia 6:13
16 Podhradová 6:13
32 Košická Nová Ves 6:15
72 Lingov 6:15
2 Sever, Havlíčkova 6:16
2 Staničné nám. 6:17
R1 Vstupný areál U. S. Steel 6:18
12 Podhradová 6:18
52 Krásna 6:19
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:19
23 Staničné nám. 6:19
23 Staničné nám. 6:19
7 Botanická záhrada 6:20
71 Lingov 6:20
R1 Staničné nám. 6:21
23 Staničné nám. 6:21
16 OC Cassovia 6:22
15 OC Cassovia 6:23
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 6:23
25 Košice, Budapeštianska 6:23
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:23
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 6:24
4 Sever, Havlíčkova 6:24
12 Šebastovce 6:25
20 Košická Nová Ves 6:25
6 Košice, Staničné námestie 6:26
R1 Vstupný areál U. S. Steel 6:26
23 Staničné nám. 6:26
7 Nad jazerom, Važecká 6:28
72 Lingov 6:28
16 Staničné nám. 6:30
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:31
2 Staničné nám. 6:32
2 Sever, Havlíčkova 6:32
16 OC Cassovia 6:32
R1 Košice, Staničné námestie 6:34
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:34
23 Staničné nám. 6:34
7 Botanická záhrada 6:35
71 Lingov 6:35
15 OC Cassovia 6:37
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 6:38
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:38
21 Staničné nám. 6:39
52 Krásna 6:39
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 6:39
4 Sever, Havlíčkova 6:39
11 Nám. osloboditeľov 6:41
6 Košice, Staničné námestie 6:41
12 Podhradová 6:41
7 Nad jazerom, Važecká 6:43
16 OC Cassovia 6:43
72 Lingov 6:43
16 Podhradová 6:44
12 Šebastovce 6:45
32 Košická Nová Ves 6:45
6 Košice, Staničné námestie 6:46
15 OC Cassovia 6:47
2 Staničné nám. 6:47
2 Sever, Havlíčkova 6:47
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:48
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 6:49
7 Botanická záhrada 6:49
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:49
71 Lingov 6:49
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:51
16 OC Cassovia 6:52
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 6:54
4 Sever, Havlíčkova 6:54
R1 Staničné nám. 6:54
16 Staničné nám. 6:54
25 Košice, Budapeštianska 6:55
6 Košice, Staničné námestie 6:56
R1 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 6:56
15 OC Cassovia 6:57
7 Nad jazerom, Važecká 6:57
20 Košická Nová Ves 6:57
72 Lingov 6:57
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 6:58
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 6:59
7 Botanická záhrada 6:59
2 Staničné nám. 7:00
52 Krásna 7:01
2 Sever, Havlíčkova 7:02
12 Podhradová 7:02
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:02
16 OC Cassovia 7:03
71 Lingov 7:03
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 7:05
16 Podhradová 7:05
15 OC Cassovia 7:07
12 Šebastovce 7:07
7 Nad jazerom, Važecká 7:08
4 Sever, Havlíčkova 7:09
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:09
2 Staničné nám. 7:10
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 7:11
7 Botanická záhrada 7:11
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:12
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:12
6 Košice, Staničné námestie 7:13
16 OC Cassovia 7:13
72 Lingov 7:13
2 Sever, Havlíčkova 7:14
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 7:15
16 Staničné nám. 7:16
32 Košická Nová Ves 7:17
15 OC Cassovia 7:18
7 Nad jazerom, Važecká 7:18
4 Sever, Havlíčkova 7:19
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:19
2 Staničné nám. 7:20
23 Staničné nám. 7:20
71 Lingov 7:20
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 7:21
52 Krásna 7:21
7 Botanická záhrada 7:21
11 Nad jazerom, Važecká 7:22
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:22
2 Sever, Havlíčkova 7:24
12 Podhradová 7:24
16 OC Cassovia 7:24
25 Košice, Budapeštianska 7:25
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 7:25
16 Podhradová 7:26
6 Košice, Staničné námestie 7:27
R1 Vstupný areál U. S. Steel 7:27
15 OC Cassovia 7:28
7 Nad jazerom, Važecká 7:28
12 Šebastovce 7:28
72 Lingov 7:28
4 Sever, Havlíčkova 7:29
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:29
2 Staničné nám. 7:30
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 7:31
7 Botanická záhrada 7:31
56 Nám. osloboditeľov 7:32
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:32
16 OC Cassovia 7:33
2 Sever, Havlíčkova 7:34
71 Lingov 7:34
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 7:35
R1 Staničné nám. 7:35
20 Košická Nová Ves 7:36
16 Staničné nám. 7:36
6 Košice, Staničné námestie 7:37
15 OC Cassovia 7:38
7 Nad jazerom, Važecká 7:38
4 Sever, Havlíčkova 7:39
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:39
2 Staničné nám. 7:40
72 Lingov 7:40
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 7:41
52 Krásna 7:41
7 Botanická záhrada 7:41
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:42
16 OC Cassovia 7:43
2 Sever, Havlíčkova 7:44
6 Košice, Spoločenský pavilón 7:44
12 Podhradová 7:44
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 7:45
16 Podhradová 7:46
71 Lingov 7:46
6 Košice, Staničné námestie 7:47
32 Košická Nová Ves 7:47
15 OC Cassovia 7:48
7 Nad jazerom, Važecká 7:48
4 Sever, Havlíčkova 7:49
25 Nám. osloboditeľov 7:50
2 Staničné nám. 7:50
23 Staničné nám. 7:50
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 7:51
