Všetky odchody zo zastávky Diamantová 13.5.2021

Linka Smer Odchod
N6 Košice, Starozagorská 0:10
N6 Staničné nám. 3:49
N6 Košice, Starozagorská 4:10
N6 Staničné nám. 4:24
71 Košice, Moskovská 4:35
71 Košice, Moskovská 4:45
71 Lingov 4:48
72 Myslava, Grunt 4:55
71 Lingov 4:58
71 Košice, Moskovská 5:05
72 Lingov 5:08
72 Myslava, Grunt 5:15
71 Lingov 5:18
71 Košice, Moskovská 5:25
72 Lingov 5:28
72 Myslava, Grunt 5:35
71 Lingov 5:38
71 Košice, Moskovská 5:45
72 Lingov 5:48
72 Myslava, Grunt 5:55
71 Košice, Moskovská 5:58
71 Lingov 5:58
72 Myslava, Grunt 6:05
72 Lingov 6:06
71 Lingov 6:11
71 Košice, Moskovská 6:13
72 Myslava, Grunt 6:15
72 Lingov 6:19
71 Lingov 6:26
71 Košice, Moskovská 6:27
72 Myslava, Grunt 6:34
72 Lingov 6:34
71 Lingov 6:40
71 Košice, Moskovská 6:41
72 Lingov 6:48
72 Myslava, Grunt 6:49
71 Lingov 6:54
71 Košice, Moskovská 6:56
72 Myslava, Grunt 7:02
72 Lingov 7:03
71 Košice, Moskovská 7:08
71 Lingov 7:10
72 Myslava, Grunt 7:15
72 Lingov 7:18
71 Košice, Moskovská 7:20
71 Lingov 7:24
72 Myslava, Grunt 7:25
71 Košice, Moskovská 7:30
72 Lingov 7:30
72 Myslava, Grunt 7:35
71 Lingov 7:36
71 Košice, Moskovská 7:40
72 Tesco, Džungľa 7:41
72 Myslava, Grunt 7:45
71 Lingov 7:46
71 Košice, Moskovská 7:50
72 Lingov 7:51
72 Myslava, Grunt 7:55
71 Lingov 7:56
71 Košice, Moskovská 8:00
72 Lingov 8:01
72 Myslava, Grunt 8:03
71 Lingov 8:06
71 Košice, Moskovská 8:10
72 Lingov 8:11
71 Lingov 8:16
72 Myslava, Grunt 8:18
72 Lingov 8:21
71 Košice, Moskovská 8:25
71 Lingov 8:26
72 Myslava, Grunt 8:33
72 Lingov 8:33
71 Košice, Moskovská 8:40
71 Lingov 8:40
72 Myslava, Grunt 8:48
72 Lingov 8:48
71 Košice, Moskovská 8:55
71 Lingov 8:55
72 Myslava, Grunt 9:03
72 Lingov 9:03
71 Košice, Moskovská 9:10
71 Lingov 9:10
72 Myslava, Grunt 9:18
72 Lingov 9:18
71 Košice, Moskovská 9:25
71 Lingov 9:25
72 Myslava, Grunt 9:33
72 Lingov 9:33
71 Košice, Moskovská 9:40
71 Lingov 9:40
72 Myslava, Grunt 9:48
72 Lingov 9:48
71 Košice, Moskovská 9:55
71 Lingov 9:55
72 Myslava, Grunt 10:03
72 Lingov 10:03
71 Košice, Moskovská 10:10
71 Lingov 10:10
72 Myslava, Grunt 10:18
72 Lingov 10:18
71 Košice, Moskovská 10:25
71 Lingov 10:25
72 Myslava, Grunt 10:33
72 Lingov 10:33
71 Košice, Moskovská 10:40
71 Lingov 10:40
72 Myslava, Grunt 10:48
72 Lingov 10:48
71 Košice, Moskovská 10:55
71 Lingov 10:55
72 Myslava, Grunt 11:03
72 Lingov 11:03
71 Košice, Moskovská 11:10
71 Lingov 11:10
72 Myslava, Grunt 11:18
72 Lingov 11:18
71 Košice, Moskovská 11:25
71 Lingov 11:25
72 Myslava, Grunt 11:33
72 Lingov 11:33
71 Košice, Moskovská 11:40
71 Lingov 11:40
72 Myslava, Grunt 11:48
72 Lingov 11:48
71 Košice, Moskovská 11:55
71 Lingov 11:55
72 Myslava, Grunt 12:03
72 Lingov 12:03
71 Košice, Moskovská 12:10
71 Lingov 12:10
72 Myslava, Grunt 12:18
72 Lingov 12:18
71 Košice, Moskovská 12:25
71 Lingov 12:25
72 Myslava, Grunt 12:33
72 Lingov 12:33
71 Košice, Moskovská 12:40
71 Lingov 12:40
72 Myslava, Grunt 12:48
72 Lingov 12:48
71 Košice, Moskovská 12:55
71 Lingov 12:55
72 Myslava, Grunt 13:03
72 Lingov 13:03
71 Košice, Moskovská 13:09
71 Lingov 13:10
72 Myslava, Grunt 13:15
72 Lingov 13:18
71 Košice, Moskovská 13:21
71 Lingov 13:24
72 Myslava, Grunt 13:27
72 Lingov 13:30
71 Košice, Moskovská 13:33
71 Lingov 13:36
Linka Smer Odchod