72 Tesco, Džungľa 7:51
7 Botanická záhrada 7:52
56 Nám. osloboditeľov 7:52
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:52
2 Sever, Havlíčkova 7:54
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 7:54
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 7:55
20 Nám. osloboditeľov 7:55
16 Staničné nám. 7:56
71 Lingov 7:56
6 Košice, Staničné námestie 7:57
R1 Vstupný areál U. S. Steel 7:57
12 Šebastovce 7:57
16 OC Cassovia 7:58
4 Sever, Havlíčkova 7:59
7 Nad jazerom, Važecká 7:59
15 OC Cassovia 8:00
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 8:01
52 Krásna 8:01
72 Lingov 8:01
2 Staničné nám. 8:02
20 Košická Nová Ves 8:02
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:02
2 Sever, Havlíčkova 8:04
16 Podhradová 8:06
71 Lingov 8:06
6 Košice, Staničné námestie 8:07
7 Botanická záhrada 8:07
16 OC Cassovia 8:07
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 8:09
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 8:09
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 8:11
4 Sever, Havlíčkova 8:11
72 Lingov 8:11
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:12
7 Nad jazerom, Važecká 8:14
12 Podhradová 8:14
15 OC Cassovia 8:15
71 Lingov 8:16
2 Staničné nám. 8:17
6 Košice, Staničné námestie 8:17
32 Košická Nová Ves 8:17
56 Nám. osloboditeľov 8:17
16 Staničné nám. 8:17
2 Sever, Havlíčkova 8:18
23 Staničné nám. 8:20
72 Lingov 8:21
7 Botanická záhrada 8:22
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:22
16 OC Cassovia 8:22
25 Košice, Budapeštianska 8:24
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 8:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 8:24
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 8:25
4 Sever, Havlíčkova 8:26
71 Lingov 8:26
12 Barca, Podnikateľská 8:27
6 Košice, Staničné námestie 8:28
7 Nad jazerom, Važecká 8:29
15 OC Cassovia 8:30
72 Lingov 8:31
2 Staničné nám. 8:32
16 Podhradová 8:32
52 Krásna 8:33
2 Sever, Havlíčkova 8:33
20 Košická Nová Ves 8:34
R1 Staničné nám. 8:35
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:35
71 Lingov 8:36
7 Botanická záhrada 8:37
16 OC Cassovia 8:37
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 8:39
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 8:39
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 8:40
4 Sever, Havlíčkova 8:41
6 Košice, Staničné námestie 8:43
72 Lingov 8:43
7 Nad jazerom, Važecká 8:44
12 Podhradová 8:44
15 OC Cassovia 8:45
2 Staničné nám. 8:47
32 Košická Nová Ves 8:47
16 Staničné nám. 8:47
2 Sever, Havlíčkova 8:48
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:50
71 Lingov 8:50
7 Botanická záhrada 8:52
16 OC Cassovia 8:52
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 8:54
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 8:54
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 8:55
4 Sever, Havlíčkova 8:56
R1 Vstupný areál U. S. Steel 8:57
12 Šebastovce 8:57
6 Košice, Staničné námestie 8:58
72 Lingov 8:58
7 Nad jazerom, Važecká 8:59
15 OC Cassovia 9:00
2 Staničné nám. 9:02
20 Košická Nová Ves 9:02
16 Podhradová 9:02
52 Krásna 9:03
2 Sever, Havlíčkova 9:03
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:05
71 Lingov 9:05
7 Botanická záhrada 9:07
16 OC Cassovia 9:07
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 9:09
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 9:09
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 9:10
4 Sever, Havlíčkova 9:11
11 Nám. osloboditeľov 9:12
6 Košice, Staničné námestie 9:13
72 Lingov 9:13
7 Nad jazerom, Važecká 9:14
12 Podhradová 9:14
15 OC Cassovia 9:15
2 Staničné nám. 9:17
16 Staničné nám. 9:17
2 Sever, Havlíčkova 9:18
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:20
23 Staničné nám. 9:20
71 Lingov 9:20
7 Botanická záhrada 9:22
16 OC Cassovia 9:22
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 9:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 9:24
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 9:25
25 Košice, Budapeštianska 9:25
4 Sever, Havlíčkova 9:26
12 Barca, Podnikateľská 9:27
6 Košice, Staničné námestie 9:28
72 Lingov 9:28
7 Nad jazerom, Važecká 9:29
15 OC Cassovia 9:30
2 Staničné nám. 9:32
32 Košická Nová Ves 9:32
16 Podhradová 9:32
52 Krásna 9:33
2 Sever, Havlíčkova 9:33
R1 Staničné nám. 9:35
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:35
71 Lingov 9:35
7 Botanická záhrada 9:37
16 OC Cassovia 9:37
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 9:39
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 9:39
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 9:40
4 Sever, Havlíčkova 9:41
6 Košice, Staničné námestie 9:43
72 Lingov 9:43
7 Nad jazerom, Važecká 9:44
12 Podhradová 9:44
15 OC Cassovia 9:45
2 Staničné nám. 9:47
16 Staničné nám. 9:47
2 Sever, Havlíčkova 9:48
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:50
71 Lingov 9:50
7 Botanická záhrada 9:52
16 OC Cassovia 9:52
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 9:54
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 9:54
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 9:55
4 Sever, Havlíčkova 9:56
R1 Vstupný areál U. S. Steel 9:57
12 Šebastovce 9:57
6 Košice, Staničné námestie 9:58
72 Lingov 9:58
7 Nad jazerom, Važecká 9:59
15 OC Cassovia 10:00
2 Staničné nám. 10:02
20 Košická Nová Ves 10:02
16 Podhradová 10:02
52 Krásna 10:03
2 Sever, Havlíčkova 10:03
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:05
71 Lingov 10:05
7 Botanická záhrada 10:07
16 OC Cassovia 10:07
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 10:09
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 10:09
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 10:10
4 Sever, Havlíčkova 10:11
11 Nám. osloboditeľov 10:12
6 Košice, Staničné námestie 10:13
72 Lingov 10:13
7 Nad jazerom, Važecká 10:14
12 Podhradová 10:14
15 OC Cassovia 10:15
2 Staničné nám. 10:17
16 Staničné nám. 10:17
2 Sever, Havlíčkova 10:18
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:20
23 Staničné nám. 10:20
71 Lingov 10:20
7 Botanická záhrada 10:22
16 OC Cassovia 10:22
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 10:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 10:24
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 10:25
25 Košice, Budapeštianska 10:25
4 Sever, Havlíčkova 10:26
12 Barca, Podnikateľská 10:27
6 Košice, Staničné námestie 10:28
72 Lingov 10:28
7 Nad jazerom, Važecká 10:29
15 OC Cassovia 10:30
2 Staničné nám. 10:32
32 Košická Nová Ves 10:32
16 Podhradová 10:32
52 Krásna 10:33
2 Sever, Havlíčkova 10:33
R1 Staničné nám. 10:35
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:35
71 Lingov 10:35
7 Botanická záhrada 10:37
16 OC Cassovia 10:37
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 10:39
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 10:39
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 10:40
4 Sever, Havlíčkova 10:41
6 Košice, Staničné námestie 10:43
72 Lingov 10:43
7 Nad jazerom, Važecká 10:44
12 Podhradová 10:44
15 OC Cassovia 10:45
2 Staničné nám. 10:47
16 Staničné nám. 10:47
2 Sever, Havlíčkova 10:48
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:50
71 Lingov 10:50
7 Botanická záhrada 10:52
16 OC Cassovia 10:52
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 10:54
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 10:54
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 10:55
4 Sever, Havlíčkova 10:56
R1 Vstupný areál U. S. Steel 10:57
12 Šebastovce 10:57
6 Košice, Staničné námestie 10:58
72 Lingov 10:58
7 Nad jazerom, Važecká 10:59
15 OC Cassovia 11:00
2 Staničné nám. 11:02
20 Košická Nová Ves 11:02
16 Podhradová 11:02
52 Krásna 11:03
2 Sever, Havlíčkova 11:03
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:05
71 Lingov 11:05
7 Botanická záhrada 11:07
16 OC Cassovia 11:07
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 11:09
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 11:09
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 11:10
4 Sever, Havlíčkova 11:11
11 Nám. osloboditeľov 11:12
6 Košice, Staničné námestie 11:13
72 Lingov 11:13
7 Nad jazerom, Važecká 11:14
12 Podhradová 11:14
15 OC Cassovia 11:15
2 Staničné nám. 11:17
16 Staničné nám. 11:17
2 Sever, Havlíčkova 11:18
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:20
23 Staničné nám. 11:20
71 Lingov 11:20
7 Botanická záhrada 11:22
16 OC Cassovia 11:22
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 11:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 11:24
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 11:25
25 Košice, Budapeštianska 11:25
4 Sever, Havlíčkova 11:26
12 Šebastovce 11:27
6 Košice, Staničné námestie 11:28
72 Lingov 11:28
7 Nad jazerom, Važecká 11:29
15 OC Cassovia 11:30
2 Staničné nám. 11:32
32 Košická Nová Ves 11:32
16 Podhradová 11:32
52 Krásna 11:33
2 Sever, Havlíčkova 11:33
R1 Staničné nám. 11:35
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:35
71 Lingov 11:35
7 Botanická záhrada 11:37
16 OC Cassovia 11:37
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 11:39
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 11:39
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 11:40
4 Sever, Havlíčkova 11:41
6 Košice, Staničné námestie 11:43
72 Lingov 11:43
7 Nad jazerom, Važecká 11:44
12 Podhradová 11:44
15 OC Cassovia 11:45
2 Staničné nám. 11:47
16 Staničné nám. 11:47
2 Sever, Havlíčkova 11:48
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:50
71 Lingov 11:50
7 Botanická záhrada 11:52
16 OC Cassovia 11:52
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 11:54
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 11:54
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 11:55
4 Sever, Havlíčkova 11:56
R1 Vstupný areál U. S. Steel 11:57
12 Šebastovce 11:57
6 Košice, Staničné námestie 11:58
72 Lingov 11:58
7 Nad jazerom, Važecká 11:59
15 OC Cassovia 12:00
2 Staničné nám. 12:02
20 Košická Nová Ves 12:02
16 Podhradová 12:02
52 Krásna 12:03
2 Sever, Havlíčkova 12:03
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:05
71 Lingov 12:05
7 Botanická záhrada 12:07
16 OC Cassovia 12:07
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 12:09
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 12:09
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 12:10
4 Sever, Havlíčkova 12:11
11 Nám. osloboditeľov 12:12
6 Košice, Staničné námestie 12:13
72 Lingov 12:13
7 Nad jazerom, Važecká 12:14
12 Podhradová 12:14
15 OC Cassovia 12:15
2 Staničné nám. 12:17