72 Myslava, Grunt 13:39
72 Lingov 13:42
71 Košice, Moskovská 13:45
71 Lingov 13:48
72 Myslava, Grunt 13:51
72 Lingov 13:54
71 Košice, Moskovská 13:57
71 Lingov 14:00
72 Myslava, Grunt 14:03
72 Lingov 14:06
71 Košice, Moskovská 14:09
71 Lingov 14:12
72 Myslava, Grunt 14:15
72 Lingov 14:18
71 Košice, Moskovská 14:21
71 Lingov 14:24
72 Myslava, Grunt 14:27
72 Lingov 14:30
71 Košice, Moskovská 14:33
71 Lingov 14:36
72 Myslava, Grunt 14:39
72 Lingov 14:42
71 Košice, Moskovská 14:45
71 Lingov 14:48
72 Myslava, Grunt 14:51
72 Lingov 14:54
71 Košice, Moskovská 14:57
71 Lingov 15:00
72 Myslava, Grunt 15:03
72 Lingov 15:06
71 Košice, Moskovská 15:09
71 Lingov 15:12
72 Myslava, Grunt 15:15
72 Lingov 15:18
71 Košice, Moskovská 15:21
71 Lingov 15:24
72 Myslava, Grunt 15:27
72 Lingov 15:30
71 Košice, Moskovská 15:33
71 Lingov 15:36
72 Myslava, Grunt 15:39
72 Lingov 15:42
71 Košice, Moskovská 15:45
71 Lingov 15:48
72 Myslava, Grunt 15:51
72 Lingov 15:54
71 Košice, Moskovská 15:57
71 Lingov 16:00
72 Myslava, Grunt 16:03
72 Lingov 16:06
71 Košice, Moskovská 16:09
71 Lingov 16:12
72 Myslava, Grunt 16:15
72 Lingov 16:18
71 Košice, Moskovská 16:21
71 Lingov 16:24
72 Myslava, Grunt 16:27
72 Lingov 16:30
71 Košice, Moskovská 16:33
71 Lingov 16:36
72 Myslava, Grunt 16:39
72 Lingov 16:42
71 Košice, Moskovská 16:45
71 Lingov 16:48
72 Myslava, Grunt 16:51
72 Lingov 16:54
71 Košice, Moskovská 16:57
71 Lingov 17:00
72 Myslava, Grunt 17:03
72 Lingov 17:06
71 Košice, Moskovská 17:10
71 Lingov 17:12
72 Myslava, Grunt 17:18
72 Lingov 17:18
71 Košice, Moskovská 17:25
71 Lingov 17:25
72 Myslava, Grunt 17:33
72 Lingov 17:33
71 Košice, Moskovská 17:40
71 Lingov 17:40
72 Myslava, Grunt 17:48
72 Lingov 17:48
71 Košice, Moskovská 17:55
71 Lingov 17:55
72 Myslava, Grunt 18:03
72 Lingov 18:03
71 Košice, Moskovská 18:10
71 Lingov 18:10
72 Myslava, Grunt 18:18
72 Lingov 18:18
71 Košice, Moskovská 18:25
71 Lingov 18:25
72 Myslava, Grunt 18:33
72 Lingov 18:33
71 Košice, Moskovská 18:40
71 Lingov 18:40
72 Myslava, Grunt 18:48
72 Lingov 18:48
71 Košice, Moskovská 18:55
71 Lingov 18:55
72 Myslava, Grunt 19:03
72 Lingov 19:03
71 Lingov 19:09
71 Košice, Moskovská 19:11
72 Lingov 19:18
72 Myslava, Grunt 19:20
71 Lingov 19:24
71 Košice, Moskovská 19:29
72 Lingov 19:33
72 Myslava, Grunt 19:39
71 Lingov 19:42
71 Košice, Moskovská 19:49
72 Lingov 19:52
72 Myslava, Grunt 19:59
71 Lingov 20:02
71 Košice, Moskovská 20:09
72 Lingov 20:12
72 Myslava, Grunt 20:19
71 Lingov 20:22
71 Košice, Moskovská 20:29
72 Lingov 20:32
72 Myslava, Grunt 20:39
71 Lingov 20:42
71 Košice, Moskovská 20:49
72 Lingov 20:52
72 Myslava, Grunt 20:59
71 Lingov 21:02
71 Košice, Moskovská 21:09
72 Lingov 21:12
72 Myslava, Grunt 21:17
71 Lingov 21:22
71 Košice, Moskovská 21:25
72 Lingov 21:30
72 Myslava, Grunt 21:35
71 Lingov 21:38
71 Košice, Moskovská 21:45
72 Lingov 21:48
72 Myslava, Grunt 21:55
71 Lingov 21:58
71 Košice, Moskovská 22:05
72 Lingov 22:08
72 Myslava, Grunt 22:15
71 Lingov 22:18
71 Košice, Moskovská 22:25
72 Lingov 22:28
72 Myslava, Grunt 22:35
71 Lingov 22:38
71 Košice, Moskovská 22:45
72 Lingov 22:48
72 Myslava, Grunt 22:55
71 Košice, Moskovská 23:05
72 Myslava, Grunt 23:15
N6 Košice, Starozagorská 23:20
N6 Staničné nám. 23:49