16 Staničné nám. 12:17
2 Sever, Havlíčkova 12:18
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:20
23 Staničné nám. 12:20
71 Lingov 12:20
7 Botanická záhrada 12:22
16 OC Cassovia 12:22
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 12:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 12:24
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 12:25
25 Košice, Budapeštianska 12:25
4 Sever, Havlíčkova 12:26
12 Šebastovce 12:27
6 Košice, Staničné námestie 12:28
72 Lingov 12:28
7 Nad jazerom, Važecká 12:29
15 OC Cassovia 12:30
2 Staničné nám. 12:32
32 Košická Nová Ves 12:32
16 Podhradová 12:32
52 Krásna 12:33
2 Sever, Havlíčkova 12:33
R1 Staničné nám. 12:35
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:35
71 Lingov 12:35
7 Botanická záhrada 12:37
16 OC Cassovia 12:37
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 12:39
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 12:39
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 12:40
4 Sever, Havlíčkova 12:41
6 Košice, Staničné námestie 12:43
72 Lingov 12:43
7 Nad jazerom, Važecká 12:44
12 Podhradová 12:44
15 OC Cassovia 12:45
2 Staničné nám. 12:47
16 Staničné nám. 12:47
2 Sever, Havlíčkova 12:48
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:50
71 Lingov 12:50
7 Botanická záhrada 12:52
16 OC Cassovia 12:52
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 12:54
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 12:54
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 12:55
4 Sever, Havlíčkova 12:56
R1 Vstupný areál U. S. Steel 12:57
12 Šebastovce 12:57
6 Košice, Staničné námestie 12:58
72 Lingov 12:58
25 Košice, Budapeštianska 12:59
7 Nad jazerom, Važecká 12:59
15 OC Cassovia 13:00
2 Staničné nám. 13:02
20 Košická Nová Ves 13:02
16 Podhradová 13:02
52 Krásna 13:03
2 Sever, Havlíčkova 13:03
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:05
71 Lingov 13:05
7 Botanická záhrada 13:07
16 OC Cassovia 13:07
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 13:09
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 13:09
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 13:10
4 Sever, Havlíčkova 13:11
11 Nám. osloboditeľov 13:12
R1 Vstupný areál U. S. Steel 13:12
6 Košice, Staničné námestie 13:13
72 Lingov 13:13
7 Nad jazerom, Važecká 13:14
12 Podhradová 13:14
15 OC Cassovia 13:15
2 Staničné nám. 13:17
16 Staničné nám. 13:17
2 Sever, Havlíčkova 13:18
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:20
23 Staničné nám. 13:20
71 Lingov 13:20
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 13:21
7 Botanická záhrada 13:22
16 OC Cassovia 13:22
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 13:24
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 13:25
4 Sever, Havlíčkova 13:26
12 Šebastovce 13:27
15 OC Cassovia 13:28
6 Košice, Staničné námestie 13:28
72 Lingov 13:28
25 Košice, Budapeštianska 13:29
7 Nad jazerom, Važecká 13:29
6 Košice, Staničné námestie 13:31
2 Staničné nám. 13:32
32 Košická Nová Ves 13:32
16 Podhradová 13:32
52 Krásna 13:33
2 Sever, Havlíčkova 13:33
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 13:33
16 OC Cassovia 13:34
71 Lingov 13:34
R1 Staničné nám. 13:35
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:35
7 Botanická záhrada 13:37
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 13:39
15 OC Cassovia 13:40
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 13:40
72 Lingov 13:40
Linka Smer Odchod
4 Sever, Havlíčkova 13:41
6 Košice, Staničné námestie 13:43
7 Nad jazerom, Važecká 13:44
12 Podhradová 13:44
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 13:45
16 OC Cassovia 13:46
71 Lingov 13:46
2 Staničné nám. 13:47
16 Staničné nám. 13:47
2 Sever, Havlíčkova 13:48
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:49
12 Šebastovce 13:51
15 OC Cassovia 13:52
7 Botanická záhrada 13:52
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:52
72 Lingov 13:52
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 13:53
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 13:54
4 Sever, Havlíčkova 13:56
6 Košice, Spoločenský pavilón 13:57
R1 Vstupný areál U. S. Steel 13:57
6 Košice, Staničné námestie 13:58
7 Nad jazerom, Važecká 13:58
16 OC Cassovia 13:58
71 Lingov 13:58
25 Košice, Budapeštianska 13:59
16 Podhradová 13:59
2 Staničné nám. 14:00
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:01
2 Sever, Havlíčkova 14:02
20 Košická Nová Ves 14:02
52 Krásna 14:03
15 OC Cassovia 14:04
7 Botanická záhrada 14:04
72 Lingov 14:04
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 14:05
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 14:06
4 Sever, Havlíčkova 14:08
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:09
6 Košice, Staničné námestie 14:10
7 Nad jazerom, Važecká 14:10
16 OC Cassovia 14:10
71 Lingov 14:10
16 Staničné nám. 14:11
2 Staničné nám. 14:12
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:12
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:13
2 Sever, Havlíčkova 14:14
12 Podhradová 14:14
12 Šebastovce 14:15
15 OC Cassovia 14:16
7 Botanická záhrada 14:16
72 Lingov 14:16
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 14:17
32 Košická Nová Ves 14:17
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 14:18
4 Sever, Havlíčkova 14:20
23 Staničné nám. 14:20
23 Staničné nám. 14:20
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:21
6 Košice, Staničné námestie 14:22
R1 Staničné nám. 14:22
7 Nad jazerom, Važecká 14:22
16 OC Cassovia 14:22
23 Staničné nám. 14:22
71 Lingov 14:22
52 Krásna 14:23
16 Staničné nám. 14:23
2 Staničné nám. 14:24
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:25
2 Sever, Havlíčkova 14:26
23 Staničné nám. 14:27
15 OC Cassovia 14:28
7 Botanická záhrada 14:28
72 Lingov 14:28
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 14:29
25 Košice, Budapeštianska 14:29
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 14:30
11 Nám. osloboditeľov 14:32
4 Sever, Havlíčkova 14:32
R1 Košice, Staničné námestie 14:32
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:32
R1 Staničné nám. 14:32
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:33
20 Košická Nová Ves 14:33
6 Košice, Staničné námestie 14:34
7 Nad jazerom, Važecká 14:34
16 OC Cassovia 14:34
71 Lingov 14:34
16 Podhradová 14:35
23 Staničné nám. 14:35
2 Staničné nám. 14:36
R1 Vstupný areál U. S. Steel 14:37
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:37
2 Sever, Havlíčkova 14:38
12 Šebastovce 14:39
15 OC Cassovia 14:40
7 Botanická záhrada 14:40
72 Lingov 14:40
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 14:41
21 Staničné nám. 14:41
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 14:42
52 Krásna 14:43
4 Sever, Havlíčkova 14:44
12 Podhradová 14:44
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:45
6 Košice, Staničné námestie 14:46
7 Nad jazerom, Važecká 14:46
16 OC Cassovia 14:46
71 Lingov 14:46
32 Košická Nová Ves 14:47
16 Staničné nám. 14:47
2 Staničné nám. 14:48
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:49
2 Sever, Havlíčkova 14:50
23 Staničné nám. 14:50
15 OC Cassovia 14:52
R1 Staničné nám. 14:52
7 Botanická záhrada 14:52
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:52
72 Lingov 14:52
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 14:53
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 14:54
4 Sever, Havlíčkova 14:56
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 14:57
6 Košice, Staničné námestie 14:58
7 Nad jazerom, Važecká 14:58
16 OC Cassovia 14:58
71 Lingov 14:58
25 Košice, Budapeštianska 14:59
16 Podhradová 14:59
2 Staničné nám. 15:00
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:01
2 Sever, Havlíčkova 15:02
20 Košická Nová Ves 15:02
52 Krásna 15:03
12 Šebastovce 15:03
15 OC Cassovia 15:04
7 Botanická záhrada 15:04
72 Lingov 15:04
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 15:05
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 15:06
R1 Vstupný areál U. S. Steel 15:07
4 Sever, Havlíčkova 15:08
12 Podhradová 15:08
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:09
6 Košice, Staničné námestie 15:10
7 Nad jazerom, Važecká 15:10
16 OC Cassovia 15:10
71 Lingov 15:10
16 Staničné nám. 15:11
11 Nám. osloboditeľov 15:12
2 Staničné nám. 15:12
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:12
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:13
2 Sever, Havlíčkova 15:14
R1 Staničné nám. 15:15
15 OC Cassovia 15:16
7 Botanická záhrada 15:16
72 Lingov 15:16
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 15:17
32 Košická Nová Ves 15:17
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 15:18
4 Sever, Havlíčkova 15:20
23 Staničné nám. 15:20
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:21
6 Košice, Staničné námestie 15:22
7 Nad jazerom, Važecká 15:22
16 OC Cassovia 15:22
71 Lingov 15:22
52 Krásna 15:23
16 Podhradová 15:23
2 Staničné nám. 15:24
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:25
2 Sever, Havlíčkova 15:26
R1 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 15:27
12 Šebastovce 15:27
15 OC Cassovia 15:28
7 Botanická záhrada 15:28
72 Lingov 15:28
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 15:29
25 Košice, Budapeštianska 15:29
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 15:30
6 Košice, Spoločenský pavilón 15:30
4 Sever, Havlíčkova 15:32
12 Podhradová 15:32
20 Košická Nová Ves 15:32
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:32
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:33
6 Košice, Staničné námestie 15:34
7 Nad jazerom, Važecká 15:34
16 OC Cassovia 15:34
71 Lingov 15:34
R1 Staničné nám. 15:35
16 Staničné nám. 15:35
2 Staničné nám. 15:36
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:37
2 Sever, Havlíčkova 15:38
15 OC Cassovia 15:40
7 Botanická záhrada 15:40
72 Lingov 15:40
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 15:41
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 15:42
52 Krásna 15:43
4 Sever, Havlíčkova 15:44
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:45
6 Košice, Staničné námestie 15:46
7 Nad jazerom, Važecká 15:46
16 OC Cassovia 15:46
71 Lingov 15:46
32 Košická Nová Ves 15:47
16 Podhradová 15:47
2 Staničné nám. 15:48
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:49
2 Sever, Havlíčkova 15:50
23 Staničné nám. 15:50
12 Šebastovce 15:51
11 Nám. osloboditeľov 15:52
15 OC Cassovia 15:52
7 Botanická záhrada 15:52
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:52
72 Lingov 15:52
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 15:53
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 15:54
4 Sever, Havlíčkova 15:56
12 Podhradová 15:56
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 15:57
R1 Vstupný areál U. S. Steel 15:57
6 Košice, Staničné námestie 15:58
7 Nad jazerom, Važecká 15:58
16 OC Cassovia 15:58
71 Lingov 15:58
25 Košice, Budapeštianska 15:59
16 Staničné nám. 15:59
2 Staničné nám. 16:00
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:01
2 Sever, Havlíčkova 16:02
20 Košická Nová Ves 16:02
52 Krásna 16:03
15 OC Cassovia 16:04
7 Botanická záhrada 16:04
72 Lingov 16:04
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 16:05
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 16:06
4 Sever, Havlíčkova 16:08
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:09
6 Košice, Staničné námestie 16:10
R1 Staničné nám. 16:10
7 Nad jazerom, Važecká 16:10
16 OC Cassovia 16:10
71 Lingov 16:10
16 Podhradová 16:11
2 Staničné nám. 16:12
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:12
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:13
2 Sever, Havlíčkova 16:14
12 Šebastovce 16:15
15 OC Cassovia 16:16
7 Botanická záhrada 16:16
72 Lingov 16:16
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 16:17
32 Košická Nová Ves 16:17
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 16:18
4 Sever, Havlíčkova 16:20
12 Podhradová 16:20
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:21
6 Košice, Staničné námestie 16:22
7 Nad jazerom, Važecká 16:22
16 OC Cassovia 16:22
23 Staničné nám. 16:22
71 Lingov 16:22
52 Krásna 16:23
16 Staničné nám. 16:23
2 Staničné nám. 16:24
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:25
2 Sever, Havlíčkova 16:26
R1 Vstupný areál U. S. Steel 16:27
15 OC Cassovia 16:28
7 Botanická záhrada 16:28
72 Lingov 16:28
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 16:29
25 Košice, Budapeštianska 16:29
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 16:30
11 Nám. osloboditeľov 16:32
4 Sever, Havlíčkova 16:32
20 Košická Nová Ves 16:32
56 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:32
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:33
6 Košice, Staničné námestie 16:34
7 Nad jazerom, Važecká 16:34
16 OC Cassovia 16:34
71 Lingov 16:34
R1 Košice, Staničné námestie 16:35
16 Podhradová 16:35
2 Staničné nám. 16:36
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:37
2 Sever, Havlíčkova 16:38
12 Šebastovce 16:39
15 OC Cassovia 16:40
7 Botanická záhrada 16:40
72 Lingov 16:40
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 16:41
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 16:42
52 Krásna 16:43
4 Sever, Havlíčkova 16:44
12 Podhradová 16:44
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:45
6 Košice, Staničné námestie 16:46
7 Nad jazerom, Važecká 16:46
16 OC Cassovia 16:46
71 Lingov 16:46
32 Košická Nová Ves 16:47
16 Staničné nám. 16:47
2 Staničné nám. 16:48
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:49
2 Sever, Havlíčkova 16:50
23 Staničné nám. 16:50
15 OC Cassovia 16:52
7 Botanická záhrada 16:52
72 Lingov 16:52
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 16:54
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 16:55
R1 Staničné nám. 16:55
4 Sever, Havlíčkova 16:56
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 16:57
R1 Košice, Vstupný areál U. S. Steel 16:57
6 Košice, Staničné námestie 16:58
7 Nad jazerom, Važecká 16:58
16 OC Cassovia 16:58
71 Lingov 16:58
25 Košice, Budapeštianska 16:59
2 Staničné nám. 17:00
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:01
2 Sever, Havlíčkova 17:02
20 Košická Nová Ves 17:02
16 Podhradová 17:02
52 Krásna 17:03
12 Šebastovce 17:03
15 OC Cassovia 17:04
7 Botanická záhrada 17:04
72 Lingov 17:04
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 17:06
4 Sever, Havlíčkova 17:08
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 17:09
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 17:10
6 Košice, Staničné námestie 17:10
7 Nad jazerom, Važecká 17:10
16 OC Cassovia 17:10
71 Lingov 17:10
11 Nám. osloboditeľov 17:12
2 Staničné nám. 17:12
R1 Vstupný areál U. S. Steel 17:12
56 Nám. osloboditeľov 17:12
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:13
2 Sever, Havlíčkova 17:14
12 Podhradová 17:14
15 OC Cassovia 17:16
7 Botanická záhrada 17:16
32 Košická Nová Ves 17:16
72 Lingov 17:16
16 Staničné nám. 17:17
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 17:18
4 Sever, Havlíčkova 17:20
23 Staničné nám. 17:20
6 Košice, Staničné námestie 17:22
7 Nad jazerom, Važecká 17:22
16 OC Cassovia 17:22
71 Lingov 17:22
52 Krásna 17:23
2 Staničné nám. 17:24
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 17:24
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 17:25
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:25
2 Sever, Havlíčkova 17:26
12 Šebastovce 17:27
7 Botanická záhrada 17:28
72 Lingov 17:28
25 Košice, Budapeštianska 17:29
15 OC Cassovia 17:30
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 17:30
4 Sever, Havlíčkova 17:32
20 Košická Nová Ves 17:32
16 Podhradová 17:32
6 Košice, Staničné námestie 17:34
7 Nad jazerom, Važecká 17:34
R1 Staničné nám. 17:35
71 Lingov 17:35
2 Staničné nám. 17:36
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:37
16 OC Cassovia 17:37
2 Sever, Havlíčkova 17:38
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 17:39
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 17:40
7 Botanická záhrada 17:40
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 17:42
52 Krásna 17:43
72 Lingov 17:43
4 Sever, Havlíčkova 17:44
6 Košice, Spoločenský pavilón 17:44
12 Podhradová 17:44
15 OC Cassovia 17:45
6 Košice, Staničné námestie 17:46
7 Nad jazerom, Važecká 17:46
32 Košická Nová Ves 17:46
16 Staničné nám. 17:47
2 Staničné nám. 17:48
6 Košice, Spoločenský pavilón 17:49
2 Sever, Havlíčkova 17:50
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:50
23 Staničné nám. 17:50
71 Lingov 17:50
7 Botanická záhrada 17:52
16 OC Cassovia 17:52
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 17:54
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 17:55
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 17:55
4 Sever, Havlíčkova 17:56
12 Šebastovce 17:57
6 Košice, Staničné námestie 17:58
72 Lingov 17:58
7 Nad jazerom, Važecká 17:59
15 OC Cassovia 18:00
20 Košická Nová Ves 18:02
16 Podhradová 18:02
52 Krásna 18:03
2 Sever, Havlíčkova 18:04
2 Staničné nám. 18:05
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:05
71 Lingov 18:05
7 Botanická záhrada 18:07
16 OC Cassovia 18:07
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 18:09
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 18:10
4 Sever, Havlíčkova 18:11
R1 Vstupný areál U. S. Steel 18:12
6 Košice, Staničné námestie 18:13
72 Lingov 18:13
7 Nad jazerom, Važecká 18:14
12 Podhradová 18:14
15 OC Cassovia 18:15
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 18:15
16 Staničné nám. 18:17
2 Sever, Havlíčkova 18:19
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:20
71 Lingov 18:20
16 OC Cassovia 18:22
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 18:25
2 Staničné nám. 18:25
7 Botanická záhrada 18:25
23 Staničné nám. 18:25
12 Šebastovce 18:27
6 Košice, Staničné námestie 18:28
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 18:28
72 Lingov 18:28
25 Košice, Budapeštianska 18:29
4 Sever, Havlíčkova 18:29
15 OC Cassovia 18:30
7 Nad jazerom, Važecká 18:31
32 Košická Nová Ves 18:31
20 Nám. osloboditeľov 18:32
16 Podhradová 18:32
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 18:35
R1 Košice, Staničné námestie 18:35
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:35
71 Lingov 18:35
52 Krásna 18:36
16 OC Cassovia 18:37
2 Sever, Havlíčkova 18:39
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 18:40
21 Staničné nám. 18:41
6 Košice, Staničné námestie 18:43
72 Lingov 18:43
7 Botanická záhrada 18:44
12 Podhradová 18:44
15 OC Cassovia 18:45
2 Staničné nám. 18:45
16 Staničné nám. 18:47
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 18:48
4 Sever, Havlíčkova 18:49
6 Košice, Spoločenský pavilón 18:50
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:50
71 Lingov 18:50
7 Nad jazerom, Važecká 18:51
16 OC Cassovia 18:52
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 18:55
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 18:55
R1 Staničné nám. 18:55
12 Barca, Podnikateľská 18:57
6 Košice, Staničné námestie 18:58
6 Košice, Spoločenský pavilón 18:58
72 Lingov 18:58
2 Sever, Havlíčkova 18:59
15 OC Cassovia 19:00
52 Krásna 19:01
20 Košická Nová Ves 19:01
16 Podhradová 19:01
7 Botanická záhrada 19:03
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:04
2 Staničné nám. 19:05
71 Lingov 19:05
4 Sever, Havlíčkova 19:07
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 19:07
16 OC Cassovia 19:07
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 19:08
7 Nad jazerom, Važecká 19:10
11 Nám. osloboditeľov 19:11
12 Podhradová 19:11
72 Lingov 19:12
15 OC Cassovia 19:14
6 Košice, Staničné námestie 19:14
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 19:15
16 Staničné nám. 19:15
2 Sever, Havlíčkova 19:17
71 Lingov 19:18
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:19
23 Staničné nám. 19:19
16 OC Cassovia 19:21
7 Botanická záhrada 19:22
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 19:23
25 Košice, Budapeštianska 19:24
12 Šebastovce 19:24
2 Staničné nám. 19:25
R1 Vstupný areál U. S. Steel 19:26
32 Košická Nová Ves 19:26
4 Sever, Havlíčkova 19:27
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 19:27
72 Lingov 19:27
15 OC Cassovia 19:29
7 Nad jazerom, Važecká 19:30
52 Krásna 19:31
16 OC Cassovia 19:33
16 Podhradová 19:33
71 Lingov 19:33
6 Košice, Staničné námestie 19:34
R1 Staničné nám. 19:34
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:34
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 19:35
2 Sever, Havlíčkova 19:37
7 Botanická záhrada 19:42
72 Lingov 19:42
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 19:43
15 OC Cassovia 19:44
2 Staničné nám. 19:45
12 Podhradová 19:45
4 Sever, Havlíčkova 19:47
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 19:47
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:49
7 Nad jazerom, Važecká 19:50
71 Lingov 19:51
16 OC Cassovia 19:53
16 Podhradová 19:53
6 Košice, Staničné námestie 19:54
12 Šebastovce 19:54
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 19:55
20 Košická Nová Ves 19:56
2 Sever, Havlíčkova 19:57
52 Krásna 20:01
72 Lingov 20:01
7 Botanická záhrada 20:02
15 OC Cassovia 20:03
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 20:03
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:04
2 Staničné nám. 20:05
4 Sever, Havlíčkova 20:07
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 20:07
7 Nad jazerom, Važecká 20:10
11 Nám. osloboditeľov 20:11
71 Lingov 20:11
16 OC Cassovia 20:13
16 Podhradová 20:13
6 Košice, Staničné námestie 20:14
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 20:15
12 Podhradová 20:15
2 Sever, Havlíčkova 20:17
23 Staničné nám. 20:19
72 Lingov 20:21
7 Botanická záhrada 20:22
15 OC Cassovia 20:23
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 20:23
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:23
25 Košice, Budapeštianska 20:24
12 Barca, Podnikateľská 20:24
2 Staničné nám. 20:25
R1 Vstupný areál U. S. Steel 20:26
32 Košická Nová Ves 20:26
4 Sever, Havlíčkova 20:27
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 20:27
7 Nad jazerom, Važecká 20:30
52 Krásna 20:31
71 Lingov 20:31
16 OC Cassovia 20:33
16 Podhradová 20:33
6 Košice, Staničné námestie 20:34
R1 Staničné nám. 20:34
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 20:35
2 Sever, Havlíčkova 20:37
72 Lingov 20:41
7 Botanická záhrada 20:42
15 OC Cassovia 20:43
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 20:43
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:43
2 Staničné nám. 20:45
12 Podhradová 20:45
4 Sever, Havlíčkova 20:47
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 20:47
7 Nad jazerom, Važecká 20:50
71 Lingov 20:51
16 OC Cassovia 20:53
16 Podhradová 20:53
6 Košice, Staničné námestie 20:54
12 Šebastovce 20:54
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 20:55
R1 Vstupný areál U. S. Steel 20:56
20 Košická Nová Ves 20:56
2 Sever, Havlíčkova 20:57
72 Lingov 21:01
15 OC Cassovia 21:02
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 21:02
7 Botanická záhrada 21:02
52 Krásna 21:03
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:03
2 Staničné nám. 21:04
4 Sever, Havlíčkova 21:07
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 21:08
71 Lingov 21:10
11 Nám. osloboditeľov 21:11
R1 Vstupný areál U. S. Steel 21:11
7 Nad jazerom, Važecká 21:11
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 21:13
6 Košice, Staničné námestie 21:13
12 Podhradová 21:13
2 Sever, Havlíčkova 21:17
23 Staničné nám. 21:19
72 Lingov 21:20
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 21:22
2 Staničné nám. 21:23
7 Botanická záhrada 21:23
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:23
15 OC Cassovia 21:24
25 Košice, Budapeštianska 21:24
4 Sever, Havlíčkova 21:25
32 Košická Nová Ves 21:25
12 Barca, Podnikateľská 21:27
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 21:28
71 Lingov 21:30
7 Nad jazerom, Važecká 21:31
R1 Staničné nám. 21:32
52 Krásna 21:33
4 Barca, Socha Jána Pavla II. 21:33
6 Košice, Staničné námestie 21:33
2 Sever, Havlíčkova 21:36
72 Lingov 21:38
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 21:42
2 Staničné nám. 21:43
7 Botanická záhrada 21:43
12 Podhradová 21:43
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:43
15 OC Cassovia 21:44
6 Košice, Spoločenský pavilón 21:45
71 Lingov 21:46
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 21:48
7 Nad jazerom, Važecká 21:51
6 Košice, Staničné námestie 21:53
2 Sever, Havlíčkova 21:56
20 Košická Nová Ves 21:56
72 Lingov 21:56
12 Šebastovce 21:58
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 22:02
52 Krásna 22:02
2 Staničné nám. 22:03
7 Botanická záhrada 22:03
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:03
15 OC Cassovia 22:04
71 Lingov 22:06
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 22:08
11 Nám. osloboditeľov 22:11
7 Nad jazerom, Važecká 22:11
6 Košice, Staničné námestie 22:13
12 Podhradová 22:13
2 Sever, Havlíčkova 22:16
72 Lingov 22:16
23 Staničné nám. 22:19
23 Staničné nám. 22:19
23 Staničné nám. 22:21
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 22:22
2 Staničné nám. 22:23
7 Botanická záhrada 22:23
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:23
15 OC Cassovia 22:24
32 Košická Nová Ves 22:25
23 Staničné nám. 22:26
71 Lingov 22:26
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 22:28
12 Šebastovce 22:28
21 Košice, Staničné námestie 22:30
7 Nad jazerom, Važecká 22:31
52 Krásna 22:32
R1 Staničné nám. 22:32
6 Košice, Staničné námestie 22:33
23 Staničné nám. 22:34
2 Sever, Havlíčkova 22:36
72 Lingov 22:36
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:38
2 Staničné nám. 22:43
7 Botanická záhrada 22:43
12 Podhradová 22:43
25 Košice, Budapeštianska 22:44
71 Lingov 22:46
6 Košice, Nám. Maratónu mieru 22:48
7 Nad jazerom, Važecká 22:51
15 Dargovských hrdinov, Exnárova 22:52
R1 Staničné nám. 22:52
6 Košice, Staničné námestie 22:53
10 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:53
52 Krásna 22:56
2 Sever, Havlíčkova 22:56
20 Košická Nová Ves 22:56
72 Lingov 22:56
15 OC Cassovia 22:57
12 Šebastovce 22:58
2 Staničné nám. 23:03
7 Botanická záhrada 23:03
6 Košice, Amfiteáter 23:08
N2 Podhradová 23:15
N3 Staničné nám. 23:50
N4 Staničné nám. 23:53
N2 Staničné nám. 23:54
N6 Staničné nám. 23:54